Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Характеристика основних металургійних районів України 

       
   
 
 

 


Перспективами розвитку чорної металургії України є:

· за рахунок реконструкції і часткової модернізації україн­ські виробничі потужності зростуть до 44–44,5 млн т, або на 9–12%

· виробництво сталі збільшиться з 42,83 млн т до 45 млн т, або на 5%, прокату – з 37,9 млн т до 41,0 млн т, або на 8%

· основним резервом зростання виробництва залишиться підвищення ступеня використання потужностей

· український сектор чорної металургії також збереже високу експортну орієнтацію

· обсяги експорту у зв’язку з передбачуваним погіршенням кон’юнктури світового ринку і зростанням внутрішнього споживання почнуть знижуватися

· пріоритетну роль матиме внутрішнє споживання, що буде пов’язано з високими темпами зростання металоспоживаю­чих галузей – машинобудування, будівництва, суднобуду­вання, автомобілебудування

· товарна структура виробництва і експорту зміниться

· обсяги імпорту металопродукції збільшуватимуться

 

 

В Україні сформувались два райони кольорової металургії –

Донецький і Придніпровський

Донецький – Микитівський ртутний комбінат (працює з 1887 р.); – Констянтинівський цинковий завод «Укрцинк»; – Артемівський завод алюмінієвих сплавів (виробництво мідної катанки); – Торезький завод твердих сплавів; – Донецький завод кольорових сплавів.
Придніпровський – Дніпровський алюмінієвий завод (м. Запоріжжя, ВАТ «ЗАлК» називають «завод заводів». Основне виробництво – алюміній та алюмінієві сплави); – Дніпровський магнієвий комбінат (з додатковим вироб­ництвом титану, м. Запоріжжя); – Верхньодніпровський гірничо-збагачувальний комбінат (м. Вільногірськ, Дніпропетровська обл.); – Світловодський завод чистих металів (Кіровоградська обл.); – Побузький нікелевий завод (Кіровоградська обл.); – Новомосковський трубний завод – зварні труби;

формується

 

Новий район розвитку кольорової металургії – Прикарпаття. – Калуське виробниче об’єднання «Хлорвініл», – магнієвий завод у виробничому об’єднанні «Оріана»

 

 


 
 
Розміщення кольорової металургії України

 

  Al       Mg       Ti       Hg       Zn, Pb         Ni       Au     Обробка кольорових металів
                             
Енерге-тичний фактор   Енерге-тичний фактор   Енерге-тичний фактор   Сиро-винний фактор   Енерге-тичний фактор   Сиро- винний фактор   Сиро- винний фактор     Сировина
                           

 

Виробники: Миколаїв, Запоріжжя, Свердловськ (Луганської обл.)   Вироб-ники: Калуш, Запоріжжя   Виробники: Іршанський комбінат, Запоріжжя, Верхньодні­провський комбінат   Вироб-ники: Микитівка, Закарпат­ський ртутний комбінат   Виробники: Костянтинів­ський завод «Укрцинк»   Виробники: Побузький нікелевий комбінат   Виробники: Мужіївська фабрика   Виробники: Артемівськ (Донецьк. обл.), Світловодськ, Дніпропетровськ, Донецьк

 

 


 
 

 


? Контрольні запитання

 

1. Яка послідовність виробничого процесу в металургії?

2. Охарактеризуйте особливості чорної металургії, що впли­вають на її розміщення.

3. Визначте принципи розміщення підприємств чорної мета­лургії. Наведіть приклади.

4. Які регіони світу є лідерами по запасах залізної та марган­цевої руди?

5. Які зрушення в розміщенні чорної металургії світу відбу­лися внаслідок НТР?

6. Які кольорові метали належать до важких? Які головні фактори розміщення підприємств за їх виробництвом? Чому?

7. Охарактеризуйте основні райони чорної металургії в Україні.

8. Назвіть основних виробників алюмінію у світі.

9. Охарактеризуйте центри кольорової промисловості України.

10. З якими галузями господарства має виробничі зв’язки ме­талургійний комплекс Донбасу?
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.