Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Первинний банк 2001 рікМедичний профіль – Без класифікації

1.

Нервове волокно помістити в безкисневе середовище. Як це відобразиться на генерації потенціалу дії (ПД) нервового волокна?

@ ПД нерву буде генерувати

Не відобразиться

ПД нерву зменшиться

ПД нерву збільшиться

Активізується іонний транспорт, що призведе до спонтанного виникнення потенціалу

#

2.

Чотири групи крові визначаються антигенними властивостями:

@ еритроцитів

лейкоцитів

тромбоцитів

нейтрофілів

еозинофілів

#

3.

Тварині введена курареподібна речовина, яка діє на міоневральні сенапси. Як довести що ця речовина має саме таку дію?

@ Безпосередньо подразнювати м’яз, що викличе його скорочення

Зареєструвати потенціал дії нерву

Зареєструвати потенціал дії постсинаптичної мембрани

Зареєструвати потенціал спокою нерва визначити кількість ацетилхолуну в міоневральному синапсі

Визначити кількість ацетилхоліну в міоневральному синапсі

#

4.

Тварині введена курареподібна речовина, яка діє на міоневральні сенапси. Як довести що ця речовина має саме таку дію?

@ Безпосередньо подразнювати м’яз, що викличе його скорочення

Зареєструвати потенціал дії нерву

Зареєструвати потенціал дії постсинаптичної мембрани

Зареєструвати потенціал спокою нерва визначити кількість ацетилхолуну в міоневральному синапсі

Визначити кількість ацетилхоліну в міоневральному синапсі

#

5.

Гетерометрична міогенна ауторегуляція базується на :

@ Законі Франка-Старлінга.

Законі “ все або нічого”

Ефекті Анрепа

Феномені “сходинки Боудіча”

Градієнті автоматії

#

6.

Особливістю потенціалу дії робочого кардіоміоцита є:

@ Наявність фази повільної реполяризації – фази плато.

Наявність деполяризації

Наявність фази швидкої реполяризації

Наявність фази гіперполяризації

Наявність фази спонтанної деполяризації

#

7.

Фактори,що визначають величину кровяного тиску:

@ Робота серця, периферичний опір судин, ОЦК, фізико-хімічні властивості крові.

Сила скорочення міокарда шлуночків.

ОЦК, в’язкість крові

Стан периферичних судин

Кількість міжклітинної рідини

#

8.

Які фізіологічні властивості міокарду відображають зубці, сегменти та інтервали ЕКГ?

@ Збудливість, провідність, автоматію.

Збудливість, автоматію, скоротливість.

Збудливість, скоротливість, рефрактерність.

Скоротливість, автоматію , провідність.

Скоротливість, рефрактерність, автоматію.

#

9.

Концентрація $NaCl$ в розчині, при якій проходить повний гемоліз еритроцитів (утворюється лакова кров) називається:

@ Макс. Резистентністю (0,32-0,34 \%)

Мін. резистентністю (0,44-0,48 \%)

Мін. резистентністю (0,32-0,34 \%)

Макс. резистентністю (0,44-0,48 \%)

Мін. резистентністю (0,8-0,9 \%)

#

10.

Які фактори сприяють фільтрації первинної сечі?

@ Підвищення кров’яного тиску в кап. клубочків.

Онкотичний тиск плазми крові

Підвищення гідростатичного тиску фільтрату в капсулі та канальцях.

Зменшення кров’яного тиску в кап клубочків

Підвищення рН крові

#

11.

Як впливають зазначені нище речовини на моторику тонкої кишки?

@Адреналін гальмує, ацетихолін посилює

Адреналін посилює, ацетихолін гальмує

Адреналін посилює, ацетихолін не впливає

Адреналін не впливає, ацетихолін посилює

Адреналін не впливає, ацетихолін посилює

#

12.

Яка роль ентерокінази в процесі травлення?

@Активує трипсиноген підшлункового соку

Стимулює жовчевиділення

Гальмує активність ферментів підшлункового соку

Стимулює виділення ферментів шлункового соку

Посилює моторику кишки.

#

13.

Які з зазначених факторів сприяють відкриттю пілоричного сфінктера?

@Кисле середовище в пілоричному відділі та лужне в дванадцятипалій кишці.

Лужне середовище в пілоричному відділі та кисле в дванадцятипалій кишці.

Лужне середовище в пілоричному відділі та в дванадцятипалій кишці.

Кисле середовище в пілоричному відділі та кисле в дванадцятипалій кишці.

Нейтральне середовище в пілоричному відділі та лужне в дванадцятипалій кишці.

#

14.

Клітини, що є носіями імунологічної пам’яті, виробляють і доставляють антитіла:

@Т-лімфоцити

В-лімфоцити

Моноцити

Тромбоцити

Еритроцити

#

15.

В якому випадку буде проходити клубочкова фільтрація?

@Тиск в капілярах 70 мм.рт.ст., онкотичний тиск крові 30 мм.рт. ст., тиск в капсулі 20 мм.рт.ст.

Тиск в капілярах 40 мм.рт.ст., онкотичний тиск крові 30 мм.рт. ст., тиск в капсулі 20 мм.рт.ст.

Тиск в капілярах 70 мм.рт.ст., онкотичний тиск крові 30 мм.рт. ст., тиск в капсулі 40 мм.рт.ст.

Тиск в капілярах 40 мм.рт.ст., онкотичний тиск крові 70 мм.рт. ст., тиск в капсулі 30 мм.рт.ст.

Тиск в капілярах 20 мм.рт.ст., онкотичний тиск крові 70 мм.рт. ст., тиск в капсулі 30 мм.рт.ст.

#

16.

Яке з тверджень є помилковим відносно жіночих статевих гормонів (естрогенів).

@Мають дві ангулярні метильні групи.

Ароматизоване кільце А.

Мають фенольний гідроксил.

Мають одну ангулярну метильну групу.

Не мають карбонільної групи при $C^3$.

#

17.

Збільшення кількості лейкоцитів у крові називається:

@ лейкоцитозом

лейкозом

лейкопенією

агранулоцитозом

мононуклеозом

#

18.

Вкажіть, які із названих лейкоцитозів відносяться до фізіологічних лейкоцитозів.

@Всі названі лейкоцитози

Харчовий (аліментарний) лейкоцитоз

М’язовий лейкоцитоз

Лейкоцитоз новонароджених

Лейкоцитоз вагітних

#

19.

Які розлади ВНД виникають при функціональному перенапруженні коркових клітин:

@Невроз

Психоз.

Сомнамбулізм.

Каталепсія.

Психокінез.

#

20.

Специфічною особливістю ВНД людини є:

@Наявність сигнальних систем дійсності

Наявність кори великих півкуль

Здатність утворювати тимчасові зв’язки

Наявність сенсорних систем

Здатність кори до аналітико-синтетичних процесів

#

21.

Умовні рефлекси відрізняються від безумовних тим, що це:

@Індивідуально набута реакція.

Вроджена відповідь ЦНС на подразнення .

Реакція, що здійснюється при участі ЦНС.

Індивідуальна відповідь на подразнення.

Видова специфічна реакція при участі ЦНС.

#

22.

Взаємодія безумовного і умовного гальмування полягає у:

@Розгальмовуванні

Реціпроктності.

Диференціюванні.

Запізненні.

Згасанні.

#

23.

Який рефлекс І.П.павлов назвав рефлексом “що таке”?

@ Орієнтувальний

Класичний

Вісцеральний

Адаптаційний

Інструментальний

#

24.

Та частина кисню артеріальної крові, що поглинається тканинами називається:

@ Коефіцієнтом утилізації кисню.

Парціальним тиском газу.

Кисневою ємністю крові

Хвилинним об'ємом дихання

Залишковим об’ємом

#

25.

Найбільша кількість повітря, яке людина може видихнути після максимального глибокого вдиху це:

@ Життєва ємність легень

Загальна ємність легень.

Функціональна залишкова ємність.

Резервний об’єм видиху.

Дихальний об’єм.

#

26.

Сумарним показником активності системи дихання є:

@ Споживання кисню за 1 хв.

Градієнт концентрації газу.

Коефіцієнт дифузії.

Киснева ємність легень.

Коефіцієнт утилізації кисню

#

27.

Які гормони приймають участь у формуванні загального адаптаційного синдрому при дії стресових факторів?

@ Кортикотропін, глюкокортикоїди, адреналін, норадреналін

Кортизон, андрогени, паратгормон, окситоцин

Кортикостерон, прогестерон, адренілін, норадреналін.

Кортикотропін, тироксин, норадреналін, глюкагон.

Соматотропін, кортикотропін, адреналін, прогестерон.

#

28.

Які із нищевказаних гормонів приймають забезпечують гіпофізарну регуляцію периферичних ендокринних залоз?

@ Кортикотропін, гонадоторопін, тиреотропін.

Трийодтиронін, тиреотропін, соматотропін.

Інсулін, кортикотропін, альдостерон.

Пролактин, соматотропін, глюкагон.

Гонадотропін, тиреотропін, окситоцин. прогестерон.

#

29.

Нервове волокно помістити в безкисневе середовище. Як це відобразиться на генерації потенціалу дії (ПД) нервового волокна?

@ ПД нерву буде генерувати

Не відобразиться

ПД нерву зменшиться

ПД нерву збільшиться

Активізується іонний транспорт, що призведе до спонтанного виникнення потенціалу

#

30.

Вкажіть, гіпофункція яких ендокринних залоз приводить до розвитку кретинізму у дітей.

@Щитовидної залози

Кори наднирників

Статевих залоз

В-клітин підшлункової залози

Паращитовидних залоз

#

31.

Який осмотичний тиск повинні мати розчини, що використовуються в медицині в якості ізотонічних розчинів або кровозамінників?

@ 700–800 кПа

200–300 кПа

300–400 кПа

500-600 кПа

900-1000 кПа

#

32.

Биологическая система (живой организм), обменивается с окружающей средой веществом и энергией. К каким системам она может быть отнесена?

@ открытая, гетерогенная

Изолированная, гетерогенная

закрытая, гомогенная

закрытая, гетерогенная

открытая, гомогенная

#

33.

После добавления в пробирку с раствором крахмала вытяжки из поджелудочной железы отмечается отсутствие синего окрашивания в пробе с раствором йода, что свидетельствует о гидролизе крахмала. Под влиянием какого фермента поджелудочной железы это произошло:

@$\alpha$-амилазы

липазы

трипсина

эластазы

химотрипсина

#

34.

У больного была удалена значительная часть желудка в связи с язвенной болезнью. Через год развилась тяжелая анемия. Недостаток какого витамина привел к развитию анемии?

@витамина $В_{12}$

Витамина $РР$

витамина $В_1$

витамина $В_2$

витамина $С$

#

35.

У больного, страдающего нарушением желчеобразовательной функции печени отмечается ухудшение усвоения жирной пищи. Чем это можно объяснить?

@снижением содержания в кишечнике желчных кислот

снижением содержания липазы в панкреатическом соке

снижением перистальтики кишечника

усилением всасывания жирных кислот

усилением ресинтеза специфического жира в стенке кишечника

#

36.

При отруєнні окисом вуглецю настає смерть від задухи, тому що втрачається властивість гемоглобіну транспорту-вати кисень від легень в тканини. Яка похідна гемоглобіну в цьому випадку утворюється?

@Карбоксигемоглобін.

Метгемоглобін.

Оксигемоглобін.

Карбгемоглобін.

Гемохромоген.

#

37.

Виникнення больового синдрому у відповідь на дію різних факторів зовнішнього середовища пов’язують з виробленням «медіатора болю», яким являється одна із біологічно активних речовин. Вкажіть її.

@Гістамін.

Серотонін.

Адреналін.

Кортикостероїди.

$\gamma$-аміномасляна кислота.

#

38.

В клініці при лікуванні деяких захворювань ЦНС, що пов’язані з різким збудженням кори головного мозку (наприклад, епілепсія), використовуються біогенні аміни. Вибрати із вказаних нижче сполук медіатор гальмування ЦНС.

@$\gamma$-аміномасляна кислота..

Гістамін.

Серотонін.

Дофамін.

Таурін.

#

39.

У головному мозку утворюються ендогенні пептиди, які подібно до морфіну знімають больові відчуття в організмі людини. Назвіть ці пептиди.

@Ендорфіни.

Ліберини.

Статини.

Оксітоцин.

Вазопресин.

#

40.

В нормі газообмін між альвеолярним повітрям та кров ю проходить за рахунок градієнту концентрації кисню . Яка похідна гемоглобіну утворюється при цьому ?

@Оксигемоглобін.

Карбоксигемоглобін.

Метгемоглобін.

Карбгемоглобін.

Гемохромоген.

#

41.

Пятилетнему ребенку необходимо определить уровень глюкозы в крови. Перед проведением пробы ребенок сильно нервничал, плакал. Результаты анализа показали, что уровень глюкозы в крови выше нормы. За счет какого гормона увеличился уровень глюкозы в крови?

@адреналина

инсулина

норадреналина

кортизола

альдостерона

#

42.

Оксид вуглецю (ІІ) дуже отруйна сполука. Його токсична дія пояснюється зв’язуванням з гемоглобіном, що робить неможливим перенесення кисню гемоглобіном. Як називається сполука?

@ Карбоксигемоглобін

Метгемоглобін

Карбгемоглобін

Метоксигемоглобін

Оксигемоглобін

#

43.

Хворий 40 років, скаржиться на на часте сечовипускання, спрагу. За добу виділяється до 10 л сечі. Лабораторно виявлено: цукор в крові 5,1 ммоль/л, в сечі цукру і кетонових тіл не виявлено. Причиною цих змін може бути порушення виділення

@ Вазопресину

Окситоцину

Гонадотропіну

Меланотропіну

Тироксину

#

44.

У дитини при вживанні свіжого молока спостерігаються розлади шлунково - кишкового тракту, тоді як вживання інших вуглеводовмісних продуктів не викликає таких порушень. Генетично детерміновану відсутність якого ферменту можна передбачити в даному випадку?

@Лактази

Фосфоглюкомутази

Глікогенсинтетази

Глюкозо - 6 - фосфатизомерази

Гексокінази

#

45.

Людину вкусила змія. Який вид гемолізу це викличе?

@Біологічний.

Термічний.

Механічний

Осмотичний.

Гемоліз відсутний

#

46.

При обстеженні хворого з травматичним пошкодженням головного мозку виявлено, що у нього виникли розлади тактильною чутливості. Який відділ мозку пошкоджений?

@Задня центральна звивина

Потилична доля кори

Тім'яна доля кори

Лобна доля кори

Передня центральна звивина

#

47.

При обстеженні зору чоловіка (25 років) було виявлено порушення його, яке піддавалося корекції з двояковогнутими лінзами. Чим зумовлена ця патологія?

@Міопія

Астигматізм

Сферична аберація

Хроматична аберація

Пресбіопія

#

48.

Після того, як вранці людина одягнеться, вона поступово перестає відчувати одяг, відбувається адаптація тактильних рецепторів. Ці адаптивні процеси на рівні рецепторів виявляються зміною проникнення мембран до іонів

@Знижується проникненність до іонів $Nа^+$.

Знижується проникненність до іонів $К^+$.

Підвищується проникненність до іонів $К^+$.

Підвищується проникненність до іонів $Nа^+$.

Знижується проникненність до іонів $Са^{++}$.

#

49.

У фазу швидкої деполярізації кардіоміцитів іони $Nа^+$ можуть додатково рухатися крізь

@ $Са^{++}$ -канали

$К^+$ -канали.

$Сl^{--}$ -канали

$Мg^{++}$ - канали.

$Li^+$ - канали

#

50.

При длительном голодании могут развиться отеки. Каков возможный механизм этого процесса?

@снижение онкотического давления плазмы крови

снижение реабсорбции натрия в почках

увеличение фильтрационного давления в капиллярах тканей

снижение секреции ренина

увеличение секреции белка в проксимальном канальце

#

51.

Новий препарат-імуномодулятор впливає на дозрівання Т-лімфоцитів. В рекламному проспекті дана характеристика як самого препарату, так і органа дозрівання Т-лімфоцитів. В якому органі відбувається процес дозрівання Т-лімфоцитів?

@ В вилочковій залозі.

В селезінці.

В лімфовузлах.

В кістовому мозку.

В наднирниках.

#

52.

У рекламному проспекті сказано, що препарат стимулює фагоцитоз. Функція яких клітин стимулюється?

@ Моноцитів.

Еритроцитів.

Т-лімфоцитів

В-лімфоцитів.

Т-кіллерів.

#

53.

М’яз скорочується в ізотонічному режимі. Як відобразиться на амплітуді його скорочення збільшення навантаження?

@ Амплітуда скорочень зменшиться

Амплітуда скорочень збільшиться

Амплітуда скорочень не зміниться

М’яз буде тетанічно скорочуватися

Виникне ізометричне скорочення

#

54.

При кратковременном выполнении умеренной физической нагрузки у человека произошло увеличение систолического объема крови. Каковы причины этого явления?

@увеличение интенсивности сокращений сердца

увеличение количества дыхательных движений

увеличение частоты сокращений сердца

увеличение $СО_2$ в крови

уменьшение $О_2$ в крови

#

55.

Людям с повышенным артериальным давлением (АД) не рекомендуется длительно и в избыточном количестве принимать с пищей хлористый натрий. Какие нежелательные эффекты может вызвать избыточный прием соли?

@повышение АД

снижение АД

увеличение выработки катехоламинов

усиленную выработку ренина в почках

увеличение суточного диуреза

#

56.

У животного после острого опыта было удалено сердце. После того, как сердце поместили в физиологический раствор, оно еще сокращалось в течение 40 минут. С каким свойством сердечной мышцы связано это явление?

@автоматия

возбудимость

сократимость

рефрактерность

проводимость

#

57.

Людям с повышенным артериальным давлением (диагноз - гипертония) советуют избегать волнений. Что может быть непосредственной причиной повышения АД в этот период?

@увеличение концентрации в крови адреналина

выделение гистамина в кровь

увеличение количества жидкости

увеличение образования ренина в почках

учащение сердечной деятельности

#

58.

У собаки с хронической фистулой слюнной железы взята слюна для изучения ее состава. В слюне обнаружены вещество белкового происхождения. Укажите, что это за вещество:

@муцин

мочевина

пепсин

липаза

химозин

#

59.

Який трансмембранний перерозподіл іонів характерний для початкового моменту розвитку збуджувального постсинаптичного потенціалу?

@Проникнення іонів $Nа^+$ всередину клітини

Проникнення іонів $К^+$ всередину клітини

Вихід іонів $Сl^-$ з клітини.

Вихід іонів $Са^{++}$ з клітини

Вихід іонів $Nа^+$ з клітини.

#

60.

В лабораторию для исследования были направлены несколько пробирок с пищеварительными секретами. На одной из них плохо была обозначена маркировка. При исследовании было установлено, что это бесцветная жидкость, имеющая кислую реакцию. Какой пищеварительный секрет находится в пробирке?

@желудочный сок

слюна

кишечный сок

желчь

поджелудочный сок

#

61.

При изучении состава поджелудочного сока было установлено, что он содержит большое количество ферментов. Некоторые из них секретируются в неактивной форме. К ним относятся :

@трипсиноген, хемотрипсиноген

амилаза, липаза

нуклеаза, пепсин

мальтаза, пептидаза

лактаза, амилаза

#

62.

В результате черепно-мозговой травмы у человека пострадали определенные структуры головного мозга. У больного наблюдалась шаткая походка, нарушение координации движения, снижение мышечного тонуса. Какой отдел головного мозга пострадал?

@мозжечок

промежуточный мозг

средний мозг

продолговатый мозг

кора больших полушарий

#

63.

При раздражении неврологическим молоточком сухожилия четырехглавой мышцы бедра ниже коленной чашечки возникает коленный рефлекс. Где расположен проприоцептивный центр этого рефлекса?

@поясничные сегменты спинного мозга

шейные сегменты спинного мозга

грудные сегменты спинного мозга

крестцовые сегменты спинного мозга

копчиковые сегменты спинного мозга

#

64.

После падения с высоты у собаки наблюдали резкое повышение мышечного тонуса – гипертонус (децеребрационная регидность), усиление сухожильных рефлексов, преобладание реакции разгибания над сгибанием. О нарушении какой части ствола мозга это свидетельствует?

@красное ядро

передние бугры четверохолмия

задние бугры четверохолмия

черная субстанция

ретикулярная формация

#

65.

Нервове волокно поместили в безсольове середовище. При нанесеннi подразнення любої сили збудження не спостерiгаїться. Це вiдбуваїться за рахунок:

@Пасивного вихoду $К^+$ з клiтини.

Недостатка iонiв $Nа^+$ в середовищi.

Недостатка iонiв $К^+$ в середовищi

Пасивного виходу $Nа^{++}$ з клiтини.

Пасивного виходу $Са^{++}$ з клiтини.

#

66.

При погiршеннi кровопостачання мiокарду в мiжклiтиннiй рiдинiвиявили пiдвищення концентрацii iонiв $К^+$. Як це вiдобразиться на генерацii ПД в волокнах мiокарду?

@ Знизиться величина ПД.

Збiльшиться величина ПД

Збiльшиться частота ПД за одиницю часу

Знизиться порогова сила деполяризацii

Знизиться частота ПД за одиницю часу.

#

67.

При подразненнi нервово-м'язового препарату жаби м'яз доведений до втоми. Що вiдбудеться, якщо в цей час пiдключити прямий подразнювач?

@Нiчого не вiдбудеться.

Виникне гладкий тетанус

Виникне зубчатий тетанус

Виникне одиночне скорочення

Виникне одиночне iзотонiчне скорочення

#

68.

При выходе человека из зрительного зала кинотеатра (затемненное помещение) на улицу днем, отмечается сужение зрачков. Какой отдел нервной системы участвует в зрачковой реакции?

@средний мозг

промежуточный мозг

мозжечок

продолговатый мозг

мост

#

69.

У хворого виявили півищення артеріального тиску. Вкажіть можливу причину цього підвищення

@Підвищення тонусу симпатичної нервової системи

Розширення артеріол

Зменшення частоти серцевих скорочень

Гіперполяризація кардіоміоцитів.

Підвищення тонусу парасимпатичної нервової системи.

#

70.

У хворого спростерігалась розширена тахікардія в спокої. Лікар призначив $\beta$-адреноблокатори. Вірно поступив лікар? Який ефект буде, при данному лікуванні і чому ?

@Ні, ЧСС збільшиться, стимулюються $\beta$-адренорецептори.

Ні, ЧСС збільшиться, блокуються $\beta$-адренорецептори

Так, ЧСС знизиться, блокуються $\beta$-адренорецептори

Так, ЧСС знизиться, стимулюються $\alpha$-адренорецептори

Так, ЧСС знизиться, блокуються $\alpha$-адренорецептори

#

71.

У хворого з хворобою нирок виявили пiдвищення артерiального тиску. Можлива причина цього?

@ Пiдвищення секреції ренiну.

Пiдвищення секреції ангiотензiну II.

Пiдвищення секреції катехоламiнiв

Пiдвищення концентрації сечовини

Пiдвищенняконцентрації в крові трийодтиронiну

#

72.

Отличительной особенностью спортсменов-тяжелоатлетов является хорошо развитая скелетная мускулатура. Как можно охарактеризовать изменения, произошедшие в их организме?

@рабочая гипертрофия

вакатная гипертрофия

регенераторная гипертрофия

заместительная гипертрофия

врожденная гипертрофия

#

73.

Температура повітря в асистентській аптеки становить $30^0С$, відносна вологість 55\%, швидкість руху повітря 0,01 м/с. За вказаних умов у персонала переважає наступний шлях тепловіддачі:

@Потовиділення

Конвекційний

Радіаційний

Конвекційний і радіаційний

Кондукційний

#

Крок 1 Фармація-2003
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.