Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

МАГНІЙ І ЛУЖНОЗЕМЕЛЬНІ МЕТАЛИ1. В якості основного реактиву при випробуванні на граничний вміст домішки магнію згідно ДФУ хімік-аналітик використовує розчин:

A. *Гідроксихіноліну

B. Резорцину

C. Піридину

D. Формальдегіду

Е. Бензальдегіду

 

2. Провізор-аналітик визначає в калію броміді домішки магнію і лужноземельних металів. Для цього він використовує розчин:

A. *Натрію едетату

B. Калію перманганату

C. Кислоти хлористоводневої

D. Срібла нітрату

E. Натрію нітриту

ФТОРИДИ

1. Для визначення домішки фторидів у лікарських сполуках, провізор-аналітик проводить перегонку з водяною парою і потім визначає наявність натрію фториду реакцією з:

A.*Реактивом амінометилалізаринової кислоти

B. Реактивом тіоацетамідним

C.Реактивом метоксифенілоцтової кислоти

D. Реактивом роданбромідним

Е. Реактивом йодсірчистим

 

ФОСФАТИ

1. Як основний реактив при випробуванні на граничний вміст домішки фосфатів ДФУ рекомендує використовувати:

A.*Сульфомолібденовий реактив

B. Мідно-тартратний реактив

C. Тіоацетамідний реакатив

D. Ацетиацетону реактив

E. Гіпофосфіту реактив

 

ЦИНК

1. В КАЛ на анліз поступила субстанція заліза сульфата гентагідрату. За допомогою якого реактиву ДФУ подає визначення в ньому домішок солей цинку?

A. *Калію фероціаніду

B. Натрію нітропрусиду

C. Амонію тіоціанату

D. Натрію тетрафеніл борату

E. Калію ацетату

 

2. В якості основного реактиву при досліджуванні на допустимий вміст домішки цинку хімік-аналітик використовує розчин:

A. *Калію фероціаніду

B. Амонію тіоціанату

C. Натрію сульфіду

D. Срібла нітрату

С. Барію хлориду

СУЛЬФАТИ

1. Провізор-аналітик визначає домішки сульфатів у борній кислоті. В якості основного реактиву він використовує:

A. *Барію хлорид

B. Натрію сульфід

C.Калію ферроціанід

D.Срібла нітрат

E. Амонію оксалат

 

2. Для виявлення сульфат-йону, як домішки, у лікарських засобах, провізору-аналітику слід провести реакцію з наступним реактивом:

A. *Хлоридом барію в с-щі оцтової кислоти

B. Сульфосаліцилатною кислотою

C. Гексаціано-ІІІ-ферратом калію

D. Гексаціано-ІІ-ферратом калію

E. Нітратом срібла

 

ХЛОРИДИ

1. Провізор-аналітик визначає домішки хлоридів в натрію броміді згідно ДФУ методом:

A. *Аргентометрії

B. Нітритометрії

C. Броматометрії

D. Алкаліметрії

E. Йодометрії

 

2. Вкажіть, в якому с-щі проводиться визначення домішки хлоридів і соляної кислоти в лікарських речовинах

А. *Нітратна кислота

B. Гідроксид натрію

C. Сульфатна кислота

D. Аміачний буфер

Е. Розчин аміаку

 

3. Для виявлення хлорид-йону, як домішки, у лікарських засобах, провізору-аналітику слід провести реакцію з наступним реактивом:

A. *Розчином нітрату срібла в с-щі нітратної кислоти

B. Оксалатом амонію

C. Сульфосаліцилатною кислотою

D. Амоніачним розчином нітрату срібла

E. Нітратом ртуті (ІІ)

СПЕЦИФІЧНІ ДОМІШКИ

1. Для визначення доброякісності ефіру медичного провізор-аналітик до препарату додав розчин калію йодиду. З’явилося пожовтіння розчину. Яку домішку виявив провізор-аналітик ?

A. *Пероксиди

B. Альдегіди

C. Вільні кислоти

D. Сірчаний газ

E. Кетони

 

2. У контрольно-аналітичну лабораторію для аналізу поступив “Aether anaestheticus” з підозрою, що в ньому наявні домішки ацетону і альдегідів. Який реактив за ДФУ слід використати провізору-аналітику для виявлення цих домішок?

A. *Лужний розчин калію тетрайодмеркурату

B. Амоніачний розчин нітрату срібла

C. Водній розчин калію йодиду

D. Розчин натрію гідросульфіт

E. Розчин гідроксиламіну

 

3. У фармакопейному препараті “Aether anaestheticus”за ДФУ не допускається домішка пероксидів. Які реактиви слід використовувати провізору-аналітику для їх виявлення?

A. *Розчин крохмалю з калію йодидом

B. Розчин крохмалю з калію тетрайодмеркуратом

C. Розчин крохмалю з калію бромідом

D. Реактив Маркі

E. Реактив Люголя

 

4. У лікарській речовині спирт етиловий ФС рекомендує визначати специфічну домішку – метиловий спирт. Який основний реактив з нижче перерахованих використовується для виявлення цієї домішки?

A. *Методом хроматографії

B. Натрію бензоат

C. Калію цитрат

D. Кальцію нікотинат

E. Магнію ацетат

5. Провізор-аналітик проводити дослідження чистоти лікарської речовини Натрію тіосульфат. На що вказує поява фіолетового забарвлення у реакції з натрію нітропрусидом?

A.*Наявність специфічної домішки сульфідів

B.Наявність домішки сульфатів

C. Наявність домішки сірки

D. Наявність домішки натрію хлориду

E. Наявність домішки йодидів

 

6. Вкажіть, яка з наведених сполук є специфічною домішкою в субстанції етаміналу-натрію

A. *Вільного лугу

B. Фенілбарбітурової кислоти

C.Етилбарбітурової кислоти

D. Семікарбазиду

E. Ваніліну

 

7. Провізор – аналітик виконує аналіз субстанції гліцерину згідно ДФУ. Для визначення неприпустимої домішки цукрів він використовує свіжоприготований розчин

A. *Міді (ІІ) сульфату

B. Заліза (ІІ) сульфату

C. Кобальту (ІІ) хлориду

D. Ртуті (ІІ) нітрату

E. Натрію тіосульфату

 

8. Провізор-аналітик проводить випробування на чистоту лікарського засобу глюкози безводної згідно ДФУ. Недопустиму домішку барію він визначає за допомогою

A. *Кислоти сульфатної

B. Кислоти хлористоводневої

C. Кислоти оцтової

D. Кислоти нітратної

E. Кислоти хлорної

 

9. Провізор-аналітик виконує аналіз субстанції етилморфіну гідрохлориду. Для визначення домішки води напівмікрометодом в випробуванні на чистоту він застосовує

A. *Йодсірчистий реактив

B. Біуретовий реактив

C.Метоксифенілоцтової кислоти реактив

D.Молібденованадієвий реактив

E. Гіпофосфіту реактив

 

10. Специфічною домішкою в препаратах йоду є ціаніди, які визначають за реакцією утворення:

A. *Берлінської блакиті

B. Турнбулевої сині

C. Тенарової сині

D. Зелені Рінмана

E. Синього забарвлення крохмалю

 

11. Провізор-аналітик визначає домішку хлоридів в калія броміді згідно ДФУ методом:

A. *Аргентометрії

B. Нітритометрії

C. Броматометрії

D. Алкаліметрії

E. Йодометрії

 

12. Провізор-аналітик визначає в натрію хлориді домішки магнію і лужно-земельних металів. Для цього він використовував розчин:

A. *Натрію едетату

B. Натрію нітропрусиду

C. Натрію гідроксиду

D. Натрію тетрафенілборату

E. Натрію цитрату

13. Для виявлення оксиду вуглецю, як домішки у кисні для медичних цілей, проводять реакцію з наступним реактивом?

A. *Аміачним розчином нітрату срібла

B. Гідроксидом кальцію

C. Розчином срібла нітрату

D. Гідроксидом барію

E. Бромною водою

 

14. Для виявлення діоксиду вуглецю, як домішки у кисні для медичних цілей, проводять реакцію з наступним реактивом?

A. *Баритовою водою

B. Бромною водою

C. Вапняною водою

D. Хлорною водою

E. Розчином амоніаку

 

15. Для виявлення озону, як домішки у кисні для медичних цілей, проводять реакцію з наступним реактивом?

A. *Розчином йодиду калію

B. Розчином броміду калію

C. Розчином хлориду калію

D.Розчином перманганату калію

E. Розчином хромату калію

 

16. На наявність якої домішки в сахарозі, вказує утворення цегляно-червоного осаду з рективом Фелінга:

А. *Інвертного цукру

В. Глюкози

С. Лактози

D. Декстрину

Е. Крохмалю

 

17. Який реактив згідно вимог ДФУ використовується при визначенні домішки альдегідів у субстанції гліцерину:

A. *Розчин п-розаніліну

B. Розчин крохмалю

C. Розчин сечовини

D. Розчин амонію оксалату

E.Розчин кислоти сульфанілової

 

18. Який реактив, згідно вимог Державної фармакопеї України, використовується при визначенні домішки альдегідів у субстанції гліцерину?

A. *Розчин пара-аніліну

B. Розчин кислоти сульфанілової

C. Розчин амонію оксалату

D. Розчин сечовини

Е. Розчин крохмалю

19. Ефір медичний відноситься до простих ефірів. Провізор-аналітик перед проведенням його ідентифікації до фізичними константами – Т кип. = 34-350С, d = 0,713-0,714 і визначенням чистоти повинен переконатися у відсутності:

A. *Перекисів

B. Відновлюючих речовин

C. Кислотності

D. Нелеткого залишку

E. Альдегідів

 

20. Для виявлення перекисів в ефірі для наркозу провізор-аналітик використовував один з реактивів:

A. *Калію йодид

B. Калію бромід

C. Калію перманганат

D. Натрію тіосульфат

E. Натрію гідроксид

 

21. Домішку фенолу в лікарських речовинах, джерелом отримання яких він є, можна визначити з допомогою:

A. *Бромної води

B. Реактиву Феллінга

C. Розчину фуксинсірчаної кислоти

D. Розчину гідроксиламіну солянокислого

E. Розчину гідразину

 

22. При визначенні допустимої домішки фурфуролу в спирті етиловому провізор-аналітик контрольно-аналітичної лабораторії виконує реакцію утворення основи Шиффа. Які реактиви для цієї мети він використовує:

A. *Свіжоперегнаний анілін і концентровану хлористоводневу кислоту

B. Свіжоперегнаний піридин

C. 2,4-динітрофенілгідразин

D. Ректив Фішера

E. Розчин новокаїну і концентровану хлористоводневу кислоту

 

23. У якому з нижче перерахованих препаратів провізор-аналітик контрольно-аналітичної лабораторії визначає домішку фталевої кислоти методом кислотно-основного титрування:

A. *Фталазол

B. Фтивазид

C. Фенілсаліцилат

D. Фенілфталеїн

E. Е. Норсульфазол

 

24. Вкажіть яка специфічна домішка визначається в кальцію глюконаті, враховуючи, що препарат одержується електролізом глюкози в присутності броміду і карбонату кальцію:

A. *Декстрин, сахароза

B. Лактоза, мальтоза

C. Карбонати

D. Глюконова кислота

E. Кальцій не зв’язаний з глюконовою кислотою

 

25. Визначаючи доброякісність субстанції атропіну сульфату, хімік-технолог ВТК фармацевтичного підприємства, до розчину препарату додає розчин аміаку; негайно після обережного перемішування з'явилася муть. Яку домішку визначив хімік-технолог:

A. *Апоатропін

B. Апоатропін, і інші відновлюючі речовини

C. Атропін, гіосціамін, скополамін

D. Ціннамілкокаїн і інші відновлюючі речовини

Е. Дифенілоцтова кислота

 

26. Визначаючи доброякісність субстанції дибазолу, хімік-технолог ВТК фармацевтичного підприємства, препарат розчиняє у воді при нагріванні до 90оС, підкислює розчином соляної кислоти, додає розчин хлориду окисного заліза; після обережного перемішування з'явилося рожеве забарвлення. Яку домішку визначив хімік-технолог:

A. *Фенілендіамін

B. Гідразобензол

C. Бензил хлористий

D. Бензоїлхлорид

Е. Дифенілоцтова кислота

 

27. Визначаючи доброякісність бутадіону, хімік-технолог ВТК фармацевтичного підприємства, до розчину препарату в концентрованій сірчаній кислоті додав 10% розчин хлориду окисного заліза, утворилося вишнево-червоне забарвлення. Яку домішку визначив хімік-технолог:

A. *Гідразобензол

B. Аміноантипірин

C. П-амінофенол

D. П-фенетидин

E. Ванілін

 

28. Специфічною домішкою лікарського препарату глюкози [Glucosum] є:

A. *Декстрин

B. Солі амонію

C. Формальдегід[параформ]

D. Пантоїллактон

E. Сенецифілін

 

29. Для визначенні специфічної домішки сульфідів в препараті натрію тіосульфаті [Natrii thiosulfas] використовують

A. *Na2[Fe[CN]5NO]

B. K2Cr2O7

C. KMnO4

D. K4[Fe[CN]6]

E. K3[Fe[CN]6]

 

30. У контрольно-аналітичну лабораторію поступила субстанція левоментолу. Віпробування на чистоту згідно ДФУ передбачає визначення специфічної домішки методом спектрофотометрії у видимій ділянці спектру. Назвіть цю домішку.

A. *Бор

B. Тімол

C. Алюміній

D. Галогени

E. Ментон

31. Яка неприпустима домішка у лікарській речовині фенолфталеїні визначається за утворенням каламутного розчину при розчиненні речовини у лугах?

A. *Флюоран

B. Фенол

C. Фталевий ангідрид

D. Тетрайодфенолфталеїн

E. м-діоксибензол

 

32. Яка домішка у лікарській речовині “Хініну гідрохлорид” виявляється за появою помутніння впродовж 2 годин після додавання розчину розбавленої Н2SO4?

A. *Специфічна домішка барію

B. Специфічна домішка сенецифіліну

C. Специфічна домішка апоатропін

D. Специфічна домішк а поскополаміну

E. Специфічна домішка сторонніх алкалоїдів

 

33. Яка домішка у лікарській речовині “Платифіліну гідротартат” виявляється за появою помутніння при додаванні 5% розчину аміаку ?

A. *Специфічна домішка сенецифіліну.

B. Специфічна домішка відновлюючих речовин.

C. Специфічна домішка апоатропіну

D. Специфічна домішк апоскополаміну

E. Специфічна домішка сторонніх алкалоїдів

34. Яка домішка у лікарській речовині “Атропіну сульфат” виявляється за вимірюванням оптичної густини розчину цієї речовини у 0,01 М розчині кислоті хлористоводневої згідно до вимог ДФУ?

A. *Апоатропін

B. Відновлюючі речовини

C. Сторонні алкалоїди

D. Апоскополамін

E. Сенецифілін

35. За ДФУ у фармакопейному препараті “Aether anaestheticus” допускається вода в кількості:

A. *Не більше 2 г/л

B. Не більше 3 г/л

C. Не більше 10 г/л

D. Не більше 6 г/л

E. Не більше 5 г/л
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.