Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Структура машинобудування

Семінар 4. МАШИНОБУДІВНИЙ КОМПЛЕКС

 

План

 

1. Машинобудівний комплекс як фактор регіонального райо­ноутворення та розвитку території.

2. Передумови і фактори регіонального розвитку головних галузей машинобудування.

3. Аналіз спеціалізації різних країн світу та окремих трансна­ціональних корпорацій щодо продукції машинобудівного комплексу.

4. Регіональна характеристика машинобудівного комплексу України.

5. Галузеві програми відновлення конкурентоспроможності машинобудівних підприємств України.

 

 
 


Рекомендована література

Основна: 2, 6, 8, 16.

Додаткова: 23, 25.

 

 
 


Міні-лексикон:машинобудівний комплекс (МБК), загальне, транспортне, електротехнічне, прила­добудування, верстатобудування.

 

2 1. Машинобудівний комплекс як фактор
регіонального районоутворення та розвитку території

 

 

Машинобудування   NB!   комплекс багатьох взаємопов’язаних галузей, які виробляють машини, устаткування, інструменти для ви­робничої і невиробничої сфер, спеціа­льну оборонну техніку, а також різноманітні апарати і прилади по­бутового і культурного призначення для населення

 

 

Значення Головна галузь обробної промисловості світу. За вартістю продукції і за кількістю зайнятих працівників машинобу­дування посідає перше місце (35 і 30% , відповідно)
Працевлаштування > 80 млн осіб   Задоволення споживчого попиту населення на різноманітні товари (прилади, апарати побутового і культурного призначення)

Оборону країни Машинобудування забезпечує   Приско­рення темпів НТР

Підвищення продуктивності праці за рахунок технічного прогресу Створення матеріально-технічної бази Технічне переозбро­єння всього господар­ства

 

 

Структура машинобудування

групування машинобудівних виробництв

в основні галузеві об’єднання

 

Загальне (35-37%) Транспортне (33-35%) Електротехнічне, електронне (30-31%)
n промислове устаткування (гірничо-будівне, металургійне, енергетичне та ін. n верстати n сільгоспмашини n автомобілі n літаки n кораблі n рухомий склад залізничного транспорту (локомотиви, вагони тощо) n усі види електро­устаткування різноманітна електронна апаратура та ін.

 

 

Особливий сектор: воєнне машинобудування Виробництво торговельного, банківського та офісного устаткування
n усі види воєнної техніки n усі види торговельного устаткування n усі види банківського устаткування n устаткування для офісів та офісна техніка

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.