Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Стокгольм конференциясы-

Менеджмент-

Маркетинг-

Нарық-

Ирархия-

Мәдиниет-

Экологиялық басқару-

№ 2 Практикалық сабақ

Тақырыбы: Әрбір тарап үшін экологиялық менеджмент жүйесін енгізудің нақты артықшылықтары

Мақсаты:Студенттергеэкологиялық менеджмент жүйесінің артықшылықтарын , өнім сапасын арттырудың ұтымдылығын түсіндіру.

Сабақ жоспары:

І. Білімнің бастапқы деңгейін тексеру.

ІІ. Тапсырмаларды орындау ,кестелерді толтыру.

IІІ. Бақылау сұрақтарына ауызша жауап беру.

ІV. Білімнің ақырғы деңгейін тексеріп,қорытындылау.

Бақылау сұрақтары:

1. Экологиялық менеджмент қызметі мен оны жоспарлау

2. Экологиялық менеджмент пен маркетингтің теориялық әдістемелік негіздері.

3. Табиғи ресурстарды тиімді пайдаланудағы экологиялық менеджменттің рөлі.

4. Экологиялық менеджменттің артықшылықтары.

5. Өнім сапасын арттырудағы дүниежүзілік тәжірибелер.

6. ИСО стандарттар жүйесі.

Тапсырмалар:

1. Схеманы толтырыңыз:

 


2. Схеманы толтырыңыз:

 

 


3. Глоссарийге анықтама беріңіз:

Стандарттау-

Халықаралық стандарт-

Экологиялық сертификация-

Аудит-

№ 3 Практикалық сабақ

Тақырыбы: ЭМЖ-ның енгізуінің экологиялық эффектісі. Экологиялық маңыздылық бойынша процестердің теңестіруі

Мақсаты:Экологиялық мәселелерді шешуде экологиялық менеджмент жүйесі қызметінің тиімділігін көрсету

Сабақ жоспары:

І. Білімнің бастапқы деңгейін тексеру.

ІІ. Тапсырмаларды орындау ,кестелерді толтыру.

IІІ. Бақылау сұрақтарына ауызша жауап беру.

ІV. Білімнің ақырғы деңгейін тексеріп,қорытындылау.

Бақылау сұрақтары:

1. ЭМЖ енгізудің тиімділігі.

2. Қоршаған ортаның экологиялық мәселелрін шешуде ЭМЖ-ның оңтайлы жақтары.

3. Табиғатты пайдалану және табиғи ресурстарды қорғау мен басқару.

4. Табиғатты тиімді пайдаланудың экономикалық маңызы.

5. Табиғи ресурстарды экономикалық тұрғыдан бағалау әдісі.

6. Экологиялық шығындар

 

Тапсырмалар:

1. Схеманы толтырыңыз:

 
 


2. Сапа пирамидасын құрастырыңыз, әр бөлімгеқысқаша сипаттама беріңіз.

3. Табиғи ресурстарды қорғау мен пайдалану саласындагы мемлекеттік басқарудың объектісі

4. Глоссарийлерге анықтама беріңіз:

Табиғатты пайдалануды басқару-

Пайдалы қазбалар-

Жер ресурсы-

Су ресурсы-

Инвестиция-

№ 4 Практикалық сабақ

Тақырыбы: Кәсіпорынның экологиялық стратегиясын өңдеу

Мақсаты: Студенттерді табиғатты пайдалануды басқару,табиғи қорларды қорғау және қалпына келтіру жүйесімен таныстыру

Сабақ жоспары:

І. Білімнің бастапқы деңгейін тексеру.

ІІ. Тапсырмаларды орындау ,кестелерді толтыру.

IІІ. Бақылау сұрақтарына ауызша жауап беру.

ІV. Білімнің ақырғы деңгейін тексеріп,қорытындылау.

Бақылау сұрақтары:

1. Табиғатты пайдалануды басқарудың интегралды жүйесі.

2. Инвестиционды үрдістің кез-келген деңгейінде шаруашылық объектілердің экологиялық қауіпсіздігін қамтамсыз етудің заманауи механизмдерінің кешені.

3. Экологиялық сараптама өндірістік объектілердің экологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз етудің негізі ретінде.

4. Пайдалы қазбалардың кен орындарын пайдаланудың геодинамикалық қауіпсіздігі және табиғи техногенді үрдістердің геодинамикалық кешені.

5. Шаруашылық кешені объектілеріндегі табиғатты пайдалану аудиті.

 

Тапсырмалар:

1. Схеманы толтырыңыз:

 
 


2.Өнеркәсіптік кешен негізгі үш бағытта таралады.Сол бағыттарды атап жазыңыз

3. Глоссарийлерге анықтама беріңіз:

Өнеркәсіптік маркетинг-

Маркетинг қызметі-

Нарық-

Экологиялық тауар-

№ 5 Практикалық сабақ

Тақырыбы: Экологиялық тұрықты даму және оның индикаторлары

Мақсаты: Тұрақты даму принциптері мен даму тарихын жеткізу

Сабақ жоспары:

І. Білімнің бастапқы деңгейін тексеру.

ІІ. Тапсырмаларды орындау ,кестелерді толтыру.

IІІ. Бақылау сұрақтарына ауызша жауап беру.

ІV. Білімнің ақырғы деңгейін тексеріп,қорытындылау.

Бақылау сұрақтары:

1. Тұрақты даму аспектілері.

2. Тұрақты даму индикаторларының пайда болу және даму тарихы.

3. Тұрақты даму индикаторларын енгізудің қажеттілігі.

4. Дүниежүзі бойынша әртүрлі аймақтардағы тұрақты даму индикаторын пайдалану және өңдеу.

5. Өндіріс орныдарының экологиялық-экономикалық жүйе ретіндегі теориялық-әдістемелік негіздері.

6. Индикаторларды өңдеу бойынша әдістемелік келіссөздер және отандық, халықаралық тәжірибелер

Тапсырмалар:

1. Схеманы толтырыңыз:

 
 


2. « ХХІ ғасырдың күн тәртібі» атты бағдарламада қарастырылған негізг мәселелер:

o

o

o

o

o

o

3. Стокгольм конференциясында қабылданған бағдарламалар:

ü

ü

ü

4. Глоссарийлерге анықтама беріңіз:

Тұрақты даму-

Тұрақты даму индикаторлары-

Стокгольм конференциясы-

Рио -92

Еркін бәсеке-

№ 6 Практикалық сабақ

Тақырыбы: Табиғи қорларды экономикалық бағалау және есептеу

Мақсаты:Табиғи қорларды сақтау, қалпына келетін және қалпына келмейтін ресурстарды пайдалану ерекшелітері

Сабақ жоспары:

І. Білімнің бастапқы деңгейін тексеру.

ІІ. Тапсырмаларды орындау ,кестелерді толтыру.

IІІ. Бақылау сұрақтарына ауызша жауап беру.

ІV. Білімнің ақырғы деңгейін тексеріп,қорытындылау.

Бақылау сұрақтары:

1. Табиғи қорларды экономикалық бағалау әдістері.

2. Қайта қалпына келетін және қалпына келмейтін табиғи қорлардың экономикалық бағасы.

3. Табиғи қорлардың экономикалық бағасының озық әдістері.

4. Тәуекелдер: тәуекелдер мен талдау, баға және басқару.

5. Қоршаған ортаға келген залалдың техникалық-экномикалық талдауы.

Тапсырмалар:

1. Схеманы толтырыңыз:


2. Табиғи ресурстар классификациясын толтырыңыз:


3. Төменегі кестені түсіндіріңіз:

Табиғат ресурстарын экономикалык бағалау түрлері

Табиғат ресурстарын экономикалық бағалау

 

 


4. Глоссарийлерге анықтама беріңіз:

Табиғи қорлар-

Сарқылатын қорлар-

Сарқылмайтын қорлар-

Қалпына келетін ресурс-

Қалпына келмейтін ресурс-

Шығындыр-

№ 7 Практикалық сабақ

Тақырыбы: Кәсіпорынның нақты экологиялық мәселелер,ахуалдардың талдау үшін – Свот талдауы әдістемесін қолдануы

Мақсаты:Экологиялық мәселелрді шешуде әртүрлі талдау әдістерін қолдану.

Сабақ жоспары:

І. Бақылау сұрақтарын талдау.

ІІ. Тапсырмаларды орындау ,кестелерді толтыру.

IІІ. Глоссарийлерге анықтама беру

ІV. Орындалған жұмысты бағалау

Бақылау сұрақтары:

1. Қоршаған ортаны қорғау бойынша жобаларды бағдарламаларды және іс-шараларды қаржыландыру.

2. Табиғи ортаны қорғау жобаларының қаржыландыру көздері.

3. Халықаралық қаржылық ұйымдар және дамуға себепкер болатын ұйымдар: донор-мемлекеттер, глобальды экологиялық қорлар, жеке қорлар, екі жақты және көп жақты донорлар.

4. Қаржыландырудың тетіктері: дотация, несиелер бойынша пайыздық жәрдем беру, экологиялық қарыздарды кеплдендіру.

5. Ұйымның нақты экологиялық мәселелерді шешуге бағытталған іс-шаралары мен жобалары.

6. Қаржыландыру жоспарын құру механизмдері.

Тапсырмалар:

1. Схеманы толтырңыз:

 
 


2. Келесі схеманы түсіндрңіз:

 
 


3. Глоссарийлерге анықтама беріңіз:

Қаржылық көмек-

Экологиялық сараптама-

Донор мемлекет-

Экологиялық қорлар-

Дербес капитал-

№ 8 Практикалық сабақ

Тақырыбы: ҚР-дағы әртүрлі кәсіпорындардың экологиялық нәтижелілігінің көрсеткіштерін анықтау.

Мақсаты:Еліміздегі кәсіпорындардың экологиялық тұрғыдан жұмыс жасау деңгеі мен көрсеткіштерін талдау

Сабақ жоспары:

І. Бақылау сұрақтарын талдау.

ІІ. Тапсырмаларды орындау ,кестелерді толтыру.

IІІ. Глоссарийлерге анықтама беру

ІV. Орындалған жұмысты бағалау

Бақылау сұрақтары:

1. ҚР мемлекеттік стандарттары, экологиялық менеджмент жүйелері.

2. Кәсіпорындардың таратылатын заңнамалық талаптар мен маңызды экологиялық аспектілерді жүзеге асыру механизмі.

3. Дүниежүзілік сапа стандарттарының Қазақстанда қолданылу дәрежесі.

4. ҚР заңына сәйкес қоршаған ортаға келтірген залалы үшін төленетін айыппұлдар.

5. Қазақстандағы өндіріс орындарында қалдықсыз және аз қалдықты технологияларды енгізу мен жұмыс жасау деңгейі.

Тапсырмалар:

1.

Табиғи ресурстарды қорғау мен пайдалану саласындагы мемлекеттік басқарудың объектісі

 

 

2. ҚР –ның қоршаған ортаны қорғау туралы қандай заңдары мен кодекстері бар? Солардың тізімін жасаңыз

3. Глоссарийлерге анықтама беріңіз

Табиғатты пайдалануды басқару-

Пайдалы қазбалар-

Жер ресурсы-

Су ресурсы-

№ 9 Практикалық сабақ

Тақырыбы: Қорларды басқару. Смост бойынша нұсқаулық құрастыру

Мақсаты:Қорларды тиімді басқару, капиталдың айналымдылығын жеделдетуге және оның табыстылығын жоғарлатуға,шығындарды азайту бағытындағы жұмыстармен танысу

Сабақ жоспары:

І. Білімнің бастапқы деңгейін тексеру.

ІІ. Тапсырмаларды орындау ,кестелерді толтыру.

IІІ. Бақылау сұрақтарына ауызша жауап беру.

ІV. Білімнің ақырғы деңгейін тексеріп,қорытындылау.

Бақылау сұрақтары:

1. Табиғат байлығын пайдалану түсінігі. Қоғамдық дамудағы табиғи жағдай мен ресурстардың теориялық және практикалық мәні.

2. Табиғатты өндірістің материалдық негізі ретінде қарастыру. Табиғи ресурстардың және экономиканың нарықтық қатынастарға көшуіне байланысты олардың ролі.

3. Табиғи ресурстардың түрлері мен пайдалану сипаты бойынша классификациясы. Табиғи ресурстарды зерттеудің географиялық – экономикалық жолдары.

4. Табиғи ресурстарды пайдаланудың қазіргі күнгі тенденциясы.

5. Қоғам мен табиғат арасындағы өзара әрекет нәтижесігің әлеуметтік – экономикалық салдары, қоршаған ортаны қорғау.

Тапсырмалар:

1. Берілген кестені түсіндіріңіз

Экология мен экономика өзара байланысты

Табиғатты пайдалану(өндіріс)
Табиғат байлығын өндіретін өндірістік салалар Өндірістік шаруашылықты табиғатты қорғау шаралар
Табиғат байлығын есепке алу, оның өнімділігін жаңғырту(молайту Табиғат байлығын барлау, өндіру және ұқсату
Атмосфераны, су көздерін, жерді, жер қойнауын қорғау Қалдықтарды пайдалану
Табиғат байлығын жаңғырту (қалпына келтіру,молайту) экология

 

 

2. Табиғат байлығын пайдаланушы салаларда ұлғаймалы өндіріс мына төмендегі шарттар сақталғанда мүмкін болады: /шарттардың тізімн толтырыңыз/

§

§

§

§

3. Глоссарийлерге анықтама беріңіз:

Табиғи ресурс-

Табиғат пайдаланушылар-

Сарқылмайтын ресурс-

Ресурстық потенциал-

№ 10 Практикалық сабақ

Тақырыбы: Ұйымды басқару жүйесінің жұмыс жасауының нәтижелерінің бағасы

Мақсаты:Мемлекеттік және мемлекеттк емес ұйымдарда құжаттама жасаудың және құжаттаманы басқарудың үлгілік қағидаларын толық түсіну,практика жүзінде пайдалануға баулу

Сабақ жоспары:

І. Бақылау сұрақтарын талдау.

ІІ. Тапсырмаларды орындау ,кестелерді толтыру.

IІІ. Глоссарийлерге анықтама беру

ІV. Орындалған жұмысты бағалау

Бақылау сұрақтары:

1.Ластаушы заттектер шығарындылары үшін төленетн төлемдер.

2.Зиянды заттектер тастандылары үшін төленетін төлемдер.

3.Қалдықтарды орналастырғандағы жүзеге асырылатын төлемдер.

4.Ластану көлемінің төлемдері.

5.Табиғатты пайдаланғаны үшін төленетін төлемдер тобы.

6.Экологиялық шығындарды жіктеу.

Тапсырмалар:

1. Кестені толтырыңыз:

Төлем тобы Төлем қызметі Анықтау көрсеткіші Төлем көзі Төлемнің негізгі көздері Қаржыландыру

2. Схеианы толтырыңыз:

 
 


3. Терминдерге анықтама беріңіз:

Салық-

Төлем-

Қаржыландыру-

Қайта өңдеу-

Компенсация-

№ 11 Практикалық сабақ

Тақырыбы: Ұйым қызметінің экологиялық тұрғыларын және мағыналы әсерлердің анықталуы

Мақсаты:Мекеме қызметінің экологиялық тұрғыдан сипатталуына баға беру

Сабақ жоспары:

І. Білімнің бастапқы деңгейін тексеру.

ІІ. Тапсырмаларды орындау ,кестелерді толтыру.

IІІ. Бақылау сұрақтарына ауызша жауап беру.

ІV. Білімнің ақырғы деңгейін тексеріп,қорытындылау.

Бақылау сұрақтары:

1.Экологиялық менеджмент жүйесіндегі Британдық BS 7750 стандарты.

2.ЕМА экологиялық менеджмент пен аудиттеу схемасы.

3.ISO 14000 халықаралық стандарттар мен экологиялық менеджмент сериясы.

4.ISO 14000 пен ISO 9000 халықаралық стандарттары арасындағы байланыс.

5.Міндетті экологиялық сертификация жүйесі.

6.Өз ішіне өндіріс орнын сипаттауда жүйелі құжатталған және нысанды бағалауды кіргізетін экологиялық аудит, басқару мен процестерді жүйесі келесідей: қоршаған ортаға әсер етуі мүмкін әрекеттер өндіріс орнының басшылығының бақылауға септігін тигізуі, өндіріс орнының экологиялық іс-әрекетке сәйкестігін бағалау.

7.Қоршаған ортаны басқару жүйесіндегі аудит стандартын қолданудың мақсаттары мен алғы шарттары.

Тапсырмалар:

1.Стандарттау саласындағы белді халықаралық ұйымдар ( ISO, IEC, ITU) туралы конспект жасау

2.Схеманы толтырыңыз:

 
 

 

 


3.ISO 9000 стандартының мақсаттарын бөліп көрсетіңіз.

 

4. Глоссарийге анықтама беріңіз:

Стандарттау-

Халықаралық стандарт-

Экологиялық сертификация-

Аудит-

 

№ 12 Практикалық сабақ

Тақырыбы: Қоршаған ортаны басқару жүйесіндегі аудит стандартын қолданудың мақсаттары мен алғышарттары

Мақсаты:Экологиялық аудит жүргізудің маңызы мен ерекшеліктерін айқындау және үйрету

Сабақ жоспары:

І. Білімнің бастапқы деңгейін тексеру.

ІІ. Тапсырмаларды орындау ,кестелерді толтыру.

IІІ. Бақылау сұрақтарына ауызша жауап беру.

ІV. Білімнің ақырғы деңгейін тексеріп,қорытындылау.

Бақылау сұрақтары:

1. Экологиялық бағлау.

2. Өз ішіне өндіріс орнын сипаттауда жүйелі құжатталған және нысанды бағалауды кіргізетін экологиялық аудит, басқару мен процестерді жүйесі келесідей: қоршаған ортаға әсер етуі мүмкін әрекеттер өндіріс орнының басшылығының бақылауға септігін тигізуі, өндіріс орнының экологиялық іс-әрекетке сәйкестігін бағалау.

3. Қоршаған ортаны басқару жүйесіндегі аудит стандартын қолданудың мақсаттары мен алғы шарттары.

4. ISO 14000 халықаралық стадартының қолданылу аясы.

Тапсырмалар:

4. Схеманы толтырыңыз:

 

 
 

 


2.Схеманы толтырыңыз

 
 

 


3.Глоссарийлерге анықтама беріңіз:

· аудитор –

· аудиторлық есеп –

· аудиторлық қызмет –

· аудиторлық ұйым –

 

№ 13 Практикалық сабақ

Тақырыбы: Қалдықтарды басқару жүйесін құрудың экономикалық ерекшеліктері

Мақсаты:Қалдықтарды залалсыздандыру, екінш ретті өңдеу технологиялары, қалдықтарды стандарттау, квоталау қызметтерін қалыптастырудың маңыздылығын студентерге түсіндіру

Сабақ жоспары:

І. Білімнің бастапқы деңгейін тексеру.

ІІ. Тапсырмаларды орындау ,кестелерді толтыру.

IІІ. Бақылау сұрақтарына ауызша жауап беру.

ІV. Білімнің ақырғы деңгейін тексеріп,қорытындылау.

Бақылау сұрақтары:

1. Қазақстандағы қалдықтарды басқару мәселесінің жағдайы (мемлкеттік саясат, экономикалық және технологиялық база, ұйымдастырушылық, басқарушылық, әлеуметтік, экологиялық және ресурстық сұрақтар).

2. Қалдықтарды өңдеудің альтернативті түрлерін салыстыру.

3. Қалдықтарды басқару жүйесін құрудың экономикалық ерекшеліктері.

4. Стимулирлеу, квоталаудың мүмкіндіктері.

5. Екінші ретті ресурстар рыногының жағдайы мен ерекшеліктері.

6. Түрлі аймақтардағы және түрлі өндіріс орнындағы қалдықтарды басқарудың экономикалық жақсаруының жағдайы мен негізгі бағыттары.

7. Аумақтағы қалдықтарды басқарудағы қазіргі кездегі және перспективтік ұйымдастырушылық-экономикалық схема.

8. Экономикалық менеджменттің эффектілігін жоғарлату мақсатында қалдықтарды стандарттаудың мүмкіншіліктері.

Тапсырмалар:

1.Қалдықтар классификациясын жазыңыз

2.ҚР өнеркәсіптерінде қалдықтарды жою мен залалсыздандырудың қандай технологиялары қолданылады.

3.Глоссарийге анықтама беріңіз:

Қатты қалдық-

Қалдықтарды залалсыздандыру-

Екінше ретті өңдеу-

Полигондар-

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.