Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Крок 1. Загальна лікарська підготовка

Крок 1. ЗЛП

6.0 Патологічна фізіологія

Хворому, у якого підвищена кислотність шлункового соку, лікар порекомендував їсти

варене, а не смажене м'ясо. Це пов'язано з тим, що механізм дії екстрактивних речовин

полягає у:

A *Стимуляції вироблення гастрина G клітинами

B Подразненні смакових рецепторів

C Подразненні механорецепторів ротової порожнини

D Подразненні механорецепторів шлунка

E Стимуляції вироблення секретіна в 12-типалій кишці

Після перенесеного сепсису у хворої 27 років з’явився бронзовий колір шкіри,

характерний для аддісонової хвороби. Механізм гіперпігментації полягає в підвищенні

секреції гормону:

A *Меланоцитстимулюючого

B Соматотропного

C Гонадотропного

D B-ліпотропного

E Тиреотропного

Хворому з ревматоїдним артритом тривалий час вводили гідрокортизон. У нього

з’явилися гіперглікемія, поліурія, глюкозурія, спрага. Ці ускладнення лікування є наслідком

активації процесу

A *Гліконеогенезу

B Глікогенолізу

C Глікогенезу

D Гліколізу

E Ліполізу

У жінки 46 років після операції на щитовидній залозі в невдовзі з’явилися фібрилярні

посмикування м’язів рук, ніг, обличчя. Ці порушення можна усунути шляхом введення

A *Паратгормону

B Трийодтироніну

C Тиреотропіну

D Тироксину

E Тіреотропного гормону

У пацієнта, який півтора місяця тому переніс інфаркт міокарда, діагностовано синдром

Дреслера з характерною тріадою: перикардит, плеврит, пневмонія. Який головний

механізм цього ускладнення?

A *Сенсибілізація організму антигенами міокарда

B Зниження резистентності до інфекційних агентів

C Активація сапрофітної мікрофлори

D Інтоксикація організму продуктами некрозу

E Викидання у кров міокардіальних ферментів

У хворого з гіпертонічною хворобою виявлено значне збільшення маси міокарда лівого

шлуночка. Це сталося внаслідок :

A *Збільшення об’єму кардіоміоцитів

B Збільшення кількості кардіоміоцитів

C Розростання сполучної тканини

D Затримки води в міокарді

E Жирової інфільтрації міокарда

У дитини з геморагічним синдромом діагностована гемофілія В. Вона зумовлена

дефіцитом фактора

A *ІХ (Крістмаса)

B ІІ (протромбіну)

C VІІІ (антигемофільного глобуліну)

D ХІ (протромбопластину)

E ХІІ (Хагемана)

У хворого після оперативного удалення кисти підшлункової залози виник геморагічний

синдром з вираженим порушенням зсідання крові. Розвиток цього ускладнення

пояснюється

A *Активацією фібринолітичної системи

B Недостатнім утворенням фібрину

C Зменшенням кількості тромбоцитів

D Активацією протизгортальної системи

E Активацією фактору Крисмаса

У хворого після травматичної перерізки сідничного нерва виникли трофічні зміни шкіри.

Основним механізмом їх появи є :

A *Припинення аксоплазматичного току

B Втрата нервом збудливості

C Фагоцитоз нервових закінчень

D Руйнування мієлінової оболонки

E Пошкодження перехватів Ранв’є

У лікарню доставили хворого на цукровий діабет у стані непритомності. Дихання типу

Кусмауля, артеріальний тиск 80/50 мм рт.ст., з запахом ацетону з рота. Накопиченням в

організмі яких речовин можна пояснити виникнення даних розладів?

A *Кетонових тіл

B Модифікованих ліпопротеїдів

C Молочної кислоти

D Вугільної кислоти

E Складних вуглеводів

У хворої з феохромоцитомою після психічного навантаження виникає тахікардія,

підвищується артеріальний тиск, з’являється різкий біль у надчеревній ділянці. Ці

приступи можна пояснити

A *Масивним викиданням катехоламінів наднирниками

B Звільненням норадреналіну симпатичними нервами

C Активацією вегетативних ядер гіпоталамуса

D Збільшенням секреції тиреоїдних гормонів

E Підвищеним синтезом адренокортикотропного гормону

Електрокардіографічне дослідження пацієнта з гіпертонічною хворобою показало такі

результати: ритм синусовий, правильний, частота серцевих скорочень 92/хв, тривалість

РQ – 0,2 с, QRS – не змінений. У хворого є порушення

A *Атоматизму

B Провідності

C Збудливості

D Рефрактерності

E Скоротливості

У пацієнтки, яка перехворіла на грип, шляхом електрокардіографічного дослідження

виявлено таке: частота серцевих скорочень 140/хв, ритм синусовий, коливання величини

R-R не перевищують 0,15 с, тривалість PQ – 0,2 c, QRS – не змінений. Ці показники

свідчать про розвиток

A *Синусової тахікардії

B Синусової брадікардії

C Фібриляція шлуночків

D Пароксизмальної тахікардії

E Мерехтіння шлуночків

У хворого виявлена аденома, що походить з клітин клубочкової зони кори наднирників. В

результаті цього розвинувся первинний гіперальдостеронізм або хвороба Кона. На обмін

якого іону впливає цей гормон?

A * натрію

B хлору

C магнію

D кальцію

E заліза

У хворого має місце хронічна недостатність кіркової речовини надниркових залоз (

Аддісонова або бронзова хвороба). Недостатність якого гормону має місце при цьому

патологічному процесі?

A *Альдостерону

B Інсуліну

C Адреналіну

D Тироксину

E Вазопресину

Через 1 – 2 доби після видалення у собаки прищитовидних залоз спостерігались:

млявість, спрага, різке підвищення нервово-м’язової збудливості з розвитком тетанії. Яке

порушення обміну електролітів має місце при цьому?

A *Гіпокальціемія

B Гіперкальціемія

C Гіпомагніемія

D Гіпермагніемія

E Гіпонатріемія

Хвора, 24 р., скаржиться на сухість в роті, зниження маси тіла, незважаючи на

підвищений апетит, підвищення сечовиділення. Які дослідження для постановки діагнозу

необхідно призначити в першу чергу?

A *Визначення рівня цукру в добовій кількості сечі

B Аналіз сечі по Зимницькому

C Загальний аналіз сечі

D Дослідження білкових фракцій сироватки крові

E Коагулограма

Еритроцити – 3,0*1012/л; Hb – 90г/л; ретикулоцити – 0,5%. В мазку: пойкілоцити,

гіпохромні еритроцити. Залізо сироватки крові – 80мкмоль/л. Для якої патології це

характерно?

A * Залізорефрактерна анемія.

B Хвороба Мінковського-Шоффара.

C Залізодефіцитна анемія.

D В12-дефіцитна анемія.

E Серпоподібноклітинна анемія.

Загальна кількість лейкоцитів-90(109/л. В лейкоцитарній формулі: е-0%, б-0%, ю-0%,

п-2%, с-20%, лімфобласти -1%, пролімфоцити-2%, лімфоцити-70%, м-5%, клітини

Боткіна-Гумпрехта. У хворого збільшені шийні, підщелепні лімфатичні вузли. Для якої

патології характерна така картина крові?

A * Хронічний лімфолейкоз.

B Гострий лімфолейкоз.

C Лімфогранульоматоз.

D Інфекційний мононуклеоз.

E Хронічний мієлолейкоз.

Хворий скаржиться на часті нудоти, які нерідко завершуються блювотою. Порушення

якої із функцій шлунку найвірогідніше запідозрити у даного хворого?

A * Евакуаторної.

B Єкскреторної

C Всмоктувальної

D Інкреторної.

E Секреторної.

У хворого діагностовано асцит. На животі виступають крупні судини синюшного відтінку.

Ознакою якої гіпертензії є дане явище?

A * Портальної

B Малого кола кровообігу.

C Есенціальної

D Церебро-ішемічної

E Ниркової

У хворого М., 55р., виявили гіперплазію кори наднирників. АТ – 190/90 мм.рт.ст.; в крові -

вміст глюкози – 20 ммоль/л, збільшення кортікотропину; в сечі - глюкозурія.

Спостерігається ожиріння, гірсутизм. Для якої патології характерні виявлені зміни?

A * Хвороби Іценка-Кушинга.

B Хвороби Аддісона.

C Синдрому Іценка-Кушинга.

D Адипозогенітальної дистрофії.

E Хвороби Барракера- Сіммондса.

Хвора, 28 р., скаржиться на в’ялість, швидку розумову та фізичну втомлюваність,

диспептичні порушення. При обстеженні виявлено: позитивні туберкулінові проби,

гіпоглікемія, АТ – 90/60 мм.рт.ст.,гіпонатріємію, пігментацію шкіри. При якій патології

наднирників спостерігаються подібні явища?

A * Хвороба Аддісона.

B Синдром Іценка-Кушинга.

C Гостра недостатність кори наднирників.

D Гіпофункція мозкового шару наднирників.

E Синдром Конна.

У фізично здорових молодих вояків після важкого фізичного навантаження при

одноденному пішому переході на 50 км в сечі виявлено білок, рівень якого в середньому

не перевищував 1 г/л. Який різновид протеїнурії, в першу чергу, мав місце ?

A *Маршова протеїнурія

B Дегідраційна протеїнурія

C Аліментарна протеїнурія

D Органічна протеїнурія

E Несправжня протеїнурія

У хворого на ішемічну хворобу серця на грунті атеросклерозу коронарних артерій після

коронарографії розвинувся тромбоз передньої міжшлуночкової вінцевої артерії. Який

механізм в розвитку цього ускладнення є найбільш суттєвим?

A *Пошкодження ендотелію судинної стінки

B Сповільнення плину крові

C Підвищення концентрації коагулянтів крові

D Зменшення вмісту антикоагулянтів крові

E Зниження активності фібринолітичної системи

У хворих на поворотний тиф виникає лихоманка, яка характеризується кількаденними

періодами високої гарячки, що чергується з періодами нормальної температури. Така

температурна крива називається:

A *Febris recurrns

B Febris hectica

C Febris intermittens

D Febris continua

E Febris atypica

У чоловіка 49 років, який 12 років тому хворів ревматичним міокардитом та

ендокардитом, є недостатність мітрального клапану. Дослідження показали, що

запального процесу зараз не має, хвилинний об’єм кровообігу достатній. Якому поняттю

загальної нозології відповідає дана умова?

A *Патологічний стан.

B Патологічна реакція.

C Патологічний процес.

D Типовий патологічний процес.

E Компенсаторна реакція.

У хворого 54 років, який на виробництві багато контактував зі свинцем, виявлена

гіпохромна анемія. Лікування препаратами заліза протягом місяця ефекту не дало.

Встановлено підвищений вміст заліза в сиворотці крові. Чим обумовлений розвиток

анемії в цьому випадку?

A *Порушенням синтезу порфіринів.

B Дефіцитом вітаміна В12.

C Дефіцитом фолієвої кислоти.

D Гіпоплазією червоного кісткового мозку.

E Дефіцитом белку

У хворого 20 років періодично з’являється жовтушність склер та шкіри, слабкість.

Діагностована хвороба Мінковського-Шоффара. Що найбільш характено для картини

крові при цьому захворювані?

A *Мікросфероцитоз.

B Анулоцитоз

C Агранулоцитоз.

D Макроцитоз.

E Тромбоцитоз.

Хвора 45 років скаржиться на задишку при невеликому фізичному навантажені, набряки

на ногах, в анамнезі часті ангини, хворіє на протязі двох років. Діагнастовано

недостатність кровообігу. Який гемодинамічний показник декомпенсації серця

спостерігається в даному випадку?

A *Зменшення хвилинного об’єму серця.

B Зменшення об’єму циркулюючої крові.

C Зменшення венозного тиску.

D Підвищення артеріального тиску.

E Тахікардія.

У хворого на ішемічну хворобу серця раптово з’явився тяжкий приступ стенокардії. Про

нього: обличча бліде, шкіра волога, холодна, АД 70/50 мм рт. ст. екстрасистолія.

Діагнастован інфартк міакарду та кардіогенний шок. Назвіть первинний ланцюг

патогенезу.

A *Зменшення хвилинного об’єму крові.

B Екстрасистолія.

C Токсемія.

D Больовий синдром.

E Гіпотензія.

Хвора 44 років скаржиться на загальну слабкість, збільшення маси тіла, ріст волосся на

обличчі, зупинку менструацій, АТ 165/100 мм.рт.ст. Що допоможе диференціювати

хворобу Іценко–Кушинга від синдрому Іценко–Кушинга?

A *Рівень кортикотропіну в плазмі крові.

B Рівень кортизолу в плазмі.

C Вміст 17 –оксікетостероїдів в сечі.

D Ренгенографія черепу.

E Кількість еозинофілів в крові.

У чоловіка 25 років виявлена недостатність митрального клапану без порушення

кровообігу. Який негайний механізм забеспечуе серцеву компенсацію?

A *Гетерометричний

B Гомеометричний

C Міогенна дилятація

D Зменшення маси серця.

E Посилення синтезу катехоламінів

У дівчини 15 років виявлен стеноз аорти, проте розладів кровообігу у неї не

спостерігалось. Який негайний механізм забеспечуе серцеву компенсацію?

A *Гомеометричний

B Підвищення АТ

C Гетерометричний

D Зменшення маси серця.

E Міогенна дилятація

У дитини 5 років на ЕКГ спостерігалось порушення ритму серцевої діяльності.При

затримці диханя ритм серцевої діяльності ставав правильним. Який вид порушень було

виявлено у дитини на ЕКГ?

A *Дихальна аритмія.

B Миготлива аритмія.

C Синусна екстросистолія.

D Предсердна екстросистолія.

E Поперечна блокада серця.

У чоловіка 50 років раптово виникло сильне серцебиття, біль у серці, різка слабкість,

підвищення АТ, пульс неправильний з дефіцітом. На ЕКГ виявлено відсутність зубця Р і

різні інтервали R-R. Яке порушення серцевого ритму у хворого?

A *Миготлива аритмія.

B Дихальна аритмія.

C Пароксизмальна тахікардія .

D Поперечна блокада серця.

E Синусова екстрасистолія.

Чоловік 57 років скаржиться на біль в серці, який виник після тривалих негативних емоцій.

Лікар швидкої допомоги встановив ішемічну хворобу серця, що проявилась

стенокардієюя. Який механізм ішемії найбільш вирогідний?

A *Ангіоспастичний

B Странгуляційний

C Облітераційний.

D Компресійний.

E Обтураційний.

У хворого з алкогольним цирозом печінки скарги на загальну слабкість, задишку.

Встановлено зниження артеріального тиску, асцит, розширення поверхневих вен

передньої стінки живота, спленомегалію. Яке порушення гемодинаміки спостерігається у

хворого?

A *Синдром портальної гіпертензії.

B Недостатність лівого шлуночка серця.

C Недостатність правого шлуночка серця.

D Колапс.

E Тотальна серцева недостатність

У хворого виявлено порушення прохідності дихальних шляхів на рівні дрібних і середніх

бронхів. Які зміни кислотно-основної рівноваги можуть розвинутись у пацієнта?

A *Респіраторний ацидоз

B Респіраторний алкалоз

C Метаболічний ацидоз

D Метаболічний алкалоз

E КОР не зміниться

У дитини, хворої на дифтерію, розвинувся набряк гортані. Який розлад дихання

спостерігається у даному випадку?

A *Диспное (задишка)

B Гаспінг-дихання

C Апнейстичне дихання

D Дихання Куссмауля

E Дихання Біота

У хворої після пологів через декілька місяців почалося випадіння волосся, втрата ваги,

млявість, випадіння зубів. АТ , температура тіла, рівень глюкози крові - знижені . При

обстеженні рівень соматотропного і кортикотропного гормонів в крові знижений. Яке

порушення функції гіпофізу у хворої?

A *Пангіпопітуїтризм

B Гіпофізарний нанізм

C Акромегалія

D Хвороба Іценко-Кушінга

E Нецукровий діабет

Хвора 45 років поступила в лікарню з повною втратою свідомості, арефлексією,

випадінням зіничного і рогівкового рефлексів, періодичним диханням типу Кусмауля. АТ,

температура тіла - знижені. Аналіз крові: заг.білірубін - 16,0 мкмоль/л, сечовина - 3,6

ммоль/л, креатинін - 10,8 мкмоль/л, глюкоза - 22 ммоль,л. Для якого виду коми

характерна дана картина?

A *Гіперглікемічна

B Гіпоглікемічна

C Печінкова

D Ниркова

E При недостатності наднирників

Хворий 23 років поступив у лікарню із черепно-мозковою травмою у важкому стані.

Дихання характеризується судомним тривалим вдохом який переривається коротким

видихом. Для якого типу дихання це характерно?

A *Апнейстичного

B Гаспінг-дихання

C Куссмауля

D Чейн - Стокса

E Біота

Зміни на ЕКГ проявлялись спочатку подовженням інтервалу P-Q, потім випадінням

поодиноких комплексів QRS, пізніше – збільшенням кількості випадаючих шлуночкових

комплексів, і, нарешті, передсердя скорочувались з частотою 70 уд./ хв., а шлуночки – 35

уд./ хв. Описані зміни характерні для:

A * Атріовентрикулярної блокади

B Внутрішньопередсердної блокади

C Внутрішньошлуночкової блокади

D Екстрасістолії

E Брадікардії

Хворому з цирозом печінки разом з лікарськими препаратами довенно ввели 500,0 мл

5\% розчину глюкози. Яке порушення водно-електролітного балансу найбільш ймовірно

може виникнути у хворого?

A * Гіпоосмолярна гіпергідратація

B Гіперосмолярна гіпергідратація

C Ізоосмолярна гіпергідратація

D Гіпоосмолярна дегідратація

E Гіперосмолярна дегідратація

Тварині, сенсибілізованій туберкуліном, внутрішньоочеревенно введений туберкулін.

Через 24 години при лапаратомії виявлено венозну гіперемію та набряк очеревини. У

мазках-відбитках з очеревини велика кількість лімфоцитів та моноцитів. Який

патологічний процес у тварини?

A * Алергічне запалення

B Серозне запалення

C Гнійне запалення

D Фібринозне запалення

E Асептичне запалення

У хворого 70-ти років перебіг атеросклерозу ускладнився тромбозом судин нижніх

кінцівок, виникла гангрена пальців лівої стопи. Початок тромбоутворення найбільш

ймовірно пов’язаний з:

A * Адгезією тромбоцитів

B Активацією протромбінази

C Перетворенням протромбіну в тромбін

D Перетворення фібриногену в фібрин

E Зниженням синтезу гепарину

У юнака 20 років травмоване праве яєчко. Яку небезпеку це може становити для лівого

(здорового) яєчка на 2-3 тижні після травми?

A * Демаскування антигену та виникнення ушкодження антитілами

B Розвиток інфекційного процесу

C Розвиток атрофії

D Розвиток гіпертрофії

E Не загрожує нічим

У хлопчика 5 міс., при дослідженні імунного статусу виявлено зменшення імуноглобулініві,

особливо IgA та IgM. В крові та лімфатичних вузлах відсутні В-лімоцити та плазматичні

клітини. Реакції Т-лімфоцитів збережені. Захворювання передається по спадковості як

зчеплене із статтю. Яка патологія спостерігається у цієї дитини?

A * Хвороба Бутона

B Синдром Луі-Барр

C Синдром Віскотта-Олдрича

D Імунодефіцит швейцарського типу

E Рання гіпогаммаглобулінемія

У хлопчика 3 років з вираженим геморагічним синдромом відсутній антигемофільний

глобулін А (фактор VIII) в плазмі крові. Яка фаза гемостазу первинно порушена у цього

хворого?

A * Внутрішній механізм активації протромбінази

B Зовнішній механізм активації протромбінази

C Перетворення протромбіну в тромбін

D Перетворення фібриногену в фібрин

E Ретракція кров’яного згустку

У хворого в результаті вогнепального поранення стегна пошкоджений сідничний нерв.

Будь-який вплив на хвору кінцівку спричиняє жорсткий, нестерпний біль. Який механізм

формування болісних відчуттів найбільш ймовірний у цьому випадку?

A * Каузалгічний

B Рефлекторний

C Фантомний

D Гіпофункція ендорфіну

E Гіпофункція енкефаліну

У тварини в експерименті проведена перерізка обох блукаючих нервів. Як зміниться

характер дихання у тварини?

A * Рідке і глибоке

B Часте та глибоке

C Рідке та поверхове

D Часте та поверхове

E Періодичне

У хворого 44-х років на ЕКГ виявлені ознаки гіпертрофії обох шлуночків та правого

передсердя. Діагностовано недостатність тристулкового клапана. Який патогенетичний

варіант цієї недостатності?

A * Перевантаження серця об’ємом

B Перевантаження серця опором

C Первинна міокардіальна недостатність

D Коронарна недостатність

E Тампонада серця

При обстеженні у юнака 16 років було виявлено прискорення серцебиття під час вдиху,

сповільнене – під час видиху. На ЕКГ відмічалося: вкорочення інтервалу RR під час вдоху

та подовження його під час видоху. Назвіть вид аритмії

A * Синусова аритмія

B Миготлива аритмія

C Синусова тахікардія

D Ідіовентрикулярний ритм

E Синусова брадикардія

У хворого, 42 років, скарги на болі в епігастральній ділянці, блювоту; блювотні маси

кольору “кофейної гущі”; мелена. В анамнезі виразкова хвороба шлунку. Аналіз крові:

еритроцити – 2,8х1012/л , лейкоцити – 8х109/л, гемоглобін 90 г/л. Вкажіть найбільш

ймовірне ускладнення, яке виникло у хворого?

A * Кровотеча

B Пенетрація

C Перфорація

D Пререродження в рак

E Пілоростеноз

У хворого після отруєння грибами з’явилося жовте забарвлення шкіри та склер, темний

колір сечі. Який пігмент спричинює забарвлення сечі у хворого на гемолітичну

жовтяницю?

A * Стеркобілін

B Моноглюкуронід білірубіну

C Некон’югований білірубін

D Вердоглобін

E Білівердин

Для моделювання виразки шлунка тварині ввели в гастральні артерії атофан, який

спричинює їх склерозування. Який механізм пошкодження слизової оболонки шлунку є

провідним в даному експерименті?

A * Гіпоксичний

B Нейродистрофічний

C Механічний

D Дисрегуляторний

E Нейрогуморальний

Хвора на хронічний гепатит скаржиться на підвищення чутливості до барбітуратів, які

раніше вона переносила без симптомів інтоксикації. З порушенням якої функції печинки

це пов’язане у найбільшій мірі?

A * Метаболічної

B Утворення жовчі

C Гемодинамічної

D Гемопоетичної

E Фагоцитарної

У хворого на бронхіальну астму виникла гостра недостатність дихання. Який тип

недостатності дихання виникає в даному випадку?

A * Обструктивне порушення альолярної вентиляції

B Рестриктивне порушення альолярної вентиляції

C Перфузійний

D Дифузійний

E Дисрегуляторне порушення альолярної вентиляції

Щуру в плевральну порожнину введено 0,5 мл повітря. Який тип недостатності дихання

виникає в даному випадку?

A * Рестриктивне порушення альолярної вентиляції

B Обструктивне порушення альолярної вентиляції

C Перфузійний

D Дифузійний

E Дисрегуляторне порушення альолярної вентиляції

У хворого на правець виникла гостра недостатність дихання. Який тип недостатності

дихання виникає в даному випадку?

A * Дисрегуляторне порушення альолярної вентиляції

B Рестриктивне порушення альолярної вентиляції

C Обструктивне порушення альолярної вентиляції

D Перфузійний тип

E Дифузійний тип

У ВІЧ-інфікованого хворого спостерігається пригнічення активності імунної системи.

Ураження яких клітин найбільшою мірою обумовлює стан імунодефіциту у цього хворого?

A * Т-хелперів

B Т-супресорів

C Макрофагів

D В-лімфоцитів

E Т-кілерів

При мікроскопічному дослідження пунктату з осередка запалення у хворого із абсцесом

шкіри знайдено велику кількість різних клітин крові. Які з цих клітин першими надходять із

судин до тканин при запаленні?

A * Нейтрофіли

B Моноцити

C Базофіли

D Еозинофіли

E Лімфоцити

У хворого на атрофічний гастрит виник дефіцит вітаміу В12. Яка зміна лейкоцитарної

формули є найбільш типовою для гіповітамінозу В12?

A *Ядерний зсув вправо

B Дегенеративний зсув вліво

C Гіперрегенеративний зсув вліво

D Регенеративно-дегенеративний ядерний зсув вліво

E Регенеративний ядерний зсув вліво

На п"яту добу післі гострої крововтрати у хворого діагностована гіпохромна анемія. Який

головний механізм у розвитку гіпохромії?

A *Надходження з кісткового мозку незрілих еритроцитів

B Порушення всмоктування заліза у кишечнику

C Посилене руйнування еритроцитів у селезінці

D Порушення синтезу глобіну

E Підвищення виділення заліза з організму

При дослідженні стану імунної системи хворого із хронічними грибковими ураженнями

шкіри виявлено порушення клітинного імунітету. Зниження яких показників найбільш

характерні при цьому?

A * Т-лімфоцитів

B Імуноглобулінів G

C Імуноглобулінів E

D В-лімфоцитів

E Плазмоцитів

У хворого після відкритої травми хребта виявлено розрив правої половини спинного

мозку. Зникнення якого виду чутливості слід очікувати тількі з боку розриву?

A * Пропріоцептиної

B Температурної

C Больової

D Тактильної

E -

В експерименті кролю ввели нефроцитотоксичну сироватку морськоі свинки. Яке

захворювання нирок моделювалося в цьому досліді?

A * Гострий дифузний гломерулонефрит

B Нефротичний синдром

C Гострий пієлонефрит

D Хронічна ниркова недостатність

E Хронічний пієлонефрит

У хворого після важкої травми грудної клитки розвинувся шок та з’явилися ознаки гострої

ниркової недостатності [ГНН]. Що є провідним механізмом розвитку ГНН в даному

випадку?

A * Падіння артеріального тиску

B Порушення відтоку сечі

C Підвищення тиску в капсулі клубочка

D Підвищення тиску в ниркових артеріях

E Зменшення онкотичного тиску крові

У хворого із хронічною нирковою недостатністю встановлення зменшення кліренсу за

інуліном до 60 мл/хв. З порушенням якої функції нирок це пов’язано?

A * Клубочкової фільтрації

B Канальцевої секреції

C Реабсорбції в проксимальному відділі нефрону

D Реабсорбції в дистальному відділі нефрону

E Реабсорбції в збиральних ниркових трубочках

У хворого на хронічну ниркову недостатність з’явилися анорексія, диспепсія, порушення

ритму серця, свербіння шкіри. Який механізм розвитку цих порушень є головним?

A * Накопичення продуктів азотистого обміну в крові

B Порушення ліпідного обміну

C Зміни вуглеводного обміну

D Нирковий ацидоз

E Порушення водно-електролітного обміну

У хворого на цукровий діабет розвинулася діабетична кома внаслідок порушення

кислотно-основного стану. Який вид порушення виник при цьому?

A * Метаболічний ацидоз

B Метаболічний алкалоз

C Респіраторний ацидоз

D Газовий алкалоз

E Негазовий алкалоз

У дитини 6 років розвинулася гіперергічна форма запалення верхніх дихальних шляхів.

З’явилася загорза серйозного порушення дихання, а тому виникла необхідність

застосувати протизапальні гормони. Серед гормонів протизапальний ефект проявляє

A * Кортизол

B Адреналін

C Соматотропін

D Тестостерон

E Інсулін

До лікаря звернувся чоловік 27 років. При огляді було виявлено збільшення кистей, стоп

та нижньої щелепи. Крім того спостерігалась деформація суглобів (kiphosis), гормональні

порушення (імпотенція, атрофія яєчок). Функції якої залози порушені?

A * Передньої частини гіпофізу

B Надниркових залоз

C Шишкоподібного тіла

D Щитовидної залози

E Прищитовидних залоз

У хворого Д., 32 роки, гнійна рана у нижній третині передпліччя. Хворому зроблено мазок

із гнійного вмісту рани. Які клітини в основному виявлено при забарвленні мазку за

Романовським-Гімзою?

A *Нейтрофіли

B Еозинофіли

C Лімфоцити

D Еритроцити

E Базофіли

Під час бойових дій у госпіталь доставили солдата з тяжким осколочним пошкодженням

хребта. У пораненого встановлено наявність перерізки правої половини спинного мозку

(синдром Броун-Секара). Зникненням якого виду чутливости проявляеться цей синдром?

A * пропріоцептивної - справа

B температурної - справа

C пропріоцептивної - зліва

D больової - справа

E тактильноі - справа

Хлопчик 1,5 років постійно хворіє на піодермію та тричі хворів на пневмонію. В крові

знижена кількість имуноглобулінів G та A. Який вид імунодефіциту виник у дитини?

A * Гіпогаммаглобулінемія Брутона

B Швейцарський тип

C Гіпоплазія вилочкової залози

D Синдром Віскотта –Олдрича

E Синдром Луи-Барр

Жінці поставлено діагноз ерозія шійки матки, яка є передпухлинною патологією. Який

захисний механізм може попередити розвиток пухлини?

A * Збільшення природних кілерів (NK-клітин)

B Високодозова імунологічна толерантність

C Збільшення активності лізосомальних ферментів

D Спрощення антигенного складу тканин

E Низькодозова імунологічна толерантність

Хворого було доставлено до лікарні у стані діабетичної коми. Дихає хворий шумно, після

глибокого вдоху йде посилений видих. Який тип дихання спостерігається у цього

хворого?

A * Куссмауля

B Чейна-Стокса

C Гаспінг

D Апнейстичне

E Біота

У хворого на дифтерію розвинувся набряк гортані. При цьому спостерігається рідке та

глибоке дихання з затрудненням вдоху. Який тип дихання спостерігається при цьому?

A * Стенотичне

B Куссмауля

C Чейна-Стокса

D Апнейстичне

E Гаспінг

При моделюванні запалення на брижі жаби спостерігали крайове стояння лейкоцитів та

їх еміграцію крізь судинну стінку. Який із перелічених факторів обумовлює цєй процес?

A * Вплив хемотаксичних речовин

B Збільшення онкотичного тиску в осередку запалення

C Зниження онкотичного тиску в судинах

D Збільшення гідростатичного тиску в судинах

E Зменшення гідростатичного тиску в судинах

Під час огляду шкіри лікар помітив у хворого нагнійний процес у вигляді круглих

підвищень червонуватого коліру, оточених зоною гіперемії. Які медиатори запалення

зумовили явища судинної гіперемії?

A *Гістамін

B Інтерлейкін 1

C Фактор активації тромбоцитів .

D Тромбоксан

E Лізосомальні ферменти

У жінки 57 років після тривалого больового нападу у правому підребір’ї з’явилась

жовтяниця, після чого хвора звернулась до лікаря. Виникла підозра на появність у хворої

гострого калькульозного холециститу. Дослідження якого показника крові свідчить про

непрохідність жовчних протоків?

A *Вільного та зв’язаного білірубіну

B Білкових фракцій

C Загальних ліпідів

D Сечової кислоти

E Залишкового азоту

Хлопчику 15 років встановлено діагноз гострого вірусного гепатиту. Дослідження якого

показника крові необхідно провести для підтвердження гострого ураження печінкових

клітин?

A *Активність амінотрансфераз [ЛЛТ і АСТ]

B Вміст вільного та зв’язаного білірубіну

C Швидкість осідання еритроцитів [ШОЕ].

D Рівень холестерину

E Вміст білкових фракцій

У чоловіка 25 років діагностований гострий дифузний гломерулонефрит. З анамнезу

хворого відомо, що за 18 днів до прояви цієї хвороби переніс ангіну. Який механізм

ураження ниркових клубочків буде спостерігатися у цьому випадку?

A *Імунний.

B -

C Нефротоксичний.

D Ішемічний.

E Медикаментозний.

У хворого внаслідок отруєння бертолетовою сіллю розвинулася гемічна гіпоксія.

Утворення якої речовини грае роль в патогенезі цієї гіпоксиї?

A *Метгемоглобіну

B Оксиду азоту

C Сульфгемоглобіну

D Карбгемоглобіну

E Карбоксігемоглобіну

Білому щуру ввели під шкіру сулему в дозі 5 мг/кг маси тіла. Через 24 години в плазмі

крові концентрація креатиніну збільшилася в декілька разів. Який механизм ретенційної

азотемії в даному випадку ?

A *Зниження клубочкової фільтрації

B Збільшення утворення креатиніну в м`язах

C Зростання реабсорбції креатиніну

D Зростання клубочкової фільтрації

E Збільшення секреції креатиніну в канальцях нирок

Внаслідок травмування у хворого видалили прищитовидні залози, що супроводжувалося:

млявістю, спрагою, різким підвищенням нервово-м’язової збудливості. З порушенням

обміну якої речовини це пов’язано:

A *Кальцію

B Марганцю

C Хлору

D Молібдену

E Цинку

У хворого з гломерулонефритом виявлено:анасарка, АТ – 185/105 мм рт.ст., анемія,

лейоцитоз, гіперазотемія, гіпопротеінемія. Який показник свідчит про ускладнення

гломерулонефриту нефротичним синдромом ?

A *Гіпопротеїнемія

B Лейкоцитоз

C Гіперазотемія

D Артеріальна гіпертензія

E Анемія

Чоловік 63 років, страждає раком стравоходу, метастази в лімфатичні вузли

середостіння, ракова кахексія. Яка патогенетична стадія пухлинного процесу чоловіка?

A *прогресії

B промоції

C трансформації

D ініціації

E -

Жінку 44 років вжалила оса внаслідок чого розвинувся шок. В анамнезі вже була тяжка

алергічна реакція на жалення оси. Об"єктивно: пульс 179 уд /хв, слабкий, АТ-80/40 мм рт.

ст., ЧД-26 за хв. Яка провідна ланка патогенезу анафілактичного шоку?

A *зниження периферійного опору судин

B тахікардія

C біль

D зменшення ударного об'єму серця

E зменшення об"єму циркулюючої крові

Хворий скаржиться на періодичне ослаблення стула, яке пов’язує з прийомом багатої на

жири їжі. При цьому він відмічає зменшення забарвленості калу. При лабораторному

обстеженні встановлено нормальний вміст ліпідів в сироватці крові. Порушення якого із

станів ліпідного обміну має місце у даного хворого?

A *Всмоктування.

B Транспорту кров’ю.

C Проміжного обміну.

D Депонування в жировій тканині.

E Мобілізація із жирової тканини.

При повному (з водою) аліментарному голодуванні розвинулись генералізовані набряки.

Який із патогенетичних факторів у цьому випадку є ведучим?

A *Зниження онкотичного тиску плазми крові.

B Зниження гідростатичного тиску міжклітинної рідини.

C Зниження осмотичного тиску плазми крові.

D Підвищення онкотичного тиску тканинної рідини.

E Підвищення осмотичного тиску міжклітинної рідини.

У пілота на висоті 14000 м трапилася аварійна розгереметизація кабіни. Який із видів

емболій у нього розвинувся?

A *Газова.

B Емболія стороннім тілом.

C Тромбоемболія.

D Повітряна.

E Жирова

При работе с радиоактивными веществами сотрудник вследствие аварии получил дозу

общего облучения 4 Гр. Жалуется на головную боль, тошноту, головокружение. Какие

изменения в составе крови можно ожидать у больного через 10 часов после облучения?

A *Нейтрофильный лейкоцитоз

B Лимфоцитоз

C Лейкопению

D Агранулоцитоз

E Нейтропению

У больной А., 18 лет, после перенесенной краснухи начала отмечаться потеря массы

тела, постоянное ощущение сухости во рту, жажду, повышение аппетита, частое

мочеотделение. Объективно: суточное количество мочи 6 л, глюкоза крови 17,8

ммоль/л, в моче выявлена глюкоза и ацетон. Каков наиболее вероятный

патогенетический механизм вызвал повышение уровня глюкозы у больной?

A *Уменьшение выработки инсулина

B Увеличение глюконеогенеза

C Повышенное разрушение инсулина

D Повреждение инсулиновых рецепторов клеток

E Увеличение выработки глюкокортикоидов

У больного С., выявлены такие изменения в периферической крови: Эр. 3,2x1012/л, Гем.

80 г/л, Лейк. 25x109/л. Лейкоцитарная формула: базофилы - 5%, эозинофилы - 9%,

миелобласты - 3%, промиелоциты - 8%; миелоциты - 11%, метамиелоциты - 22%,

палочкоядерные - 17%, сегментоядерные - 19%, лимфоциты - 3%, моноциты - 3%.

Определите наиболее вероятную патологию соответствующую данному описанию

картины крови:

A *хронический миелолейкоз

B острый миелобластный лейкоз

C эритромиелоз

D лейкемоидная реакция

E недеферинцируемый лейкоз

У больного П., выявлены такие изменения в периферической крови: Эр. 3,0x1012/л, Гем.

80 г/л, Лейк. 21x109/л. Лейкоцитарная формула: базофилы - 0%, эозинофилы - 0%,

миелобласты - 54%, промиелоциты - 1%; миелоциты - 0%, метамиелоциты - 0%,

палочкоядерные - 1%, сегментоядерные - 28%, лимфоциты - 13%, моноциты - 3%.

Определите наиболее вероятную патологию соответствующую данному описанию

картины крови:

A *острый миелобластный лейкоз

B хронический миелолейкоз

C эритромиелоз

D лейкемоидная реакция

E недеферинцированный лейкоз

Больной Л., жалуется на отрыжку, изжогу, частые запоры. При титровании желудочного

сока получили такие данные: общая кислотность - 88 млмоль/л., общая HCl - 83

млмоль/л, свободная HCl - 50 млмоль/л, связанная HCl - 33 млмоль/л, кислые фосфаты

и органические кислоты - 5 млмоль/л. Оценить состояние кислотности желудка:

A *Гиперацидное состояние

B Гипоацидное состояние

C Ахилия

D Нормацидное состояние

E Гипохлоргидрия

У больного Д., после длительного приступа сильных головных болей стали невозможны

активные движения левой руки и ноги. На этих конечностях тонус мышц повышен,

мышцы спазмированы, спинальные сухожильные рефлексы резко усилены, расширены

зоны рефлексов. Какое расстройство нервной системы имеется у больного?

A *Центральный паралич

B Периферический паралич

C Экстрацирапидный паралич

D Вялый паралич

E Рефлекторный паралич

Больной В. 38 лет, доставлен в приемное отделение с признаками гипоксии

развившейся после отравления угарным газом. Состояние средней тяжести, тахикардия,

одышка, АД 160/100. Какой механизм токсического действия окиси углерода на

организм?

A *Образование карбоксигемоглобина

B Образование метгемоглобина

C Нарушение диссоциации оксигемоглобина

D Образование карбгемоглобина

E Блокада кальциевых каналов эритроцитов

У больного П., после травмы возникла необходимость введения противостолбнячной

сыворотки, однако проба на чувствительность к сыворотке оказалась положительной.

Как провести специфическую гипосенсибилизацию у больного? Введением:

A *малых дробных доз специфического аллергена

B физиологических доз глюкокортикоидов

C разрешающей дозы специфического аллергена

D лечебных доз антигистаминных препаратов

E наркотических веществ снижающих чувствительность

У больной Л., 40 лет, через месяц после сочетанной автомобильной травмы

отсутствуют активные движения во всех суставах правой ноги. Объем мышц в области

голени правой ноги на 2 см меньше, чем на левой. Ахилов и коленный рефлексы справа

отсутствуют. Определяется термгипестезия и гипальгезия на наружной поверхности

правой ноги, потеря проприоцептивной чувствительности в области стопы. Нарушением

какого отдела двигательного анализатора обусловлены имеющиеся расстройства.

A *Периферических нервов

B Спиномозговых проводящих путей

C Пирамидных нейронов

D Нервно-мышечной синаптической передачи

E Экстрапирамидных нейронов

Больному 25 лет установлен диагноз хронического гепатита. Больной жалуется на

потерю массы тела на 10 кг на протяжении 2 месяцев. Объективно: кожа сухая,

шелушащаяся, бледная с желтоватым оттенком, мелкоточечные кровоизлияния на

коже, кровоточивость десен. Нарушение какой функции печени отражают

мелкоточечные кровоизлияния и кровоточивость десен:

A *Белковосинтетической

B Пигментообразующей

C Гликогенсинтетической

D Детоксицирующей

E Депонирующей

Больной И., 38 лет, поступил с жалобами на боль в боку, усиливающуюся при вдохе и

кашле. Болевые ощущения уменьшаются в положении лежа на пораженном боку. При

обследовании дыхание частое и поверхностное, заметно ограничение дыхательной

подвижности соответствующей половины грудной клетки. Каков механизм изменения

характера дыхания у больного?

A *Ограничение корой мозга рефлекса Геринга-Брейера

B Перераздражение легочных рецепторов блуждающих нервов

C Интоксикация дыхательного центра продуктами воспаления

D Повышение возбудимости дыхательного центра

E Торможение коры мозга вследствие интоксикации

Больной Ж., 48 лет, находится в реанимации после отравлением четыреххлористым

углеводородом. Состояние тяжелое, больной без сознания, пульс нитевидный, слабого

наполнения, ЧСС 40 уд/мин АД 75/40 мм.рт.ст., дыхание периодическое типа Биота. В

крови прямой билирубин - 155 мкмоль/л. В моче высокое содержание аммиака и

билирубина. Что явилось основной причиной описанного состояния у больного?

A *Печеночная недостаточность,

B Кардиогенный шок

C Дыхательная недостаточность

D Сердечная недостаточность

E Почечная недостаточность

Больной А, 59 лет, директор частного предприятия. После проверки налоговой

инспекцией вечером появились интенсивные жгучие боли, локализованные за грудиной,

иррадиирующие в левую руку. Через 15 мин состояние больного нормализовалось.

Какой из механизмов развития ишемии сердечной мышцы является ведущим у данного

больного?

A *Повышение в крови уровня катехоламинов

B Атеросклероз коронарных артерий

C Внутрисосудистая агрегация форменных элементов

D Сдавление коронарных артерий при дилятации полостей сердца

E Функциональная перегрузка сердца

43-летний больной поступил в нефрологическое отделение с массивными отеками. Два

года лечился амбулаторно и при этом постоянно отмечалось повышенное АД. Дважды

лечился преднизолоном, с положительным эффектом. В моче: относительная плотность

1017, белок 4,0 г/л, Эр – 15-18 в поле зрения (выщелоченные), Лей - 5-7 в поле зрения.

Какая преимущественно функция почек нарушена у больного?

A *Фильтрационная

B Реабсорбционная

C Секреторная

D Инкреторная

E Концентрационная

При підйомі в гори у альпініста розвинулась ейфорія, головний біль, запаморочення,

серцебиття, задишка, яка чергувалася з апное. Яке порушення кислотно-основного стану

розвинулося у альпініста?

A *Газовий алкалоз

B Метаболічний алкалоз

C Негазовий алкалоз

D Газовий ацидоз

E Негазовий ацидоз

Хворому поставили діагноз – синдром подразненої кишки. Виділення якого інкрету

найбільш вірогідно збільшується при цьому?

A *Мотиліну

B Інтестинального пептиду

C Глюкагону

D Урогастрону

E Секретину

Внаслідок поранення хворий втратив 25% об’єму циркулюючої крові. Назвіть терміновий

механізм компенсації крововтрати.

A * Находження міжтканинної рідини в судини

B Відновлення білкового складу крові

C Збільшення числа ретикулоцитів

D Відновлення числа еритроцитів

E Активація еритропоезу

У робітника, який працював літом у щільному костюмі, різко підвищилась температура

тіла, з’явились задишка, тахікардія, нудота, судоми, втрата свідомості. Що явилось

причиною тяжкого стану робітника?

A * Зниження тепловіддачі

B Підвищення теплопродукції

C Підвищення тепловіддачі

D Зниження теплопродукції

E Тепловіддача дорівнює теплопродукції

В приймальне відділення поступила дитина 1,5 р. з ознаками отруєння нітратами: стійкий

ціаноз, задишка, судоми. Утворення якої форми гемоглобину лежить в основі цих

симптомів?

A * метгемоглобіну.

B карбгемоглобіну

C карбоксигемоглобіну

D редукованого гемоглобіну

E оксигемоглобіну

Хвора 3 р., поступила в дитячу клініку у важкому стані з гемоглобінопатією

(серпоподібноклітинна анемія). Заміна якою аминокислотою глутамінової кислоти в

бета–ланцюгу глобіну лежить в основї утворення патологічного гемоглобіну в даному

випадку?

A * валіном.

B серином

C тирозином

D фенілаланіном

E аргініном

Хвора поступила в клініку на обстеження. З дитинства відмічалось зниження гемоглобіну

до 90-95 г/л. Лікування препаратами заліза було неефективне. Аналіз крові при

поступленні: Е–3,2*1012/л, Hb–85 г/л, к.п.–0,78. В мазку анізоцитоз, пойкілоцитоз,

мішеневидні еритроцити, ретикулоцити –16%. Поставлений діагноз – таласемія. До

якого виду гемолітичних анемій можна віднести дане захворювання?

A * Спадкова гемоглобінопатія.

B Спадкова мембранопатія

C Набута мембранопатія

D Спадкова ферментопатія

E Набута ферментопатія

Хворий на протязі останнього року став відмічати під_вищену втомлюваність, загальну

слабість. Аналіз крові: Е–4.1*1012/л, Hb–119 г/л, к.п.– 0.87, лейкоцити – 57*109/л,

лейкоформула: Ю–0, П–0, С–9%, Е–0, Б–0, лімфобласти–2%, пролімфоцити–5%,

лімфоцити–81%, М–3%, тромбоцити–160*109/л. В мазку: нормохромія, велика

кількість тіней Боткіна–Гумпрехта. Про яку патологію системи крові свідчить дана

гемограма?

A * Хронічний лімфолейкоз.

B Хронічний мієлолейкоз

C Гострий лімфобластний лейкоз

D Гострий мієлобластний лейкоз

E Хронічний монолейкоз

У хворого діагностована пелагра. Порушення обміну якої амінокислоти лежить в основі

цього захворювання?

A * Триптофану

B Тирозину

C Фенілаланіну

D Цистеїну

E Валіну

У хлопчика М., 2 років була діагностована хвороба Гірке, що супроводжується надмірним

відкладанням глікогену в печінці і нирках, гіпоглікемією. При біохімічному дослідженні крові

виявлено:

A * Дефіцит глюкозо-6-фосфатази

B Зниження активності аміло-1,6-глюкозидази

C Дефіцит фруктозо-дифосфат альдолази

D Зниження активності фосфорилази

E Дефіцит кетогексокінази

Масугі викликав розвиток гломерулонефриту у щурів таким чином: гомогенат нирок щура

вводив кролю. Через декілька тижнів сироватку сенсибілізованого кроля вводив щурам.

Який тип алергічної реакциї за Джеллом та Кумбсом лежить в основі розвитку

гломерулонефриту у щурів?

A * Цитотоксичний

B Анафілактичний

C Імунокомплексний

D Гіперчутливість сповільненого типу

E Стимулюючий

У хворої 45-ти років при електрокардіографічному обстеженні на ЕКГ виявлено такі зміни:

інтервал Р-Q подовжений, при цьому випадає кожен другий або третій комплекс QRST.

Яке саме порушення провідності серця тут спостерігається?

A *Атріовентрикулярна блокада Ш–го ступеня

B Атріовентрикулярна блокада повна

C Синоаурікулярна блокада

D Внутрішлуночкова блокада

E Атріовентрикулярна блокада І–го ступеня

З метою пригнічення аутоімунних реакцій після пересадки органів обов'язковим є

проведення курсу гормонотерапії. Які гормони застосовують з цієї мети ?

A *Глюкокортикоїди.

B Мінералокортикоїди.

C Статеві гормони.

D Адреналін.

E Соматотропний гормон.

У хворого, що прибув із Тунісу, виявлена альфа-таласемія з гемолізом еритроцитів і

жовтяницею. Хвороба була діагностована на основі наявності в крові

A * Мішенеподібних еритроцитів

B Зернистих еритроцитів

C Поліхроматофільних еритроцитів

D Нормоцитів

E Ретикулоцитів

Після тотальної резекції шлунка у хворого розвинулася тяжка В12-дефіцитна анемія.

Свідченням її була наявність в крові

A * Мегалобластів

B Мікроцитів

C Овалоцитів

D Нормоцитів

E Анулоцитів

На шостому місяці вагітності в жінки з’явилася виражена залізодефіцитна анемія.

Діагностичною ознакою її була поява в крові

A *Анулоцитів

B Макроцитів

C Пойкілоцитів

D Ретикулоцитів

E Нормоцитів

У хворого 38 років, який переніс гепатит і продовжував вживати алкоголь, розвинулися

ознаки цирозу печінки з асцитом і набряками на нижніх кінцівках. Які зміни складу крові

стали вирішальними в розвитку набряків?

A * Гіпоальбумінемія

B Гіпоглобулінемія

C Гіпохолестеринемія

D Гіпокаліємія

E Гіпоглікемія

Після вимушеного швидкого підняття водолаза з глибини на поверхню у нього з’явилися

ознаки кесонної хвороби – біль у суглобах, свербіння шкіри, мерехтіння в очах,

затьмарення свідомості. Яким видом ємболії вони були зумовлені?

A * Газовою

B Повітряною

C Жировою

D Тканинною

E Тромбоємболією

У хворого Н. приступи гарячки виникають через день. Під час приступу температура різко

підвищується і утримується на високому рівні до 2 год, а потім знижується до вихідного

рівня. Цей тип гарячки характерний для

A * Малярії

B Поворотного тифу

C Сепсису

D Бруцельозу

E Висипного тифу

В лікарню доставлений непритомний чоловік після отруєння чадним газом. Гіпоксія у

нього зумовлена появою у крові

A * Карбоксигемоглобіну

B Метгемоглобіну

C Карбгемоглобіну

D Оксигемоглобіну

E Дезоксигемоглобіну

Після занурення водолаза на глибину 60 м у нього з’явилися симптоми порушення

функцій центральної нервової системи – збудження, ейфорія, ослаблення уваги,

професійні помилки. Ці симптоми пов’язані з токсичною дією на нейрони

A *Азоту

B Кисню

C Вуглекислого газу

D Аміаку

E Лактату

Електрик, працюючи з порушенням правил техніки безпеки, випадково торкнувся

оголеного електропровода обома руками і загинув. Смерть настала внаслідок

A * Фібриляції передсердь і шлуночків

B Повної атріо-вентрикулярної блокади

C Пригнічення автоматизму сино-атріального вузла

D Зменшення скоротливої здатності міокарда

E Порушення вагусної регуляції серця

До дерматолога звернулася пацієнтка із скаргами на екзематозне ураження шкіри рук,

що з’являється після контакту з миючим засобом “Лотос”. Використання гумових

рукавичок запобігає цьому. Патологічна реакція шкіри зумовлена активацією

A * Т-лімфоцитів

B В-лімфоцитів

C Моноцитів

D Нейтрофілів

E Базофілів

У хворого з синдромом Zollinger-Ellison [ пухлина підшлункової залози] відзначається

збільшення секреції, перистальтики шлунково-кишкового тракту, а також діарея та

пептичні виразки. Яка з перерахованих речовин, що секретується вказаною пухлиною,

викликає цей комплекс симптомів?

A *Гастрин

B Вазоактивний інтестинальний пептид

C Пепсин.

D Трипсин

E Секретин

У дитини двох років встановлено діагноз гіпоплазії тимуса. Який показник стану імунної

системи є найбільш характерним для цього імунодефіцита?

A * Зниження кількості Т-лімфоцитів

B Зниження кількості В-лімфоцитів

C Дефіцит Т и В-лімфоцитів

D Відсутність плазматичних клітин

E Зниження іммуноглобулінів М

Клінічне обстеження хворого дозволило встановити попередній діагноз рак печінки.

Наявність якого білка в сироватці крові дозволить підтвердити діагноз?

A *альфа-фетопротеїн

B Пропердин

C Парапротеїни

D С-реактивний протеїн

E гамма-глобуліни

У хворого на пневмонію виникла гарячка. Що безпосередньо спричинює зміну

установочної точки температури в нейронах гіпоталамуса цього хворого?

A * Простагландини Е1, Е2

B Ендотоксин

C Екзотоксин

D Інтерлейкін-2

E Тромбоцитарний фактор росту

Через 1 годину після накладання кільця, що звужує аорту, в собаки різко зросла сила та

частота серцевих скорочень, а об’єм циркулюючої крові та товщина стінки лівого

шлуночка не відрізнялися від вихідних показників. Яка стадія гіпертрофії міокарда

спостерігається у тварини?

A *Аварійна

B Декомпенсації

C Прогресуючого кардіосклерозу

D Відносно стійкої гіперфункції

E Завершеної гіпертрофії

У хворого на артеріальну гіпертензію наслідком гіпертонічного кризу стала гостра

серцева недостатність. Який механізм серцевої недостатності є головним в даному

випадку?

A * Перевантаження серця опором

B Перев
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.