Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Горизонтальний відстійникЯвляє собою прямокутний залізобетонний резервуар, обладнаний пристроями для водозабору та водо розподілу, а також для видалення осаду. Продуктивність – 30 – 50 тис м3/добу при видаленні коагульованих частинок і будь – яка при видаленні не коагульованих частинок.

Сумарну площу відстійника S (м2) з торцевим збиранням води визначають за формулою:

S =

 

де Q – витрати стічної води, м3/год;

v0 – швидкість осадження завислих часточок, мм/с;

a – коефіцієнт, що враховує вплив вертикальної складової швидкості потоку. Його визначають за виразом:

a =

де vcep = kv0

З експериментальних досліджень визначають:

v0 = voc

де vос – швидкість осадження завислих часток, мм/с;

hB – висота шару води в циліндрі відстійника, мм;

hO - товщина шару осаду в циліндрі, мм.

Коефіцієнт k вибирають на основі відношення довжини відстійника L до його глибини Н:

L/H
k 7,5 13,5

 

б)

 

вертикальний відстійник

1 – труба для підведення стічної води; 2 – сопла; 3 – водоворотна камера для утворення пластівців; 4 – труба для відведення води з відстійника; 5 – корпус відстійника; 6 – зона осадження; 7 – зона накопичення і ущільнення осаду; 8 – скидна труба; 9 - гаситель

 

 

Вертикальні відстійники застосовують при реагентних методах очищення води. Їх продуктивність – 3000 м3/добу за каламутності вихідної води не більше 2500 мг/дм3. Вони являють собою круглі або квадратні в перерізі залізобетонні резервуари з центральною циліндричною трубою і конічною або пірамідальною нижньою частиною.

Швидкість руху води у відстійнику – vр = 0,5 – 0,6 мм/с; напрям руху – знизу вгору.

Площа живого перерізу вертикального відстійника SB дорівнює сумі площ камери утворення пластівців (S) і зони осадження (Sзо):

 

SB = S + Sзо

 

Площу водоворотної камери утворення пластівців визначають за формулою:

 

S=

 

Де τ – час перебування води в камері утворення пластівців, який приймається таким, що дорівнює 0,25 – 0,33 год;

Н – висота камери утворення пластівців, що дорівнює 3,5 – 4,5 м;

N – розрахункове число відстійників на станції.

Відношення діаметра відстійника до висоти зони осадження повинно становити 1 – 1,5.

Площу зони осадження визначають за формулою:

 

Sзо = β

 

де vр - швидкість руху води у відстійнику – 0,5 – 0,6 мм/с;

β – коефіцієнт об’ємного використання відстійника, який дорівнює 1,3 при D/H = 1 і 1,5 при D/H = 1,5.

 

в) радіальний відстійник

Є різновидом горизонтального і застосовується для прояснення води, що містить понад 2 г/дм3 завислих речовин. Являє собою округлий резервуар, обладнаний трубопроводом, що підводить і відводить воду, водозбірним і водорозподільчим пристроями, а також обертовими фермами зі скребками для видалення осаду.

Пісковловлювачі є горизонтальними і вертикальними. Використовуються для виділення мінеральних та органічних завислих частинок.

Горизонтальні пісковловлювачі є резервуарами прямокутного або трапецієподібного поперечного перерізу, швидкість руху стічної води в них не повинна перевищувати 0,3 м/с; продуктивність горизонтальних пісковловлювачів – 1400 – 70000 м3/добу.

Вертикальні пісковловлювачі мають прямокутний або круглий поперечний переріз, стічні води рухаються в них вертикальним висхідним потоком зі швидкістю в межах 0,05 м/с.

Освітлювачі використовують для очищення природних вод і попереднього освітлення стічних вод. Найбільшого поширення набули освітлювачі із завислим шаром осаду, через який пропускають воду, попередньо оброблену коагулянтом. Конструкції освітлювачів можуть бути різними і розрізняються за:

§ формою робочої камери;

§ наявністю або відсутністю дірчастого дна під шаром завислого осаду;

§ способом видалення надлишкового осаду

§ конструкцією і місцем розташування осадоущільнювачів.
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.