Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Завдання на курсову роботу з дисципліни «Основи товарознавства»

Основи товарознавства

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до виконання курсової роботи

студентами заочної форми навчання

напрямку підготовки 6.100400 «Транспортні технології»

 

 

Розглянуто і затверджено на засіданні методичної комісії Протокол № 01/11-12 від 26 серпня 2011р.

Львів - 2011

Основи товарознавства. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.070101 «Транспортні технології» – Львів, НКЦ НТУ, 2011 - 10 с.

 

Укладачі: Вільковський Є.К., Ванкевич П.І., Вітрух І.П.

 

 

Відповідальний за випуск: канд. техн. наук, в.о. проф. Вільковський Є.К.,

 

Редактор Бехта І.І.

 

ЗМІСТ

1. Загальна характеристика дисципліни……………………………….. 4

2. Завдання на курсову роботу з дисципліни «Основи

товарознавства»……………………………………………………………. 6

2.1. Зміст пояснювальної записки…………………………………………. 6

2.2. Ілюстративні матеріали……………………………………..………… 6

2.3. Вибір варіантів……………………………… …………………… 7

3. Список рекомендованих літературних джерел ………………………. 10

 

 

 

1. Загальна характеристика дисципліни.

Основи товарознавства – навчально-наукова дисципліна про основоположні характеристики товарів, що визначають їх споживчі вартості і чинники забезпечення цих характеристик.

Термін «товарознавство» складається з двох слів: «товар» і «знання». Отже, товарознавство - це знання про товари.

Ці знання необхідні як технологам підприємств-виробників, товарознавцям промислових, сільськогосподарських і торгових організацій, перевізникам, що працюють як на внутрішньому так і на зовнішньому ринках, експертам, комерсантам, економістам, бухгалтерам, менеджерам, так і покупцям. Останні отримують знання про товар з допомогою засобів інформації - маркування, реклами, статей, книг і т. д., тому дуже важливо, щоб засоби масової інформації, як основне джерело використовували товарознавчі знання про товар.

Сучасні соціально-політичні процеси та процеси управління тісно пов’язані з товарами. З огляду на це термін “товар” дістав дуже широке тлумачення. У маркетингу “товар” (product) становить усе, що може бути запропоновано на ринку з метою задоволення найрізноманітніших потреб споживача. Товарами можуть бути фізичні об’єкти (речі), послуги, організації та ідеї. З економічних позицій “товар” (commodity good) — це предмет, який задовольняє будь-яку суспільну потребу і має цінність, яка встановлюється у процесі обміну на інші товари суб’єктів.

Весь товар з початком процесу транспортування стає вантажем і може бути класифікований по багатьох ознаках, серед яких основними є наступні: природне походження; біохімічний склад; ступінь обробки; споживче призначення.

За природним походженням можна розрізнити вантажі мінерального походження (характеризуються наявністю і вмістом в них різних елементів неорганічної хімії). Вантажі тваринного походження характеризуються вмістом великої концентрації жирів та білків. До них можна віднести м’ясо і м’ясопродукти, продукти моря, птицю і інше. Товари рослинного походження в основному характеризуються високим вмістом вуглеводів (зерно, злаки, крупи, масла, фрукти, овочі, льон, бавовна і ін.).

Виходячи з ознак біохімічного складу вантажі поділяють на неорганічні і органічні. До перших відносяться мінеральні вантажі, до других ― вантаж тваринного та рослинного походження.

За ступенем обробки вантажі можна поділити на наступні підгрупи: сировина; напівфабрикати; готова продукція.

Виходячи з споживчого призначення вантажі можуть бути класифіковані як продовольчі та промислові.

До продовольчих відносяться: продукти харчування, напої, приправи; до промислових ― обладнання, будівельні матеріали, взуття, одяг, мануфактура, лісоматеріали тощо.

Крім класифікації товарів за ознаками природного походження, біохімічного складу, ступеня обробки і споживчого призначення, виділяють класифікацію ― торгові, тарифні і транспортні.

Тарифна класифікація (або номенклатура) вантажів побудована за ознаками виробничого походження вантажів, за розмірами тарифів за перевезення і розмірами ставок зборів.

Транспортна класифікація вантажів здійснюється за способами перевезення і перевантаження. За нею вантажі діляться на генеральні, масові та спеціальні.

Генеральні вантажі ― це штучні вантажі в упаковці і без неї. За видом упаковки ― це тарно-упаковані вантажі (в мішках, коробках, ящиках), а також вантажі в укрупненнях і транспортних одиницях (пакети, на піддонах, трейлерах, контейнерах, ліхтерах).

Масові вантажі, складають основну (по масі) частину транспортуючих всіма видами транспорту вантажів, поділяються на чотири основні категорії: наливні, навалочні, насипні та лісові.

До категорії «спеціальні вантажі» відносяться вантажі які потребують при транспортуванні і зберіганні особливих умов. До них відносяться: небезпечні, швидкопсувні, живі тварини та птиця.

Товарознавство має міждисциплінарні зв’язки із загально професійними дисциплінами, зокрема маркетингом, логістикою, тарифами.

Мета вивчення дисципліни «Основи товарознавства» — опанувати науково-теоретичні засади товарознавства та споживчі властивості товарів виробничо-технічного призначення, що зумовлюють їх споживчу цінність і здатність задовольняти потреби споживача.

 

Завдання на курсову роботу з дисципліни «Основи товарознавства»

 

Обсяг роботи:

 

2.1. Зміст пояснювальної записки.

 

Вступ.

1. Характеристика товару, як об’єкту для перевезення. Транспортна та об’ємно-масова характеристика товарів.

2. Вимоги до транспортування заданого виду товарів.

3. Тара та упаковка, маркування товарів і вантажів.

4. Вимоги до рухомого складу та вибір АТЗ.

5. Розміщення та закріплення товарів в кузові АТЗ.

6. Вагові та геометричні параметри завантаженого АТЗ. Розрахунок необхідної кількості АТЗ.

7. Транспортна документація.

8. Техніка безпеки й охорона праці при перевезенні товарів та навантажувально-розвантажувальних роботах. (Підвищення рівня безпеки при перевезенні товарів автотранспортом)

Висновки.

Література.

2.2. Ілюстративні матеріали

 

Ілюстративні матеріали виконуються на аркушах формату А4. На них може бути зображено загальний вигляд товару, його вигляд та розміри в тарі або упаковці, розміщення товару в кузовах АТЗ, геометричні й вагові параметри порожнього та завантаженого АТЗ. Кількість аркушів ілюстративних матеріалів формату А4 має бути не менше чотирьох. Ілюстративні матеріали розташовуються в тексті пояснювальної записки після першого посилання на них.

2.3. Вибір варіантів

 

Вибір завдання на курсову роботу здійснюється за двома останніми цифрами залікової книжки студента. З таблиці 1 вибираються види товарів і обсяг партій товару, а з таблиці 2 (по останній цифрі шифру) відстані перевезень.

В таблиці 1. представлені види товарів стосовно галузей народного господарства і обсяги перевезень партій вантажів.

Таблиця 1

Види товарів і обсяги партій

№ з/к Назва товару Обсяг партії товару
Жито 300 т
Пшениця 400 т
Ячмінь 200 т
Овес 100 т
Кукурудза в початках 80 т
Картопля 200 т
Цукрові буряки 400 т
Кормові буряки 500 т
Капуста 100 т
Морква 50 т
Огірки 100 т
Помідори 80 т
Яблука 100 т
Груші 200 т
Сливи 250 т
Виноград 150 т
Кавуни 200 т
Дині 200 т
Полуниці 100 т
Смородина 50 т
Чорниці 20 т
Банани 50 т
Лимони 80 т
Апельсини 100 т
Мандарини 120 т
Мед фасований в банки 50 т
Борошно насипом 250 т
Борошно фасоване в мішки 200 т
Хліб на лотках 100 т
Хліб в контейнерах 200 т
Цукор фасований в пакети 100 т
Цукор фасований в мішки 150 т
Молоко товарне 10.000 л
Горілчані вироби 20.000 шт.
Безалкогольні напої 30.000 шт.
Вино 20.000 л
Пиво 20 тис. л
Квас 10 тис. л
Спирт 30.000 л
М’ясо в тушках 200 туш
М’ясо фасоване 35 т
Риба жива 10 т
Риба заморожена 15 т
Рибопродукти в консервах 20 т
Яйця 20 тис. лотків
Гриби свіжі 20 т
Ковбасні вироби 18 т
Сири тверді 12 т
Олія фасована в пляшки 20 тис
Олія фасована в бочки 80 бочок
Кондитерські вироби 15 т
Кулінарні вироби 12 т
Торти, тістечка 8 т
Риба жарена 12 т
Молоко в пляшках, пакетах 12 тис. шт.
Сметана в пакетах 18 тис. пакетів
Паштети м’ясні з птиці 12 тис. пакетів
Риба фарширована 14 тис. пакетів
М’ясний фарш в пакетах 16 тис. пакетів
Буженина, рулет, бекон 8 т
Коні 20 голів
Велика рогата худоба 40 голів
Свині 80 голів
Вівці 120 голів
Птиця 2 тис. голів
Вулики з бджолами 100 шт.
Колоди соснові 200 м3
Колоди дубові 300 м3
Доски 150 м3
Доски 200 м3
Дерев’яні бруси 300 м3
Тара 800 м3
Меблі малогабаритні 800 шт.
Меблі великогабаритні 400 шт.
Заготовки для дров 300 м3
Заготовки для дров 400 м3
Кріпильні стояки для шахт 200 м3
Рулони газетного паперу 800 шт.
Одяг на вішаках 800 од.
Взуття 20 тис. пар
Одяг в тюках 10 тис. тюків
Тканини 1800 рулонів
Посуд в коробках 250 кор.
Легкові автомобілі 50 од.
Цемент навалом 200 т
Цемент фасований 40000 мішків
Крейда 140 т
Фундаментні блоки 400 шт.
Стінові блоки 15000 шт.
Панелі перекриття
Пісок 200 т
Глина 150 т
Щебінь 250 т
Керамзит 100 т
Вугілля 250 т
Цемент навалом 200 т
Цемент фасований 4000 мішків
Камінь великокусковий 200 т
Цегла керамічна 250 т
Цегла силікатна 250 т

 

У таблиці 2. представлено відстані перевезень вибраних видів товарів.

 

Таблиця 2

Відстані перевезень

 

№ з/к
Відстань перевезень, км                    

3. Список рекомендованих літературних джерел

1. Агбаш В. Л., Елизарова В. Ф. и др. Товароведение непродовольс-

твенных товаров. — М.: Экономика, 1989.

2. Болотніков А. О. Стандартизація та сертифікація товарів і послуг. — К.: МАУП, 2005. — 144 с.

3. Вільковський Є.К. Бакуліч О.О. Вантажознавство (вантажі, правила перевезень, рухомий склад): навч. посібник. - Львів: "Інтелект-Захід", 2005, 224с.

4. Батищев И.И. Организация и механизация погрузочно-розгрузочных работ на автомобильном транспорте. – М.: Транспорт, 1983, - 215с.

5. Ванчукевич В.Ф., Седюкевич В.Н. Автомобильные перевозки. – Минск: Вышейшая школа, 1988, - 264с.

6. Автомобили. Специализированный подвижной состав, под ред. Высоцкого М.С. и Гришкевича А.И. - Минск: Вышейшая школа, 1989,- 240с.

7. Бедняк М.Н., Шаповал К.Н. Перевозка опасных грузов, Киев: 2001, -76с.

8. Правила перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні. Державтотрансдніпроект. – Київ: 1998, - 129с.

9. Правила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом. Санкт-Петербург: 2002, - 142с.

10. Оснач О.Ф. Товарознавство: Навчальний посібник – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 219 с.

11. Островский Н.Б. Автомобильные перевозки с применением специализированного подвижного состава. – М.: 1982 – 85с.

12. Троицкая Н.А. Организация перевозок скоропортящихся грузов – М.: АСМАП, 1999, - 128с.
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.