Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Методичні вказівки до завдання 3.10.1Середній абсолютний приріст ( ) обчислюється за формулою:

або ,

де уn кінцевий рівень динамічного ряду,

у1 — початковий рівень динамічного ряду,

n — кількість членів динамічного ряду,

— ланцюгові абсолютні прирости.

Середній темп зростання визначає середню швидкість зміни тенденції ряду і розраховується за формулою:

;

середній темп приросту

.

Для розрахунку прогнозних значень показників на період 3-ох років необхідно виходити з того, що у майбутньому зберігатиметься основний напрям, швидкість і характер розвитку явищ, які склалися у минулому.

Найбільш простим і часто використовуваним є прогнозування за середніми темпами зростання і середніми абсолютними приростами. Для характеристики прогнозних значень показників за цими способами слід використовувати формули:

, або ,

і

де — прогнозне значення показника;

L — період упередження (прогнозу), ;

t — числова послідовність років в динамічному ряді, .

Для виконання завдання доцільно використати пакет прикладних програм Exsel (функції).

Завдання 3.10.2

На основі аналізу ретроспективних даних, поданих в табл. 3.10встановіть залежність, яка характеризує зміни в динаміці показників, а також знайдіть параметри цієї залежності за допомогою методу найменших квадратів; вирівняйте значення динамічного ряду та зробіть точковий прогноз рівнів показників на наступні 3 роки.

Методичні вказівки до виконання завдання 3.10.2

Лінійна залежність має вигляд:

у= а0 + а1t

Параметри лінійної функції визначаються за формулами

; ;

На підставі обраної функції, яка визначає основну тенденцію динаміки показника, розрахуйте теоретичні значення показника .

Для виконання завдання доцільно використати пакет прикладних програм Exsel (функції).

 

Розв'язок завдання 3.10.1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Висновки:

_______________________________________________________________________

Розв'язок завдання 3.10.2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Висновки:

_______________________________________________________________________

 


Завдання 4.

Проаналізувати механізми економічної та соціальної політики України. Запропонувати механізми їх удосконалення за кожним окремим напрямом.

Завдання 4.1

1. На основі наведених даних (табл. 1) розрахуйте співвідношення середніх розмірів призначених місячних пенсій пенсіонерів із прожитковим мінімумом (на одну особу та по відношенню до осіб, які втратили працездатність).

2. Дайте оцінку показників соціальних гарантій населення в Україні.

3. Обґрунтуйте, які заходи в рамках соціальної політики необхідно здійснювати для удосконалення рівня життя пенсіонерів в Україні.

Таблиця 1
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.