Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Родина Brassicaceae (Cruciferae). МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра фармакогнозії і ботаніки

 

ЗБІРНИК ТЕСТІВ

«СИСТЕМАТИКА РОСЛИН»

Навчальний посібник з фармацевтичної ботаніки

Для підготовки студентів

Фармацевтичного факультету та ТПКЗ

до складання іспиту

«КРОК-1.Фармація» та «Модуль №2»

ЗАПОРІЖЖЯ 2012


 

Навчальний посібник з фармацевтичної ботаніки для підготовки студентів ІІ курсу спеціальності «Фармація» та «Технологія парфумерно-косметичних засобів» до Модулю №2 (Систематика рослин)та студентів IV курсу для підготовки до ліцензійного іспиту «Крок-1. Фармація»м. Запоріжжя: ЗДМУ. 108 с.

 

Кафедра фармакогнозії і ботаніки

Укладачі: доц. Корнієвський Ю.І.

Доц. Корнієвська В.Г.

Ас. Шкроботько П.Ю.

Ас. Яковлева О.С.

Відповідальний за випуск – доц. Корнієвський Ю.І.

 

Рецензенти: доктор фармацевтичний наук, завідувач кафедри токсикологічної та неорганічної хімії професор Панасенко О.І.

доктор фармацевтичний наук, завідувач кафедри фармацевтичної хімії, фармакогнозії, технології ліків ФПО, професор Мазулін О.В.

 

Розглянуто на засіданні методичної комісії

з фармацевтичний дисциплін

Протокол № «___» ___________ 2012 р.

 

 

Затверджено Центральною методичною Радою ЗДМУ

Протокол № 5 «17» травня 2012 р.


Вступ

 

Збірник тестових завдань з фармацевтичної ботаніки укладений у відповідності до робочої навчальної програми для студентів вищих фармацевтичних закладів освіти та фармацевтичних факультетів вищих медичних закладів освіти ІІІ-ІV акредитації.

Збірник тестів розроблений для складання Модуль 2 «Систематика рослин». Тести класифіковані по родинам : Acoraceae – 2, Alliaceae – 3, Apiaceae – 26, Asphodelaceae – 3, Asteraceae – 43, Betulaceae – 8, Brassicaceae – 14, Clussiaceae – 1, Convallariaceae – 4, Ericaceae – 7, Fabaceae – 23, Fagaceae – 7, Hippocastanaceae – 4, Lamiaceae - 44, Malvaceae – 3, Papaveraceae – 7, Poaceae – 4, Polygonaceae – 15, Ranunculaceae – 10, Rhamnaceae – 9, Rosaceae – 14, Scrophulariaceae – 6, Solanaceae – 11, Tiliaceae – 3, Urticaceae – 5, Valerianaceae – 6, Viburnaceae – 2; включені тести по генеративним органам: квітка, суцвіття, плід; діагностичні ознаки рослин за підручником А. Г. Сербіна «Фармацевтична ботаніка» (164 тести).

«Збірник тестів з фармацевтичної ботаніки» може бути використаний студентами 2 курсу спеціальності «Технологія парфумерно-косметичних засобів» та «Фармація»для підготовки до підсумкового модульного контролю Модуль 2 «Систематика рослин».


Родина Acoraceae

1. Для якої рослини характерні ботанічні ознаки: кореневище велике, повзуче, звивисте, з листовими рубцями, рожеве чи жовте-зелене. Жолобовидні стебла однобічно – сплющені, ребристі. Листки цілісні, мечовидні; яскраво-зелені, зібрані на відгалуженнях кореневищ. Суцвіття – початок.:

A. Allium cepa

B. Allium sativum

C. Polygonatum odoratum

D. Convallaria majalis

*E. Acorus cаlamus

2. Який плід характерний для Acorus calamus родини Acoraceae?

A. коробочка

*B. червонувата суха ягода

C. тригранний стручечок

D. стручок

E. біб

 

Родина Alliaceae

1. Який плід характерний для Allium cepa родини Alliaceae?

*A. коробочка

B. стручок

C. біб

D. горішок

E. листянка

2. У якої родини плоди і насіння не утворюються, рослина розмножується вегетативно «зубчиками».

A. Allium cepa

*B. Allium sativum

C. Polygonatum odoratum

D. Convallaria majalis

E. Acorus cаlamus

3. Для якої родини характерно: на першому році формується невелика прикоренева розетка піхвових, дудчастих, м’ясистих листків та проста, плівчаста цибулинка.

*A. Allium cepa

B. Allium sativum

C. Polygonatum odoratum

D. Convallaria majalis

E. Acorus cаlamus

Родина Apiaceae

1. Для визначення належності виду до родини були враховані такі ознаки: підземний орган - коренеплід, стебла ребристо-борозенчасті, порожні, листки багаторазово перисторозсічені, черешок з піхвою, суцвіття-складний зонтик, плід - запашний двомерикарпій з ефіроолійними канальцями в оплодні. Отже рослина належить до родини:

*А. Apiaceae

В. Asteraceae

С. Rosaceae

D. Fabaceaе

Е. Scrophulariaceae

2. Належність досліджуваних рослин до однієї родини підтвердили характерні ознаки плодів: вони розпадаються на 2 мерикарпії, мають поздовжні реберця з провідними пучками та міжреберні поглиблення з ефіроолійними канальцями. Отже, ці рослини належать до родини:

*А. Apiaceae

В. Asteraceae

С. Solanaceae

D. Fabaceaе

Е. Rosaceae

3. У аналізованої дворічної рослини є коренеплід: стебла ребристо-борозенчасті, порожнисті, листки багаторазово перисторозсічені, черешок з піхвою, суцвіття-складний зонтик, плід - двомерикарпії. Такі ознаки характерні для рослин родини:

*А. Apiaceae

В. Solanaceae

С. Fabaceaе

D. Asteraceae

Е. Brassicaceae

4. У суцвітті квітоніжки приблизно однієї довжини, головна вісь вкорочена, вузли дуже зближені, квітоніжки виходять з одного вузла. Це характерно для суцвіття:

*А. зонтик

В. щиток

С. китиця

D. колос

Е. кошик

5. Ефірна олія отримана з дрібних ценокарпних сухих дрібних плодів. Їх оплодень, який зростається з насіниною, має продовгуваті ефіроолійні канальці. Це плоди:

*А. вислоплідник (двомерикарпії)

В. сім'янка

С. горіх

D. біб

Е. стручок

6. Для двомерикарпіїв селерових характерне те, що ребристо-борозенчастий оплодень має ефіроолійні канальці і:

*А. зростається з насіневою шкіркою

В. розтріскується

С. має волосистий чубчик

D. розкривається по швам

Е. лігніфікується

7. Для ідентифікації плодів селерових використовують сукупність ознак оплодня: характер поверхні, кількість і вираженість ребер, боріздок:

*А. ефіроолійних канальців

В. смоляних ходів

С. членистих молочників

D. нечленистих молочників

Е. вмістилищ

8. В якості приправи зібрані прикорневі довго черешкові перисторозсічені листки петрушки, розташовані:

*А. розеткою

В. спірально

С. протилежно

D. хрест-навхрест

Е. мутовчасто

9. Отруйна рослина, що визначається має неприємний мишиний запах, червоно-фіолетові плями на стеблі і черешках. Це:

*А. Conium maculatum

В. Anisum vulgare

С. Apium graveolens

D. Foeniculusvulgare

Е. Anethum graveolens

10. Зібрана отруйна рослина, яка відноситься до родини селерових:

*А. Cicuta verоsa

В. Capsella bursa pastoris

С. Glaucium flavum

D. Erysimum canescens

Е. Ononis arvensis

11. Для отримання вітрогінної кропової води взяті двомерикарпії виду родини Apiaceae. Рослина має великі сизуваті листки тричі перисторазсічені на нитевидні сегменти, квітки жовті. Це:

*А. Foeniculus vulgare

В. Anisum vulgare

С. Carum carvi

D. Apium graveolens

Е. Anethum graveolens

12. З наявних підземних органів відібраний метаморфоз кореня, а саме:

*А. коренеплід моркви

В. кореневище конвалії

С. бульби картоплі

D. цибулина часника

Е. бульбоцибулина

13. В коренеплоді моркви поживні речовини відкладаються більш розвинутій частині:

*А. в лубі

В. первинній ксилемі

С. вторинній ксилемі

D. перидермі

Е. камбії

14. Рослина має кореневище товсте, спочатку щільне, округле, а восени-видовжене, міжвузля в корені порожнисті з горизонтально-поперечними перетинками. Це ознаки рослини родини Apiaceae:

*А. Cicuta virosa

В. Conium maculatum

С. Carum carvi

D. Daucus carota

Е. Anisum vulgare

15. Листкова пластинка нижніх стеблових листків анісу звичайного майже цілісна, її ширина лише трохи перевищує довжину. тому за формою пластинка ….

*А. округло-нирковидна

В. еліптична

С. ромбовидна

D. лопатева

Е. широкояйцевидна

16. У рослини стебла порожнисті, ребристі, суцвіття – складний зонтик, плід схизокарпний – вислоплідник (двомерикарпій), що містить ефірні олії. Такі ознаки характерні для представників родини ...

A. Fabaceae

*B. Apiaceae

C. Ericaceae

D. Brassiсаceae

E. Asteraceae

17. У досліджуваних рослин виявлені загальні ознаки плодів: розпадаються на 2 мерикарпії, які мають поздовжні реберця, де проходять провідні пучки, а між ними – поглиблення з ефіроолійними канальцями. Отже, ці рослини відносяться до родини …

А. Solanaceae

B. Lamiaceae

С. Papaveraceae

*D. Apiaceae

E. Rosaceae

18. Для якої рослини родини Apiaceae характерні плоди: мерикарпії еліптичні та яйцевидні; чотири головних ребра на спинній стороні мало випнуті, вкриті довгими емергенцями та короткими гачкуватими щетинками; три вторинних ребра згладжені, з одним-двома рядами шипиків:

A. Carum carvi

*B. Daucus carota

C. Cicuta virosa

D. Conium maculatum

E. Anisum vulgare

19. Для якої родини характерні ценокарпний гінецей із двох плодолистиків, зав’язь нижня двогнізда; на верхівці – золотистий диск чи 2 подушечки та пара стовпчиків?

A. Ericaceae

B. Malvaceae

C. Polygonaceae

D. Fabaceae

*E. Apiaceae

20. Для якої родини характерні квітки – актиноморфні, двостатеві, іноді (по краю зонтичків) зигоморфні, дво- чи одностатеві. Чашечка редукована до помітних чи малопомітних зубчиків, невеличкої окраїни, коронки, які залишаються при плодах разом з залозистим нектароносним диском. Тичинки чергуються з пелюстками:

A. Polygonaceae

B. Fabaceae

*C. Apiaceae

D. Malvaceae

E. Ericaceae

21. Плід якої рослини родини Apiaceae не розпадається на мерикарпії?

A. Carum carvi

B. Daucus carota

C. Cicuta virosa

D. Conium maculatum

*E. Anisum vulgare

22. Плід вислоплідник, який розпадається. Мерикарпії плоскі, яйцевидні, овальні або овально-видовжені, з тонкими солом’яно-жовтими краями та 5 жовтувато-бурими реберцями, з яких два бічних значно ширші трьох середніх характерні для представника родини Apiaceae…

A. Carum carvi

B. Anisum vulgare

*C. Anethum graveolens

D. Daucus carota

E. Apium graveolens

23. Плід вислоплідник, не розпадається чи розпадається при натискуванні, кулястий, буро жовтий, ребристий: 10 ребер злегка випуклі, звивисті, а 12 – прямі, нитковидні. Запах нестиглих плодів неприємний, «клоповий», а стиглих – специфічний, ароматний, характерний для:

A. Carum carvi

*B. Coliandrum sativum

C. Anethum graveolens

D. Daucus carota

E. Apium graveolens

24. Плоди темно-бурі, ребра світлі, помітно виступаючі, легко розпадаються на продовгуваті, серповидно-вигнуті, стислі з боків мерикарпії, характерні для:

*A. Carum carvi

B. Coliandrum sativum

С. Anethum graveolens

D. Daucus carota

E. Apium graveolens

25. У якої рослини родини Apiаceae складний зонтик у стадії плодоношення нагадує «пташине гніздо»?

A. Carum carvi

B. Anisum vulgare

*C. Daucus carota

D. Apium graveolens

E. Anethum graveolens

26. Виберіть тип плоду з такими характеристиками: ценокарпний, складається з 2-х мерикарпій, які мають 5 повздовжніх головних ребер між якими можуть бути розташовані вторинні ребра. В ефіроолійних канальцях оплодня міститься велика кількість ефірної олії. Це плід…

A. сім’янка

B. горіх

C. біб

D. стручок

*E. вислоплідник

 

Родина Asphodelaceae

1. Листки мечовидні; жолобчасті увігнуті, стеблообгортні; м’ясисті з восковим нальотом, край виїмчастий, із шипуватими зубцями характерні для:

A. Acorus calamus

*B. Aloe arborеscens

C. Convallaria majalis

D. Polygonatum odoratum

E. Avena sativa

2. Який плід характерний для Aloe arborеscens родини Asphodelaceae?

A. регма

B. горіх

C. стручок

D. піренарій

*E. циліндрично-тригранна коробочка, яка відкривається стулками

3. Яке суцвіття характерно для Aloe arboroscens родини Asphodelaceae?

A. пазушна китиця

B. головка

*C. верхівкова китиця

D. кошик

E. волоть

 

Родина Asteraceae

1. Зріз кореню оману витримали декілька хвилин у спирті, перенесли в гліцерин, розглянули під мікроскопом і виявили в клітинах основної паренхіми велику кількість сірих, блискучих сферокристалів різної величини. Назвіть виявлену речовину.

*А. інулін

В. крохмаль

С. глікоген

D. протеїн

Е. слиз

2. При фармакогностичному вивчені кореня кульбаби на поперечному зрізі видно тонкий білий шар, за яким розташований товстий шар сіро-білої кори в якій добре помітно багато концентрично розташованих шарів, які на поздовжньому зрізі мають вигляд анастомозованих трубок з зернистим наповненням. Ці трубки називаються …..

*А. молочники

В. канальці

С. лізигенні вмістища

D. смоляні ходи

Е. схизигенні вмістища

3. Рослина родини Asteraceae росте як бур’ян, багаторічна сріблясто-сіра з шовковистими волосками, генеративні пагони закінчуються волоттю кошиків. Це….

*А. Artemisia absinthium

В. Helianthus annuus

С. Bidens tripartita

D. Cichorium intybus

E. Echinacea purpurea

4. Корені родини Asteraceae використовують для укріплення волосся…..

*А. Arctium lappa

В. Tussilago farfarа

С. Calendula officinalis

D. Taraxacum officinale

Е. Tanacetum vulgare

5. Яка з перерахованих рослин родини Asteraceae містить алкалоїди.

*А. Echinops ritro

В. Bidens tripartita

С. Calendula officinalis

D. Achillea millefolium

Е. Tanacetum vulgare

6. Рослина із родини Asteraceae має ложе конічне голе, порожнисте всередині. Це

*А. Matricaria chamomilla

В. Matricaria inodora

С. Arthemisia absinthium

D. Anthemis arvensis

Е. Leucanthemum vulgare

7. Яка рослина родини Asteraceae використовується як жовчогінний засіб

*А. Helichrysum arenarium

В. Helianthus annuus

С. Inula helenium

D. Arctium lappa

Е. Tanacetum vulgare

8. Квітконосні пагони якої рослини родини Asteraceae використовують як антигельмінтний засіб.

*А. Tanacetum vulgare

В. Taraxacum officinale

С. Calendula officinalis

D. Centaurea cyanus

Е. Inula helenium

9. Для родини Asteraceae будова андроцею характерна тим, що ……

*А. Є 5 тичинок, пиляки яких зростаються в трубочку

В. Андроцей двобратній

С. Андроцей двосильний

D. Дві тичинки фертильні, а дві видозмінені в стамінодії

Е. Андроцей чотирисильний

10. Яка з перерахованих родин відноситься до космополітів……

*А. Asteraceae

В. Lamiaceae

С. Solanaceae

D. Valerianaceae

Е. Linaceae

11. Для яких перерахованих родин продукт запасу – інулін….

*А. Asteraceae

В. Lamiaceae

С. Solanaceae

D. Betulaceae

Е. Linaceae

12. Визначте рослину родини Asteraceae з крайовими несправжньоязичковими стерильними квітками і двостатевими трубчастими, яка використовується як олійна культура ……

*А. Helianthus annuus

В. Artemisia absinthium

С. Achillea millefolium

D. Calendula officinalis

Е. Chamomilla recutita

13. Для підродини латукові або язичкові родини Asteraceae характерно……

*А. наявність кошиків з язичковими квітками і молочників

В. наявність кошиків тільки з трубчастими квітками

С. наявність схизогенних вмістищ

D. наявність ефіроолійних залозок та інуліну

Е. наявність кошиків з язичковими та трубчастими квітками

14. Рослина родини Asteraceae має павутинисте опушення. Кошики поодинокі. Крайові квітки стерильні, зигоморфні, лійковидні, нерівномірно зубчасті, сині…

*А. Centaurea cyanus

В. Tussilago farfarа

С. Bidens tripartita

D. Echinops ritro

Е. Gnaphalium uliginosum

15. Після відцвітання появляються великі довгочерешкові прикореневі листки, знизу білувато-повстисті, зверху – темно-зелені голі. Це…..

*А. Tussilago farfarа

В. Arctium lappa

С. Calendula officinalis

D. Taraxacum officinale

Е. Tanacetum vulgare

16.Характерним для цієї родини є наявність членистих молочників, специфічних ефіроолійних залозок, інуліну, суцвіття кошик. Це родина…

*А. Asteraceae

В. Lamiaceae

С. Solanaceae

D. Plantaginaceae

Е. Fabaceae

17. Рослина родини Asteraceae використовується як гіпоглікемічний засіб. Із його коренів готують сурогат кави.

*А. Cichorium intybus

В. Taraxacum officinale

С. Calendula officinalis

D. Centaurea cyanus

Е. Inula helenium

18. Для отримання реп’яхової олії використовують корені рослини…

*А. Arctium lappa

В. Taraxacum officinale

С. Calendula officinalis

D. Bidens tripartita

Е. Echinacea purpurea

19. Яку рослину родини Asteraceae завезено в Європу з Мексики. Насіння цієї рослини містить 60% жирної олії ….

*А. Helianthus annuus

В. Inula helenium

С. Achillea millefolium

D. Calendula officinalis

Е. Chamomilla recutita

20. Які типи волосків являються діагностичною ознакою листка полині?

*А. Т-подібні

В. зірчасті

С. одноклітинні

D. пельтатні

Е. багатоклітинні

21. У рослини родини Asteraceae, що використовується для підвищення імунітету, кошики поодинокі, великі, верхівкові, крайові псевдоязичкові квітки видовжені, пурпурні або темно-червоні. Це:

А. Taraxacum officinale

*В. Echinacea purpurea

С. Achillea millifolium

D. Chamomilla recutita

Е. Artemisia absinthium

22. У кошиках представників Asteraceae можлива наявність усіх вказаних типів квіток, окрім ...

*A. двогубих

B. трубчастих

C. язичкових

D. псевдоязичкових

E. лійковидних

23. В епідермі виявлені ефіроолійні залозки, секреторні клітини яких розташовані в 3-6 ярусів двома рядами. Це дозволяє припустити, що рослина відноситься до родини ...

*A. Asteraceae

B. Scrophulariaceae

C. Solanaceae

D. Apiaceae

E. Lamiaceae

24. У рослини родини Asteraceae, що здатна укріплювати імунітет, стимулювати ЦНС і підвищувати потенцію, суцвіття корзинки великі, верхівкові, їх краєві квітки з подовженим, двозубчастим язичком, пурпурні чи темно-червоні. Отже, ця рослина – ...

*A. Echinacea purpurea

B. Achillea millefolium

C. Chamomilla recutita

D. Artemisia absinthium

E. Taraxacum officinale

25. Для якої рослини родини Asteraceae характерні ботанічні ознаки: кореневище багатоголове, м’ясисте, з довгими коренями, зовні темно-буре, подовжено-тріщинувате, з лізигенними вмістищами і блискучими вкрапленнями інуліну?

А. Calendula officinalis

B. Arctium lаppa

C.* Inula helenium

D. Tussilago farfare

E. Tanacetum vulgare

26. Для якої рослини родини Asteraceae характерні такі ботанічні ознаки: квітки зібрані в складні щитки, ложе кошиків напівкулясне, порожнисте, обгортка черепитчаста, листочки яйцевидно-ланцетні. Усі квітки трубчасті, двостатеві, плідні?

А. Calendula officinalis

B. Arctium lappa

C. Inula helenium

D. Tussilago farfare

E. *Tanacetum vulgare

27. Для якої рослини родини Asteraceae характерні плоди: сім’янки без бородавок, волосисті, сплющені, на верхівці з 2-3 остями, які, як і краї сім’янки, вкриті гострими емергенцями, спрямовані вниз?

А. Inula helenium

B. Calendula officinalis

C. *Bidens tripartita

D. Cichorium intylus

E. Arctium lappa

28. Для якої рослини родини Asteraceae характерний ценокарпний, сухий, однонасінний (псевдомонокарпний) плід – сім’янка з шкірястим оплоднем?

А. Taraxacum officinale

B. *Heliantus annuus

C. Bidens tripartita

D. Inula helenium

E. Arctium lappa

29.Для якої рослини Asteraceae характерний ценокарпний, сухий, однонасінний (псевдомонокарпний) плід – сім’янка з пір’ястим чубчиком, так звана летючка?

А. *Taraxacum officinale

B. Heliantus annuus

C. Bidens tripartita

D. Inula helenium

E. Arctium lappa

30. В однорічної прибережно-водної рослини родини Asteraceae листя трійчасто-роздільні, кошики верхівкові, квітки трубчасті, сім'янки плоскі, з 2-3 зазубрено-щетинистими виростами, які чіпляються за одяг й шерсть тварин. Це ...

A. Artemisia vulgaris

B. Chamomilia recutita

C Centaurea cyanus

D. Echinacea purpurea

*E. Bidens tripartita

31. У кошиках Calendula officinalis центральні квітки трубчасті, стерильні, а краєві

A. лійковидні, безплідні

B. трубчасті, плодущі

C. псевдоязичкові, плодущі

*D. язичкові, безплідні

E. псевдоязичкові, безплідні

32. Плоди Calendula officinalis – серпо- й гачкоподібно зігнуті сім'янки з вузьким носиком. Поверхня оплодня ...

A. повстисто-волосиста

B. гладка, блискуча

C. м'яко-волосиста

*D. нерівномірно-шипувата

E. щетиниста

33. При дослідженні ЛРС “корінь” родини Asteraceae, проведено реакцію Моліша (з α-нафтолом і концентрованою сульфатною кислотою) в результаті якої утворилось червоно-фіолетове забарвлення. Реакція з розчином Люголя (I2 в KI) дала негативний результат. Про наявність яких сполук свідчать такі результати виконаних реакцій.

* A. Інуліну

B. Крохмалю

C. Слизу

D. Алкалоїдів

E. Антраглікозидів

34. Для якої рослини родини Asteraceae характерно явище гетерокарпii?

A. Arctium lappa

*B. Calendula officinalis

C. Inula helenium

D. Tussilаgo farfara

E. Artemisia vulgaris

35. У якої рослини родини Asteraceae пiсля вiдцвiтання з’являються великi довгочерешковi прикореневi листки?

A. Arctium lappa

B. Calendula officinalis

C. Inula helenium

*D. Tussilаgo farfara

E. Artemisia vulgaris

36. Для рослин якої родини характерне утворення насiння без подвiйного заплiднення (апомiксис)?

A. Lamiaceae

B. Plantаginaceae

C. Linaceae

D. Solanaceae

*E. Asteraceae

37. Для рослин якої родини характерне “раннє” дозрiвання пилякiв (протерандрiя)?

*A. Asteraceae

B. Lamiaceae

C. Rosaceae

D. Papaveraceae

E. Ericaceae

38. Для якої рослини родини Asteraceae характернi суцвiття: кошики дрiбнi, цилiндрично-яйцевиднi, зiбранi у верхiвковi щiльнi складнi щитки:

A. Arctium lappa

B. Inula helenium

C. Artemisia absinthium

D. Artemisia vulgaris

*E. Achillea millefolium

39. Для якої рослини родини Asteraceae пiдземним запасаючим органом є стеблокорiнь або каудекс, який формується iз нижньоi здерев’янiлої, вкороченої частини пагонiв гiпокотиля i стрижневого кореня

A. Arctium lappa

B. Inula helenium

*C. Taraxacum officinalis

D. Artemisia vulgaris

E. Achillea millefolium

40. Для якої родини Asteraceae характерні багато чисельні Т-подібні волоски, які мають 2-4 клітинну ніжку, яка несе довго тонкостінну клітину з загостреними кінцями, прикріплену посередині і лежачу горизонтально. Крім того присутні ефіроолійні залозки, характерні для родини Asteraceae:

A. Arctium lappa

B. Inula helenium

C.Taraxacum officinalis

*D. Artemisia vulgaris

E. Achillea millefolium

41. В практиці заготовки сировини представників Айстрових під поняттям «квітки» мають на увазі як окремі квітки, так і суцвіття. Але ботанічне поняття «Квітки» правильне для …

*A. Centaurea cyanus

B. Gnaphalium uliginosum

C. Arnica montana

D. Echinops ritro

E. Bidens tripartita

42. Родина Asteraceae являється найбільш багаточисельною серед всіх із відділу Magnoliophyta. До лікарських видів цієї родини, які вимагають охорони і занесені до Червоної книги України відноситься…

A. Centaurea cyanus

B. Gnaphalium uliginosum

*C. Arnica montana

D. Echinops ritro

E. Bidens tripartitа

43. Для якої родини Asteraceae характерні прості волоски, які містять по 4-7 коротких клітин біля основи і довгу, товстостінну, злегка хвилясту клітину. Присутні ефіроолійні залозки, характерні для родини Asteraceae:

A. Arctium lappa

B. Inula helenium

C.Taraxacum officinalis

D. Artemisia vulgaris

*E. Achillea millefolium

 

Родина Betulaceae

1. Запропоновано визначити однодомне дерево з білою корою. Листки і гілочки всіяні смоляними залозками; суцвіття - сережки: чоловічі - довгі пухкі, жіночі - короткі щільні; плоди - дрібні горіхи із двома крильцями. Дані ознаки дозволяють віднести рослину до роду ...

*A. Betula

B. Rhamnus

C. Frangula

D. Quercus

E. Viburnum

2. У берези чоловічі і жіночі складні суцвіття - тирси - мають пониклу головну вісь, яка несе дихазії одностатевих квіток. Отже, тирси берези подібні до...

A. китиці

*B. сережки

C. волоті

D. колоска

E. султана

3. Для якої родини характерна наявність молодих листків яскраво-зелених, блискучих, клейких через смолисті, бородавчасті, пельтатні залозки.

*A. Betulaceae

B. Tiliaceae

C. Malvaceae

D. Fagaceae

E. Rosaceae

4. Однодомне дерево з розлогою кроною, кірка стовбура – береста, біла, гладенька з горизонтально видовженими сочевичками, легко відшаровується тонкими пластинками. Це…

*A. Betula verrucosa

B. Alnus incana

C. Alnus glutinosa

D. Juglans regia

E. Tilia cordata

5. Плід – плескатий, довгасто-еліптичний крилатий горіх довжиною 1-5 мм. Два широких перетинчастих крильця утворюються з брактей. Характерний для:

А. Alnus glutinosa

B. Alnus incana

*С. Betula verrucosa

D. Corylus avellana (ліщина)

6. Для якого представника родини Betulaceae характерний плід:

А. однонасінні превдомонокарпні маленькі горішки зі шкірястим вузьким кільцем

*В. плескатий, довгасто-еліптичний крилатий горіх

С. несправжня суха кістянка

D. однокістянка

Е. коробочка

7. Запропоновано визначити однодомне дерево з білою корою. Листки і гілочки всіяні смоляними залозками; суцвіття - сережки: чоловічі - довгі пухкі, жіночі - короткі щільні; плоди - дрібні горіхи із двома крильцями. Дані ознаки дозволяють віднести рослину до роду ...

*A. Betula

B. Rhamnus

C. Frangula

D. Quercus

E. Viburnum

8. Сережковидні чоловічі і жіночі тирси з головною віссю, що поникла, і дихазіями одностатевих квіток характерні для .

*A. Betula verrucosa

B. Plantago major

C. Hippophae rhamnoides

D. Lavandula spica

E. Aesculus hippocastanum

 

Родина Brassicaceae (Cruciferae)

1. Квітки, що мають хрестовидні чашечку і віночок, відповідають за будовою формулі: Са2+2СоnA 2+4G(2) і утворюють плоди стручки, характерні для родини.

*А. Brassicaceae

B. Apiaceae

C. Asteraceae

D. Solanaceae

E. Rosaceae

2. У препарованих квітках капустяних виявлено секреторні структури

*А. нектарники

B. сочевички

C. гідатоди

D. продихи

E. шипи

3. З гербарних зразків студент вибрав представника родини капустяних, а саме..

*А. Erysimum diffusum (E. canescens)

B. Polygonum aviculare

C. Rosa canina

D. Rumex acetosа

E. Ononis arvensis

4. Порівняння представників родини Brassicaceae показало, що здебільшого їх квітки зібрані в суцвіття..

*А. китиця, волоть

B. щиток, зонтик

C. голівка, кошик

D. початок, колос

E. складний зонтик, складний щиток

5. У квітці представника Brassicaceae чотири вільні пелюстки розташовані навхрест, що характеризує віночок..

*А. хрестоподібний

B. зірчастий

C. блюдцеподібний

D. колeсоподібний

E. гвіздковидний

6. В епідермі листа родини капустяні продиховий апарат включає три побічні клітини, з яких одна менша чим дві інші, тобто за типом апарат..

*А. анізоцитний

B. аномоцитний

C. актиноцитний

D. діацитний

E. паразитний

8. При комплексному лікуванні виразки шлунка і дванадцятипалої кишки використовують сік, що містить вітамін U, отриманий із ...

А. Sinapis nigra

B. Capsella bursa pastoris

С. Sinapis alba

*D. Brassica capitata

E. Erysimum canescens

9. Із запропонованих рослин вибрана рослина, яка відноситься до родини капустяних. Це …

A. Arctostaphylos uva-ursi

*B. Erysimum canescens

C. Urtica dioica

D. Polygonum аviculare

E. Chamomilla recutita

10. Яка рослина родини Brassicaceae має плоди – стручки, спрямовані косо вгору (під кутом 45°), циліндричні, довжиною 3-5 см (удвічі довші від плодоніжки), горбкуваті, із шилоподібним носиком.

A. Brassica nigra

B. *Brassica juncea

C. Brassica alba

D. Brassica oleraceae

E. Capsella bursa pastoris

11. Яка рослина родини Brassicaceae має плоди – стручки, притиснуті до стебла, чотиригранні, довжиною 1-2 см з коротким тонким носиком. Стулки з трьома жилками, з яких виділяється тільки середня.

A. Brassica nigra*

B. Brassica juncea

C. Brassica alba

D. Brassica oleraceae

E. Capsella bursa pastoris

12. Яка рослина родини Brassicaceae має плоди – стручки, довжиною 2-4 см, на здовжених, тонких плодоніжках, відхилених від стебла на 90°. Носик стручка довгий, сплюснуто – мечовидний, стулки шорстко – волосисті, горбочкуваті. З 3-5 виступаючими жилками.

A. Brassica nigra

B. Brassica juncea

C. Brassica alba*

D. Brassica oleraceae

E. Capsella bursa pastoris

F. Brassica oleracea

13. Капуста городня має плід:

A. Качан

*B. Стручок

C. Гарбузина

D. Коробочка

E. Цинародій

14. При мікроскопічному дослідженні препарату листка спостерігали звивистостінні епідермальні клітини, продиховий комплекс анізоцитного типу, опушення одноклітинними волосками зірчатої форми з бородавчатою поверхнею. Багаточисельні розгалужені волоски 3, 6, рідше 2 або 7 кінцеві з грубобородавчатою поверхнею. Ознаки характерні для трави:

*A. Грициків

B. Череди

C. Материнки

D. Чистотілу

E. Деревію

 

Родина Clusiaceae

1. Для якої рослини характерні ознаки: стебла прямостоячі, у верхній частині галузисті; буровато-червонуваті; на гладкій поверхні виділяються дві опуклі повздовжні лінії. Характерні вмістилища з темним секретом. Листки супротивні, сидячі, довгасто-яйцевидні або еліптичні; цілокраї з численними світлими і темними залозками. Суцвіття-щитковидний тирс.

A. Ledum palustre

B. *Hypericum perforatum

C. Adonis vernalis

D. Ranunculus acris

E. Brassica nigra

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.