Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Парадоксальний (швидкий) сон

Сон та його біологічні основи

 

Рекомендації щодо роботи з матеріалами заняття:

прочитайте теоретичний матеріал заняття;

виконайте завдання практикуму;

виконайте контрольні тестові завдання.

Тема: Сон та його біологічні основи.

Мета заняття:

ознайомитися з поняттям «сон», його біологічними основами.

Цілі заняття:

ознайомитися з поняттями «сон», «сновидіння»;

дізнатися про біологічні основи сну;

схарактеризувати основні фази сну.

 

Глосарій

Сон — це періодичний стан організму, під час якого відключається свідомість та знижується здатність нервової системи відповідати на зовнішні подразники. Сновидіння— це результат перекомбінації, перегляду інформації, що зберігається у пам’яті. Безсоння — це порушення відчуття сну, глибини сну, порушення відчуття відпочинку.

Теоретичний матеріал

Життя та сновидіння — сторінки однієї й тієї ж книги.

Артур Шопенгауер

Як відомо, людина третину свого життя спить: уві сні вона проводить 25 років із відпущених їй 75.

Сон— це періодичний стан організму, під час якого відключається свідомість та знижується здатність нервової системи відповідати на зовнішні подразники.

Для чого ж людині потрібен сон? Мабуть, найпоширенішою відповіддю буде така: щоб мозок (мав можливість відпочити. Однак учені виявили дивну закономірність: у період сну мозкові клітини не тільки не намагаються розслабитися, але й починають працювати ще швидше. Люди під час сну не повністю «відключають» свій мозок. Близько половини нейронів, навпаки, починають працювати ще активніше, ніж під час неспання. Ученими помічено, що це можна віднести, скоріше, до глибинних відділів мозку. Природне чергування неспання й сну — необхідна умова життєдіяльності людського організму.

Основна функція сну — це відновлення фізичних та психічних сил, яке дозволяє максимально адаптуватися до зміни умов зовнішнього і внутрішнього середовищ. Сон являє собою чергування різних функціональних станів головного мозку, а не є «відпочинком» для головного мозку, як вважали раніше. Під час сну перебудовується мозкова діяльність, яка потрібна для переробки і консолідації інформації, що потрапила в період неспання, переведення її із проміжної в довготривалу пам’ять.

І. П. Павлов був переконаний, що сон за своєю фізіологічною суттю є гальмуванням, яке поширюється в корі й підкіркових центрах. Щоб «відключитися», заснути, людський організм активізує і нервові, і хімічні процеси. Учені довели, що в цьому випадку в крові зростає кількість серотоніну. Що ж до адреналіну, то його вміст, навпаки, набагато зменшується.

Можна виділити чотири групи чинників, які зумовлюють періодичний добовий сон:

v ендогенні чинники, пов’язані зі стомленням і гіпногенними речовинами (серотонін, норадреналін, гама-оксибутират, дельта-пептид та ін.);

v які діють ендогенно, ритмічно («внутрішній годинник»);

v безумовні (темрява, спокій, положення тіла, сенсорна монотонність, вплив температури, атмосферного тиску);

v умовно-рефлекторні (звикання до певного часу сну, його тривалості тощо.).

Структура сну людини

Типовими ознаками стану сну є типова електрична активність мозку та м’язів, рухи очей.

Природний сон включає дві фази:

v повільний сон (повільнохвильовий);

v швидкий сон (швидкохвильовий, або парадоксальний).

Повільний сон

При засинанні людина занурюється в повільний сон, послідовно проходячи чотири стадії: дрімоту, поверхневий сон, сон помірної глибини і глибокий сон. Психічна активність у повільному сні представлена уривчастими неемоційними думками, а час, проведений у сні, зазвичай недооцінюється. У молодих здорових людей поверхневий сон займає близько половини часу всього нічного сну, а глибокий сон 20–25 %.

Парадоксальний (швидкий) сон

Повільний сон завершується зміною пози, після чого йде різкий перехід до фази парадоксального сну: на електроенцефалограмі (ЕЕГ) відзначається десинхронізація, тобто високовольтна повільна активність змінюється швидкими низькоамплітудними ритмами, як при пробудженні, однак парадоксальним чином при цьому повністю розслабляються всі гладенькі м’язи тіла та виникають швидкі рухи очей. Крім того, спостерігаються нерівномірність пульсу і дихання, сіпання лицьових м’язів, пальців, кінцівок. При пробудженні під час парадоксального сну майже 80 % людей повідомляють про переживання емоційно забарвлених сновидінь. Фаза швидкого сну займає близько 20 % часу сну.

Повільний сон і наступний за ним парадоксальний сон формують цикл з періодом близько 1,5 години. Нормальний нічний сон складається з 4–6 таких циклів.

Що ж таке сновидіння?

За міфами Стародавньої Греції, богом сновидінь є Морфей. Його батьком є Гіпнос — бог сну. Морфей може набувати будь-якої форми та приходити до людей уві сні. Він може абсолютно точно копіювати голос або стиль мовлення людини, яку зображує. Але це лише міф.

Насправді сновидіння являють собою суб’єктивно пережиті уявлення, які регулярно виникають під час сну й супроводжуються зоровими образами.

Сновидіння— це результат перекомбінації, перегляду інформації, що зберігається у пам’яті.

Наука, що вивчає сни й сновидіння, називається онейрологією.

Сновидіння бачать по кілька разів за ніч абсолютно всі люди. Ті, хто вважає, що не бачить снів чи бачить їх дуже рідко, їх просто не пам’ятають. Фізіологічною основою сновидінь можна вважати фазу швидкого сну. Будь-яка людина, розбуджена в цей період, скаже, що бачила сновидіння і може розповісти його зміст. Ступінь емоційного забарвлення сновидінь пов’язаний із частотою серцевих скорочень і дихання, ступенем звуження судин і виразністю електричної активності шкіри в останні хвилини швидкого сну.

Неймовірно, але й під час глибокого сну мозок здатний реагувати на зовнішні впливи. Трапляється, що вони дивним чином уходять у наші сновидіння. Ще Арістотель зауважив, що в момент піднесення до руки сплячого джерела тепла йому обов’язково присниться вогонь. Часто багато хто з нас може знайти уві сні відповіді на запитання, які мучили наяву. Відомо, що Д. Менделєєв саме уві сні зміг скласти періодичну систему елементів. Хімікові Ф. Кекуле приснилася змія, яка кусає себе за хвіст, у результаті чого йому вдалося зрозуміти циклічну будову молекули бензолу.

Розрізняють такіпорушення сну:

— порушення засинання і тривалості сну — інсомія;

— надмірна тривалість сну — гіперсомія;

— порушення циклу сну — неспання;

— сонні апное;

— нарколепсія і катаплексія;

— інші порушення.

Безсоння об’єднує різні стани, воно означає нездатність спати, незважаючи на те, що обставини це дозволяють. Безсоння — це порушення відчуття сну, глибини сну, порушення відчуття відпочинку. Безсоння знижує якість життя і впливає на працездатність.

Відомості про практичне застосування теоретичного матеріалу

Знання про сон та його біологічні особливості допоможуть раціонально розпланувати свій режим праці та відпочинку, розуміти потреби власного організму у відновленні життєвих сил.

 

 

Практикум

 

Порівняйте між собою фази сну:

Ознака Фаза повільного сну Фаза швидкого сну
     
     
     
     

 

Тестові завдання

Завдання 1–4 мають один правильний варіант відповіді. Виберіть правильний, на вашу думку, варіант, позначте його знаком ´.

 

1. Ланцюг послідовних реакцій організму, що є однією з форм пристосування тварин до умов життя,— це:

А таксис

Б тропізм

В рефлекс

Г інстинкт

А Б В Г
       

2. Послаблення або припинення певних реакцій організму— це:

А гальмування

Б збудження

В забування

Г зберігання

А Б В Г
       

3. Типові для людини дії або особливості поведінки, які стали її потребою,— це:

А мотивації

Б потреби

В звички

Г навички

А Б В Г
       

4. Неадекватне сприйняття, яке неправильно, викривлено, помилково відображає об’єкти, що діють на аналізатори,— це:

А спостереження

Б ілюзія

В увага

Г пам’ять

А Б В Г
       

Завдання 5–8 мають кілька правильних варіантів відповіді. Виберіть правильні, на вашу думку, варіанти, позначте їх знаком ´.

5. Механізмами поведінки людини є:

А інстинкти

Б увага

В безумовні рефлекси

Г умовні рефлекси

А Б В Г
       

6. Увага буває:

А мимовільна

Б довільна

В організована

Г неорганізована

А Б В Г
       

7. До процесів пам’яті належать:
А забування

Б гальмування

В впізнавання

Г зберігання

А Б В Г
       

8. Властивостями уваги є:

А обсяг

Б тривалість

В концентрація

Г розподіл

А Б В Г
       

 

Завдання 9–10 мають на меті встановити відповідності. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначте цифрою, доберіть відповідник, позначте буквою, і поставте позначку ´ у таблиці на перетині відповідних колонок і рядків.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.