Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Evaluate/modify (Ctrl F4)File, Edit, Search, Run, Compile, Debug, Project, Options, Window, Help

· вікно редактору з назвою Edit;

· вікно комунікаційне з початковою назвою Message;

· рядок, що має інформацію про функціональні клавіші:

F1 – виведення на екран довідникової інформації;

F2 – зберігання на диску тексту, що знаходиться в редакційному вікні;

F3 – виклик в редакційне вікно файлу з необхідним ім’ям;

F4 – виконання програми до рядка, в якому знаходиться курсор;

F5 – збільшення або зменшення активного вікна;

F6 – переключення активності між редакційним та комунікаційним вікнами, а також повернення до активності вікна з довільного меню;

F7 – крокове виконання програми з входом до функції;

F8 – крокове виконання програми без входу до функції;

F9 – компілювання програми в режимі Make;

F10 – переключення між головним меню та активним вікном;

Рядок меню і меню

Рядок меню являє собою основний засіб доступу до всіх команд меню. Рядок меню виявляється невидимим лише під час перегляду інформації , яка відображується програмою і під час переходу до іншої програми.

Вікна TURBO C++

Велика частина того, що видно і робиться в середовищі TURBO C++, відбувається у вікні. Вікно - це область екрана, яку можна переміщати , розміри якої можна змінювати, яку можна розгортати на весь екран, орієнтувати встик з іншими вікнами.

У TURBO C++ може існувати довільне число вікон, але в кожен момент активне тільки одне вікно. Активним є те вікно, у якому в даний момент відбувається робота.

Будь-які команди, що вводяться, або текст, що вводиться, як правило, відносяться тільки до активного вікна.

Існує кілька типів вікон, але велика їхня частина має наступні загальні елементи:

- рядок заголовка;

- маркер закриття вікна;

- смуги прокручування;

- кут зміни розміру вікна;

- маркер розгортання вікна на весь екран;

- номер вікна.

Рядок стану

Рядок стану, розташований у нижньому краю екрану, виконує наступні функції:

Нагадує про основні клавіші і клавіші активізації, що у даний момент можуть бути застосовані до активного вікна.

Дозволяє установити покажчик миші на позначення клавіш і короткочасно натиснути кнопку миші для виконання зазначеної дії, замість того, щоб вибирати команди з меню або натискати відповідні клавіші.

Повідомляє, яка дія виконується програмою.

Пропонує ради і рекомендації, що складаються з одного рядка, до будь-якої обраної команди меню або елементів блоку діалогу.

Блоки діалогу

Якщо за елементом меню розташовується три крапки, то в результаті вибору даної команди буде відкритий блок діалогу , що забезпечує зручний спосіб перегляду і завдання численних параметрів.

При завданні значення в блоці діалогу робота відбувається з п'ятьма базовими типами засобів управління: покажчиками вибору, перемикачами стану, кнопками дії, блоками введення і блоками списку.

МЕНЮ (системне)

Відображається біля лівого краю рядка меню. Для виклику варто натиснути ALT -пробіл. При виклику цього меню відображаються команди:

About

При виборі даної команди з'являється блок діалогу, у якому утримується інформація з авторським правам і номер версії TURBO C++. Дане вікно закривається натисканням клавіші ESC або ENTER.

Clear Desktop

Закриває всі вікна і стирає всі списки передісторій. Ця команда корисна в тих випадках, коли починається робота над новим проектом.

Repaint Desktop

Здійснює регенерацію зображення на екрані.

Елементы підменю Transfer

В цьому підменю показані імена всіх програм, які встановлені за допомогою блоку диалогу Transfer, викликуваного командою Options/Transfer. Для запуску програми необхідно вибрати її ім’я із системного меню.

Робота з екранним меню Турбо Сі. Таблиця 1.1.

Пункт Призначення пункту Команда
Е (=) Системне меню  
File Операції з файлами, вихід з системи Alt+F
Edit Редагування тексту в активному вікні Alt+E
Search Пошук фрагментів тексту, місця розташування помилок Alt+S
Run Трансляція, редагування и запуск програми Alt+R
Compile Компіляція (трансляція) програми Alt+C
Debug Засоби настроювання програм Alt+D
Project Управління проектом Alt+P
Options Упарвління параметрами компіляції, компоновки і середовища Borland C++ Alt+O
Window Управління вікнами Alt+W
Help Звертання до системи оперативної підказки Alt+H

Меню File(ALT F)

Це МЕНЮ дозволяє відкривати у вікнах EDIT і створювати вихідні файли програм, зберігати внесені зміни, виконувати інші дії над файлами, виходити в оболонку DOS і завершувати роботу з TURBO C++.

Open(F3)

Команда FILE OPEN відображає блок діалогу, у якому вибирається вихідний файл програми, що буде відкритий у вікні EDIT.

Цей блок діалогу містить блок уведення, список файлів, і кнопки OPEN, REPLACE, CANCEL і HELP, а також інформаційну панель.

Тут можна виконати одну з дій:

1) Увести повне ім'я файлу і вибрати покажчик REPLACE або OPEN.

У результаті вибору Open файл завантажується в нове вікно Edit. Для вибору Replace повинне матися активне вікно Edit; у результаті виконання Replace уміст вікна заміняється обраним файлом.

2) Ввести ім'я файлу з метасимволами. Це дозволяє отфільтрувати список файлів у відповідності зі специфікацією.

Натиснути ¯, щоб вибрати специфікацію файлу зі списку передісторії, що містить уведені раніше специфікації файлів.

3) Переглянути вміст інших каталогів, вибравши ім'я каталогу зі списку файлів.

Блок уведення дозволяє явно ввести ім'я файлу або ввести ім'я файлу з метасимволами DOS (* і ?). Якщо ввести ім'я цілком і натиснути Enter, Turbo C++ відкриє зазначений файл. (Якщо ввести ім'я файлу, що система Turbo C++ не може знайти, вона автоматично створить і відкриє новий файл із таким ім'ям.)

Якщо натиснути ? , коли курсор знаходиться в блоці введення,. то під цим блоком з'являється список передісторії, що містить останні вісім імен файлів, що були введені раніше.

New

Команда File New дозволяє відкривати нове вікно Edit зі стандартним ім'ям NONAMExx.СРР (де замість букв хх задається число в діапазоні від 00 до 99). Файли з ім'ям NONAME використовуються як тимчасовий буфер для редагування; коли файл із подібним ім'ям зберігається на диску, Turbo C++ запитує дійсне ім'я файлу.

Save (F2)

Команда File Save записує на диск файл, що знаходиться в активному вікні Edit (якщо активне вікно Edit у даний момент, якщо ні, то даним елементом меню не можна скористатися.) Якщо файл має використане за замовчуванням ім'я (NONAMEOO.C і т.п.) Turbo++ відкриє блок діалогу Save Editor File, що дозволяє перейменувати даний файл і зберігати його в іншому каталозі або на іншому диску.

Save As

Команда File Save As дозволяє зберегти файл в активному вікні Edit під іншим ім'ям, в іншому каталозі або на іншому диску.

Change Dir

Команда File Change Dir дозволяє задати ідентифікатор і ім'я каталогу, які варто зробити поточними. Поточним є той каталог, що використовується в Turbo C++ для збереження і пошуку файлів. (При використанні відносних маршрутів у Options Directories вони задаються тільки щодо поточного каталогу).

Print

Команда File Print друкує вміст активного вікна Edit Turbo C++ "розкриває" символи табу-ляції (заміняє їх відповідним числом пробілів), а потім посилає файл на пристрій друку, заданий у DOS. Дана команда буде "заборонена", якщо вміст активного вікна не може бути виведене на друк. Для виведення на друк тільки виділеного тексту варто використовувати Ctrl-K P.

Get Info

Команда File Get Info відображає блок, у якому утримується інформація щодо поточного файлу (Табл. 1.2.).

 

Значення блоку Get Info Таблиця1.2.

ЗНАЧЕННЯ ЗМІСТ
Current directory Ім’я каталогу по умовчанню
Current file Ім’я файлу в активному вікні
Extended memory usage Об’єм додаткової пам'яті, зарезервованої для Turbo C++
Expanded memory usage Об’єм розширеної пам'яті, зарезервованої для Turbo C++
Lines compiled Число откомпільованих рядків
Total warnings Число виданих системою попереджуючих повідомлень
Totals errors Число згенерованих помилок
Total time Час останнього виконання програми
Program loaded Статус налагодження
Program exit Код повернення від останньої програми, що завершилась
Available memory Об’єм доступної пам'яті DOS (640 К)
Last step time Час виконання останнього кроку налагодження

DOS Shell

Команда File DOS Shell дозволяє тимчасово вийти з Turbo C++, щоб виконати команду DOS або запустити програму. Для повернення в Turbo C++ необхідно ввести з клавіатури EXIT і натиснути Enter.

Іноді можна знайти, що під час налагодження не вистачає пам'яті для виконання цієї команди. У цьому випадку необхідно завершити сеанс налагодження командою Run Program Reset (Ctrl-F2).

Quit (Alt-x)

Команда File Quit здійснює вихід із системи Turbo C++, видаляє неї з пам'яті і передає керування DOS. Якщо внесені зміни, що ще не були збережені, то перед виходом Turbo C++ видасть запит на їхнє збереження.

Меню Edit(Alt-E)

Дозволяє виконувати видалення, копіювання і вставку тексту у вікнах Edit. Можна також відкрити вікно текстового буфера для перегляду або редагування його вмісту. Вибрати текст це значить виділити його кольором:

1) Натиснути Shift з одночасним натисканням стрілки.

2) Натиснути Ctrl-K B, щоб позначити початок виділюваного блоку.

Потім перемістити курсор у кінець фрагмента тексту і на жати

Ctrl-K K.

3)Для вибору рядка необхідно натиснути Ctrl-K L.

Після виділення фрагмента тексту стають доступними команди, розташовані в меню Edit, і можна використовувати текстовий буфер (Clipboard).Він взаємодіє з командами меню Edit:

Restore Line

Ця команда скасовує дію останньої команди редагування, застосованої до якого-небудь рядка. Вона діє тільки над останнім відредагованим рядком.

Cut (Shift-Del)

Видаляє виділений фрагмент тексту з документа і заносить його в текстовий буфер. Потім можна вставити текст в інший документ шляхом вибору Paste.

Copy (Ctrl-Ins)

Ця команда не змінює виділений текст, але заносить у текстовий буфер його точну копію. Потім можна вставити текст в інший документ командою Paste. Можна скопіювати текст із вікна Help; варто використовувати Shift і клавіші керування курсором.

Paste (Shift-Ins)

Ця команда вставляє текст із текстового буфера в поточне вікно в позиції курсору.

Show Clipboard

Ця команда відкриває вікно Clipboard, у якому зберігаються фрагменти тексту, вилученого і скопійованого з інших вікон.

Clear (Ctrl-Del)

Ця команда видаляє обраний фрагмент тексту ,але не заносить його в текстовий буфер. Це означає, що відновити вилучений текст не можна.

Меню Search (Alt-S)

Меню Search виконує пошук тексту, оголошень функцій, а також місце розта-шування помилок у файлах.

Команда Search Find відображає блок діалогу Find, що дозволяє ввести зразок пошуку і задати параметри, що впливають на процес пошуку. Ця команда може бути також викликана за допомогою (Ctrl Q F).

Replace (Ctrl Q A)

Команда Search Replace відображає блок діалогу для введення шуканого тексту і тексту, на який його варто замінити.

Search Again (Ctrl L)

Команда Search Again повторює дію останньої команди Find або Replace. Усі параметри, що були задані при останнім звертанні до використаного блоку діалогу(Find або Replace), залишаються дійсними при виборі даної команди.

Меню Run (Alt-R)

Команди цього меню виконують програму, а також ініціалізують і завершують сеанс налагодження.

Run(Ctrl-F9)

Команда Run виконує компіляцію, компоновку і виконання програми, використовуючи ті аргументи, що передані програмі за допомогою команди Run Arguments.

Program Reset(Ctrl-F2)

Команда Run Program Reset припиняє поточний сеанс налагодження, звільняє пам'ять програми і закриває усі відкриті файли, що використовувалися в програмі.

Go to cursor (F4)

Виконує програму від рядка (команди), на якому знаходиться курсор. Застосовується для виконання програми по фрагментам до визначеної точки. Для зупинки програми на певному операторі, на ньому встановлюється(знімається) переривання командою Ctrl-F8.

Тrace Into(F7)

Ця команда виконує програму по операторах. По досягненню виклику функції буде виконуватися кожен її оператор замість того, щоб виконати цю функцію за один крок. Цією командою варто користуватися для переміщення виконання у функцію, що викликається з функції, яка відлагоджується.

Over

Команда Run Step Over виконує наступний оператор у поточній функції без входження у функцію більш низького рівня, навіть якщо ці функції доступні відлагоджувальнику. Командою Step Over варто користуватися у випадках, коли необхідно налагодити функцію в пооператорному режимі виконання без входження в інші функції.

Arguments

Команда Run Arguments дозволяє задати виконуваній програмі аргументи командного рядка точно так само, як якби вони вводилися в командному рядку DOS. Команди перепризначення введення/висновку DOS будуть ігноруватися.

Меню Compile (Alt C)

Команди з меню Compile використовуються для компіляції програми в активному вікні, а також для повної або виборчої компіляції проекту. Це меню дозволяє крім компіляції програми, створення об’єктних файлів і виконуваних програм з однієї і декількох вихідних програм, отримувати також вичерпну інформацію про програму, видалення всіх повідомлень Message з вікна повідомлень.

Compile (Alt F9)

Команда виконує компіляцію програми Name.c і створення об’єктного файлу (obj-файлу) Name.obj.Видає вікно, в якому інформує про те, як пройшла трансляція програми.

Make (F9)

Команда викликає Менеджер проектів для створення EXE-файлу Name.exe. Команда контролює відповідність об’єктних модулів їхнім вихідним компонентам і перекомпоновує ті файли, що включаються в програму за допомогою директиви #include, які були перероблені.

 

Link EXE File

(Тільки при повному наборі меню)

Команда Compile Link EXE File використовує поточні OBJ і LIB-файли і компонує їх, не роблячи виборчої компіляції. Цю команду потрібно виконувати після команди Compile .

Build all

Подібна до команди Make , але за виключенням того, що за її допомогою проводиться пошук і перекомпіляція всіх вихідних файлів незалежно від того, чи відбулись в них зміни.

Меню Debug (Alt F9)

Команди меню Debug керують усіма можливостями інтегрованого відлагод-жувальника. Вони дозволяють проглянути і змінити контролюємі значення, проглянути значення фактичних параметрів функцій, що викликаються, працювати з точками переривання.

Inspect (Alt F4)

Команда Debug Inspect відкриває вікно Inspector, якому дозволяє проаналізу-вати і модифікувати значення елемента даних.

Evaluate/modify (Ctrl F4)

Обчислює значення виразу в процесі відлагоджування, виводить результат обчислень і дозволяє при необхідності модифікувати значення змінних.

Call stack (Ctrl F3)

Дозволяє проглянути стек виклику функцій в будь якій точці програми після її призупинення : імена функцій і списки їх фактичних параметрів. Функція main знаходиться у самій нижній частині стеку.

Watches

Вікно перегляду поточних значень заданих виразів, змінних при трасировці програми в процесі її відлагоджування. У цьому вікні можна додати вирази у вікно перегляду, видалити помічений вираз або всі змінні та вирази з вікна, відредагувати помічені вирази у вікні.

Меню Project (Alt P)

Дозволяє використовувати в С++ багатофайлові програми, тобто програми, які складаються з модулів, які розташовані в декількох програмних файлах . В ньому можна відкривати (закривати) проект, включати (виключати) до проекту файл програми або змінних, задавати локальні параметри проекту, проглядати файли проекту, що включені.

Open project…

Дозволяє задавати ім’я файлу проекту *. prj у діалоговому вікні. Під час роботи з проектами може бути відкритим тільки один проект для завантаження іншого поточний проект закривається за допомогою команди

Close project

Призводить до анулюванню імені проекту і до очищення комунікаційного вікна.

Add item…

Виконує включення файлів до проекту за допомогою діалогового блоку.

Delete item

Виконує виключення програм з проекту.

Local options…

Встановлюються локальні параметри проекту: параметри командного рядка для файлу проекту, ім’я та шлях об’єктного файлу, вибрати транслятор.

Include files…

Викликає одноіменний блок зі списком файллів, включених директивою #include.

Меню Options(Alt-O)

Меню Oрtions містить команди, що дозволяють переглядати і модифікувати стандартні параметри, що визначають функціонування Turbo C++.

Application…

Установка параметрів додатків.

Compiler

Установка параметрів компілятора. Наприклад:

- Підопція Code generation визначає тип генерації коду. Має декілька підвікон для установки параметрів.

Підвікно Model визначає модель пам’яті. Всього є шість моделей: Tiny (крихітна), Small (маленька), Medium (середня), Compact (компактна), Large (велика), Huge (величезна). За замовчуванням приймається модель Small.

Підвікно Defines визначає символи, що використовуються препроцесором. Наприклад Beta=3, Gamma=Jan.

Символ Beta ототожнюється з числом 3, а символ Gamma – з рядком символів Jan.

- Підопція Optimization визначає спосіб оптимізації результуючої програми.

- Підопція Source визначає спосіб трактування основної програми під час її компіляції.

- Підопція Names дає можливість заміни імен сегментів, в яких розміщені код, а також дані програми.

Transfer…

Установка параметрів перенесення програм заданих в меню Е(=).

Make…

Установка параметрів роботи менеджера проектів.

Linker

Установка параметрів компонувальника.

Librarioan…

Установка параметрів бібліотек.

Debugger…

Установка параметрів відлагоджувальника.

Directories…
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.