Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Господарське законодавство ІСвятоцышй Олександр Дмитрович,

доктор юридичних наук, професор,

член-кореспондент Академії правових наук України,

Заслужений юрист України, адвокат;

Захарченко Тетяна Геннадіївна,

голова Постійно діючого третейського суду

при Торгово-промисловій палаті України,

Заслужений юрист України, адвокат;

Сафулько Сергій Федорович,

голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури IV скликання,

член Вищої ради юстиції, Заслужений юрист України,

адвокат;

Ісаков Михайло Григорович,

кандидат юридичних наук,

член Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури,

Заслужений юрист України, адвокат;

Паркулаб Володимир Григорович,

пошукувач Інституту економіко-правових досліджень НАН України,

адвокат

Сафулько С. Ф.

Е64 Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката: У 2 ч. / О. Д. Святоцький, Т. Г. Захарченко, С Ф. Сафулько та ін.; За заг. ред. С. Ф. Сафулька. — К.: Видав­ничий Дім «Ін Юре», 2008. — Ч. 2. — 832 с

ISBN 978-966-313-358-4

У досягненні мети стати адвокатом допоможе Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката. У ньому адвокати-практики на основі Програми і Порядку складання кваліфікаційних іспитів дають практичні поради стосовно тих питань, які чекають майбутніх адвокатів.

Енциклопедичний довідник складається з двох частин.

У частині першій містяться матеріали з історії становлення адвокатури, з цивільного, цивільного процесуального, кримінального, кримінально-процесуального законодавства.

У частині другій містяться матеріали з трудового, житлового, сімейного, екологічного, земельного законодавства, а також довідковий матеріал до двох частин.

Видання допоможе під час підготовки до іспитів тим, хто готується стати адвокатом, та вже практикуючим адвокатам, усім, хто цікавиться питаннями цієї галузі.

ББК 67.76я2

© Колектив авторів, 2008

© Видавничий Дім «Ін Юре», 2008


Частина друга

Господарське законодавство І

9.1. Поняття, зміст і загальні принципи господарської діяльності. Обмеження в здійсненні господарської діяль­ності. Ліцензування, патентування та квотування господарської діяльності.

Під господарською діяльністю у Господарському кодексі України (далі — ГК України) розуміється діяльність суб'єктів господарювання у сфері суспільно­го виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконан­ня робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність. Господарська діяльність, що здійснюється для досягнення економічних і соціаль­них результатів та з метою одержання прибутку, є підприємництвом, а суб'єкти підприємництва — підприємцями. Господарська діяльність може здійснюватись і без мети одержання прибутку (некомерційна господарська діяльність).

Діяльність негосподарюючих суб'єктів, спрямована на створення і підтриман­ня необхідних матеріально-технічних умов їх функціонування, що здійснюється за участі або без участі суб'єктів господарювання, є господарчим забезпеченням діяльності негосподарюючих суб'єктів.

Сферу господарських відносин становлять господарсько-виробничі, організаційно-господарські та внутрішньогосподарські відносини. Господарсь­ко-виробничими є майнові та інші відносини, що виникають між суб'єктами господарювання при безпосередньому здійсненні господарської діяльності. Під організаційно-господарськими відносинами у ГК України розуміються відноси­ни, що складаються між суб'єктами господарювання та суб'єктами органі­заційно-господарських повноважень у процесі управління господарською діяльністю. Внутрішньогосподарськими є відносини, що складаються між струк­турними, підрозділами суб'єкта господарювання, та відносини суб'єкта господа­рювання з його структурними підрозділами.

При цьому не є господарською діяльністю:

—майнові та особисті немайнові відносини, що регулюються Цивільним кодексом України (далі — ЦК України);

—земельні, гірничі, лісові та водні відносини, відносини щодо використання й охорони рослинного і тваринного світу, територій та об'єктів природно-заповідного фонду, атмосферного повітря;

---------------------------------------- З ---------------------------------------------

©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.