Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Матеріал для виконання завданняОблік розрахунків з дебіторами

 

Завдання для аудиторної роботи

 

Завдання 6.1

Необхідно:

─ Записати господарські операції в журнал реєстрації господарських операцій. Скласти бухгалтерські проводки.

─ Розрахувати суму пені за прострочення сплати заборгованості.

─ Розрахувати грошову та комерційну знижку, яку надає підприємство за дострокову сплату заборгованості, використовуючи чистий метод.

 

Матеріал для виконання завдання

 

Згідно з умовами стандартного договору купівлі-продажу, покупець зобов’язаний погасити заборгованість перед компанією «Солодкий світ» протягом n календарних днів (вказані у договорі) з моменту отримання товару. За несвоєчасне погашення заборгованості нараховується пеня у розмірі 2 % від суми заборгованості за кожен день прострочення. За дострокову сплату заборгованості підприємство надає знижку (вказується за кожним договором купівлі-продажу), яку враховує за чистим методом. У випадку оформлення крупного замовлення (понад 200 000 у.о.) покупцю надається комерційна знижка у розмірі 20 % від суми замовлення.

 

Журнал реєстрації господарських операцій за квітень 20___ року

№ п/п Документ Зміст господарської операції Сума, у.о. Кореспонденція рахунків
Дата Дт Кт
1. 01.04 Відвантажено товари компанії «Сонце», за умови 5/10, n/30 50 000    
2. 01.04 Відвантажено товари компанії «Містерія», за умови 2/5, n/15 12 000    
3. 02.04 - На поточний рахунок отримано платіж від компанії «Деді» за попередній період   5 600    
4. 03.04 Відвантажено товари компанії «Сонце», за умови 10/5, n/10 32 000    
5. 04.04   На поточний рахунок отримано платежі від компанії «Сонце» за товари, відвантажені на підставі документу № 101      
6. 15.04   На поточний рахунок отримано платежі від компанії «Сонце» за товари, відвантажені на підставі документу № 103      
6.1. на основну суму заборгованості      
6.2. на суму на не отриманої знижки      
7. 21.04   Нарахована пеня компанії «Містерія» за прострочення сплати заборгованості      
8. 21.04   На поточний рахунок отримано платежі від компанії «Містерія» за товари, відвантажені на підставі документу № 102 з урахуванням пені за прострочення сплати заборгованості      
9. 22.04 Відвантажено товари компанії «Сонце» на суму 210 000 у.о., з оформленням комерційної знижки      
10. 30.04   На поточний рахунок отримано платежі від компанії «Сонце» за товари, відвантажені на підставі документу № 105      

 

Завдання 6.2

Необхідно:

─ Відобразити в обліку операції зі створення та використання резерву сумнівних боргів.

─ Визначити резерв сумнівних боргів на кінець звітного періоду. Розрахунки представити у вигляді наведеної таблиці.

Матеріал для виконання завдання

 

Для створення резерву сумнівних боргів підприємство «Стар» використовує метод, в основі якого – класифікації дебіторської заборгованості. Для визначення коефіцієнта сумнівності на 30 червня 20___ року підприємство для спостереження обрало період за останні 3 місяці.

 

Місяць Фактично списано безнадійної дебіторської заборгованості,у.о. Сальдо дебіторської заборгованості за готову продукцію відповідної групи на кінець попереднього місяця,у.о.
1 група 2 група 3 група 1 група 2 група 3 група
Квітень 5 000 12 000 150 000 25 000 600 000
Травень 3 000 12 000 10 000 100 000 120 000 400 000
Червень 2 000 3 000 8 000 50 000 15 000 160 000
РАЗОМ: 5 000 20 000 30 000 Х Х Х

 

Залишок резерву сумнівних боргів на 1 червня 20___ року складає 15 225 грн. Протягом червня відвантажено готову продукцію покупцям на 120 000 грн., отримано платежів від покупців на суму 185 000 у.о.

 

Розрахунок коефіцієнтів сумнівності по групах дебіторської заборгованості

Група Розрахунок коефіцієнту сумнівності Значення коефіцієнту
1 група    
2 група    
3 група    

Журнал реєстрації господарських операцій за червень 20___ року

№ п/п Зміст господарської операції Сума, у.о Кореспонденція рахунків
Дт Кт
1. За рахунок резерву погашено безнадійну дебіторську заборгованість      
2. Відвантажена готова продукція покупцям      
3. Відображено податкові зобов’язання з ПДВ      
4. Списано реалізовано готову продукцію за собівартістю 75 000    
5. Отримано платежі від покупців      
6. Створено резерв сумнівних боргів      

 

 

Завдання 6.3

Необхідно:

─ Відобразити в обліку операції зі створення резерву сумнівних боргів.

─ Визначити резерв сумнівних боргів на кінець звітного періоду.

 

Матеріал для виконання завдання

 

Компанія «Сіті» створює резерв сумнівних боргів виходячи з питомої ваги безнадійних боргів у чистому доході від реалізації готової продукції на умовах наступної оплати. За поточний рік чистий дохід від реалізації готової продукції становить 10 000 000 у.о. Залишок резерву сумнівних боргів до складання балансу на 31 грудня поточного року становить 3 000 у.о.

Для визначення коефіцієнта сумнівності підприємство для спостереження обрало період за попередні три роки.

Дебіторська заборгованість за готову продукцію, що визнано безнадійною у грудні 20__ року – 5 000 у.о.

 

Рік Чистий дохід від реалізації готової продукції на умовах наступної оплати, у.о. Сума дебіторської заборгованості за готову продукцію, що визнана безнадійною, у.о.
20_____ 3 000 000 10 000
20_____ 12 000 000 15 000
20_____ 20 000 000 5 000
РАЗОМ: 35 000 000 30 000

 

Журнал реєстрації господарських операцій

 

№ п/п Зміст господарської операції Сума, у.о. Кореспонденція рахунків
Дт Кт
1. Створено резерв сумнівних боргів      
2. За рахунок резерву погашено безнадійну дебіторську заборгованість      
3. На фінансовий результат списано витрати зі створення резерву сумнівних боргів      

 

Завдання для самостійної роботи

Завдання 6.4

Необхідно:

─ Записати господарські операції в журнал реєстрації господарських операцій. Скласти бухгалтерські проводки.

─ Розрахувати суму пені за прострочення сплати заборгованості.

─ Розрахувати грошову знижку, яку надає підприємство за дострокову сплату заборгованості, використовуючи валовий метод.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.