Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Основи роботи з Microsoft PowerPointСИСТЕМИ СТВОРЕННЯ ПРЕЗЕНТАЦІЙ

„Педагог має подбати про те, щоб якомога більше органів чуття – око, вухо,

голос, чуття мускульні рухи і, навіть, якщо можливо нюх та смак,

взяли участь в акті запам'ятовування. За такого дружного сприяння

всіх органів в акті засвоєння ви переможете найлінивішу пам'ять”.

К. Ушинський

 

Найефективніший вплив на людину здійснює інформація, яка впливає на декілька органів чуття і запам'ятовується вона тим краще і міцніше, чим більше каналів було активізовано. стверджував: Саме цим пояснюється роль мультимедійних засобів навчання, що виникли з появою потужних багатофункціональних комп'ютерів, якісних навчальних програм, розвинутих комп'ютерних систем навчання в діяльності сучасного закладу освіти.

 

Основи роботи з Microsoft PowerPoint

У діловому житті кожного з нас часто доводиться стикатися з ситуацією, коли необхідно зацікавити людей своїми досягненнями, привернути увагу до діяльності фірми, розповісти в доступній формі про товар, зробити доповідь на конференції тощо. У подібних випадках неоціненну допомогу може надати програма підготовки презентації Microsoft Power Point і програма обробки зображень Microsoft Photo Editor. З їх допомогою можна реалізувати самі сміливі художні задуми. Головне – придумати сценарій презентації, побудований на використанні зображень, анімації, помітного незабутнього тексту.

Презентація – це набір слайдів і спецефектів, що супроводжують їхній показ на екрані, роздатковий матеріал, а також конспект і план доповіді, що зберігаються в одному файлі.

Слайд – це окремий кадр презентації, що може містити в собі заголовок, текст, графіку, діаграми, відео-фрагмент тощо.

Презентація не повинна включати занадто багато слайдів, тому що це утомливо для слухача, з одного боку, а з іншого, сам доповідач завжди обмежений у часі. Тому матеріал, що виноситься на слайди, повинний бути виразним і ємним.

Основна функція PowerPoint – це підготовка матеріалів для прилюдного виступу або рекламної інформації. Сьогодні тексти для показу презентацій можна готувати за допомогою текстового процесора, таблиці чи діаграми – за допомогою електронних таблиць, малюнки чи схеми – за допомогою графічних пакетів. Однак подібний підхід до справи приводить до певного різнобою в стилі оформлення підготовлених матеріалів, і загальний результат не виглядає вражаючим. Сучасний пакет підготовки презентацій не тільки допоможе досягти стильової єдності інформації, що представляється, істотно поліпшить зовнішній вигляд ма­теріалів і полегшить їхню підготовку за допомогою спеціальних графі­чних засобів, але також допоможе спланувати виступ. Можна продемо­нструвати необхідні графічні матеріали безпосередньо на комп'ютері за допомогою Microsoft Power Point. Мультимедійні презентації – це один із найбільш функціональних та ефективних засобів під час проведення лекцій, наукових конференцій, семінарів тощо.

Презентація, це насамперед комплект підготовлених для показу слайдів, в яких відбиваються план та основні положення виступу, необхідні схеми, таблиці, діаграми й малюнки. Однак матеріали презентації мають ще й інші форми представлення: структура презентації, роздавальні матеріали й сторінки заміток.

 

Відповідно до заздалегідь продуманого сценарію програма Power Point надає можливість вести свою розповідь, ілюструючи його „живими” картинками (слайдами) на комп'ютері. Управління зміною слайдів може бути організовано або в автоматичному, або в ручному режимі.

Програма Microsoft Power Point призначена для створення та показу мультимедійних презентацій. Вона надає користувачу все необхідне для створення презентації – потужні функції роботи з текстом, включаючи окреслення контуру тексту, засоби для малювання, побудови діаграм, широкий набір стандартних ілюстрацій тощо.

Програма підготовки презентацій Microsoft Power Point – прекрасний засіб підготовки і демонстрації слайдів, які завжди можна надрукувати на прозорих плівках або на папері. Завдяки цій програмі можна підготувати будь-який виступ і провести його на високому рівні із застосуванням сучасних технологій демонстрації кольорових слайдів.

Застосування мультимедійних технологій у процесі відбору, накопичення, систематизації і передачі знань, а також в організації різних видів навчальної діяльності є однією із значущих рис системи освіти, що формується зараз.

Принципи розробки електронних презентацій:

Оптимальний обсяг. Інформацію, що входить до навчального матеріалу, потрібно подавати невеликими логічно завершеними блоками-слайдами. Спостереження показують, що найбільш ефективний оптичний ряд обсягом не більше 80–100 слайдів. Оптичний ряд із більшої кількості слайдів втомлює, відволікає від суті явищ, що вивчаються.

У зв’язку з цим постає проблема відбору відеоматеріалу для презентації. Недоцільно розміщувати зображення, що належать до понять, на всебічне розкриття яких лектор не розраховує. Не повинно бути „зайвих” слайдів, які не супроводжуються поясненням. Необхідно виключити дублюючі, схожі слайди.

Доступність. Обов’язкове врахування вікових особливостей і рівня підготовки глядачів. Потрібно забезпечувати розуміння змісту кожного слова, речення, поняття, розкривати їх, спираючись на знання і досвід слухачів, використовувати образні порівняння.

Науковість. Яскраві малюнки не повинні суперечити реальним фактам. Неприпустимо добиватися мальовничості, зміни масштабів зображень тощо у збиток науковій достовірності. Пропонована інформація повинна бути чіткою й однозначно відображати вузлові моменти та відповідні логічні зв’язки змісту лекції.

Розмаїття форм. Ця вимога передбачає реалізацію індивідуального підходу до аудиторії, врахування індивідуальних можливостей сприйняття пропонованого матеріалу. Індивідуальний підхід може забезпечуватися різними засобами наочності, кількома рівнями диференціації при поданні матеріалу за складністю, обсягом, змістом. Різні люди внаслідок своїх індивідуальних особливостей сприймають найбільш добре інформацію, подану різними способами. Хтось краще сприймає фотографії, хтось схеми або таблиці тощо.

Врахування особливості сприйняття інформації з екрана. Відомо, що око і мозок здатні працювати у двох режимах: у режимі швидкого панорамного огляду за допомогою периферійного зору і в режимі повільного сприйняття детальної інформації за допомогою центрального зору. При роботі у режимі периферійного зору система око–мозок майже миттєво сприймає велику кількість інформації, при роботі у режимі центрального зору – здійснюється ретельний послідовний аналіз. Отож, коли людина читає текст, та ще й з екрана комп’ютера, мозок працює у сповільненому режимі. Якщо ж інформація подана у графічному вигляді, то око переключається в інший режим, і мозок працює швидше.

Саме тому в навчальних презентаціях бажано звести текстову інформацію до мінімуму, замінюючи її схемами, діаграмами, рисунками, фотографіями, анімаціями, фрагментами фільмів. Окрім того, поняття і абстрактні положення до свідомості слухачів доходять легше, коли вони підкріплюються конкретними фактами, прикладами та образами, і тому для розкриття їх необхідно використати різні види наочності.

Текст на слайді глядачі практично не сприймають. Тому у презентаціях краще залишити текст тільки у вигляді імен, назв, числових значень, коротких цитат. Краще уникати надлишку цифр, особливо незначущих. Числові величини є сенс замінити порівняннями, графіками, діаграмами. Однак потік одних тільки яскравих зображень сприймається також не дуже добре. Увага, спочатку невимушена, швидко слабшає, переходячи у довільну, підтримка якої потребує вже великих зусиль як лектора, так і глядачів. Добрий результат з перемикання уваги дає застосування відеофрагментів, особливо озвучених. Вони майже завжди викликають пожвавлення в аудиторії. Глядачі стомлюються від голосу одного лектора, а тут увага переключається, і тим самим підтримується гострота сприйняття.

Дуже важливим є співвідношення кількості різних елементів презентації та їх послідовність. Зрозуміло, що необхідно чергувати статичні зображення, анімацію і відеофрагменти. Однак практика показує, що просте послідовне чергування елементів не зовсім виправдане, – аудиторія звикає до нього, а увага розсіюється. Правильніше буде використати ефект несподіваності й урізноманітнити анімаційні прийоми. Середовище Power Point є у цьому плані досить зручним, дозволяючи створювати досить цікаві анімації.

Зацікавленість. Включення (без шкоди науковому змісту) у презентацію смішних, цікавих сюжетів, мультиплікаційних героїв оживляє заняття, створює позитивний емоційний настрій, що сприяє засвоєнню матеріалу і більш міцному запам’ятовуванню.

Краса і естетичність. Неабияку роль відіграють кольорові сполучення і дотримання стилю в оформленні слайдів, музичний супровід. Особливо це стосується молодших школярів, учнів, а також студентів гуманітарного спрямування. Вони мислять формами, кольорами, звуками, образами, саме звідси випливає необхідність наочного навчання взагалі, яке будується не на абстрагованих поняттях і словах, а на конкретних образах, що безпосередньо сприймаються глядачами.

Динамічність. Необхідно підібрати оптимальний для сприйняття темп зміни слайдів, анімаційних ефектів. У зв’язку з цим неабияким є те, що можливість задавати параметри зміни слайдів і анімацій закладена у середовищі Power Point.

Таким чином, реакція глядачів на презентації з фотослайдами і електронні мультиплікації істотно відрізняються. Останні сприймаються з більшою цікавістю та мають більший емоційний та освітній ефект, що свідчить про успішність використання електронних навчальних презентацій, створених на основі вищезазначених принципів.
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.