Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

І. Природні ресурси Землі.

ЗОШИТ

для самостійної роботи

З ЕКОЛОГІЇ

Група _____________ Відділення: ________________________

Виконав студент (ка) _______________________________________________

__________________________________________________________________

Перевірив викладач: Терепіщий Інна Миколаївна

Контроль самостійної роботи студентів проводиться на заняття у формі усного опитування.

 

Змістовий модуль І. Теоретична екологія

Тема 1.1 Людство і довкілля. Предмет екології.

Тема с. р. 1.1.2. Еволюція ставлення людини до природи. Раціональне природокористування - умова екостійкого розвитку суспільства.

Мета: 1. Ознайомитися з етапами розвитку відносин людини до природи.

2. Визначити суть нової екологічної філософії життя.

 

Завдання: Для досягнення мети Ви повинні:

- Опрацювати матеріал підручника [1] 14-30, 39-48

- Дати письмові відповіді на питання за кожним пунктом.

Література: [1] Г.О. Білявський, М.М. Падун, Ю.І. Костіков «Основи екологічних знань», К., Либідь, 2000 р.

[2] Г.О. Білявський, Р.С. Фурудуй, Ю.І. Костіков «Основи екології», К., Либідь, 2004 р.

Сучасна екологічна криза.

1. Коли людина завдала першого удару по природі й у чому він полягав?

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. До яких наслідків для довкілля призвів активний розвиток землеробства й скотарства?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

3. Які етапи розвитку другої глобальної екологічної кризи?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

4. Які ознаки характеризують глобальну екологічну кризу сьогодення?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

5. Які причини поглиблення екологічної кризи?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Нова екологічна філософія.

1. У чому проявляється криза людського духу в наш час?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 

*2.Як и розумієте девіз «Грінпіс»: «Ми не отримали Землю в спадок від батьків, ми взяли її в борг у наших дітей».

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

3.Які підвалини нової моралі, нової – екологічної-філософії?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

4.Визначте основні принципи нової екологічної філософії:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

*5.Охарактеризуйте роль нової екологічної філософії для «екостійкого» розвитку суспільства.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

*6. Наведіть вислови відомих людей, які відображають ваше ставлення до природи:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

* Чому можна сказати, що наша держава перебуває в стані глибокої екологічної кризи?

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

* У чому суть проблеми, яка постала перед сучасною цивілізацією і загрожує її існуванню?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Змістовий модуль І. Теоретична екологія

Тема 1.1 Людство і довкілля. Предмет екології.

Тема с. р. 1.1.4. Основні екологічні закони.

Мета: 1. Ознайомитися з основними поняттями і законами екології.

2.Вивчити екологічні терміни.

3.Навчитися вірно застосовувати екологічну термінологію, розкривати суть екологічних законів.

 

Завдання: Для досягнення мети Ви повинні:

- Опрацювати матеріал підручника [1] 321-331; [2] 99-101

- Дати письмові відповіді на питання (усно та письмово) за кожним пунктом.

 

І. Екологічні терміни:

 


 1. Абіотичні фактори
 2. Автотрофи
 3. Агроценоз
 4. Антропогенні фактори
 5. Біогеохімічний кругообіг речовин
 6. Біогеоценоз
 7. Біомаса
 8. Біорізноманітність
 9. Біосфера
 10. Біота
 11. Біотоп
 12. Біоценоз
 13. Гетеротрофи
 14. Гомеостаз
 15. Деградація
 16. Демографія
 17. Екологічна піраміда
 18. Екосистема
 19. Ентропія
 20. Жива речовина
 21. Закон оптимуму
 22. Заказник
 23. Заповідна справа
 24. Заповідник
 25. Клімат
 26. Коеволюція
 27. Консументи
 28. Кругообіг речовин
 29. Ланцюг речовин
 30. Літосфера
 31. Меліорація
 32. Моніторинг
 33. Національний парк
 34. Екологічна ніша
 35. Ноосфера
 36. Охорона природи
 37. Природні ресурси
 38. Продуктивність
 39. Продуценти
 40. Редуценти
 41. Рекреація
 42. Рекультивація
 43. Римський клуб
 44. Середовище
 45. Сукцесія
 46. Техносфера
 47. Трофічні зв’язки
 48. Урбанізація
 49. Урбоекологія
 50. Фауна
 51. Флора

 

ІІ. Екологічні закони.

1. Яка суть екологічних законів, відкритих В.І. Вернадським?

1) Закон фізико-хімічної єдності живої речовини

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2) Закон біогенної міграції атомів

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3) Закон константності

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4) Закон максимуму біогенної енергії (Вернадський-Бауер)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 1. За якими принципами функціонує біосфера (за Д. Чірасом)?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 1. Які екологічні закони сформулював Б. Коммонер?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_____________________________

 

Наведіть приклади з повсякденного життя, що їх ілюструють:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 


 

Змістовий модуль І. Теоретична екологія.

Тема 1.2 Структура природного середовища.

Тема с. р. 1.2.2. Природні ресурси Землі, України.

Мета: 1. Визначити поняття природні ресурси як основу існування людини.

2.З’ясувати особливості і значення окремих видів природній ресурсів.

3. Проаналізувати стан природних ресурсів України.

4. Обґрунтувати необхідність раціонального використання природних ресурсів.

Завдання: Для досягнення мети Ви повинні:

- Опрацювати матеріал підручника [1] 264-270,283-287, [2] 328-335;

- Дати письмові відповіді на питання за кожним пунктом.

І. Природні ресурси Землі.

 

Природні ресурси – частина географічного середовища, сукупність природних умов існування та діяльності людини. До них відносяться компоненти і сили природи, які на даному рівні розвитку продуктивних сил та вивченості використовуються або можуть бути використані як засоби виробництва і предмет споживання для задоволення матеріальних та духовних потреб суспільства.

 

1. Які ресурси необхідні для життя та діяльності людини?

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Опрацювати схему:

Природні ресурси

       
 
   
 

 


Невичерпані Вичерпані

_________________________

_________________________

_________________________ Відновлювані Не відновлювані

_________________________ _______________________ _______________________ _________________________ _______________________ _______________________

_______________________ _______________________ _______________________ _______________________

3. Що таке життєвий простір?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Назвіть умови збереження природного середовища певного регіону:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Яке значення має генетичний фонд Землі?

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.