Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

БІЛЕТ № 2 «РЕДАГУВАННЯ СПЕЦДОКУМЕНТАЦІЇ»

БІЛЕТ № 1 «РЕДАГУВАННЯ СПЕЦДОКУМЕНТАЦІЇ»

1. Вкажіть на правильне визначення поняття «редагування»:

б) вид фахової діяльності, пов’язаної з підготовкою до випуску у світ творів друку та аудіовізуальної продукції;

2. Знайдіть варіант, у якому правильно подано визначення поняття «об’єкт редагування»:

д) об’єктом, над яким здійснюють операції редагування: авторський оригінал, видавничий оригінал, конструкція видання, проект видання, а також (дуже рідко) наклад видання.

3. Одне з завдань редагування, яке полягає в пристосуванні повідомлення до того місця (локалізація), часу (темпоралізація) та ситуації (ситуатизації), в яких реципієнти його сприйматимуть, – це …

а) адвербіалізація повідомлення;

4. Редагування повідомлення на основі якогось одного чи одночасно кількох видів норм називається …

Д) аспектом редагування.

5. Упорядковано розташовані композиційні одиниці, об’єднані композиційними зв’язками в одне ціле, – це

б) композиція;

6. Одиниця найвищого рівня інформаційної структури повідомлення, що передає інформацію, – це …

Д) сюжет.

7. Форма подання однотипної інформації, в якій її подають у двомірному просторі у певному порядку (позиції), – це …б) таблиця;

8. Одиниця композиційної структури повідомлення, яка складається з кількох надфразних єдностей, – це …

а) параграф(підпідрозділ);

9. Формалізований метод виправлення повідомлення, який полягає в усуненні елемента, що містить помилку, – це а) видалення;

10. Знайдіть варіант, у якому в логічній послідовності зазначено всі операції, які здійснюються над об’єктом редагування:

в) авторський оригінал, видавничий оригінал, конструкція видання, проект видання, а також (дуже рідко) наклад видання;

11. Норми редагування мають структуру, в яку входить:

а) агент норми, адресат норми, зміст норми, характер норми, умови норми, санкції;

12. Знайдіть варіант, у якому зазначено всі композиційні одиниці:

г) речення, надфразні єдності, підпідрозділи (параграфи), підрозділи, розділи (блоки), частини, томи;

13. Визначте ряд, у якому зазначено документи з кадрових питань:

в) автобіографія, резюме, заява, характеристика, особовий листок з обліку кадрів, трудова книжка;

14. Довідка – це …

в) документ інформаційного характеру, що підтверджує факти з життя і діяльності окремих громадян і різні обставини діяльності установ, організацій, підприємств;

15. Статут, положення, інструкції належать до групи …д) розпорядчих.

16.Вкажіть варіант, у якому правильно узгоджено присудок з підметом:

а) 1. Двадцять один комп’ютер придбав відділ.

Ряд питань, які внесені до іспиту, будуть поставлені в письмовій формі.

ВР розглянула проект бюджету на новий рік.

17.Вкажіть варіант, у якому всі речення відредаговано правильно:

а) 1. На адресу професора надійшло багато вітальних листівок.

На мою думку, ви надто все ускладнюєте.

3. Завдяки допомозі друзів, ми швидко вирішили складні питання.

БІЛЕТ № 2 «РЕДАГУВАННЯ СПЕЦДОКУМЕНТАЦІЇ»

1. Прикладна суспільна інформологічна наука, яка досліджує методологічні засади готування в ЗМІ, повідомлень до публікування – це:в) едитологія;

2. Визначте варіант, у якому правильно подано визначення поняття «мета редагування»:

д) трансляція повідомлень для отримання заданого соціального ефекту.

3. Одне з завдань редагування, яке полягає в тому, щоби привести повідомлення у відповідність із нормами прекрасного, – це …г) естетизація повідомлення;

4. Той, хто встановив норму, наприклад, суспільство, Національна академія наук, Держстандарт, – це …

а) агент норми;

5. Інформаційна структура оригіналу (видання) має рівні номенів, сентенцій та …в) сюжету;

6. Одиниця найнижчого рівня логічної структури повідомлення, яка описує характеристики (ознаки) об’єкта чи процесу, – це …г) номен;

7. Символьний запис твердження науки (прийнятий у математиці, фізиці й техніці) або будова речовини (прийнятий у хімії) – це …в) формула;

8. Одиниця композиційної структури повідомлення, яка складається з кількох підпідрозділів (параграфів), – це …г) розділ;

9. Формалізований метод виправлення, під час якого з повідомлення видаляють елемент, що містить помилку, а замість нього вставляють інший, без помилки, – це …в) заміна;

10. Вкажіть ряд, у якому зазначено всі найважливіші завдання редагування:

г) верифікація, адаптація, адвербіалізація, нормалізація, рецепціація, інтерпретація, уніфікація, політизація, мінімізація, деполітизація, етизація, естетизація;

11. Знайдіть варіант, у якому зазначено всі види конкретних норм:

б) лінгвістичні, психолінгвістичні, логічні, композиційні, наукові, видавничі, юридичні, політичні, поліграфічні, етичні, естетичні;

12. Доповніть таке визначення: «Логічна структура оригіналу (видання) має рівні понять, … та виведень»

б) тверджень;

13. Наказ щодо особового складу – це:

а) документ, який регламентує призначення, переміщення, звільнення працівника, відрядження, відпустки, різні заохочення, нагороди, стягнення;

14. Рецензія – це …

в) критичний аналіз та оцінка найчастіше наукової праці, мистецького чи художнього твору;

15. Знайдіть варіант, у якому подано тільки розпорядчі документи:

д) інструкція, положення, постанова, розпорядження.

16.Вкажіть варіант, у якому в офіційно-діловому стилі правильно подано всі конструкції на позначення часу:

в) 1. Заняття закінчилось об одинадцятій годині.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.