Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Що називають мутаціями?ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

 

З ДИСЦИПЛІНИ “НАСІННИЦТВО І СЕЛЕКЦІЯ”

 

 


Укладачі: Глущук М. П., Шварц М.М., викладачі Мирогощанського аграрного коледжу
   
Рецензенти: Демчук В.С., викладач Горохівського коледжу Львівського НАУ; Коваленко М.А., викладач Каховського державного агротехнічного коледжу; Ярош Ю.М., викладач ВП НУБіП України “Бобровицький коледж економіки та менеджменту ім. О. Майнової”; Духнич І.В., викладач Мирогощанського аграрного коледжу; Малинка Л.В., викладач ВП НУБіП України “Немішаївський агротехнічний коледж”
   
Редактор Салмай Н.М.
   
Відповідальна за випуск   Деркач Н.Є.

Що вивчає селекція?

спадковість і мінливість організмів

методи і способи виведення нових сортів

розмноження високоякісного сортового насіння

клітину

Л-1, с.3–12

 

Що вивчає генетика?

спадковість і мінливість організмів

методи і способи виведення нових сортів

розмноження високоякісного сортового насіння

клітину

Л-2, с.47–49; Л-3, с.44–45

 

Які схрещування називаються моногібридними?

батьківські форми різняться однією парою алельних ознак

батьківські форми різняться двома парами алельних ознак

батьківські форми різняться трьома парами алельних ознак

батьківські форми різняться чотирма і більше парою алельних ознак

Л-2, с.49–50; Л-3, с.45–46

 

Які схрещування називаються дигібридними?

батьківські форми різняться однією парою алельних ознак

батьківські форми різняться двома парами алельних ознак

батьківські форми різняться трьома парами алельних ознак

батьківські форми різняться чотирма і більше парами алельних ознак

Л-2, с.49–50; Л-3, с.45–46

 

Які ознаки називають домінантними?

ознаки, які проявилися у гібридів другого покоління

ознаки, які проявилися у гібридів першого покоління

ознаки, які не проявляються у гібридів першого покоління

ознаки, які не проявилися у гібридів другого покоління

Л- 2, с.51–52; Л-3, с.45–46

 

Які ознаками називають рецесивними?

ознаки, які проявилися у гібридів другого покоління

ознаки, які проявилися у гібридів першого покоління

ознаки, які не проявляються у гібридів першого покоління

ознаки, які не проявилися у гібридів другого покоління

Л-2, с.51–52; Л-3, с.45–46

 

 


Що називають генотипом?

сукупність генів організму

прояв зовнішніх ознак організму

сумарна дія генів

полімерна дія генів

Л-2, с.69–70; Л-3, с.45–46

 

Що називають фенотипом?

сукупність генів організму

прояв зовнішніх ознак організму

сумарна дія генів

полімерна дія генів

Л-2, с.69–70; Л-3, с.45– 46

 

Які організми називають гомозиготними?

генотипи, в яких алельні гени різні

генотипи, в яких алельні гени однакові

генотипи, в яких алельні гени комбіновані

генотипи, в яких алельні гени складні

Л-2, с.52–55; Л-3, с. 46

 

Які організми називають гетерозиготними?

генотипи, в яких алельні гени різні

генотипи, в яких алельні гени однакові

генотипи, в яких алельні гени комбіновані

генотипи, в яких алельні гени складні

Л-2, с.52–55; Л-3, с. 46

Як читається закон одноманітності гібридів першого покоління?

гетерозиготні батьки дають у потомстві розщеплення за генотипом 1:2:1 і фенотипом 3:1

гомозиготні батьки утворюють потомство, в якому всі особини однакові як за генотипом так і за фенотипом

гомозиготні батьки утворюють потомство, в якому всі особини різні як за генотипом і фенотипом

гетерозиготні батьки дають у потомстві розщеплення за генотипом 3:1 і фенотипом 1:2:1

Л – 2, с.50 – 53; Л – 3, с.46 - 47

Як читається закон розщеплення гібридів другого покоління?

гетерозиготні батьки дають у потомстві розщеплення за генотипом 1:2:1 і фенотипом 3:1

гомозиготні батьки утворюють потомство, в якому всі особини однакові як за генотипом так і за фенотипом

гомозиготні батьки утворюють потомство, в якому всі особини різні як за генотипом і фенотипом

гетерозиготні батьки дають у потомстві розщеплення за генотипом 3:1 і фенотипом 1:2:1

Л-2, с.52–55; Л- 3, с.46– 47

 

Що таке кросинговер?

гамети з хромосомами, що зазнали перехресту

гамети утворені хромосомами без перехресту

певна кількість генів, що успадковуються разом

перехрест хромосом, внаслідок якого між ними може відбуватися обмін гомологічними ділянками

Л-2, с.64–68; Л-3, с.52–54

 

Що називають мутаціями?

раптові стрибкоподібні зміни спадковості будь-якої ознаки організму

кратне збільшення основної (гаплоїдної) кількості хромосом

взаємодія неалельних множинних генів

зміна кількості хромосом

Л- 2, с.73–74; Л- 3, с.56–57

 

Що таке мутагени?

фактори, які зумовлюють генну інженерію

фактори, які зумовлюють мутації

фактори, які зумовлюють поліплоїдію

фактори, які зумовлюють кросинговер

Л-2, с.74–78; Л-3, с.58–59

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.