Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Практичне заняття ( 2 год.)1. Проблеми поняття відповідальності в екологічному праві.

2. Проблеми видів відповідальності в науці екологічного права.

3. Поняття, види та структура екологічної шкоди в науці екологічного права.

4. Соціально-правові аспекти відповідальності в сфері екології.

 

Завдання для самостійної роботи ( 2 год.)

1. Проблеми посилення превентивної та виховної функції юридичної відповідальності за порушення екологічного законодавства.

2. Розвиток вчення про еколого-правову відповідальність як самостійний вид юридичної відповідальності за порушення екологічного законодавства.

3. Роль правоохоронних органів в попередженні екологічних правопорушень.

4. Проблеми зменшення „латентності” екологічних правопорушень.

5. Еколого-правова культура як засіб зменшення екологічних правопорушень.

6. Екологічний правопорядок: від концепції до реалізації в конкретних суспільних відносинах.

Рекомендована література:

Основні джерела: 13, 55, 74, 107, 108, 109, 138, 228, 245, 253, 255, 350

Додаткові джерела: 43, 50, 119, 122, 133, 166, 203, 205, 237, 240, 247, 261, 278, 279, 280, 292, 302, 311, 324, 325, 326, 337, 346, 347, 354, 369, 372, 397, 404, 412, 457, 470, 471, 477, 478, 491, 494, 515, 517

Нормативно-правові акти: 1, 2, 21, 50, 71, 73, 74, 82, 91, 121, 124, 125, 131, 143, 209.

1.2.Контрольні запитання до змістового модуля І.

1. Соціально-правове підґрунтя становлення спеціального еколого-правового регулювання у період інтенсивного розвитку промисловості (друга пол. ХІХ - поч. ХХ ст).

2. Сучасні концепції взаємодії суспільства та природи.

3. Концепція сталого розвитку та правові форми її втілення у міжнародному праві та праві України.

4. Поняття екологічної складової концепції сталого розвитку в Україні.

5. Поняття, ознаки та види об'єктів екологічного права.

6. Стан та перспективи розвитку предмету екологічного права як комплексної галузі права.

7. Гуманістична школа екологічного права КНУ ім. Т. Шевченка.

8. Харакеритстика наукових напрямків Харківської, Львівської та Одеської шкіл екологічного та земельного права. Науковий доробок школи екологічного права Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.

9. Школа правової охорони природи та її погляди на предмет екологічного права.

10. Наукові витоки екологічного права у працях його фундаторів.

11. Реалії та перспективи розширення об'єктного кола екологічних правовідносин.

12. Концепція права екологічної безпеки та її вплив на розвиток екологічного права України.

13. Диференціація та інтеграція як тенденції розвитку екологічного права.

14. Перспективи систематизації законодавства України: можливі шляхи та форми.

15. Екологізація галузевого законодавства у контексті інтеграції правової системи України.

16. Поняття та ознаки екологічних прав громадян.

17. Поняття та зміст права громадян на безпечне для життя та здоров'я довкілля.

18. Формування системи екологічних прав громадян.

19. Правові форми та проблеми реалізації права громадян на екологічну інформацію.

20. Правові форми та проблеми реалізації права громадян на участь у прийнятті еколого-значимих рішень.

21. Особливості судового захисту екологічних прав громадян та його ефективність.

22. Правова природа, поняття та види гарантій екологічних прав громадян.

23. Система правових титулів використання природних ресурсів: проблеми вдосконалення.

24. Поняття та особливості змісту права власності на природні ресурси.

25. Співвідношення права власності на природні ресурси із правом природокористування.

26. Поняття та зміст, проблеми визначення кола об'єктів та суб'єктів права загального природокористування.

27. Тенденції розвитку правових форм природокористування: науково-практичні погляди.

28. Поняття та елементи економіко-правового механізму в галузі екології.

29. Проблеми формування та ефективного використання природоохоронних державних та недержавних фондів (коштів).

30. Проблеми оподаткування еколого-значимої діяльності.

31. Новітні тенденції розвитку економіко-правового механізму у сфері екології (міжнародна торгівля викидами, екологічне кредитування).

32. Правова природа екологічного страхування його значення у системі екологічного права.

33. Поняття та правова природа соціального управління у сфері екології.

34. Система органів державного контролю у сфері екології: проблеми координації.

35. Правові проблеми здійснення ефективного громадського екологічного контролю.

36. Поняття екологічного ліцензування як функції управління, юридичного складу та гарантії екологічних прав громадян.

37. Поняття та юридичне значення нормування та стандартизації у галузі екології.

38. Юридична відповідальність як специфічний стан екологічних правовідносин.

39. Концепція еколого-правової відповідальності як самостійного виду юридичної відповідальності.

40. Держава у відносинах еколого-правової відповідальності.

41. Особливості майнової відповідальності у галузі екології. Специфіка абсолютної відповідальності.

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.