Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Технічні вимоги до оформлення презентації

Методичні рекомендації щодо створення електронних презентацій

Одним з актуальних і розповсюджених напрямів впровадження інформаційних технологій в освітній процес є мультимедійні презентаційні технології. Використання електронних презентацій дозволяє значно підвищити інформативність та ефективність пояснення навчального матеріалу та ступінь його засвоєння, сприяє більшому динамізму й виразності викладу матеріалу як викладачем (лекції, практичні заняття), так і студентом (відповіді на практичних та семінарських заняттях). Продуктивність такого викладу навчального матеріалу значно підвищується, оскільки одночасно задіяні зоровий і слуховий канали сприйняття.

Під час презентації весь відібраний і підготовлений автором матеріал наочно відображається на екрані в концентрованому, стислому вигляді. Особа, яка працює з мультимедійними презентаційними технологіями, підвищує свою методичну майстерність.

Загальна характеристика основних структурних елементів презентації

Основною одиницею електронної презентації у середовищі PowerPoint є слайд, або кадр представлення інформації. Кожна електронна презентація має бути в значній мірі автономним програмним продуктом. Обов'язковими структурними елементами, як правило, є:

• титульний слайд;

• зміст;

• навчальний матеріал (текст, схеми, таблиці, ілюстрації, графіки);

• словник термінів.

Титульний слайд повинен включати:

• назву теми;

• назву навчального закладу, факультету, номер групи;

• прізвище, ім’я, по-батькові автора (ів);

• дату розробки.

Зміст має бути достатньо детальним і максимально доступним зору, знаходитися на одному слайді. Таким вимогам відповідає дворівневий зміст (розділи та підрозділи).

Навчальний матеріал в електронній презентації подається в стислій формі. Виклад може здійснюватися у вигляді тексту, малюнків, таблиць, графіків, анімації, відеовставок, звукових фрагментів. Графічне відображення матеріалу дозволяє передати необхідний обсяг інформації при стислості його викладу.

Словник термінів і визначень бажано оформити на окремому слайді (серії слайдів).

Практичні рекомендації щодо створення презентацій

Планування презентації

1. Визначення основної ідеї та цілей презентації.

2. Планування виступу.

3. Підбір інформації.

4. Створення структури презентації.

5. Перевірка логіки подачі матеріалу.

Вимоги до оформлення змісту презентації

1. Презентація повинна відповідати тексту доповіді.

2. Черговість слайдів повинна відповідати структурі доповіді.

3. Слайди не повинні бути самодостатніми, ефективність їхнього впливу має посилюватись в результаті коментаря.

4. Бажано виносити на слайд інформацію (слова, терміни, визначення, дати), яку варто записати.

5. Слід поєднувати стислість викладу матеріалу з максимальною інформативністю тексту, використовуючи короткі речення з мінімальною кількістю прикметників, прислівників та прийменників.

6. Слайд має бути не перевантажений інформацією (не більше трьох фактів, висновків, визначень).

7. Перевагу слід надавати використанню табличного формату, який дозволяє представити матеріал в компактній формі і наочно показати

взаємозв’язок між різними поняттями.

8. Кожному положенню (кожній ідеї) має бути відведений окремий абзац тексту.

9. Основна ідея абзацу повинна знаходитися на самому початку (у першому рядку абзацу). Це пояснюється тим, що краще запам'ятовуються перша і остання ідеї абзацу.

10. Вся вербальна інформація повинна ретельно перевірятися на відсутність орфографічних, граматичних і стилістичних помилок.

11. Графіка повинна органічно доповнювати текст.

Технічні вимоги до оформлення презентації

слайди - презентація повинна складатися з 10-20 слайдів - слід дотримуватися єдиного стилю оформлення всіх слайдів презентації - зображення на слайдах повинно бути чітким та простим - слід обмежити використання простого тексту
кольори - на одному слайді рекомендується використовувати не більше трьох кольорів: для фону, заголовку та для тексту -для фона бажано використовувати холодні кольори - для фону і тексту слід використовувати контрастні кольори. Найкраще поєднання: білий фон та чорний текст
шрифти - для заголовків – не менше 24; для інформації – не менше 18 -не слід змішувати різні типи шрифтів в одній презентації, краще використовувати простий друкований шрифт
графіка - креслення, малюнки, фотографії та інші ілюстровані матеріали повинні максимально рівномірно заповнювати все екранне поле -підписи слід розташовувати під малюнками, фотографіями та ілюстраціями - назви графіків, схем та таблиць мають бути розташовані над ними
анімація та відеоматеріали - не слід зловживати різними анімаційними ефектами, вони не повинні відволікати увагу від змісту інформації на слайді -при використанні відеоматеріалів слід уникати тривалої демонстрації, в результаті якої знижується важливість та вплив іншого матеріалу презентації
час - на перегляд одного слайду слід відводити не менше 2-3 хв., що дає можливість сконцентрувати увагу на зображенні, прослідкувати послідовність дій, розглянути всі елементи слайду, зробити записи (якщо потрібно)  

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.