Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ. 1. Які технологічні процеси на підстанціях переводять на автоматичний контроль та1. Які технологічні процеси на підстанціях переводять на автоматичний контроль та управління?

На підстанціях розподільних систем 6...35 кВ в більшості випадків застосовується роздільна робота трансформаторів з одностороннім живленням споживачів. Роздільна робота трансформаторів знижує величину струмів к. з., але одночасно збільшує вірогідність порушення електропостачання споживачів. Усунення недоліку схем роздільного живлення виконується застосуванням місцевого пристрою АВР на шинах РП

 

2. Як працює схема АВР?

Найпростіша схема АВР здійснюється за допомогою реле контролю наявності напруги РКН, контакти якого безпосередньо включені в лінії робочого і резервного живлення. У двопровідних мережах перемінного струму 220 В у якості реле РКН може бути застосовано реле типу ЭП-41/33Б. Контакти цього реле розраховані на робочий струм до 20 А, що при 220 В відповідає потужності 4,4 кВт, достатньої для більшості невеликих однофазних установок перемінного струму. При постійному струмі необхідно вибрати відповідне реле іншого типу, маючи при цьому на увазі, що розмикати ланцюг при постійному струмі значно трудніше, ніж при перемінному. Отже, навіть при порівняно невеликих струмах прийдеться застосувати не реле, а контактор з дугогасильними камерами.
Дія схеми :Реле РКН одержує живлення від робочої лінії і має замикаючі контакти в тій же лінії, що і розмикаючі лінії резервного живлення. Тому при наявності живлення на робочій лінії реле РКН використовується і живлення навантаження здійснюється від неї; резервна лінія (незалежно від того, є на ній напруга чи ні) від навантаження від’єднана. При відсутності напруги в робочій лінії відбувається переключення контактів реле РКН, тобто розмикаються контакти в ланцюзі живлення від робочої лінії і замикаються в ланцюзі живлення резервної. При відновленні напруги на робочій лінії відбувається зворотне переключення.

 

3. Чим відрізняється схема АВР односторонньої дії від схеми АВР двосторонньої дії?.

- схема АВР мережі односторонньої дії повинна запускатися при зникненні напруги з боку робочого джерела живлення і за наявності напруги з боку резервного джерела живлення. Схема АВР двосторонньої діїповинна запускатися при зникненні напруги з боку будь-якого з двох джерел живлення і за наявності напруги з боку іншого джерела живлення.

 

4. Область застосування АВР?

Схеми АВР широко застосовуються в енергосистемах і розподільних електромережах усіх напруг.

5. Яким чином визначаються параметри спрацьовування АВР?

Напруга спрацьовування мінімальних реле напруги вибирається по умові 7.2. При цьому встановлюється, що вибрана уставка не менше ніж на 10% нижче за напругу спрацьовування аналогічних реле в схемах тривалих захистів мінімальної напруги, діючих перед спрацьовуванням АВР.

Час спрацьовування двостороннього АВР мережі вибирається роздільно для випадків дії схеми АВР в одну і в іншу сторони.

Для розрахунку часу спрацьовування використовуються вирази (7.4 ...7.8 ), а також додаткова умова очікування спрацьовування пристроїв автоматики ділення мінімальної напруги, що діють перед спрацьовуванням АВР:

, (7.9)

де - час спрацьовування реле часу автоматики ділення мінімальної напруги. Приймається = 0,6 с при використанні реле часу з шкалою до 9 с; = 1,5 ... 2 с - зі шкалою до 20 с.

З умов (7.4...7.9) вибирається найбільший час спрацьовування. У ряді випадків враховується тільки перший цикл АПВ. При цьому дія другого циклу пристрою АПВ після успішного спрацьовування АВР повинна бути заборонена.

 

 

ЛІТЕРАТУРА

1. Козирський В.В. Електропостачання агропромислового комплексу: підручник./ Козирський В.В., Каплун В.В., Волошин С.М. – К.: Аграрна освіта, 2011 – 448 с. (с.401 – 403)

2. Голота А.Д. Автоматика в електроенергетичних системах –К.: Вища шк., 2006 – 367 с. (с.11- 24)

3. Кривенков В.В., Новелла В.Н. Релейная защита и автоматика систем электроснабжения – М.: Энергоатомиздат, 1991 – 328 с. (с.150 – 155)

4. Єрмолаєв С.О., Козирський В.В, Куценко Ю.М., Мунтян В.О., Радько І.П., Яковлєв В.Ф. Проектування систем електропостачання в АПК – К.: Центр технічної інформації, 2007 – 544 с. (с. 331 -335)

 

 

Завдання 7.1

Вивчити та описати принцип дії системи автоматичного вмикання резерву мережі

Рішення.У розподільних електричних мережах широко використовуються АВР, які під час спрацювання забезпечують відновлення живлення кількох підстанцій електричної мережі. Їх часто називають мереженими АВР (рис. 7.1). Пристрій АВР двосторонньої дії забезпечує відновлення живлення ділянок електричної мережі, розміщених праворуч і ліворуч від підстанції В,у разі

Рисунок 7.1 – Схема АВР мережі: а – схема фрагменту мережі; б – оперативні кола автоматики

 

порушення живлення відповідно від підстанцій А і Д. Пуск АВР здійснюється контактами реле напруги КV1 і КV2 , підключеними до трансформаторів ТV1 і ТV2. В колі обмотки реле часу КТ1 пускового органу АВР увімкнені замикальні контакти автоматів А1 і А2, котрі запобігають неправильному спрацюванню пускового органу в разі пошкодження кіл напруги, а також замикальні контакти реле контролю напруги з боку резервного джерела.

У схемі пускового органу АВР передбачено друге реле часу КТ2 для можливості здійснення двох різних уставок в разі вимкнення живлення від підстанцій А і В або зміни уставок реле КТ1, тоді можна обійтися без реле КТ2.

Однократність дії цієї схеми АВР досягається двопозиційним реле фіксації положення вимикача КQ1. Це реле змінного струму має дві обмотки, які ввімкнені зустрічною полярністю. Спрацювання реле і перемикання його контактів відбувається за один із півперіодів поданої на обмотки напруги змінного струму, коли в якорі реле напрям потоку, що управляє, протилежний напряму потоку, створеному постійними магнітами.

У нормальному режимі контакт КQ1.1 замкнений, і підготовлене коло вихідного проміжного реле КL подає імпульс контактом КL1 на вмикання вимикача Q1 і замкнення контактів КQС1 реле положення «Ввімкнено», що фіксує вмикання вимикача Q1. Реле КQ1 спрацьовує і перемикає свої контакти, розмикаючи контакти КQ1.1 в колі обмотки реле КL.

Повернення реле КQ1 до початкового стану і підготовка схеми АВР до нової дії здійснюється натисканням кнопки . Цю операцію виконують члени оперативно-виїзної бригади (ОВБ), що приїжджають на підстанцію після надходження сигналу про спрацювання АВР. У колі обмотки реле КL передбачено контакт КQ двопозиційного реле, аналогічного КQ1, що фіксує вимкнене положення в нормальному режимі вимикача Q1 (на схемі не показано).

Дія мереженого АВР узгоджується з АПВ ліній. Це забезпечує ефективність дії автоматики. Релейний захист у розглянутій мережі має виконуватися з урахуванням можливості живлення проміжних підстанцій як від одного, так і від іншого джерела живлення.

 

ЗАНЯТТЯ 8
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.