Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Основні досягнення та проблеми мистецтва 20 століття

Програма спецкурсу для 10-11 класів (68 годин)

 

Пояснювальна записка

Однією з актуальних проблем сучасності є задача виховання високої культури, моральності, кращих духовних традицій серед молоді. Становлення молодої держави Україна відбувається через її входження до світу сучасних культурних надбань Європи і Америки. Цей процес проходить дещо хаотично і неконтрольовано і тому можна спостерігати як людина губиться серед величезного потоку інформації, між різних витворів не завжди якісного і зрозумілого мистецтва, часто - різних мистецьких шкіл. Мати гарний мистецький смак, високу ерудицію, ґрунтовні знання з різних видів мистецтва, вміти розрізняти справжнє, високе мистецтво від маскультурної підробки є головним для кожного, хто не байдужий до культури.

Спецкурс «Основні досягнення та проблеми мистецтва 20 ст.» покликаний ознайомити учнів з основними надбаннями культури цього періоду. Варто звернути увагу учнів на різноманітність та неоднозначність мистецтва 20 ст., навчити їх вірно оцінювати мистецькі твори. Це сприяє виробленню загального культурного рівня, отриманню глибоких знань, вихованню поваги до культур різних народів.

Пропонована програма призначена для учнів старших (10-11) класів спеціалізованих закладів (ліцеїв, гімназій). Зміст навчального матеріалу побудовано на основі авторського відбору матеріалу, що відображає творчість провідних майстрів в галузі живопису, кіномистецтва та музики 20 століття. Матеріал викладається як шлях від вступної лекції ,де узагальнено надаються основні тенденції розвитку культури даного періоду та її філософське підґрунтя, до окремих тем, де вивчається творчість митців, особливості розвитку того чи іншого направлення або жанру. Критерієм відбору матеріалу були важливість того чи іншого різновиду культури та світове значення творчості митця. Опущені і не розглядаються такі направлення в культурі, що або вивчаються за іншими курсами (література), або ж складні і потребують спеціальних знань (архітектура); дещо скорочено подається і симфонічна, камерна музика 20ст. (вона як правило вивчається в музичних школах і гуртках). В той же час такі популярні серед молоді види мистецтва як кіно, сучасна музика, зображальне мистецтво подаються як теоретично, так і на прикладах. Увага приділяється як інформативності, так і питанням духовності, психології суспільства, взаємовідносинам, взаємовпливу, та діалогу культур різних народів. Це дозволяє разом з формуванням конкретних знань учнів створювати умови для розвитку їхніх моральних та естетичних цінностей. Під час роботи лекційний матеріал змінюють семінарські заняття, на яких проводяться бесіди з раніше висунутих питань. В кінці лекцій можуть проводитися лабораторні (практичні) роботи, під час яких учні знайомляться з тими творами мистецтва, що вивчаються в даній темі. В практику впроваджується різні моделі активного навчання: створення учнівських публікацій, реферативна робота, комп’ютерні презентації, пошуково-дослідницька робота. Тому поступово зростає самостійна робота учнів. На уроках цінується не тільки знання учнем певного обсягу матеріалу, але й вміння аналізувати творчість митця, робити оцінку творам мистецтва. Це привчає учнів до культури мислення, творчого діалогу, диспуту.

Викладач, крім лекції, використовує на уроках різноманітні зображальні засоби: ілюстрації в книгах, плакати, стенди, діапозитиви, відео- та ДВД-фільми, комп’ютерний проектор; можуть практикуватися культпоходи в кінотеатри, музеї, на концерти, на уроках прослуховуватися музичні диски, тощо.

Пропонована програма нараховує 68 уроків і розрахована на 1 рік навчання, по 2 години на тиждень. Вона складається з переліку лекцій по темам і семінарських занять. На останньому семінарі теми проводиться тематичне оцінювання(атестація).

На уроках учні повинні засвоїти:

1.Загальну характеристику культури 20ст., її різновиди, філософське підґрунтя;

2.Основні риси образотворчого мистецтва ,відомих майстрів живопису та їх твори;

3.Етапи розвитку кіномистецтва, творчість провідних режисерів та акторів;

4.Музичні жанри 20 ст., діяльність найбільш яскравих представників.

В основі створення тематики лежить хронологічний принцип. Програма спецкурсу може варіюватися вчителем, дає можливість творчо підходити до організації навчання учнів. Успішним буде таке навчання, що сприятиме створенню на уроках атмосфери зацікавленості і творчості.

Програма розбита на загальні теми і теми уроків. До кожної теми надається перелік інформаційних питань. У кінці програми надається список лише основної літератури ( як правило узагальнені видання), тому що список усієї використаної літератури зайняв би багато місця.


Програма спецкурсу.

Тема: Вступ. Основні тенденції розвитку культури найновішого часу та її філософські основи. (3години).

1.Загальна характеристика і періодизація.

2.Різновиди культури модернізму. Філософські основи культури 20 століття.

3. «Масова культура», її характерні особливості. «Контркультура».

 

Тема: Виникнення і розвиток кіномистецтва. (10 годин).

4.Кіномистецтво-«десята муза».

Фотографія. Кіно братів Люмьєр. Ж.Мельєс-«маг і чарівник кіно» .Відкриття «кадансів» .Перші фільми Франції , США, Росії.

 

5. «Великий Німий» в Європі і США.

Становлення жанрів в кіно. Національні кінематографії. Р.Клер. К.Дрейєр. Д.У.Гріффіт. Т.Інс. Актори-маски. Система «зірок».Д.Фербенкс. М. Пікфорд. А.Нільсен. Р.Валентино. Ч.Чаплін.

Кіно Росії. Я.Протазанов. І.Мозжухін .В.Холодна .П.Чардинін.

Німецький експрессіонізм. Ф.Ланг. Р.Віне.

 

6.Творчість Ч.С.Чапліна.

Ранній життєвий і творчий шлях. Перші фільми. Образ «бродяжки Чарлі». .Всесвітньо відомі фільми. Творчість післявоєнного періоду. Світова слава. Значення творчості.

 

7.Бесіда-семінар за темою. Перегляд фільму Чапліна «Нові часи».

 

8. «Великий німий» в Україні. Народження звукового кіно.

Перші фільми. Київ, Катеринослав, Одеса. В.Гардін. О.Довженко. І.Кавалерідзе. Л.Курбас. Фонограф Едісона. Звук в кіно. Мюзикли у США. Кіностудії США. Творчість Е.Шрогейма, У.Уайлера, О. Уелса, Ж. Ренуара, Д.Форда, Р.Клера, М Дитріх, Х.Богарта, С. Ейзенштейна, В.Пудовкіна. Особливість і вплив російських майстрів. Мультиплікація. У.Дісней.

.

9.Творчість О.П.Довженка.

Життєвий і творчий шлях. На Одеській кіностудії. «Звенигора» - українська історія. «Арсенал» - образ революції. «Земля»- шедевр світового рівня. Фільми 30-х років. В буремні роки війни. Післявоєнний Довженко. Лебедина пісня.

 

10.Творчість видатних російських кінорежисерів 30-50 рр. 20ст.

Фільмова архітектура фільмів С.Ейзенштейна. Г.Олександров - майстер злиття прийомів американського кіно на російському ґрунті. «Веселі хлоп’ята”, «Цирк». І.Пир’єв і М.Донськой- майстри глядацького кіно.

 

11.Перегляд,бесіда за фільмом С.Калатозова «Летять журавлі».

 

12.Творчість видатних радянських кінорежисерів 60-х рр. 20ст.

Відображення війни у творчості М.Ромма і С. Калатозова. Кіно - пошуки С.Герасимова. «Тихий Дон». «Журналіст» . Г.Козінцев: «Доторкнутися до Шекспіра…» І.Смоктуновський. « Гамлет». «Король Лір».

 

13.Семінар за темами. Атестація.


Тема: Основні риси образотворчого мистецтва 20 століття. Російське мистецтво на межі століть (9 годин).

14.Основні риси мистецтва 20ст. Характерні особливості мистецтва Росії.

Реалізм. Модернізм. Імпресіонізм. Авангард. Інші види мистецтва. Тематика. Зображальні засоби.

 

15.Генріх Семірадський - останній романтик на переломі 19-20столітть.

Життєвий шлях. « Грішниця». Монументальний живопис. Біблейські мотиви. Античні теми: «Танок серед мечей», « Фріна на святі Посейдона». «Біля джерела».

 

16.Василь Суріков - «митець, що вмів жити в різних епохах».

Становлення художника. Любов до історії. «Ранок стрілецької страти». «Меншиков у Березові».

Майстер психологізму. «Бояриня Морозова». Сибірська тематика. Останні роботи.

 

17.Ілля Рєпін художник, що поєднав українські і російські мотиви.

Родом з Слобожанщини. «Бурлаки на Волзі» - перший успіх. Поїздка до Франції. «Царівна Софія».

Віра Рєпіна. Соціально - психологічні роботи. Історична серія. «Запорожці», «Гопак».

 

18.Семінар за попередніми темами.

 

19.Михайло Врубель - історія таланту, божевілля і загибелі.

Неповторний, таємничий, демонічний стиль. Київський період. Серія картин про Христа. Московський період. Серія про Демона. С.Мамонтов. Театр. «Царівна Лебідь». Хвороба і смерть.

 

20.Віктор Васнецов - шлях між історією і фольклором.

Син священика. Любов до казки. « Витязь на роздоріжжі». «Альонушка». Розпис Володимирського Собору. «Богатирі». «Цар Іван Грозний». Ілюстрації.

 

21.Книжкова графіка українця Г. Нарбута. М. Бойчук і його школа.

Білібін і його вплив на Нарбута. Ілюстратор дитячих книжок. « Пасхальна ілюстрація.». Визнання в Європі. Серії : «Картини війни», «Руїни біля палацу». Український декоративний живопис Бойчука. «Бойчукісти». Імпресіонізм О. Мурашка. «Благовіщення». Супрематизм. Чорний квадрат К.Малевича.

 

22.Семінар за темами. Атестація.

 

Тема: Музичне мистецтво першої половини 20 століття ( 8 годин).

 

23.Різновиди , жанри, направлення музики 20 століття

Особливості музики. Академічна, камерна музика. Опера, оперета. Джаз і блюз. Рок-н-ролі і біт.

Основні різновиди рок - музики. Легка естрадна музика (диско і поп –музика).

 

24.Видатні композитори 20 ст. Творчість К. Дебюссі.

Загальний огляд: Г.Малер, Р.Штраус, М.Равель, П Хіндеміт, А.Хачатурян, Р.Щедрін, Г. Свірідов.

Нові засоби, прийоми в творчості К. Дебюссі. Імпресіонізм і символізм. Ноктюрни. Опери.

 

25.Російські композитори О.Скрябін та С.Рахманінов.

Фортепіанні прелюдії та етюди Скрябіна. «Містерії». Романси та симфонічні твори Рахманінова.

Доля композитора.


26.Творчість Д. Д Шостаковича.

«Новий Моцарт». Перші симфонії. Робота у кіно. Страхітливий 1936 рік. Викладач. Сьома симфонія-подвиг. Післявоєнна творчість.

 

27.Найважливіші характерні риси творчості І. Кальмана, І.Стравінського, А.Шнітке, Д. Гершвіна.

Оперети Кальмана .Фольклорні експерименти Стравінського .Сплави стилів в творчості Гершвіна. Полі- стилістика, колаж, інструментальний театр Шнітке.

 

28.Енніо Морріконе , Едуард Артем’єв- їх внесок в кіно - музику.

Початок кар’єри Морріконе. Співпраця і дружба з режисером С. Леоне. Музика до вестернів. Вплив музики на сюжет і образи картини. Голлівудська епопея. «Колись у Америці».

Експерименти Е. Артем’єва з електронікою. Музика до фільмів А. Тарковського та М. Михалкова.

 

29.Характерні особливості пісенної творчості радянських естрадних композиторів 30-70 рр.

І. Дунаєвський та його музика до фільмів «Веселі хлоп’ята» та « Цирк». Українські народні мотиви у творчості П. Майбороди, О.Білаша. Українська естрадна пісня В. Івасюка.

В.Шаїнський - майстер пісень для дітей і дорослих. Творчість О. Пахмутової.

Популярність кіно - мелодій О. Зацепіна та М. Дунаєвського.

 

30.Семінар за вивченими темами. Атестація.

 

Тема: Рок – та поп - музика , їх характерні особливості, різновиди, видатні представники. ( 9 годин).

 

31. Коріння, теоретичні основи та етапи розвитку рок - музики.

Джаз , блюз і ритм - енд –блюз. Рок-н-рол. Кантрі . Біг-біт. Рок- музика (арт-, симфо-, хард-, глем-, та інші стилі). Музичні інструменти.

 

32. « Таємниця « Бітлз» завжди з нами». « Ці « веселі хлоп’ята »- « Ролінг Стоунз».

Ліверпульська четвірка. Успіх перших альбомів. Бітломанія. Прорив у серйозне мистецтво: «Сержант Пеппер», « Монастирська дорога». Д .Леннон. Рок - н –рол «Ролінгів»- марафон на декілька десятиліть.

 

33.Народження хард - року. « Важка артилерія»- «Лед Цепелін» та « Діп Перпл».

Особливості стилю. Творчість «Лед Цепелін» - шлях у лабіринті. Довгі інструментальні імпровізації « Діп Перпл». Джон Лорд та Ричард Блекмор. Золоті альбоми. « Рейнбоу» Р. Блекмора.

 

34. Семінар: « Історичний шлях рок-музики».

 

35. Вплив класичної музики та фольклору на рок - музику.

Стиль британської групи «Пінк Флойд». Група « Генезис». Особливості арт і симфо – року. Рок- опера. Королівство «Куїн». Ф. Меркурі. «Джетро Талл.».

 

37.Рок- музика в СРСР.

О. Градський. Андрій Макаревич. Група «Машина Часу»- подорож з 20 у 21 ст. Перемога на фестивалі «Тбілісі-80». Значення текстів пісень. Вірус рок - н- ролу. Рок-філософія Бориса Гребєнщикова та його « Акваріум». О. Романов і гр. «Неділя». В. Буту сов - капітан «Наутілуса». Групи «Круїз» та «Арія». Світовий успіх «Автографу». Ленінградська хвиля. Українська рок-музика.

 

38. Українська популярна музика.

Кращі традиції В. Івасюка , Ю Рибчинського, О. Білаша. Успіх С. Ротару. Д. Гнатюк і М. Гнатюк.

В. Зінкевич. Група « В.В.» Група « Океан Ельзи».

 

39. Семінар за вивченими темами. Прослуховування кращих зразків музики.

 

Тема: Модернізм в образотворчому мистецтві(9 годин).

 

40.«Фовізм» або творчість « диких» майстрів.

Відхід від реалізму і становлення формалістичного мистецтва. Абстракціонізм , кубізм, дадаїзм, сюрреалізм. Анрі Матіс. «Танець».

 

41.Амадео Модільяні : подорож в інтимний світ майстра.

Біографічні дані. «Амазонка». Чуттєвість і духовність у творах: «Оголена, що сидить», «Оголена з розкритими руками», « Дама з чорною краваткою». Розкриття емоцій людини у творах «Велика оголена», «Циганка з дитиною». Жанна Еб’ютерн.

 

42.Загадки Пабло Пікассо. Перші сюрреалісти в живопису.

Творчість П. Пікассо. Основи сюрреалізму. Андре Массон. Хуан Міро. Рене Магріт і його «Закохані». Ів Тангі. Гасла сюрреалістів.

 

43. Передчуття, містифікації та фантазії Сальвадора Далі.

Екстравагантний художник. Співпраця з Л. Бунюелем. Гала. «Жіноча фігура біля вікна». Полотна під впливом снів. Час у картині «Постійність пам’яті». Ілюзії та містифікації Далі. Участь глядача у «Перетвореннях Нарциса». Антифашизм С. Далі. « Передчуття громадянської війни».

«Обличчя війни». Повоєнна творчість. « Атомна Леда». Значення творчості.

 

44.Семінар за темами.

 

45.Жінка в дзеркалах Поля Дельво.

Нещасливе кохання юного художника. Перша виставка. «Усі вогні світу». Робота з дзеркалами.

Вплив жіночого начала. «Жінка у дзеркалі». Образ античності у роботі «Храм». Повернення кохання. «Рожеві стрічки». Сумісність часових поясів в «Афродіті».

 

46. Неземна духовність творів Миколи та Святослава Реріхів. Інтимність живопису Зінаїди Серебрякової.

Сім’я Реріхів. Любов до історії та фольклору. Олена Шапошнікова. « Вісник». Зустріч з Л. Толстим. « Небажані гості». Сортавальський період. Мандрівки по світу. Релігія і теософія. «Жива Етика». Пакт Миру. «Урусваті». Серія «Гімалаї». Основні роботи

М. та С. Реріхів . Життєвий і творчий шлях З. Серебрякової. « Перед дзеркалом».Інші роботи.

 

47. Ілля Глазунов – майстер, що охопив і об’єднав різні історичні епохи.

Важкі роки дитинства. Майстерня Б. Іогансона. Ілюстрації до Ф.М. Достоєвського. «Воскресіння Лазаря». «Містерія 20 ст.». «Вічна Росія». Глазунов - портретист. Твори на соціальну тематику. Роботи художника на соціальну тематику.

 

48. Семінар – бесіда за пройденими темами. Атестація.

 

Тема: Творчість видатних кіномитців 60- 90-х рр..

49. Епічність кінематографу С. Ф. Бондарчука .

Дитинство на Херсонщині. Ролі Т. Г. Шевченка та І. Я. Франка . Між Шекспіром та Чеховим . М.Шолохов. Світовий успіх фільму «Доля людини». Робота над епопеєю «Війна і мир». Премія «Оскар». Від історичного «Ватерлоо» до ліричного «Степу».

Трагедія «Бориса Годунова». Роль у «Оводі». Останні роки майстра.

 

50. Семінар за творчістю С. Ф. Бондарчука . Перегляд уривків з фільмів

«Доля людини» та «Війна і мир». Бесіда.

 

51. Метафорично - символічна мова кіно - шедеврів А. А. Тарковського.

Роль батьків і дитинства. Поетичність перших фільмів. Важка доля і успіх « Андрія Рубльова». Автобіографічність і новаторство « Дзеркала». Філософська фантастика :

« Соляріс» і «Сталкер» . Закордонний період творчості .

 

52. Семінар за творчістю А. А. Тарковського. Перегляд уривків з фільмів . Бесіда.

 

53. Поетичний кінематограф С.Й. Параджанова та Ю. Г. Іллєнка.

Особа С. Параджанова. Світовий успіх « Тіней забутих предків». Кіно- проби до «Київських фресок». Поетична фреска « Квіт гранату». Важка доля майстра . Ю. Іллєнко-

продовжувач традицій Параджанова. Досягнення «Криниці для спраглих». Бароково-вертепна культура стрічки «Вечір на Івана Купала». Інші роботи режисера .

 

54.Творчість провідних російських та українських акторів 60-80-х рр.

В. Тихонов. Є.Леонов. М. Ульянов. О. Баталов. О. Янковський. А. Миронов . О.Даль.

І.Алфьорова. Н. Мордюкова. Ю. Нікулін. О.Стриженов. І. Миколайчук. Л. Биков.

Б.Ступка. Л. Кадочникова. К.Степанков. В. Лановий. І. Смоктуновський.

 

55. Італійський неореалізм. Нове кіно Італії 60-80-х рр.

Перші фільми італійського неореалізму. Емоційна трагедійність стрічок Ф.Фелліні . «Дорога», « Ночі Кабірії», «Солодке життя»- кращі фільми майстра. Творчі пошуки

М. Антоніоні, Б Бертолуччі. Вестерн по-італійськи С. Леоне. Політичне кіно Д. Даміані.

 

56. Семінар за творчістю італійських та українських майстрів. Перегляд фрагментів фільмів «Дорога», «Тіні забутих предків», «Вечір на Івана Купала».

 

57.Різножанровість французького кіно.

« Нова хвиля» французького кіно. Ф. Трюффо . Ж-Л. Годар. Ж.-П. Мельвіль. Кіно- сюрреалізм. Л. Бунюель. Фільми «плаща та шпаги». Ж. Маре. Політичний детектив

та антивоєнний фільм. Коміки французького кіноекрану.

 

59. Творчість провідних акторів Західної Європи.

Л. Олів’є. Ж. Габен. А. Делон. А.Жірардо. Ж. Депардьє. М. Мастрояні. С. Лорен.

Р. Бартон. С. Сандреллі. М. Макдауел. Ж.-П. Бельмондо. К-М. Брандауер, І. Бергман.

 

60. « Відродження Голівуду».

Американські суперколоси 60-х рр. Вестерни. Прогресивне кіно США: С.Люмет ,Д. Манкевич. Творчість С. Кубріка. С. Креймер, та його фільми. Американський прокат. Жанри американського кіно. «Оскар».

 

61. Яскраві представники американської кіноіндустрії та їх твори.

«Космічна одіссея» С. Кубрика, та інші фільми. Кінотвори «молодих і незалежних».

Різноманітна творчість С. Спілберга. Кінокартини Ф. Ф. Копполи. Успіх М. Формана.

 

62. Творчість провідних акторів США.

М. Монро. Е. Тейлор. П. Ньюмен. Д. Ніколсон. Ш. Конері. К. Іствуд. Р. Гір.

Д. Хоффман. Т. Круз. М. Гібсон. Р. Де Ніро. К. Костнер. Г. Фонда. Н. Кідман.

 

63. « Кіно знімають де завгодно…»

Індійський кінематограф. Р.Капур. Індійські зірки. Японське кіно. А. Куросава. Кіно Швеції. І. Бергман. Кіно Англії. Л. Андерсон. Польська кіно- школа. А. Вайда.

Є. Гофман. Є.Кавалерович. Німецьке кіно. Р. В.Фасбіндер. К. Вольф., інші.

 

64.Російське кіно 70-90 рр.

Ліричний, емоційно – чуттєвий світ кіно героїв Г.Данелії та Е. Рязанова. Ексцентрика та

«маски» Л. Гайдая. А. Михалков - Кончаловський, його «Романс про закоханих». «Сибіріада». М. Михалков і його фільми. Значні кіно роботи майстрів «великого екрану» та телебачення 70-90 рр. Жанрове кіно.

 

65. Семінар за пройденими темами. Перегляд фільмів.

 

66. «Нове російське кіно» Стан кінематографу України.

Занепад кіно початку 90-х рр. О. Балабанов та його фільми. « Брат-1.» « Брат-2.» «Війна». Фільми П. Чухрая. П. Тодоровський та його фільми. Серіали В. Бортка.

Нові фільми М. Михалкова. Стан кіно України. Нові фільми М. Мащенка та Ю. Іллєнка.

 

67. Семінар - бесіда за пройденими темами. Атестація.

 

68. Заключний урок . Культура на межі 20- 21 століть.


Основна література

1. Алексеев А. Кто есть кто в рок- музыке.- М.: « АСТ Астрель.», 2006.

2. Алексеева Л. Н., Григорьев В. Ю. Зарубежная музыка 20 века. М., 1986.

3. Госейко Л. Історія українського кінематографа - К.: «Кіно-коло». 2005.

4. Ильина Т. В. История искусств. Западно-европейское искусство.- М.: «Высшая школа»,1983.

5. Ильина Т. В. История искусств. Русское и советское искусство.-М.:«Высшая школа»,1989.

6. Киноэнциклопедический словарь .: М.: «Советская энциклопедия», 1986.

7. Кудрявцев С. 500 фильмов ( каталог).- М.: « С. П. ИКПА», 1990.

8. Лекції з історії світової культури ( під редакцією проф. Стрішенця).-К.:СМП «Астон», 1999.

9. Музика. Дитяча енциклопедія.- Харків: «Фоліо», 2005.

10. Мусский И. А. 100 великих актеров.- М.: «Вече», 2006.

11. Мусский И. А. 100 великих зарубежных фильмов.- М.: «Вече», 2006.

12. Мусский И. А. 100 великих мислителей .-М.: «Вече», 2000.

13. Мусский И. А. 100 великих отечественных кинофильмов.- М.: «Вече»,2005.

14. Мусский И. А. 100 великих режиссеров.-М.: «Вече», 2006.

15. Раззаков Ф. И. Наше любимое кино…(2 выпуска).-М.: «Алгоритм Эксмо»,2005.

16. Раззаков Ф.И. Досье на звезд. Правда, домыслы, сенсации (5 выпусков).-М.: «Эксмо-пресс»,1998-2001.

17. Рокотов В. Голливуд.- М.: «Эксмо». 2001.

18. Самин Д. К. 100 великих композиторов.- М.: «Вече»,2004.

19. Скляренко В., Таболкина Т. 100 знаменитых актеров.- Харьков: «Фолио»,2001.

20. Теорія та історія світової та вітчизняної культури( під ред. Бичко А.К.).- К.: «Либідь». 1993.

21. Троицкий А. Рок в СССР(история советского рока). М.: « Рио Мособлполиграф- издат», 1991.

22. Энциклопедия для детей . Искусство (часть 2).-М.: «Аванта+»,2000.

23. Энциклопедия для детей . Искусство (часть 3).-М.: «Аванта+»,2001.

24. Юренев Р.Н. Чудесное окно. Краткая история киноискусства.- М.: «Издательський дом»,1997.

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.