Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Система насінництва картоплі

Система насінництва кукурудзи

Гібриди кукурудзи значно підвищують урожай лише в першому поколінні. Це й визначає особливість насінництва культури, тобто є потреба щороку вирощувати таке насіння на ділянках гібридизації. Виробництво насіння всіх батьківських форм гібридів кукурудзи сконцентровано в наукових підрозділах. Другою ланкою системи насінництва гібридної кукурудзи є спеціалізовані господарства. На ділянках гібридизації вони вирощують насіння 1-го покоління гібридів, що використовується потім для висівання, на товарні цілі. Заключним етапом у системі організації виробництва насіння є сушіння й обмолочування качанів, очистка, калібрування і передпосівна обробка насіння, які проводяться на кукурудзообробних заводах.Збереження високих урожайних властивостей районованих гібридів можливе при дотриманні в процесі насінництва високої типовості батьківських форм за морфологічними та ^господарсько-біологічними властивостями, повноцінною стерильністю материнських компонентів, а також здатністю чоловічих форм закріплювати стерильність чи відновлювати фертильність, що використовується при схрещуваннях.

Система насінництва багаторічних трав

Організація насінництва багаторічних трав спрямована на концентрацію виробництва насіння в найсприятливіших за кліматичними умовами зонах. Виробництвом насіння займаються спеціалізовані насінницькі господарства, а його очисткою – міжгосподарські насіннєві станції з використанням механізованих насіннєвих заводів і пунктів . Науково-дослідні установи – оригінатори сортів забезпечують вихідним матеріалом (супереліта та еліта) дослідно-виробничі господарства науково-дослідних установ, учгоспів вузів і технікумів.

Дослідно-виробничі господарства виробляють насіння еліти і І репродукції районованих та перспективних сортів в обсязі, що забезпечує потребу спеціалізованих насінницьких господарств (яких є по 1–2 в кожному районі) для сортозаміни і сортооновлення. Спеціалізовані насінницькі господарства розмножують насіння еліти та І репродукції і здають його на обласні станції по насінництву трав. Тут насіння очищають, зберігають і реалізують

господарствам. Господарства розмножують насіння на насінницьких ділянках до II–IV репродукцій для повного забезпечення своїх потреб і продажу державі. В Україні в 1990 р. діяло 67 насіннєвих заводів і пунктів продуктивністю 55–60 тис. Т насіння за сезон. Така система насінництва дає змогу забезпечити колгоспи і радгоспи та інші господарства сортовим насінням багаторічних трав не нижче IV–V репродукцій.

Система насінництва картоплі

Врожай картоплі при вегетативному розмноженні значною мірою залежить від якості садивного матеріалу, тобто забезпечення господарств високопродуктивним оздоровленим садивним матеріалом є головним завданням системи насінництва.

Для виявлення кращих зон вирощування високоякісного насіннєвого матеріалу в Україні проведена велика робота по визначенню ступеня виродження картоплі, тобто ураження її вірусними хворобами за різних природнокліматичних умов. В Україні виділено чотири зони залежно від характеру та інтенсивності виродження картоплі. У кожній з них встановлені терміни сортооновлення.

Зона найменшого виродження(Карпати)–це гірські райони Закарпаття й Чернівецької області. Умови для вирощування насіннєвої картоплі тут найкращі.

Зона незначного виродження –Чернігівська, Волинська, Рівненська, Житомирська,Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, а також північні райони Вінницької, Київської,Сумської та Хмельницької областей. Тут сприятливі умови для вирощування як насіннєвої, так

і продовольчої картоплі.Зона помірного виродження–Полтавська, Черкаська області, північні райони Кіровоградської і Харківської та південні райони Київської, Сумської, Хмельницької та Вінницької областей.

Зона сильного виродження– Луганська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Херсонська області та Крим. Тут умови для вирощування картоплі без зрошення несприятливі.

Учені багатьох країн, вирішуючи справу поліпшення насінництва картоплі, знезараження її від вірусів, дійшли висновку про потребу створення закритих районів (зон) товарного насінництва й вирощування безвірусної насіннєвої картоплі для сортооновлення. В Україні в різний час затверджено 17 закритих районів товарного насінництва. Для визначення районів і зон товарного насінництва, закритих за пропозицією вчених (О. Й.

Онищенко, 1962 р.), розроблені такі вимоги:

1) придатність грунтово-кліматичних і фітосанітарних умов, а також економічна доцільність ведення насінницької роботи з картоплею; наявність природних перепон (ліси, луки, пасовиська, болота, ріки, озера) для захисту від попелиць–переносників вірусів, що можуть

прилітати з-за меж району. На межах з іншими районами, де немає природних перепон, слід створювати лісові смуги або висаджувати захисні смуги завширшки до 100 м картоплі здоровим насіннєвим матеріалом на продовольчі цілі;

2) зведення до мінімуму посівів овочевих культур, оскільки вони є резерваторами переносників вірусних хвороб;

3) карантин на завезення й вивезення насіння з району;

4) вирощування в районі певних сортів як у господарствах, так і в населення. Система організації насінництва картоплі, що діє в Україні, зумовлює певний порядок виробництва елітного і сортового насіннєвого матеріалу Вихідним матеріалом у насінництві картоплі є еліта. Вирощуванням її в Україні займаються науково-дослідні установи і навчально-дослідні господарства вузів, а також господарства І групи ;., закритих районів і зон товарної насіннєвої картоплі. Якість елітного матеріалу щороку визначають методом ґрунтового контролю в Інституті картоплярства. Контроль за виконанням насінницьких заходів при вирощуванні еліти, заготівлю її й реалізацію здійснюють Міністерство агропромислової політики України і об'єднання «Сортнасіновоч». Еліту розмножують у спеціалізованих господарствах закритих і адміністративних районів.

72Потребу в насінні планують, виходячи з посівних площ і вагових норм його висіву. Якщо при складанні річного плану господарства можна користуватися усередненими для культур нор­мами висіву насіння, то в планах госпрозрахункових підроз­ділів, робочих планах з проведення посіву застосовують індивідуальні норми. Ці норми враховують кількість зерен на 1 га, які забезпечують оптимальну густоту рослин, що залежить від сорту, строків і способу посіву, якості насіння, ґрунту, попередників, забезпеченості поживними речовинами тощо. Умови можуть відрізнятись не лише у виробничих підрозділах, а й на окремих ділянках земель, що зумовлює відповідне визначення норм висіву насіння.

У плані передбачають створення в необхідних розмірах відновлювального страхового фонду насіння в розмірі 10—15 % загальної потреби насіння ярих культур.

Потребу в насінні для посівів під урожай планового року, як правило, задовольняє продукція, вироблена в передплановому році, а потребу в насінні для посіву озимих культур покривають продукцією планового року. Крім того, передбачають придбання насіння для сортозаміни й сортооновлення.Заміну сорту певної культури планують з появою нових продук­тивніших районованих сортів порівняно з тими, що їх вирощують. У таких випадках передбачають придбання насіння в спеціалізованих насінницьких господарствах чи науково-дослід­них установах. Сортооновлення періодично передбачають для всіх сільськогосподарських культур з урахуванням прийнятого порядку ведення насінництва.

 

 

59) Селекція озимої та ярої пшениці в УкраїніМайже завжди впливала на загальний напрямок землеробства та була основною частиною економіки. В першій половині ХІХ століття площі озимої пшениці були обмежені, а в порівнянні з ярою вони були в багато разів меншими. Такі сорти ярої пшениці як Білотурки, Арнаутки, Полтавки, та інші поєднували в собі дуже важливі господарсько-корисні ознаки. В 1933 році була організована група селекції ярої пшениці. Як самостійний підрозділ селекцію ярої пшениці організовано у 1973 році. підрозділом керували Кучумов П.В., Ватуля Є.О, Голік В.С. Напрями діяльності – створення скоростиглих і середньостиглих сортів м’якої і твердої пшениці .Ведеться селекція безостої твердої пшениці, м’якої та твердої , що поєднують відмінні макаронні і хлібопекарські властивості, круп’яної полби, м’якої надсильної. В 1947 році було районовано перший сорт ярої твердої пшениці Народна. Всього створено 21 сорт м’якої пшениці, з яких 12 районовано та 28 сортів твердої пшениці, з яких 12 внесено в Реєстр. Селекційні сорти озимої пшениці в США були створенні шляхом індивідуального добору з Кримок, або схрещуванням з їх участю. Один із таких сортів, що являв собою лінію із Кримок, був завезений до Японії, де він прийняв участь (як компонент схрещування) в створенні всесвітньо відомого тригенного карлика Норін 10.

60) Селекція озимого та ярого ячменю.Розвиток селекції ярого ячменю тісно пов’язаний з іменами видатних дослідників академіка АН УРСР Сапегіна А.О. та його учня академіка ВАСГНІЛ Гаркавого П.Х. З кінця 30-х років основним методом селекції ярого ячменю стає гібридизація. Починається планомірний процес поліпшення геному ячменю. На той час селекціонери Західної Європи були вже далеко попереду в удосконаленні морфотипу ячменю. Тому їх сортам віддається перевага при включенні до гібридизації. Селекція озимого ячменю була розпочата значно пізніше. Протягом останніх років ведеться селекція ярого ячменю згідно розробленою концепцією селекції на підвищену адаптивність до мінливих умов вирощування з метою зростання й стабілізації врожаїв виробництві.Потенціал урожайності сортів використовується в Україні в середньому на 30—50%, знижуючись в окремі роки до 24—26%, а в деяких областях — навіть до 20%. Для порівняння, в Нідерландах потенціал сортів використовується на 70, у Данії та Швеції — на 50—60%. Широко поширений у виробництві сорт ярого ячменю Вакула (в держреєстрі з 2003 року), який вирізняється високим і стабільним врожаєм в усіх зонах країни, має велике вирівняне зерно, здатний до кущіння на рівні дворядних стандартів характеризується стійкістю до вилягання і хвороб. Особливо цінною є його висока посухостійкість. У 1971—1984 pp. були районовані типово озимі сорти Оксамит, Зимран, Паралелум 402 і Роман, однак сорт-дворучка Од 46, хоча і поступався вищенаведеним сортам морозостійкістю, продовжував займати найбільші площі посіву.


 


61)Селекція соняшникаСоняшник — одна із найбільш розповсюджених олійних культур світу і досить поширених сільськогосподарських рослин України. Соняшникова містить близько 90% ненасичених жирних кислот, особливо лінолевої і олеїнової. У світі площа під соняшником складає 17 млн. га, в Україні — 1,8 млн. га. В Україну і Росію соняшник потрапив у XVIII ст, де після тривалого добору отримали розповсюдження місцеві сорти олійного та лузального соняшника — Зеленка, Фуксинка, Масленок, Пузанок та ін. Справжнім батьком наукової селекції соняшника вважається великий селекціонер Василь Степанович Пустовойт, який почав селекцію соняшника в 1912 р. на дослідній станції „Круглик” на Кубані. Олійність соняшника була підвищена з 20 до 50% і більше.Тому, СРСР вважається батьківщиною олійного соняшника, В наш час в селекційних установах і виробництві в Україні та інших країнах на полях переважають гетерозисні гібриди. Отримано велику кількість спільних гібридів з Інститутом рослинництва ім. В.Я. Юр’єва та Інститутом олійних культур (Українська академія аграрних наук). Спільно з французькою фірмою „Рустіка” створені гібриди соняшнику Урсус, Медальон, Ялон, Мулхацен, Аттіла, які завдяки стійкості до нових рас вовчка успішно вирощуються у Франції, Іспанії, інших країнах Європи.

 

62)Селекція кукурудзиКукурудза — найстародавніша сільськогосподарська культура Америки і до цього часу її дикий предок невідомий. Археологічні знахідки вказують на те, що в Мексиці кукурудзу вирощували вже 10 тис. років тому.

З використанням масового добору, найстарішого і найбільш простого методу поліпшення кукурудзи, одержана більшість вільнозапильних сортів.Цей метод використовував видатний піонер селекції Джеймс Л. Рейд в США. Створений їм сорт Reid Yellow Dent вирощувався на ¾ зайнятих кукурудзою площ у кукурузному поясі США протягом не менш 50 років. Перші самозапильні лінії (СЗЛ) були виділені з сортів Рейд, Ланкастер, Міннесота, Лімінг, Фултон та ін. На сучасному етапі селекції кукурудзи були створені синтетичні популяції, що є гібридом, який складається з більш, ніж чотирьох ліній і наступне потомство якого вирощується шляхом масового добору. Сьогочасно основним вихідним матеріалом для створення СЗЛ є прості, трьохлінійні та інши гібриди кукурудзи. Вважається, що сучасні комерційні гібриди повинні не тільки мати господарсько — цінні ознаки, а і позитивно реагувати на збільшення густоти посівів.У державному реєстрі в Україні знаходяться 30 гібридів і сортів, Площі посіву під гібридами кукурудзи за період 2000-2008 рр. становили в Україні 10-15%, а в Одеській області в окремі роки – більше 50% загальної площі посівів культури. Розроблена перша в Україні методика генетичного поліпшення кукурудзи на основі добору в популяціях за ДНК-маркерами. До Реєстру сортів рослин на 2008 рік занесений перший в Україні гібрид кукурудзи, створений з використанням ДНК-технологій – Діалог .СОРТИ Одеський 385 МВ, Веселка МВ, Шаланда МВ, Легіон 400, Док МВ поєднують генетичний потенціал високої продуктивності та потужну адаптивну здатність – високий рівень жаро-, посухостійкості; Евріка МВ вирізняється відмінною стійкістю до посухи, Галера МВ забезпечує високий врожай сухого зерна в умовах Лісостепу.

 

63) Селекція зернових горох соя та зернобобовіСелекція гороху пройшла декілька якісних етапів по створенню сортів, які б гарантовано давали високі урожаї. За ці роки змінився габітус рослини, його морфометричні і біологічні показники. З ростом виробничої урожайності зростав і рівень потенційної урожайності. Якщо для сортів 40-70-х років ХХ ст. рівень урожайності не перевищував 3,0 т/га, то вже у 70-90-х роках потен­ційна урожайність сортів подолала межу у 4,0 т/га .На теперішній час вдосконалення селекційних програм постійно потребує нового вихідного матеріалу, основним джере­лом якого є світова колекція.До вихідного матеріалу також можна віднести і форми, створені впродовж виконання певних програм. При ство­ренні сорту необхідною умовою є порівняння нового матеріалу з кращими світовими зразками. Матеріалом для досліджень, проведених впродовж 2007-2009 рр. в ла­бораторії селекції гороху Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр'єва НА- АН,слугували 77 колекційних сортозразків різного походження.СОЯ На базі нових сортів сої створені та підтримуються лінії, які несуть гени чоловічої стерильності пилку. Серед найбільш поширених сортів сої виділені ті, насіння яких в найбільшій мірі придатне для використання на харчові цілі. Підтримується колекція високопродуктивних форм сої, нуту, гороху, добре пристосованих до посушливого клімату півдня України.У сільськогосподарське виробництво впроваджені створені у відділі сорти зернобобових культур:
1) скоростиглі сорти сої – Васильківська, Мар'яна, Блискавиця, придатні для вирощування у всіх регіонах України;2) середньостиглі сорти сої інтенсивного типу, з високою продуктивністю (урожай близько 40 ц/га) – Хаджибей Берегиня, Донька, Мельпомена для степової та південної лісостепової зон країни;3) посухостійкі сорти сої – Аркадія одеська, Ельдорадо, Ятрань для вирощування в суходільних умовах степової та південної лісостепової зон України; 4) високобілкові сорти сої – Аркадія одеська, Берегиня, Одеська 150А, Донька, Фарватер для переробки на кормові та харчові продукти;5) посухостійкі сорти нуту, Розанна, Пам'ять, для вирощування в степових регіонах України; крупнонасінні сорти Антей, Тріумф, Буджак, з високою якістю насіння, для приготування харчових продуктів; посухостійкі сорти з підвищеною стійкістю до фузаріозу – Александрит, Пегас, для використання на кормові цілі;6) сорт гороху Світ, який вирізняється високою стійкістю до вилягання, потенційною продуктивністю до 50 ц/га, придатний для збирання прямим комбайнуванням.Інституту генетики і цитології Національної академії наук Білорусі створив сорт сої Вілія. Спільно з Бєлгородською сільськогосподарською академією Російської Федерації селектовані сорти сої Бєлгородська 48 та Бєлор. Вихідний матеріал для селекції нуту постійно одержується з Міжнародного Інституту напівпосушливих тропіків (Індія) та Міжнародного центру сільськогосподарських досліджень в посушливих зонах (Сирія). Спільно з Всеросійським інститутом зернобобових і круп’яних культур (м. Орел) виведено два сорти гороху, які вирізняються високою насіннєвою продуктивністю та доброю технологічністю у вирощуванні.

64) система насінництва в УкраїніВ Україні досить сприятливі ґрунтово-кліматичні умови, на відміну від західної Європи, США, Канади, для формування насіння зернових, зернобобових культур з високими посівними і урожайними якостями. С/г виробництвом та науковими закладами України набутий досить ефективний практичний досвід та методологія виділення мікрозон гарантованого формування високоякісного насіння і її практична реалізація. Наприклад, найкращі умови формування насіння цукрових буряків в Європі знаходяться на території Черкаської, Київської, Вінницької областей. В останні роки, за даними грунтового сортового контролю, такі показники як сортова типовість та ступінь стерильності значно покращились. Наявність сортових домішок в них в 2,5 раза менше, ніж в середньому по Україні. Таке насіння наближається до кращих зразків зарубіжних компаній.У вітчизняних селекційних установах значно зросли сортові і посівні якості батьківських форм. Це дозволяє отримувати високоякісне насіння гібридів, яке у 4-5 разів дешевше за імпортне. 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.