Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

До комплексних контрольних робіт з дисципліни «Порівняльна морфологія, спеціальна патоморфологія і судова ветеринарна медицина»МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА

УКРАЇНИ

Полтавська державна аграрна академія

Факультет ветеринарної медицини

Кафедра патологічної анатомії та патофізіології

 

«Затверджую»

Проректор з науково-педагогічної роботи, доцент

______________ Костенко О.М.

“______”___________2013 року

ПАКЕТ

КОМПЛЕКСНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ

«Порівняльна морфологія, спеціальна патоморфологія і судова ветеринарна медицина»

для напрямку підготовки 6.110101 «Ветеринарна медицина»

 

 

Схвалено на засіданні кафедри патологічної анатомії та патофізіології

протокол № ___ від "___" ___________ 2013 р.

Завідувач кафедри патологічної анатомії

та патофізіології Скрипка М.В.

 

Схвалено на засіданні Науково-методичної ради напрямку підготовки 6.11.101 «Ветеринарна медицина»

Протокол № від 2013 р.

Голова Науково-методичної ради напрямку підготовки «Ветеринарна

медицина» І.В. Лавріненко

 

Полтава 2013

АНОТАЦІЯ

до комплексних контрольних робіт з дисципліни «Порівняльна морфологія, спеціальна патоморфологія і судова ветеринарна медицина»

Метою комплексної контрольної перевірки є встановити рівень залишкових знань студентів з дисципліни «Порівняльна морфологія, спеціальна патоморфологія і судова ветеринарна медицина» спрямованих на поглибленне вивчення питань які студентами важко засвоюються. Контроль знань проводиться у вигляді письмової контрольної роботи, кожен варіант роботи складається з 3 питань, які охоплюють курс дисципліни. Тривалість виконання завдань студентами – 1 академічна година.

Порівняльна морфологія, спеціальна патоморфологія і судова ветеринарна медицина – дисципліна, що вивчає особливості морфологічної будови та патолого-анатомічного розтину екзотичних тварин, закономірності та характер розвитку патологічних змін в хворобливому організмі екзотичних тварин. До задач предмету відноситься поглиблене вивчення особливостей будови волосся та шкіри різних видів тварин; основ судово-ветеринарної експертизи, з метою складення заключення про придатність в їжу сировини тваринницького походження у ветеринарно-санітарному відношенні,

Заключним етапом вивчення навчальної дисципліни є екзамен.

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Патологічної анатомії та судової ветеринарії» магістр повинен знати:

- морфологічну будову шкіри різних видів тварин (характеристика кровоносним та лімфатичним судинам, потовим і сальним залозам, іннервації)

- гістологічну будову волосся різних видів тварин (однокопитних, парнокопитних, м'ясоїдних, хижаків, хутрових звірів).

- основні методи дослідження шкіри та волоса.

- особливості будови шкіри та волоса людини.

- методи і техніку розтину трупів рептилій

- нозологію, патоморфологічні зміни та диференційні ознаки основних інфекційних та неінфекційних хвороб рептилій;

- матеріальні основи мікроструктурного аналізу напівфабрикатів м'ясних та м'ясо-рослинних, фаршу.

- матеріальні основи мікроструктурного аналізу варених та папівкопчених ковбасних виробів;

- основні аспекти виявлення порушень технології вироблення та фальсіфікацій варених та напівкопчених ковбасних виробів гістологічними методами дослідження.

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Порівняльна морфологія, спеціальна патоморфологія і судова ветеринарна медицина»

- диференціювати морфологічну будову шкіри різних видів тварин (характеристика кровоносним та лімфатичним судинам, потовим і сальним залозам, іннервації);

- диференціювати гістологічну будову волосся різних видів тварин (однокопитних, парнокопитних, м'ясоїдних, хижаків, хутрових звірів).

- застосовувати основні методи дослідження шкіри та волоса;

- дифференціювати особливості будови шкіри та волоса людини;

- правильно методично і технічно робити розтин трупів різних видів рептилій;

- обґрунтовувати основне захворювання, його ускладнення і супровідні хвороби;

- правильно і грамотно оформити документи розтину і супровідну на лабораторне дослідження патологічного матеріалу;

- дотримувати правил техніки безпеки і охорони навколишнього середовища;

- організувати місце розтину трупа і його знешкодження;

- проводити мікроструктурнийц аналіз складових напівфабрикатів м'ясних та м'ясо-рослинних.

 

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.