Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

для трансфармацыі (канверсіі) фінансавай справаздачнасці

арганізацыі ў фармат міжнародных стандартаў

Найменне групы рахункаў Код групы рахункаў Найменне рахунку Код рахунку
Клас 1 “Актывы”
Раздзел І “Пазаабаротныя актывы”
Асноўныя актывы Зямельныя участкі і прыродныя рэсурсы
Зямельныя участкі і будынкі
Машыны і абсталяванне
Водныя судны
Паветраныя судны
Аўтатранспартныя сродкі
Мэбля і ўбудаваныя аб’екты інжынернага абсталявання
Офіснае абсталяванне
Актывы для разведкі і ацэнкі мінеральных рэсурсаў
Іншыя віды асноўных актываў
Амартызацыя асноўных актываў і вычэрпванне прыродных рэсурсаў Вычэрпванне (спусташэнне) прыродных рэсурсаў
Амартызацыя будынкаў
Амартызацыя машын і абсталявання
Амартызацыя водных суднаў
Амартызацыя паветраных суднаў
Амартызацыя аўтатранспартных сродкаў
Амартызацыя мэблі і ўбудава-ных аб’ектаў інжынернага абсталявання
Амартызацыя офіснага абсталявання
Амартызацыя актываў для разведкі і ацэнкі мінеральных рэсурсаў
Амартызацыя іншых відаў асноўных актываў
Інвестыцыйная нерухомасць    
Нематэрыяльныя актывы Патэнты, аўтарскія правы і ліцэнзіі

Працяг табліцы Б.1

 

Найменне групы рахункаў Код групы рахункаў Найменне рахунку Код рахунку
    Гандлёвыя маркі
Гудвіл
Выдаткі на вэбсайты
Тытульныя даныя і назвы выданняў, якія публікуюцца
Праграмнае забеспячэнне, якое не з’яўляецца састаўной часткай адпаведных апаратных сродкаў
Выдаткі на рэкламу
Правы на абслугоўванне і эксплуатацыю
Іншыя віды нематэрыяльных актываў з канчатковым тэрмінам выкарыстання
Нематэрыяльныя актывы з нявызначаным тэрмінам выкарыстання
Амартызацыя нематэрыяльных актываў Амартызацыя патэнтаў, аўтарскіх правоў і ліцэнзій
Амартызацыя гандлёвых марак
Амартызацыя гудвіла
Амартызацыя выдаткаў на вэбсайты
Амартызацыя тытульных даных і назваў выданняў, якія публікуюцца
Амартызацыя праграмнага забеспячэння, якое не з'яўляецца састаўной часткай адпаведных апаратных сродкаў
Амартызацыя выдаткаў на рэкламу
Амартызацыя правоў на абслугоўванне і эксплуатацыю
Амартызацыя іншых відаў нематэрыяльных актываў з канчатковым тэрмінам выкарыстання
Пладаносныя біялагічныя актывы Рабочая, прадукцыйная і племянная жывёла
Шматгадовыя насаджэнні

Працяг табліцы Б.1

 

Найменне групы рахункаў Код групы рахункаў Найменне рахунку Код рахунку
    Іншыя пладаносныя біялагічныя актывы
Адтэрмінаваныя расходы капітальнага характару Разведка і ацэнка прыродных рэсурсаў
Іншыя адтэрмінаваныя расходы капітальнага характару
Незавершаныя матэры-яльныя і нематэрыяльныя інвестыцыі Будаўніцтва і стварэнне аб’ектаў для рэалізацыі
Набыццё зямельных участкаў
Набыццё аб’ектаў прыродакарыстання
Будаўніцтва і стварэнне аб’ек-таў асноўных актываў (сродкаў)
Набыццё аб’ектаў асноўных актываў (сродкаў)
Выдаткі, якія не павялічваюць вартасць асноўных актываў (сродкаў)
Набыццё і стварэнне нематэрыяльных актываў
Перавод маладняку жывёлы ў асноўны статак
Набыццё пладаносных біялагічных актываў
Выкананне навукова-даслед-чых, доследна-канструктарскіх і тэхналагічных работ
Асноўныя сродкі сацыяльнай сферы Першапачатковая (узнаўленчая) вартасць асноўных сродкаў сацыяльнай сферы
Знос асноўных сродкаў сацыяльнай сферы
Раздзел ІІ “Вытворчыя запасы”
Матэрыялы Сыравіна і матэрыялы
Куплёныя паўфабрыкаты і вырабы для камплектацыі, канструкцыі і дэталі
Паліва
Тара і тарныя матэрыялы
Запасныя часткі
Іншыя матэрыялы

 

Працяг табліцы Б.1

 

Найменне групы рахункаў Код групы рахункаў Найменне рахунку Код рахунку
    Матэрыялы, перададзеныя пабочным перапрацоўшчыкам
Будаўнічыя матэрыялы
Лом і адходы, якія змяшчаюць каштоўныя металы
Біялагічныя актывы, прызначаныя для спажывання Маладняк жывёлы
Жывёла на адкорме
Іншыя біялагічныя актывы, прызначаныя для спажывання
Прадметы для выкарыстання на працягу аднаго аперацыйнага цыклу Інвентар і гаспадарчыя прыналежнасці
Спецыяльная аснастка і спецы-яльная вопратка на складзе
Спецыяльная аснастка і спецы-яльная вопратка ў эксплуатацыі
Часовыя (нетытульныя) збудаванні і прыстаса-ванні    
Змяненне вартасці выт-ворчых запасаў Пераацэнка вытворчых запасаў
Рэзервы пад паніжэнне вартасці вытворчых запасаў
Нарыхтоўка і набыццё матэрыяльных каштоў-насцей    
Адхіленні ў вартасці матэрыяльных каштоўнас-цей    
Сельскагаспадарчая прадукцыя Прадукцыя жывёлагадоўлі
Прадукцыя раслінаводства
Іншая сельскагаспадарчая прадукцыя
Незавершаная вытворчасць    
Паўфабрыкаты ўласнай вытворчасці    
Адтэрмінаваныя расхо-ды бягучага характару    
Раздзел ІІІ “Гатовая прадукцыя і тавары”
Выпуск прадукцыі, работ, паслуг    
Тавары Тавары на складах

Працяг табліцы Б.1

 

Найменне групы рахункаў Код групы рахункаў Найменне рахунку Код рахунку
    Тавары ў рознічным гандлі
Тара пад таварам і парожняя
Куплёныя вырабы
Прадукцыя дапаможнай сельскай гаспадаркі
Валавая маржа гандлю Гандлёвая нацэнка
Скідка пастаўшчыкоў
Падатак на дабаўленую вартасць у цане тавару
Падатак з продажу
Гатовая прадукцыя    
Тавары адгружаныя Адгружаныя тавары, уласнікам якіх застаецца прадавец
   
Выкананыя этапы па незавершаных работах Выкананыя этапы па дагаворах на будаўніцтва
Выкананыя этапы па дагаворах на разбурэнне аб’ектаў і ўзнаў-ленне навакольнага асяроддзя
Выкананыя этапы па іншых незавершаных работах
Доўгатэрміновыя актывы, прызначаныя для продажу Прызначаныя для продажу маёмасныя комплексы
Прызначаныя для продажу асноўныя сродкі
Прызначаныя для продажу нематэрыяльныя актывы
Прызначаныя для продажу іншыя доўгатэрміновыя актыв
Змяненне вартасці гатовай прадукцыі і тавараў Пераацэнка гатовай прадукцыі і тавараў
Рэзерв пад паніжэнне вартасці гатовай прадукцыі і тавараў
Раздзел IV “Грашовыя сродкі”
Каса Каса арганізацыі
Аперацыйная каса
Грашовыя дакументы
Валютная каса
Каса філіяла
Разліковы рахунак    
Валютныя рахункі    

Працяг табліцы Б.1

 

Найменне групы рахункаў Код групы рахункаў Найменне рахунку Код рахунку
Банкаўскія дэпазіты тэрмінам да 3-х месяцаў Банкаўскія дэпазіты тэрмінам да 3-х месяцаў у нацыянальнай валюце
Банкаўскія дэпазіты тэрмінам да 3-х месяцаў у замежнай валюце
Акрэдытывы і чэкавыя кніжкі Акрэдытывы
Чэкавыя кніжкі
Спецыяльныя рахункі ў банках у нацыянальнай валюце Спецыяльны рахунак сродкаў мэтавага фінансавання
Бягучы рахунак філіяла
Банкаўскія карты
Сродкі дольшчыкаў
Пераводы ў дарозе Інкасаваныя грашовыя сродкі
Пераводы ў дарозе па банкаў-скіх картах
Раздзел V “Фінансавыя інвестыцыі”
Кароткатэрміновыя фінансавыя інвестыцыі Кароткатэрміновыя каштоўныя паперы, прызначаныя для гандлю
Кароткатэрміновыя каштоўныя паперы, якія ўтрымліваюцца да пагашэння
Кароткатэрміновыя вытворныя фінансавыя актывы
Кароткатэрміновыя інструмен-ты хеджыравання
Іншыя фінансавыя інструмен-ты, прызначаныя для атрымання прыбытку на кароткатэрмір-новай аснове
Набыццё кароткатэрміновых фінансавых інструментаў
Рэзервы пад абясцэнь-ванне фінансавых укладанняў у каштоўныя паперы    
Банкаўскія дэпазіты Банкаўскія дэпазіты тэрмінам ад 3-х месяцаў да года ў нацыя-нальнай валюце

 

Працяг табліцы Б.1

 

Найменне групы рахункаў Код групы рахункаў Найменне рахунку Код рахунку
    Банкаўскія дэпазіты тэрмінам ад 3-х месяцаў да года ў замежнай валюце
Доўгатэрміновыя банкаўскія дэпазіты у нацыянальнай валюце
Доўгатэрміновыя банкаўскія дэпазіты у замежнай валюце
Доўгатэрміновыя фінан-савыя інвестыцыі Доўгатэрміновыя каштоўныя паперы, якія ўтрымліваюцца да пагашэння
Фінансавыя інвестыцыі, уліча-ныя па метадзе долевага ўдзелу
Долевые інструменты
    Уклады па дагаворы простага таварыства
Доўгатэрміновыя вытворныя фінансавыя актывы
Доўгатэрміновыя інструменты хеджыравання
Іншыя доўгатэрміновыя фінансавыя інвестыцыі
Набыццё доўгатэрміновых фінансавых інструментаў
Раздзел VІ “Пазыкі і дэбіторская завінавачанасць”
Разлікі з пакупнікамі і заказчыкамі Разлікі ў парадку інкаса
Разлікі планавымі плацяжамі
Доўгатэрміновая дэбіторская завінавачанасць пакупнікоў і заказчыкаў
Іншыя разлікі з пакупнікамі і заказчыкамі
Ацэначныя рэзервы для карэкціроўкі дэбіторскай завінавачанасці Рэзервы па няпэўных даўгах
Рэзервы пад абясцэньванне дэбіторскай завінавачанасці
Выдадзеныя авансы і папярэднія выплаты Выдадзеныя кароткатэрміновыя авансы
Кароткатэрміновая частка доўгатэрміновых авансаў
Выдадзеныя доўгатэрміновыя авансы

 

Працяг табліцы Б.1

 

Найменне групы рахункаў Код групы рахункаў Найменне рахунку Код рахунку
    Іншыя выдадзеныя авансы і папярэднія выплаты
Выдадзеныя пазыкі Выдадзеныя доўгатэрміновыя пазыкі
Выдадзеныя кароткатэрміновыя пазыкі
Дэбіторская завінавачанасць арандатараў па арэндзе Асноўны доўг па фінансавай арэндзе
Рознасць паміж мінімальнымі арэнднымі плацяжамі і асноў-ным доўгам
Кароткатэрміновая частка дэбі-торскай завінавачанасці аранда-тараў па фінансавай арэндзе
Дэбіторская завінавачасць аран-датараў па аперацыйнай арэн-дзе
Стымуляванне арандатараў для заключэння дагавора арэнды
Разлікі з падсправаздач-нымі асобамі    
Разлікі з персаналам па іншых аперацыях Разлікі па выдадзеных пазыках
Разлікі па кампенсацыі матэрыяльнай шкоды
Іншыя разлікі з персаналам
Разлікі па ўкладах у статутны капітал    
Разлікі з рознымі дэбіто-рамі Разлікі са страхавымі арганіза-цыямі па кампенсацыі шкоды ад страхавых выпадкаў
Разлікі па прад’яўленых да ін-шых арганізацый і асоб прэтэн-зіях
Разлікі па прыналежных дыві-дэндах і іншых даходах
Маёмасць, перададзеная ў бязвыплатнае карыстанне
Іншыя разлікі з рознымі дэбіторамі
Адкладзеныя падатковыя патрабаванні Адкладзеныя падатковыя пат-рабаванні па падатку на дабаў-леную вартасць

Працяг табліцы Б.1

 

Найменне групы рахункаў Код групы рахункаў Найменне рахунку Код рахунку
    Адкладзеныя падатковыя пат-рабаванні па падатку на прыбы-так
Іншыя адкладзеныя падатковыя патрабаванні
Дэбіторы па ўнутрыгас-падарчых разліках Дэбіторская завінавачанасць па выдзеленай маёмасці
Дэбіторская завінавачанасць па бягучых аперацыях
Разлікі даверчага кіраўніка з заснавальнікам па даверчым кіраванні маёмасцю
Унутрыгрупавая дэбіторская завінавачанасць, падлеглая выключэнню у кансалідаванай справаздачнасці
Раздзел VІІ “Намінальныя актывы”
Падатак на дабаўленую вартасць па набытых таварах (работах, паслугах) Падатак на дабаўленую вартасць па набытых асноўных сродках
Падатак на дабаўленую вартасць па набытых нематэрыяльных актывах
Падатак на дабаўленую вартасць па набытых таварна-матэ-рыяльных каштоўнасцях, работах і паслугах
Падатак на дабаўленую вартасць па набытых таварах
Іншыя папярэдне аплачаныя падаткі
Недастачы і страты ад псавання каштоўнасцей    
Клас 2 “Абавязацельствы”
Разлікі з пастаўшчыкамі і падрадчыкамі Рахункі пастаўшчыкоў да аплаты
Вэксальныя абавязацельствы, выдадзеныя пастаўшчыкам і падрадчыкам
Бягучая частка доўгатэрміно-вых абавязацельстваў перад пастаўшчыкамі і падрадчыкамі

Працяг табліцы Б.1

 

Найменне групы рахункаў Код групы рахункаў Найменне рахунку Код рахунку
Авансы, атрыманыя ад пакупнікоў, заказчыкаў і кліентаў    
Разлікі па кароткатэрмі-новых крэдытах і пазыках Разлікі па кароткатэрміновых крэдытах банка
Разлікі па кароткатэрміновых пазыках
Разлікі з крэдытнымі арганіза-цыямі па аперацыях ўліку (дысконту) вэксаляў і іншых даўга-вых абавязацельстваў
Бягучая частка доўгатэрміно-вых абавязацельстваў па крэдытах і пазыках
Прэмія па выпушчаных карот-катэрміновых аблігацыях
Дысконт па выпушчаных кароткатэрміновых аблігацыях
Разлікі па доўгатэрміно-вых крэдытах і пазыках Разлікі па доўгатэрміновых крэдытах банка
Разлікі па доўгатэрміновых пазыках
Разлікі з крэдытнымі арганіза-цыямі па аперацыях доўгатэр-міновага ўліку (дысконту) вэк-саляў і іншых даўгавых абавя-зацельстваў
Прэмія па выпушчаных кароткатэрміновых аблігацыях
Дысконт па выпушчаных кароткатэрміновых аблігацыях
Разлікі па падатках і зборах Падаткі і адлічэнні, якія ўклю-чаюцца ў сабекошт
Падаткі, якія выплачваюцца з выручкі ад рэалізацыі тавараў, прадукцыі, работ, паслуг
Падаткі, якія выплачваюцца з прыбытку, даходу
Падаткі на даходы фізічных асоб
Іншыя падаткі, зборы і адлічэн-ні

Працяг табліцы Б.1

 

Найменне групы рахункаў Код групы рахункаў Найменне рахунку Код рахунку
Разлікі па сацыяльным страхаванні і забеспя-чэнні Разлікі па сацыяльным страха-ванні
Разлікі па пенсійным забеспя-чэнні
Разлікі па доўгатэрміновых абавязацельствах па пенсіях
Разлікі з персаналам па аплаце працы    
Абавязацельствы па арэндзе Доўгатэрміновыя абавязацельс-твы перад арэндадаўцамі па фі-нансавай арэндзе
Кароткатэрміновая частка доў-гатэрміновых абавязацельстваў перад арэндадаўцамі па фінан-савай арэндзе
Крэдыторская запазычанасць перад арэндадаўцамі па апера-цыйнай арэндзе
Стымулы арэндадаўцы для зак-лючэння дагавора арэнды
Абавязацельствы, якія адносяцца да доўгатэр-міновых актываў, прыз-начаных для продажу    
Разлікі па выплаце даходаў Дывідэнды да выплаты
Працэнты па аблігацыях
Налічаныя працэнты па абліга-цыях і вэксалях, пагашэнне якіх адбудзецца больш чым праз 12 месяцаў пасля справаздачнай даты
Налічаныя працэнты па іншых абавязацельствах, пагашэнне якіх адбудзецца больш чым праз 12 месяцаў пасля справаздачнай даты
Выплаты, заснаваныя на акцы-ях, разлікі па якіх ажыццяўля-юцца на працягу 12 месяцаў пасля справаздачнай даты

 

 

Працяг табліцы Б.1

 

Найменне групы рахункаў Код групы рахункаў Найменне рахунку Код рахунку
    Выплаты, заснаваныя на акцы-ях, разлікі па якіх адбудуцца больш чым праз 12 месяцаў пасля справаздачнай даты
Іншыя разлікі па выплаце даходаў
Разлікі з рознымі крэдыторамі Разлікі з арганізацыямі і асоба-мі па выканаўчых дакументах
Страхавыя ўзносы па маёмас-ным і асабовым страхаванні
Разлікі па прэтэнзіях, прад’яў-леных іншымі арганізацыямі
Разлікі па дэпанаваных сумах
Разлікі за тавары, прададзеныя ў крэдыт
Маёмасць, прынятая ў бязвыплатнае карыстанне
Іншыя разлікі з рознымі крэдыторамі
Адкладзеныя падатковыя абавязацельствы    
Налічаныя абавязацельствы пад выдаткі    
Крэдыторы па ўнутрыгаспадарчых разліках Крэдыторская завінавачанасць па выдзеленай маёмасці
Крэдыторская завінавачанасць па бягучых аперацыях
Разлікі заснавальніка даверчага кіравання маёмасцю з даверчым кіраўніком
Унутрыгрупавая крэдыторская завінавачанасць, падлеглая выключэнню у кансалідаванай справаздачнасці
Рэзервы выдаткаў, якія павінны адбыцца    
Ацэначныя доўгатэрмі-новыя абавязацельствы    
Даходы будучых перы-ядаў Бязвыплатныя паступленні

Працяг табліцы Б.1

 

Найменне групы рахункаў Код групы рахункаў Найменне рахунку Код рахунку
    Будучыя паступленні завінава-чанасці па недастачах, выяўле-ных у мінулыя гады
Разніца паміж сумай, падлеглай спагнанню з вінаватых асоб і балансавай вартасцю па недастачах каштоўнасцей
Іншыя даходы атрыманыя ў лік будучых перыядаў
Адкладзеныя даходы ад рэалі-зацыі
Назароблены даход арэндадаў-цы па перададзеных у фінанса-вую арэнду аб’ектах
Вытворныя фінансавыя абавязацельствы Кароткатэрміновыя вытворныя фінансавыя абавязацельствы
Доўгатэрміновыя вытворныя фінансавыя абавязацельствы
Клас 3 “Капітал”
Раздзел 1. “Уклады ўласнікаў у капітал”
Статутны капітал Звычайныя акцыі
Прывілейныя акцыі
Складачны капітал гаспадарчых таварыстваў
Статутны фонд унітарных прадпрыемстваў
Выкупленыя ўласныя акцыі (долі)    
Доля меншасці    
Эмісійны даход    
Іншыя ўклады ўласнікаў у капітал Апцыёны на акцыі, падлеглыя выкананню ў будучыні
Іншы ўнесены капітал
Раздзел 2. “Капітал, зароблены арганізацыяй”
Неразмеркаваны чысты прыбытак (страты) Чысты прыбытак (чыстыя стра-ты) арганізацыі мінулых гадоў
Выплата дахадаў уласнікам арганізацыі
Давядзенне велічыні статутнага капіталу да вартасці чыстых актываў арганізацыі

 

Працяг табліцы Б.1

 

Найменне групы рахункаў Код групы рахункаў Найменне рахунку Код рахунку
    Іншыя плацяжы за кошт чыстага прыбытку
Рэзервы, створаныя за кошт чыстага прыбытку Рэзервовы фонд па аплаце працы
Рэзерв на пакрыццё страт
Рэзервовы фонд на выплату ды-відэндаў па прывілейных акцыях
Іншыя рэзервы створаныя за кошт чыстага прыбытку
Фінансавы вынік справаздачнага года Прыбытак (страты) справаздачнага года
Прызнаныя ў капітале даходы і расходы
Іншы зароблены капітал
Раздзел 3. “Змяненне вартасці маёмасці”
Рэзерв па курсавой рознасці    
Прызнаныя ў капітале прырост (памяншэнне) вартасці маёмасці Пераацэнка актываў
Рэзерв падтрымкі капіталу
Іншыя змяненні ў вартасці маёмасці
Клас 4 “Даходы”
Выручка ад рэалізацыі і дзяржаўныя субсідыі Рэалізацыя гатовай прадукцыі і тавараў
Аказанне паслуг
Выкананне дагавораў падраду
Рэалізацыя іншых актываў
Дзяржаўныя субсідыі, прызна-ныя як даходы справаздачнага перыяду
Даходы ад уласнасці Даходы ад здачы маёмасці ў арэнду
Працэнтныя даходы
Дывідэндныя даходы
Даходы па метадзе долевага ўдзелу
Ліцэнзійныя плацяжы і іншыя даходы ад выкарыстання акты-ваў іншымі арганізацыямі
Даацэнка актываў Даацэнка запасаў па аперацый-най дзейнасці

Працяг табліцы Б.1

 

Найменне групы рахункаў Код групы рахункаў Найменне рахунку Код рахунку
    Даацэнка асноўных сродкаў і іншых інвестыцыйных актываў
Даацэнка фінансавых актываў
Даацэнка іншых актываў
Бязвыплатна атрыманыя актывы Бязвыплатна атрыманыя інвестыцыйныя актывы
Бязвыплатна атрыманыя запасы
Бязвыплатна атрыманыя фінансавыя актывы
Іншыя бязвыплатна атрыманыя актывы
Атрыманыя штрафы, няўстойкі і пеня Атрыманыя штрафныя санкцыі па аперацыйнай дзейнасці
Атрыманыя штрафныя санкцыі па інвестыцыйнай дзейнасці
Атрыманыя штрафныя санкцыі па фінансавай дзейнасці
Атрыманыя штрафныя санкцыі ад іншых суб’ектаў гаспадаран-ня
Фінансавыя даходы Дадатныя курсавыя і сумавыя рознасці
Даходы ад хеджыравання грашовых патокаў
Даходы на актывы пенсійнага плану
Іншыя фінансавыя даходы
Крэдыторская запазыча-насць, па якой закончыў-ся тэрмін іскавай даўнасці Аднесеная на даходы крэдытор-ская запазычанасць па апера-цыйнай дзейнасці
Аднесеная на даходы крэдытор-ская запазычанасць па інвесты-цыйнай дзейнасці
Аднесеная на даходы крэдытор-ская запазычанасць па фінанса-вай дзейнасці
Аднесеная на даходы іншая крэдыторская запазычанасць
Лішкі маёмасці па выніках інвентарызацыі Лішкі запасаў
Лішкі фінансавых актываў
Лішкі асноўных сродкаў
Лішкі іншых актываў

Працяг табліцы Б.1

 

Найменне групы рахункаў Код групы рахункаў Найменне рахунку Код рахунку
Сродкі дзяржаўнага фі-нансавання, першапачат-кова прызнаныя ў якасці даходаў будучых пе-рыядаў Дзяржаўныя субсідыі, падлег-лыя размеркаванню па ўліко-вых перыядах
Умоўна-незваротныя пазыкі
Іншыя сродкі дзяржаўнага фі-нансавання
Іншыя даходы Дадатны эфект змянення рахун-ковых ацэнак
Актуарныя прыбыткі па пенсійных планах
Даходы ад секвестра пенсійных планаў
Прыбытак, прызнаны пры апрыходаванні біялагічных актываў і сельскагаспадарчай прадукцыі па справядлівай вартасці
Іншыя даходы, прызнаныя ў справаздачным перыядзе
Клас 5 “Расходы”
Сабекошт рэалізацыі прадукцыі, тавараў, выкананых работ і аказаных паслуг Сабекошт рэалізацыі гатовай прадукцыі і тавараў
Сабекошт аказаных паслуг
Сабекошт выкананых дагавораў падраду
Сабекошт рэалізацыі іншых актываў
Некапіталізаваныя расходы перыяду Адміністрацыйныя накладныя расходы
Расходы на продаж
Звышнарматыўныя страты сы-равіны, працы і іншых выт-ворчых рэсурсаў
Расходы на захоўванне запасаў, якія не патрабуюцца для пера-ходу да наступнай стадыі выт-ворчасці
Іншыя некапіталізаваныя расхо-ды перыяду

 

 

Працяг табліцы Б.1

 

Найменне групы рахункаў Код групы рахункаў Найменне рахунку Код рахунку
Падаткі на прадукты, работы і паслугі Падатак на дабаўленую вар-тасць на гатовую прадукцыю, тавары, выкананыя работы і аказаныя паслугі
Падатак на дабаўленую вартасць на іншыя даходы
Акцызы
Іншыя падаткі і зборы з выруч-кі ад рэалізацыі гатовай прадук-цыі, тавараў, выкананых работ і аказаных паслуг
Фінансавыя расходы Расходы па прыцягненні пазы-ковых сродкаў
Адмоўныя курсавыя і сумавыя розніцы
Расходы на хеджыраванне гра-шовых патокаў
Расходы па аперацыйнай арэн-дзе
Працэнтныя расходы па пенсій-ных планах
Плацяжы працаўнікам на асно-ве павелічэння вартасці акцый акцыянернага таварыства
Іншыя фінансавыя расходы
Расходы на стварэнне ацэначных рэзерваў    
Абясцэньванне актываў Страты ад абясцэньвання асноўных сродкаў
Страты ад абясцэньвання нема-тэрыяльных актываў
Страты ад абясцэньвання выт-ворчых запасаў
Страты ад абясцэньвання гато-вай прадукцыі
Страты ад абясцэньвання тава-раў
Страты ад абясцэньвання інвес-тыцыйнай маёмасці
Страты ад абясцэньвання фінансавых актываў

 

Працяг табліцы Б.1

 

Найменне групы рахункаў Код групы рахункаў Найменне рахунку Код рахунку
    Страты ад абясцэньвання іншых актываў
Выплачаныя штрафы, няўстойкі і пеня    
Страты ад спісання безнадзейных даўгоў    
Расходы сацыяльнага ха-рактару, шэфская дапа-мога і дабрачынная дзейнасць Расходы на ўзнагароджанні пасля заканчэння працоўнай дзейнасці
Паслугі бягучага перыяду па пенсійных планах
Паслугі мінулых перыядаў па пенсійных планах
Шэфская дапамога
Дабрачынная дзейнасць
Іншыя расходы сацыяльнага характару
Іншыя расходы Адмоўны эфект змянення рахунковых ацэнак
Актуарныя страты па пенсійных планаз
Страты, прызнаныя пры апры-ходаванні біялагічных актываў і сельскагаспадарчай прадукцыі па справядлівай вартасці
Страты ад секвестра пенсійных планаў
Расходы, абумоўленыя плаця-жамі, заснаванымі на акцыях
Іншыя расходы, прызнаныя ў справаздачным перыядзе
Клас 6 “Эканамічныя элементы выдаткаў”
Матэрыяльныя выдаткі Сыравіна і матэрыялы, увасоб-леныя ў канчатковым прадукце
Матэрыялы, скарыстаныя ў вытворчым працэсе і на гаспадарчыя патрэбы
Матэрыялы і запасныя часткі, скарыстаныя на бягучае ўтры-манне і рамонт асноўных сродкаў

 

Працяг табліцы Б.1

 

Найменне групы рахункаў Код групы рахункаў Найменне рахунку Код рахунку
    Вартасць скарыстанага інвентару
Вартасць скарыстаных гаспадарчых прылад
Спецыяльнае харчаванне працаўнікоў
Кампенсацыя працаўнікам рас-ходаў на патрэбныя інструмен-ты і рабочую вопратку
Энергія і паслугі матэрыяльнага характару Вартасць купленай энергіі
Транспартныя паслугі іншых арганізацый
Паслугі сувязі і вылічальных цэнтраў
Рамонтныя і эксплуатацыйныя работы, выкананыя іншымі арганізацыямі
Іншыя паслугі матэрыяльна-га характару другіх арганізацый
Паслугі нематэрыяльнага характару нефінанса-вага сектару эканомікі Арэндныя плацяжы за будынкі, збудаванні, машыны і абсталя-ванне
Аплата камунальных, юрыдыч-ных і медыцынскіх паслуг
Плацяжы за пажарную і вар-тавую ахову
Навукова-даследчыя і эксперы-ментальныя работы, выкананыя іншымі арганізацыямі
Ліцэнзаванне і сертыфікацыя тавараў
Аплата камандзіровачных рас-ходаў у частцы паслуг транспарту і гасцініц
Паслугі па рэкламе
Аплата іншых прадпрымаль-ніцкіх нематэрыяльных паслуг
Паслугі фінансавых пасрэднікаў Прамыя паслугі фінансавых устаноў
Працэнты па банкаўскіх крэдытах
Працэнты па вэксалях

Працяг табліцы Б.1

 

Найменне групы рахункаў Код групы рахункаў Найменне рахунку Код рахунку
Заработная плата Заработная плата за выкананую работу
Выплаты стымуляцыйнага характару
Выплаты кампенсацыйнага характару
Аплата водпускаў і іншыя выплаты за неадпрацаваны час
Заработная плата за час навучання з адрывам ад работы
Узнагароджанні за адкрыцці, вынаходніцтвы і рацыяналіза-тарскія прапановы
Аплата працы пазаштатных працаўнікоў за выкананне разавых работ
Аплата камандзіровачных рас-ходаў у частцы харчавання
Іншыя выплаты, якія ўключаюцца ў аплату працы
Адлічэнні на сацыяльнае страхаванне Сацыяльныя падаткі на фонд аплаты працы
Расходы арганізацый па аплаце паслуг паліклінік па дагаворах
Падаткі на вытворчасць Іншыя выплаты сацыяльных да-памог за кошт уласных сродкаў арганізацый
Падаткі на зямлю, будынкі і збудаванні, якія выкарыстоў-ваюцца ў вытворчасці
Экалагічны падатак і іншыя па-даткі за карыстанне прыродны-мі рэсурсамі і ляснымі фондамі
Дзяржаўная пошліна і іншыя зборы, якія выплачваюцца вытворцамі
Спажыванне асноўнага капіталу Адлічэнні на рэнавацыю асноў-ных актываў
Адлічэнні на рэнавацыю нема-тэрыяльных актываў
Іншае спажыванне асноўнага капіталу

Працяг табліцы Б.1

 

Найменне групы рахункаў Код групы рахункаў Найменне рахунку Код рахунку
Уключаныя ў выдаткі комплексныя рэзервы, падлеглыя пасля іх выка-рыстання размеркаван-ню па эканамічных элементах    
Клас 7 “Калькуляцыйныя рахункі”
Асноўная вытворчасць Прамысловая вытворчасць
Сельскагаспадарчая вытворчасць
Эксплуатацыя транспарту і сродкаў сувязі
Вытворчасць будаўнічых і мантажных работ
Вытворчасць практычных і пошукавых работ
Вытворчасць геолагаразведач-ных работ
Вытворчасць навукова-даслед-чых і канструктарскіх работ
Утрыманне і рамонт аўтама-більных дарог
Грамадскае харчаванне
Дапаможныя вытворчасці Абслугоўванне рознымі відамі энергіі
Унутрызавадское транспартнае абслугоўванне
Рамонт асноўных сродкаў
Выраб інструментаў, штампаў, запасных частак, будаўнічых дэталей і канструкцый
Эксплуатацыя дробных транспартных гаспадарак
Увядзенне часовых (нетытульных) збудаванняў
Здабыча нярудных матэрыялаў
Леснарыхтоўкі і лесапілаванне
Перапрацоўка сельскагаспадарчай прадукцыі
Агульнавытворчыя расходы Утрыманне і эксплуатацыя машын і абсталявання
Агульнацэхавыя расходы

Працяг табліцы Б.1

 

Найменне групы рахункаў Код групы рахункаў Найменне рахунку Код рахунку
Агульнагаспадарчыя і накладныя расходы Агульнагаспадарчыя расходы
Накладныя расходы
Брак у вытворчасці    
Абслуговыя вытворчасці і гаспадаркі Жыллёва-камунальныя гаспа-даркі
Дапаможныя сельскія гаспадаркі
Бытавое абслугоўванне
Утрыманне дзіцячых дашколь-ных устаноў
Утрыманне дамоў адпачынку, санаторыяў і іншых устаноў аздараўленчага прызначэння
Утрыманне ўстаноў культуры
Утрыманне падраздзяленняў грамадскага харчавання
Расходы на рэалізацыю Камерцыйныя расходы
Выдаткі абарачэння
Клас 8 “Кантрольна-планавыя рахункі”
Карэкціроўка фінансава-га выніку на велічыню разыходжанняў паміж айчыннай методыкай ра-хункаводства і міжна-роднымі стандартамі Часавыя разыходжанні па прычыне затрымкі пераходу права ўласнасці на адгружаныя тавары і прадукцыю
Часавыя разыходжанні, абумоў-леныя не выкананнем усіх умоў кантракту, звязаных з прызнан-нем выручкі
Карэкціроўка выканання дага-вораў падраду пры перавышэн-ні фактычных выдаткаў над іх каштарыснай велічынёй
Карэкціроўкі фінансавага выні-ку, абумоўленыя пераацэнкай актываў
Карэкціроўкі фінансавага выні-ку, абумоўленыя першапачатко-вым прызнаннем біялагічных ак-тываў і сельскагаспадарчай пра-дукцыі па справядлівай вартасці
Іншыя карэкціроўкі фінансавага выніку

 

Працяг табліцы Б.1

 

Найменне групы рахункаў Код групы рахункаў Найменне рахунку Код рахунку
Расходы па звычайнай дзейнасці    
Зводныя рахункі даходаў і расходаў Зводны рахунак даходаў і рас-ходаў па аперацыйнай дзейнасці
Зводны рахунак даходаў і расхо-даў па інвестыцыйнай дзейнасці
Зводны рахунак даходаў і рас-ходаў па фінансавай дзейнасці
Зводны рахунак іншых даходаў і расходаў
Рахункі-экраны экана-мічных элементаў вы-даткаў Рахунак-экран матэрыяльных выдаткаў
Рахунак-экран энергіі і паслуг матэрыяльнага характару
Рахунак-экран скарыстаных пас-луг нематэрыяльнага характару нефінансавага сектару эканомікі
Рахунак-экран скарыстаных пас-луг фінансавых пасрэднікаў
Рахунак-экран выдаткаў на апла-ту працы
Рахунак-экран адлічэнняў на са-цыяльнае страхаванне
Рахунак-экран падаткаў на выт-ворчасць
Рахунак-экран спажывання асноўнага капіталу
Рахунак-экран уключаных у выдаткі комплексных рэзерваў, падлеглых размеркаванню пасля іх выкарыстання па экана-мічных элементах”
Адхіленне ад нормаў, расцэнак і планавых каштарысаў выдаткаў Звышнарматыўныя страты сыравіны і матэрыялаў
Звышнарматыўная аплата працы
Звышнарматыўныя адлічэнні на сацыяльнае страхаванне
Іншыя звышнарматыўныя вытворчыя выдаткі
Разлікі паміж фінансавай і вытворчай бухгалтэры-ямі    

Працяг табліцы Б.1

 

Найменне групы рахункаў Код групы рахункаў Найменне рахунку Код рахунку
Маржынальны даход цэнтраў выдаткаў і прыбытку    Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.