Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

1. Сутність і зміст соціальної політики.

2. Основна мета соціальної політики.

3. Основні завдання соціальної політики.

4. Основні суб’єкти соціальної політики.

5. Соціальні форми спільного життя і діяльності.

6. Принципи соціальної політики.

7. Які осередки суспільства розглядаються в соціальній політиці.

8. Моделі соціальної стабільності в суспільстві.

9. Соціальна функція держави.

10. Соціальна функція підприємств.

11. Внутрішня цілісність соціальної політики.

12. Соціальна політика як витрати.

13. Соціальна політика як джерело додаткових коштів.

14. Соціальна стратегія.

15. Бюджет соціальної політики.

16. Управлінські рішення в соціальній політиці.

17. Перспективи позитивного ефекту в соціальній політиці.

18. Соціальний ефект у коротко- та довгостроковій перспективах.

19. Соціальна політика в широкому сенсі.

20. Соціальна політика у вузькому сенсі.

21. Обмеження соціальної політики.

22. Способи подолання політичних обмежень соціальної політики.

23. Бюджет соціальної політики.

24. Поняття економічного ефекту соціальної політики.

25. Парадигма “відкритого суспільства”.

26. Суперечності між економічною і соціальною політикою.

27. Види рішень законодавців у сфері соціальної політики.

28. Державна дія на макроекономічні пропорції на користь соціальої політики.

29. Пасивна роль роботодавців у соціальній політиці.

30. Активна роль роботодавців у соціальній політиці.

31. Роль неурядових організацій у соціальній політиці.

32. Об’єктивні причини соціального популізму.

33. Діяльність фінансово-кредитних установ.

34. Діяльність Міжнародного банку реконструкції і розвитку в Україні у період ринкових реформ.

35. Застосування податкових важелів і стимулів для орієнтації роботодавців на проведення соціальної політики.

36. Політичні методи — лобіювання рішень у сфері соціальної політики, створення “громадської думки”.

37. Економічні передумови соціальної відповідальності домогосподарств.

38. Диференціація соціальної відповідальності держави перед домогосподарствами.

39. Регіоналізація соціальної політики.

40. Параметри соціального розвитку регіонів.

41. Концептуальні засади соціальної політики.

42. Бідність як соціальна категорія і серйозна соціальна проблема.

43. Концепція Т. Мальтуса.

44. Теорія природного відбору Г. Спенсера.

45. Теорія вільного підприємництва А. Сміта.

46. Бідність як соціальне благо.

47. Бідність як соціальне зло.

48. Типологія бідності.

49. Емпіричні дослідження проблеми бідності: Дж. Шатлуорт, Іден, Ч. Бут, С. Роунтрі.

50. Методологічні передумови вивчення бідності в американській соціології.

51. Релятивізація розуміння бідності.

52. Бідність як соціальне зло: егалітаристський напрям.

53. Поняття структурної бідності.

54. Концепції соціально орієнтованої ринкової економіки.

55. Основні елементи соціально орієнтованої ринкової економіки.

56. Дж. Кейнс і концепція соціальної держави.

57. Концепції держави загального добробуту.

58. Патерналістська модель соціальної політики.

59. Типи моделей держави загального добробуту.

60. Соціальне страхування.

61. Історія становлення системи соціального страхування, ідейні джерела: Мірабо, Сміт, Лейбніц, Гоббс, Бріссо, Кондорсе.

62. Політичні підстави впровадження системи соціального страхування.

63. Криза парадигми соціального страхування та її причини.

64. Обмеження реформування соціальної політики в державах різних типів.

65. Оцінка результатів реформ соціальної політики.

66. Джерела концепції соціального ринкового господарства.

67. Виникнення і розвиток лібералізму в суспільній думці Німеччини.

68. Лібералізм австрійської школи: Л. Мізес і Ф. Хайек.

69. Соціальний неолібералізм А. Мюллер-Армака.

70. Ордолібералізм В. Ойкена і Ф. Бема.

71. Концептуальні засади соціального ринкового господарства Л. Ерхарда.

72. Еволюція концепції соціального ринкового господарства у 1960–1970 рр.

73. Основні напрями соціальної політики Німеччини.

74. Основні принципи шведської моделі держави добробуту.

75. Соціальна політика в перехідній економіці.

76. Реалізація силової моделі соціальної політики.

77. Реалізація моделі соціальної політики переважно економічними методами.

78. Визначення планування в соціальній політиці.

79. Роль прогнозу у плануванні соціальної політики.

80. Розподіл цілей соціальної політики по тимчасових горизонтах.

81. Короткострокові цілі соціальної політики.

82. Довгострокові цілі соціальної політики.

83. Загальні принципи пенсійної політики в ринковій економіці.

84. Державна пенсійна система.

85. Збільшення пенсійного віку.

86. Поняття експертизи.

87. Соціальна експертиза та її основне завдання.

88. Етапи, технології та організація соціальної експертизи.

89. Методи оцінювання змін у соціальній експертизі.

90. Варіанти інституційного забезпечення соціальної експертизи.

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.