Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Членство у Товаристві.

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО СТУДЕНТІВ
СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ

м. Сєвєродонецьк
_______ рік


Загальні положення.

1.1. Наукове товариство студентів Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (далі - Товариство) є самоврядним об’єднанням студентів університету, яке діє на громадських засадах.

1.2. Товариство діє згідно з чинним законодавством України, Статутом Університету та цим Положенням.

1.3. Принципи діяльності Товариства:

1) свобода наукової творчості;

2) добровільність, колегіальність, відкритість;

3) рівність права осіб, які навчаються, на участь у діяльності Товариства.

1.4. Назва Товариства:

1.4.1. Українською мовою: Наукове товариство студентів Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля;

1.4.2. Англійською мовою: Students Research Society of Volodymyr Dahl East Ukrainian National University.

1.5. Товариство має власну символіку, яка затверджується Конференцією Товариства.

1.6. Товариство може мати власну печатку, бланк, інші атрибути, які є похідними від університетських.

Мета та завдання Товариства.

2.1. Основною метою діяльності Товариства є всебічне сприяння науковій, винахідницькій та іншій творчій діяльності студентів та аспірантів.

2.2. Основні завдання Товариства:

- сприяння формуванню умов для розкриття наукового та творчого потенціалу студентів та аспірантів;

- пошук та підтримка талановитих дослідників серед студентів та аспірантів, надання їм всебічної допомоги;

- сприяння формуванню особистості дослідника, сучасного вченого з широким демократичним світоглядом;

- організація та розвиток міжвузівського та міжнародного наукового та культурного співробітництва;

- інформаційна діяльність тощо.

2.3. Для виконання своїх завдань Товариство:

- організовує роботу студентів та аспірантів у наукових осередках;

- готує та представляє Вченій Раді, ректорату та структурним підрозділам університету пропозиції щодо розвитку та вдосконалення наукової та творчої діяльності студентів;

- організовує та проводить щорічні наукові конференції студентів;

- сприяє та організовує видання наукових праць студентів та аспірантів;

- проводить конкурси на здобуття грантів та інші заохочувальні заходи для стимулювання наукових досліджень студентів;

- організовує та заохочує студентів та аспірантів до участі у наукових конференціях молодих вчених;

- представляє кандидатів та подає пропозиції до Вченої Ради університету, ректорату та факультетів на отримання іменних стипендій і премій для молодих вчених;

- сприяє розвитку міжвузівського співробітництва студентів;

- здійснює контакти з установами, організаціями та підприємствами, що пов'язані з діяльністю НТС;

- здійснює іншу діяльність відповідно до даного Положення.

Членство у Товаристві.

3.1. У роботі Товаристві можуть брати участь всі студенти.

3.2. Членом Товариства може бути студент, який визнає Положення про Товариство, активно займається науковою діяльністю в одній із секцій Товариства.

3.3. Прийом у члени Товариства проводиться секцією Товариства на підставі письмової заяви вступаючого.

3.4. Член Товариства користується правом:

- обирати та бути обраним у керівні органи Товариства;

- брати участь в обговоренні усіх питань діяльності Товариства;

- брати участь у роботі наукових конференцій, конкурсів та інших заходів, що проводить Товариство;

- представляти результати своєї наукової роботи у виданнях Товариства;

- отримувати методичну, інформаційну та іншу допомогу з боку Товариства.

3.5. Член Товариство зобов'язаний:

- дотримуватись Положення про Товариство;

- брати участь у роботі секцій Товариства.

3.6. Припинення членства у Товаристві:

3.6.1. Член Товариства може бути виключений з Товариства за порушення Положення про Товариство.

3.6.2. Питання про виключення члена Товариства вирішується секцією Товариства. За виключеним з Товариство зберігається право у двохмісячний строк подати апеляцію до Ради Товариства.

3.6.3. Припинення членства у Товаристві може бути здійснено за заявою члена Товариства або у випадку закінчення навчання в університеті.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.