Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Розділ 5. Електрообладнання судна

ПРОГРАМА УЧБОВОЇ І ВИРОБНИЧОЇ ПЛАВАЛЬНИХ ПРАКТИК

курсантів напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка»,

спеціалізації «Експлуатація суднових автоматизованих систем» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

 

Основні відомості

Плавальна практика має дві складові частини:

1. навчальнатривалістю ____тижнів ( проводиться на 2-му курсі );

2. виробнича тривалістю ____тижнів ( проводиться на 3-му курсі ).

 

I. Зміст навчальної плавальної практики

Розділ 1.Організація служби на суднах морського флоту

1. Статус служби на суднах торгівельного флоту, загальні положення;

.2. склад екіпажу судна;

.3. суднові служби;

.4. обов`язки членів екіпажу ( електромеханіка, практиканта );

.5. організація повсякденної служби;

.6. розклад за судновими тривогами.

.7. групові і індивідуальні засоби ( плоти, шлюпки, мотоботи, рятувальні жилети, гідрокостюми ).

Внести у звіт: стислу інформацію за кожним переліченим вище пунктом. При цьому використати в першу чергу суднову документацію і як додаткову - «Статус служби на суднах морського флоту» колишнього СРСР.

Розділ 2. Міжнародні і національні морські документи:

.1. Міжнародна Конвенція з дипломування моряків і несенню вахт ( STCW-78 );

.2. Кодекс з дипломування моряків і несенню вахт ( CODE- 95 );

.3. Міжнародна Конвенція з запобігання забруднення з суден ( МАРПОЛ-78 );

.4. Міжнародний кодекс управління безпекою на суднах ( МКУБ );

.5. Правила класифікації і будування морських суден Правила Регістра );

.6. Правила технічної експлуатації морських і річкових суден України. Електрооб-

ладнання;

.7. Правила техніки безпеки на суднах морського і річкового флоту України;

.8. інші міжнародні і національні морські нормативні документи ( за рекомендацією безпосереднього керівника практики на судні ).

Внести у звіт : стислу характеристику кожного документа ( вказати призначення і склад, перелічити розділи, привести окремі положення за узгодженням з безносе-

реднім керівником практики на судні ).

Розділ 3.Устрій судна:

.1. конструкція корпусу судна;

.2. надбудова ( рульова, штурманська і радіорубки, їх обладнання: пульт управлін

ня, електро- і радіонавігаційні прилади, машинний телеграф, комутатор сигнально-відрізнювальних вогнів ) і внутрішні приміщення;

.3. суднові устрої: рульовий, вантажний, якірно-швартовний;

.4. загально-суднові системи: баластна, осушувальна, побутового призначення ( санітарна, прісної води ), пожежні ( водяного, пінного, вуглекислотного і хімічного гасіння).

Внести у звіт: стислу інформацію за кожним пунктом у вигляді опису, схем розташування, кінематичних і інших схем, а також технічних характеристик ( на-

приклад, для насосів перелічених систем це напір, подача, потужність і таке інше )

Розділ 4. Суднові енергетичні установки і допоміжні механізми

.1. схема розташування механізмів і устроїв в машинному відділенні;

.2. головний двигун ( двигуни ) і його системи ( паливна, мастильна, забортної і прісної води );

.3. допоміжні двигуні і їх системи ( паливна, мастильна, забортної і прісної води );

.4. допоміжні механізми: насоси, вентилятори, компресори;

.5. рефрижераторна установка, устрій, принцип дії;

.6. котлова установка, устрій, принцип дії.

Внести у звіт : стислу інформацію за кожним пунктом у вигляді опису, схем розта

шування, кінематичних і інших схем, а також технічних характеристик

 

II. Зміст виробничої плавальної практики

 

Розділ 5. Електрообладнання судна

.1. основна електростанція: внести у звіт принципові схема і описи генераторної секції і секції управління головного електророзподільного щита;

.2. аварійна електростанція: внести у звіт принципову схему і опис автоматичного пуску аварійного двигуна внутрішнього згоряння ( аварійного дизель-генератора ), перелік споживачів електроенергії, що живляться від АРЩ;

.3. електричні мережі : внести у звіт принципові схеми і опис силової мережі в межах машинного відділення, основного, аварійного і малого аварійного освітлення ;

.4. комутаційно-захисна апаратура: внести у звіт опис устрою, принцип дії і технічні характеристики контакторів, автоматичних і пакетних вимикачів, запобіжників, реле зворотної потужності, максимального струму, тиску, швидкості і таке інше , які використовуються на даному судні ( для 1-2 типів кожного виду апаратів );

.5. електричні сигнально-попереджувальні системи і устрої: внести у звіт структурні або принципові схеми і опис кожного виду систем або устроїв;

.6. телеграфи машинний і рульовий: внести у звіт принципові схеми і опис;

.7. електричні приводи: внести у звіт принципові схеми і опис рульового устрою ( включаючи авторульовий ); якірно-швартовного устрою; вантажної лебідки або крана ( при наявності на судні ), компресора пускового повітря; котлової установки, рефрижераторної установки, паливного і мастильного насосів головного двигуна; структурні схеми: підрулюючого устрою ( при наявності на судні ), заспокоювача хитавиці ( при наявності на судні ), автоматичної буксирної лебідки ( при наявності на судні );

.8. Вимоги Правил Регістру, технічне використання і обслуговування суднового електрообладнання.

Внести у звіт: вимоги Правил Регістру і Правил технічної експлуатації для пере-

лічених нижче видів суднового електроустаткування:

а ) суднових генераторів, електричних станцій і мереж;

б ) палубних електроприводів;

в ) рульових електроприводів;

г ) електроприводів допоміжних механізмів;

д ) суднових генераторів, електричних станцій і мереж.

.9. Ремонт електрообладнання судна, загальні положення

Внести у звіт:

.1. загальні обов`язки суднового електромеханіка під час ремонту електрооблад

нання судна;

.2. ремонтна документація ( дефектні і ремонтні відомості, калькулювання робіт, порядок внесення доповнень і змін у ремонтні відомості );

.10. ремонт електричних машин

Внести у звіт:

.1. основні види і причини пошкоджень електричних машин постійного і змінного струму;

.2. дефектація електричних машин;

.3. порядок розбирання і збирання електричних машин;

.4. обмотувальні роботи ( ремонт обмоток збудження, статора, якоря, ротора );

.5. методи сушки електричних машин;

.6. ремонт механічних частин електричних машин ( ремонт колектора, балансу

вання якоря або ротора, центрування електричних машин з механізмами );

.11. ремонт комутаційно-захисної і пускорегулювальної апаратури, освітлювальної і установочної арматури, акумуляторів

Внести у звіт:

.1. ремонт комутаційно-захисної і пускорегулювальної апаратури;

.2. ремонт освітлювальної і установочної арматури;

.3. ремонт слабо точної апаратури ( сельсини, прилади сигналізації, телефонна

апаратура );

.4. ремонт акумуляторів;

.12. випробування електрообладнання після ремонту

Внести у звіт: методи випробування електричних машин ( генераторів і двигунів ) після ремонту;

.13. ремонт і налагоджування вузлів і елементів суднових автоматизованих устроїв

Внести у звіт:

а ) способи перевірки напівпровідникових приладів : діодів, транзисторів, тири

сторів, тощо ;

б ) способи перевірки і регулювання уставок давачів і індикаторів ( 3-4 типів );

в ) способи перевірки електронних карт суднових електричних устроїв ( напри-

клад, вантажних кранів і таке інше ).

Примітка: при складенні звіту за переліченими пп.. 1-13 використовувати в першу чергу суднову технічну документацію, як додаткову – нормативний доку-

мент « Правила технічної експлуатації морських і річкових суден України. Електро

обладнання. КНДЗ 31.2.002.07-96» ( можна придбати в УК-2, Ушакова 14, при вхо

ді в заочне відділення, або списати на електронний диск або флеш-карту на кафедрі «Суднові електроенергетичні системи». УК-2, Ушакова 14, приміщення 304, асистент Завальнюк Ольга Петрівна, р.т. 26-22-59 ).

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.