Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Зміст і межі застосування біологічного очищення води. Класифікація методів біологічного очищенняПіддон

 

рисунок 4. МОЧАРИ

1 – гідроізоляція; 2 – гравійне завантаження; 3 – розподільна труба; 4 – стічна вода; 5 – водні рослини; 6 – труба збору очищеної води

 

 

 

 

РИСУНОК 5. «КЛАСИЧНИЙ» аеротенк

1 – регенератор; 2 – стічна вода; 3 – повітря; 4 – аеротенк; 5 – пристрій для розпилювання повітря; 6 – насос; 7 – зворотний мул; 8 – надлишковий мул; 9 – осад активного мулу; 10 - відстійник

 

 

 

Блок-СХЕМА ОЧИСТКИ стічної води за технологією BIOTAL

 

ЛЕКЦІЯ 6. БІОЛОГІЧНІ МЕТОДИ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД

 

 

Зміст і межі застосування біологічного очищення води. Класифікація методів біологічного очищення

Природне біологічне очищення стічних вод

Штучне біологічне очищення стічних вод

Очищення стічної води за допомогою біоплівки

Особливості очищення стічної води з використанням аеротенків

Особливості анаеробного очищення стічних вод

Особливості застосування окремих культур мікроорганізмів в біологічному очищенні стічної води

5. Особливості очищення господарсько - побутових стічних вод по технології “ BIOTAL”

Зміст і межі застосування біологічного очищення води. Класифікація методів біологічного очищення

Біологічне очищення на практиці широко застосовується для обробки побутових стоків і виробничих стічних вод. В основі цього способу очистки лежить процес біологічного окислення органічних сполук, та інших речовин, що містяться в стічних водах. Зміст біологічного очищення води полягає у свідомому застосуванні гідробіонтів для звільнення води від небажаних домішок. Гідробіонтице мікроорганізми, представники тваринного і рослинного світу, які живуть у воді.

Сучасні біологічні методи можна успішно використовувати для очищення води від:

· усіх без винятку розчинених у ній органічних сполук у будь-яких концентраціях;

· йонів важких металів, нітратів, сульфатів, хроматів, аміак атів;

· небезпечних біологічних агентів (хвороботворних бактерій, вірусів тощо).

Завдяки біологічному очищенню можна не лише знешкодити стічні води, ай відтворити якість води, використаної впромисловому виробництві, побуті, сільському господарстві чи забрудненої внаслідок техногенних аварій на водоймах. З огляду на його відносну дешевизну (а іноді й прибутковість), надійність та екологічну безпечність біологічне очищення води має безсумнівну перспективу закріпити свою чільну роль в охороні водного басейну від забруднення.

В Російській імперії саме в Україні вперше було створено і введено в експлуатацію штучні біологічні споруди — поля зрошення: у 1887 р. в Одесі та в 1894 р. — у Києві, в Москві такі споруди з’явилися лише в 1898р.

 

Виходячи з того, що процеси біологічного окислення можуть проходити як в середовищі з киснем, так і в без кисневому середовищі, розрізняють аеробне біологічне очищення, коли в якості активного компонента використовують організми – аероби, та анаеробне біологічне очищення, коли в якості активного компонента використовують організми – анаероби.

На ефективність процесів біологічного окислення впливають наступні фактори:

· температура аеробних процесів (оптимальна – 20-300С);

· реакція середовища (оптимальна – нейтральна або слабко лужна);

· підтримання концентрації розчиненого кисню при проходженні аеробних процесів на рівні 2 мг/л;

· концентрація токсичних компонентів у стічній воді (не повинна перевищувати ГДК).

Як і будь-яка інша біотехнологія, біологічні методи очищення води грунтуються на використанні тих чи інших живих істот, їхніх комплексів — біоценозів. Таких біоценозів в очищенні води нині відомо п'ять:

1) біоплівка;

2) активний, мул;

3) анаеробні мікроорганізми, зокрема гранульований мул;

4) селекціоновані мікроорганізми - деструктори певних забруднень;

5) гідро біоценози, що становлять просторову сукцесію (біоконвеєр).

Саме ці біологічні угруповання є основою всіх існуючих біотехнологій очищення води: найрізноманітніших біофільтрів (з гравійним, піщаним чи синтетичним завантаженням; вертикальних чи новітніх — горизонтальних, що звуться "wetlands" — мочарами, занурених у воду, чи інтенсивно провітрюваних тощо); аеротенків, окситенків різних типів і калібрів (витискувачі, змішувачі,, циркуляційні, шахтові, баштові тощо), бактеріальних біореакторів, низки анаеробних споруд з висхідним чи низхідним потоком, з рециркуляцією чи без неї; нарешті, прямотечійні мікробіо-, зоо- та фітореактори. Людина придумала силу-силенну технічних пристроїв, споруд, апаратів для біологічного очищення води, проте всі вони спираються на перелічені вище п'ять типів біологічних агентів, які споконвічне існують у природі. Згадаймо; у будь-якому потічку каміння та інші тверді предмети слизькі від біоплівки; немає озерця без мулу на дні — верхній шар якого аеробний, нижній — анаеробний; найкращі бактерії-деструктори живуть у ґрунті, що зрошується забрудненими водами; в кожній річці, що інтенсивно забруднюється органічними речовинами, можна спостерігати просторову сукцесію гідробіонтів, яка забезпечує поступове самоочищення води в ній. Активний мул "придумали" англійці Ардерн і Локкет, мікробіологічний метод — наша співвітчизниця, дослідниця з Києва Наталія Путиліна, гранульований анаеробний мул — нідерландський учений Леттінга.

Біологічне очищення води було, є і буде основним методом охорони природних вод від хімічного та біологічного забруднення. В перманентному і вічному самоочищенні води гідробіонти беруть участь з моменту їхньої появи у воді. Абсолютно всі вони завдячують своїм існуванням незбагненному, гідному подиву, шаленому потягу до розмноження, а також тим органічним речовинам, які потрапляють у воду з грунту чи повітря або утворюються в результаті фотосинтезу і які з погляду людини є речовинами, що забруднюють воду, а для гідробіонтів-гетеротрофів вони є єдиним джерелом живлення.

Біотехнологія очищення води у всіх високорозвинених країнах — найбільш великотоннажна не тільки серед біотехнологій (давніх, як випікання хліба, одержання кисломолочних продуктів та продуктів бродіння; нових, як біосинтез лікарських засобів типу антибіотиків, інтерферону чи інсуліну), а й серед відомих людині технологій взагалі. В Англії, наприклад, біологічно очищають за добу більше води, ніж виготовляють сиру, молока, м'яса за рік. Згідно з елементарним підрахунком, у колишньому СРСР протягом року піддавалось біологічному очищенню приблизно стільки ж тонн стічних вод, скільки видобувалось корисних копалин, вироблялось сільськогосподарської та промислової продукції за десять років.
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.