Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

для підготовки до підсумкового модульного контролю 

Хвора, 23 роки, поступила у відділення з діагнозом: виразково-некротична ангіна. З боку внутрішніх органів патології не виявлено. До поступлення самостійно приймала стрептоцид по 1,0 г 4 рази на день. У загальному аналізі крові: лейк. - 2,2 Г/л, б-0%, е-1%, п-0%, с-10%, л-77%, м-12%, ШОЕ - 40 мм/год. Ймовірний діагноз?

А. Гостра лейкемія.

В. Імуноалергічний агранулоцитоз.

С. Сепсис.

D. Ізоімунна нейтропенія.

Е. Імуноалергічний гранулоцитоз.

 

До імунодефіцитів із В-клітинною недостатністю належить:

A.Синдром Віскотта-Олдріча.

B.Хронічний гранульоматоз.

C.Хвороба Брутона.

D.Синдром Ді Джорджі.

E.Синдром Незелофа.

 

Серед первинних імунодефіцитів найпоширеніший наступний:

A.Агамаглобулінемія.

B.ГіперIgM-синдром.

C.Недостатність комплементу.

D.Недостатність секреторного IgA.

Е. Синдром “голих” лімфоцитів.

Дефіцит яких клітин виявляється при хворобі Брутона:

A.Макрофагів.

B.Нейтрофілів.

C.В-клітин.

D.Т-клітин.

E.Натуральних кілерів.

 

З якими порушеннями у системі захисту пов’язують хронічний гранульоматоз?

A.Недостатність системи комплементу.

B.Порушення функції нейтрофілів.

C.Порушення функції макрофагів.

D.Порушення В-клітин.

E.Порушення Т-клітин.

 

Клінічними проявами загального варіабельного імунодефіциту не є наступні:

A.Жовтяниця.

B.Герпетичні ураження.

C.Діарея.

D.Гнійні синусити.

E.Хронічний гнійний бронхіт.

 

До дефіциту системи фагоцитів не належить:

А. Дефіцит експресії молекул адгезії.

В. Хронічний гранульоматоз.

С. Синдром Джоба.

D. Синдром Чедіака-Хігаші.

Е. Синдром Луї-Бар.

 

В основі синдрому Ді Джорджі лежить:

А. Дефіцит гуморальної ланки імунітету.

В. Т-клітинний дефект.

С. Комбінований Т- і В-імунодефіцит.

D. Дефіцит системи комплемента.

Е. Дефіцит системи фагоцитозу.

 

Розвиток вродженого ангіоневротичного набряку зумовлений недостатністю інгібітора:

А. С3.

В. С5.

С. С8.

D. С6.

Е. С1.

 

Імунні зміни при СНІДі нагадують наступні вроджені імунодефіцити:

A.Загальний варіабельний імунодефіцит.

B.Важкий комбінований імунодефіцит.

C.Хворобу Брутона.

D.В-клітинну недостатність.

E.Недостатність фагоцитозу.

 

Вірус Епштейна-Бара переважно уражає:

A.Макрофаги.

B.Лейкоцити.

C.В-лімфоцити.

D.Т-лімфоцити.

E.Т-хелпери І типу.

 

При СНІДі уражаються переважно:

А. Макрофаги.

В. Лейкоцити.

С. В-лімфоцити.

D. Т-цитотоксичні лімфоцити.

Е. Т-хелпери.

 

Причинами вторинних імунодефіцитів не є наступні:

A.Цукровий діабет.

B.Опікова хвороба.

C.Ревматоїдний артрит.

D.Гіпертонічна хвороба.

E.Часті психоемоційні перевантаження.

 

При вторинному імунодефіциті на грунті цукрового діабету має місце:

A.Алергічний синдром.

B.Імунопроліферативний синдром.

C.Аутоімунний синдром.

D.Інфекційний синдром.

E.Синдром “голих” лімфоцитів.

 

Скільки клінічних стадій СНІДу:

А. 3.

В. 5.

С. 4.

D. 2.

Е. 6.

 

Лікування СНІДу включає:

А. Нуклеозидні інгібітори зворотньої транскриптази.

В. Інгібітори протеаз.

С. Ненуклеозидні інгібітори зворотньої транскриптази.

D. Все вище перелічене.

Е. Нічого з вище вказаного.

 

З епідвогнища дифтерії госпіталізована хвора Н., 23 роки, з болями в горлі. При огляді зіву на мигдаликах плівчаті нашарування білуватого кольору, які важко знімалися шпателем, поверхня під ними кровоточила. Які лікувальні заходи є першочерговими?

A.Призначення нестероїдних протизапальних препаратів.

B.Введення антибіотиків.

C.Введення протидифтерійної сироватки.

D.Призначення імуномодуляторів.

E.Інфузійна дезінтоксикаційна терапія.

 

При мікроскопії мазка ексудату, отриманого від щура з асептичним перитонітом, з додаванням у ексудат пташиних еритроцитів, виявлені макрофаги, оточені чужорідними еритроцитами. Якій стадії фагоцитозу відповідає описана картина?

A. Наближення.

B. Прилипання.

C. Занурення.

D. Внутрішньоклітинного перетравлювання.

E. Незавершеного фагоцитозу.

 

У юнака 20 років травмоване праве яєчко. Яку небезпеку це може становити для лівого (здорового) яєчка на 2-3 тижні після травми?

A. Розвиток інфекційного процесу.

B. Розвиток атрофії.

C. Розвиток гіпертрофії.

D. Демаскування антигену та виникнення ушкодження антитілами.

E. Не загрожує нічим.

 

При запальних процесах в організмі починається синтез білків “гострої фази”. Які речовини є стимуляторами їх синтезу?

A. Інтерлейкін-1.

B. Імуноглобуліни.

C. Інтерферони.

D. Біогенні аміни.

E. Ангіотензини.

 

У хворого Д., 32 роки, гнійна рана у нижній третині передпліччя. Хворому зроблено мазок із гнійного вмісту рани. Які клітини в основному виявлено при забарвленні мазку за Романовським-Гімзою?

A. Еритроцити.

B. Еозинофіли.

C. Лімфоцити.

D. Нейтрофіли.

E. Базофіли.

 

У немовлят-щурят в експерименті була вилучена вилочкова залоза. При цьому розвилася хвороба, що характеризується різким зниженням у крові лімфоцитів, розвитком інфекцій, спленомегалією, зупинкою росту і летальним наслідком. Яке порушення функції імунної системи при цьому спостерігається?

A. Недостатність системи Т-лімфоцитів.

B. Недостатність системи В-лімфоцитів.

C. Гіперфункція системи Т-лімфоцитів.

D. Гіперфункція системи В-лімфоцитів.

E. Комбінований дефект Т- і В-лімфоцитів.

 

При моделюванні запалення нижньої кінцівки у тварини підвищилася температура тіла, збільшився вміст антитіл та лейкоцитів у крові. Які речовини обумовили розвиток цих загальних реакцій організму при запаленні?

A. Соматомедіни.

B. Глюкокортикоїди.

C. Мінералокортикоїди.

D. Біогенні аміни.

E. Інтерлейкіни.

 

Жінка, 23 років, поступила в стаціонар з діагнозом “пневмонія”. Захворіла гостро, 2 дні назад, коли з'явився озноб з підвищенням температури тіла до 39 С , слабкість, сухий кашель. Який з перерахованих медіаторів запалення має властивості ендогенного пірогену?

A. Гістамін.

B. Серотонін.

C. Брадикінін.

D. Інтерлейкін-1.

E. Тромбоксан А2.

 

У 20-річної дівчини, яка страждає на поліпоз кишечника, в анамнезі часті грибкові та вірусні захворювання. Недостатність якої ланки імунної системи є найбільш вірогідною в даному випадку?

A. Фагоцитів.

B. В-лімфоцитів.

C. Натуральних кілерів.

D. Комплементу.

E. Т-лімфоцитів.

 

Який показник аналізу крові найбільш імовірно свідчить про наявність в організмі вогнища запалення?

A. Зростання кількості ретикулоцитів.

B. Зростання кількості нейтрофільних лейкоцитів.

C. Зростання кількості тромбоцитів.

D. Зростання кількості базофільних лейкоцитів.

E. Зниження кількості моноцитів.

 

Під час медичного огляду 19-літнього працівника виявлено генералізоване збільшення лімфатичних вузлів з переважним ураженням задньо-шийних, аксілярних та ліктьових. На шкірі ліктьових згинів – множинні сліди від ін`єкцій. Вживання наркотиків заперечує, сліди від ін`єкцій пояснює лікуванням грипу. У крові: ер. - 3,2*1012 г/л, гемоглобін - 100 г/л, лейкоцити - 3,1*109/л, помірна лімфопенія. Яке дослідження необхідно зробити в першу чергу?

А. Стернальна пункція.

В. Імунологічне дослідження

С. ІФА на ВІЛ.

D. Рентгенографія легень.

Е. Біопсія лімфовузлів.

 

Після вживання анальгіну у хворого з’явилась кропив’янка, підвищилась температура тіла, в аналізі крові – лейкопенія. Який тип гіперчутливості розвинувся у хворого?

А. IgE-опосередкований та цитотоксичний.

В. Імунокомплексний.

С. Реагіновий.

D. Повільний.

Е. Цитотоксичний.

 

Хворий після прогулянки за містом скаржиться на раптовий нежить, свербіж у носі, чхання, темні кола під очима. Які антитіла реагують при даному типі реакції?

А. Ig E, Ig M.

В. Ig M, Ig G4.

С. Ig E, Ig A.

D. Ig A, Ig M.

Е. Ig E, Ig G4.

 

Дівчина, 6 років, страждає атопічною бронхіальною астмою У її дідуся теж астма. Хворій було зроблено імунологічне обстеження, показники деяких класів імуноглобулінів були патологічними. Підвищення якого класу Ig при атопічній формі астми буде патогномонічним?

А. Ig A.

В. Ig M.

С. Ig E.

D. Ig D.

Е. Ig G.

 

Дитині 3-х років встановлений діагноз: атопічний дерматит. Вперше прояви виникли в 6 місяців у вигляді еритематозно-сквамозної висипки після вживання цитрусових. Зараз із слів матері в дитини харчова алергія “на все”. Лабораторні тести, що будуть використовуватись для діагностики обов`язково повинні включати:

А. Визначення HLA фенотипу дитини.

В. Визначення загального та специфічного Ig E.

С. Визначення рівня інтерлейкінів -1 та -6.

D. Визначення рівня Т- та В-лімфоцитів.

Е. Визначення рівня Ig М та Ig G.

 

Хворий 18 років, поступив зі скаргами на головний біль, слабкість, високу температуру, біль у горлі. Об'єктивно: збільшені всі групи лімфовузлів, 1-3 см у діаметрі, еластичні, малоболючі, не спаяні між собою. Гепатоспленомегалія. В крові - лейкоцитоз, атипові мононуклеари - 15%. Ймовірний діагноз?

А. Ангіна.

В. Дифтерія.

С. Інфекційний мононуклеоз.

D. Гостра лімфолейкемія.

Е. Хронічна мієлолейкемія.

 

Хворий Р., 22 років, звернувся до лікарні на другий день хвороби зі скаргами на високу температуру, головний біль у ділянці чола, біль при рухах очних яблук, біль у м'язах і суглобах. Об-но: Т-39,0°С. Обличчя гіперемоване, ін'єкція склер. Слизова оболонка м'якого піднебіння, задньої стінки глотки гіперемована з крапковими крововиливами, фолікули гіпертрофовані. Які зміни в гемограмі типові для цього захворювання?

А. Лейкоцитоз.

В. Нейтрофільоз.

С. Лейкопенія.

D. Пришвидшена ШОЕ.

Е. Лімфоцитоз.

 

У 9-му класі середньої школи захворіло 4 учні на вірусний гепатит А (ВГА), останнього госпіталізовано 2 доби тому. У класі ще 25 учнів віком 14-15 років, за якими встановлено медичне спостереження, проведено дезінфекційні заходи. Який із вказаних наступних кроків є найбільш доцільним для учнів, які не хворіли на ВГА?

A.Негайно провести активну імунізацію рекомбінантною вакциною “HAVRIX”.

B.Негайно розпочати курс одним із імуномодуляторів.

C.Негайно ввести альфа-інтерферон.

D.Негайно ввести донорський антиHAV імуноглобулін.

E.Нічого не вводити.

 

Пацієнт, 42 роки, звернувся в поліклініку зі скаргами на болі в правій підщелепній ділянці, підвищення температури тіла до 37,5°С. При пальпації пальпується лімфовузол – розміром до 2 см, еластичний, болючий при пальпації. Інші групи л/в не збільшені. Встановіть попередній діагноз та призначте лікування.

А. Лімфогрануломатоз, хіміотерапія.

B. Неходжкінська лімфома, хіміотерапія.

C. Інфекційний мононуклеоз, противірусна терапія.

D. Реактивний лімфаденіт, антибіотикотерапія.

E. Цитомегаловірусна інфекція, противірусна терапія.

 

В інфекційне відділення поступив хворий М., 58 років, зі скаргами на біль у лівій половині грудної клітки, гарячку. При огляді: температура тіла 37,5°С, за ходом XI–XII міжреберних проміжків на гіперемійовано-набряклому тлі згруповані дрібні пухирці, заповнені прозорим вмістом. Препарат вибору для лікування цього хворого?

A.Супрастін.

B.Лаферон.

C.Преднізолон.

D.Бісептол.

E.Цефазолін.

 

Хвора А., 47 років, з приводу ГРВІ прийняла аспірин і бісептол (по 2 таб.). Через 4 години раптово стан погіршився: посилився озноб, виникли болі у горлі, загальна слабкість, а через 8 годин збільшилися шийні та аксілярні лімфовузли, склери стали іктеричними, шкіра тулуба та кінцівок вкрилася папульозно-макульозним висипом, далі розвинулися жовтяниця та ангіна з некрозами та виразками на слизовій оболонці ротової порожнини. Який попередній діагноз є найбільш вірогідним?

A.Сепсис.

B.Гостра мієлобластна лейкемія.

C.Аутоімунний гепатит.

D.Вірусний гепатит А.

E.Імунний (гаптеновий) агранулоцитоз.

 

Жінка, 40 років, госпіталізована зі скаргами на приступи ядухи, кашель з харкотинням. Хворіє 4 роки. Вперше приступ ядухи виник під час перебування у селі. Надалі приступи турбували під час прибирання помешкання. Через 3 дні лікування у стаціонарі стан значно покращився. Назвіть найбільш вірогідний етіологічний фактор?

А. Пилок рослин.

В. Інфекційний.

С. Хімічні речовини.

D. Побутові алергени.

Е. Психогенний.

 

Хвора, 35 років, зі скаргами на приступи тяжкої ядухи, нежиті зі значним водянистим виділенням, чханням, свербінням шкіри, висип на відкритих ділянках тіла, набряк обличчя. Симптоми з’являються під час знаходження у сільській місцевості, особливо біля конюшні та місць утримання худоби. Назвіть найбільш вірогідний алерген, що спричиняє патологічні прояви?

А. Епідермальний.

В. Мікробний.

С. Пилок рослин.

D. Грибковий.

Е. Домашній пил.

 

Які антигістамінні препарати відносяться до першого покоління?

А. Фенкарол.

В. Лоратадин.

С. Цетиризин.

D. Дезлоратадин.

Е. Фексофенадин.

 

Недоліки антигістамінних препаратів першого покоління:

А. Здатність проникати через гематоенцефалічний бар’єр.

В. Седативний ефект.

С. Знижують здатність до навчання.

D. Все вище перелічене.

Е. Нічого з переліченого.

 

Покази для призначення антигістамінних препаратів:

А. Поліноз.

В. Цілорічний алергічний риніт.

С. Кропивниця.

D. Атопічний дерматит.

Е. Все вище перелічене.

 

Основною системою, що реагує, при анафiлактичному шоку є:

А. Дихальна система.

В. Серцево-судинна система.

С. Травна система.

D. Сечо-статева система.

Е. Нервова система.

 

Антиген – це речовина, яка володіє наступними властивостями:

А. Чужерідність.

В. Антигенність.

С. Імуногенність.

D. Специфічність.

Е. Все вище перераховане.

 

Антитіла продукуються:

А. Т-хелперами.

В. В-клітинами.

С. Епітеліальними клітинами.

D. Плазматичними клітинами.

Е. Клітинами селезінки.

 

Основними імуноглобулінами в секреті дихальних шляхів у здорової людини є:

А. IgM.

В. IgG.

С. IgA.

D. IgE.

Е. IgD.

 

Клінічними проявами загального варіабельного імунодефіциту є:

А. Жовтяниця.

В. Закрепи.

С. Абдомінальний синдром.

D. Гнійні синусити.

Е. Приступи задишки.

 

Про наявність алергійного набряку гортані можуть свідчити:

А. Охриплість голосу.

В. „Гавкаючий” кашель.

С. Стридорозне дихання.

D. Експіраторна задишка.

Е. Все вище перечислене.

 

Які невідкладні заходи виправдані при алергійному набряку гортані?

А. В/в введення глюкокортикостероїдів.

В. Парентеральне введення адреналіну.

С. Парентеральне введення лазіксу.

D. Все вище викладене.

Е. Нічого з вище викладеного.

 

Достовірні методи in vivo та in vitro діагностики медикаментозної алергії:

А. Сублінгвальний тест.

В. Шкірний аплікаційний тест.

С. Лізис лімфоцитів.

D. Все вище викладене.

Е. Нічого з вище викладеного.

 

Які з перерахованих класів імуноглобулінів проходять через гемато-плацентарний бар’єр?

A. Імуноглобулін А.

B. Імуноглобулін Е.

C. Імуноглобулін G.

D. Імуноглобулін D.

E. Імуноглобулін М.

 

До орієнтовних тестів дослідження імунного статусу пацієнта належать всі, крім:

А. Визначення субпопуляцій Т-лімфоцитів.

В. Визначення кількості лімфоцитів у периферичній крові.

С. Визначення кількості Т- і В-лімфоцитів у крові.

Д. Визначення концентрації сироваткових імуноглобулінів (IgG, IgM, IgA).

Е. Визначення фагоцитарної активності лейкоцитів.

 

Позитивна шкірна туберкулінова проба є прикладом:

А. Аутоімунної патології.

В. Гіперчутливості сповільненого типу.

С. Гіперчутливості негайного типу.

Д. Екземи.

Е. Цитолітичної реакції.

 

При порушенні якої ланки імунної системи організм стає чутливим до вірусних та грибкових інфекцій?

А. В-клітинної.

В. Т-клітинної

С. Нейтрофілів.

Д. Системи комплементу.

Е. Білків гострої фази.

 

У хворої 19 років після екстракції зуба розвинувся набряк в ділянці обличчя і шиї. З анамнезу відомо, що у пацієнтки впродовж 8-10 років розвиваються набряки різної локалізації, виникнення яких завжди пов’язано з психоемоційним напруженням або травмою та ніколи не супроводжується кропив’янкою і свербежем. Яке захворювання першочергово можна запідозрити у хворої?

А. Рецидивуючий алергічний набряк Квінке.

В. Вроджений дефект системи комплементу.

С. Посттравматичний лімфостаз.

Д. Дифтерія.

Е. Дефіцит С3 компонента комплемента.

 

У хворих з загальним варіабельним імунодефіцитом знижені наступні показники:

А. IgЕ, IgG, IgД.

В. IgА, IgG, IgМ.

С. Тромбоцити.

Д. СD 3 лімфоцити.

Е. Всі відповіді вірні.

 

Виберіть серед нижче перерахованого вторинний імунодефіцит:

А. Хвороба Брутона.

В. СНІД.

С. Синдром Ді-Джорджі.

Д. Атаксія-телеангіектазія.

Е. Хронічний гранулематоз.

 

В якiй фазi захворювання можна проводити алергологiчнi шкiрнi проби?

А. Значного загострення.

В. Нестiйкої ремiсiї.

С. Стiйкої ремiсiї.

D. Згасаючого загострення.

Е. В жоднiй iз фаз перебiгу захворювання

 

До антагоністів лейкотрієнових рецепторів належать?

А. Монтелукаст.

В. Дезлоратадин.

С. Кетотіфен.

D. Все вище викладене.

Е. Нічого з вище викладеного.

 

Клітинами, що сприймають інформацію з молекули HLA ІІ класу на антигенпрезентуючих клітинах є:

A. Цитотоксичні T-лімфоцити.

B. T-хелпери.

C. Природні кілери.

D. Дендритні клітини.

Е. В-лімфоцити.

 

Головним кластером диференціювання (СD) цитотоксичного Т-лімфоцита є:

A. CD 4.

B. CD 19-22.

C. CD 8.

D. CD 16.

Е. CD 25.

 

Т-хелпери І-го типу продукують:

А. Прозапальні цитокіни.

B. Компоненти комплементу.

С. Імуноглобуліни класу М.

D. Протизапальні цитокіни.

Е. Імуноглобуліни класу G.

 

До цитокінів не відносяться:

А. Інтерферони.

В. Інтерлейкіни.

С. Імуноглобуліни.

D. Kолонієстимулюючі фактори.

E. Хемокіни.

 

Усі зрілі Т-лiмфоцити периферійної крові на своїй поверхні несуть маркер:

А. CD2.

В. CD4.

С. CD20.

D. CD3.

Е. CD8.

 

Природно набутий пасивний iмунiтет – це:

A. Імунiтет, що розвивається після вакцинації.

B. Імунiтет, зумовлений введеням анатоксинів.

C. Імунiтет, обумовлений переносом антитiл крізь плаценту.

D. Імунітет після введення препаратів донорських імуноглобулінів.

E. Жодна відповідь не є вірною.

Якi з перерахованих клiтин беруть участь у реакцiях фагоцитозу?

A. Еритроцити.

B. Опасисті клiтини.

C. Макрофаги.

D. Базофіли.

Е. Фібробласти.

 

До гуморальних факторів природженого імунітету належать:

А. Фагоцитоз.

В. Т-лімфоцити.

С. В-лімфоцити.

D. Інтерферони.

Е. Природні кілери.

 

До клітинних факторів набутого імунітету належать:

А. Фагоцити.

В. Т-лімфоцити.

С. Нейтрофіли.

D. Інтерферони.

Е. Імуноглобуліни.

 

До гранулоцитів належать:

А. Цитотоксичні Т-лімфоцити.

В. Т-хелпери.

С. Базофіли.

D. В-лімфоцити.

Е. Моноцити.

 

У кровоносному руслі не циркулюють:

А. Т-лімфоцити.

В. Базофіли.

С. Макрофаги.

D. В-лімфоцити.

Е. Моноцити.

 

В якому виді імунітету переважно беруть участь інтерферони?

А. Протихламідійному.

В. Антибактеріальному.

С. Противірусному.

D. Протигрибковому.

Е. Антипаразитарному.

 

Основною функцією головного комплексу гістосумісності є:

А. Участь в активації системи комплементу.

В. Презентація антигену Т-лімфоцитам.

С. Стимуляція фагоцитозу.

D. Участь в опсонізації.

Е. Забезпечення гістогематичного бар’єру.

 

До антигенпрезентуючих клітин не належать:

А. В-лімфоцити.

В. Т-лімфоцити.

С. Макрофаги.

D. Дендритні клітини.

Е. Усі відповіді вірні.

 

Плазматичні клітини утворюються з:

А. Базофілів.

В. Еозинофілів.

С. Нейтрофілів.

D. В-лімфоцитів.

Е. Т-лімфоцитів.

 

Молекули Ig M утворюють комплекси:

А. Димери.

В. Тримери.

С. Тетрамери.

D. Пентамери.

Е. Гексамери.

 

До лабораторних показників клітинного імунітету не належать:

А. Фагоцитарний показник.

В. Фагоцитарний індекс.

С. Вміст імуноглобулінів.

D. Вміст CD16.

Е. Імунорегуляторний індекс.

 

Які гематологічні зміни свідчать про типовий вірусний запальний процес?

А. Моноцитоз, лейкоцитоз.

В. Лімфопенія, лейкопенія.

С. Моноцитоз, анемія.

D. Лейкоцитоз, еозинофілія.

Е. Лейкопенія, лімфоцитоз.

 

Які з перелічених речовин мають прозапальну активність?

А. ІЛ-4.

В. ІЛ-10.

С. Трансформуючий фактор росту-β.

D. Фактор некрозу пухлин-α.

Е. ІЛ-13.

 

Які з перелічених речовин гальмують активність запального процесу?

А. ІЛ-1.

В. ІЛ-6.

С. Трансформуючий фактор росту-β.

D. Фактор некрозу пухлин-α.

Е. ІЛ-2.

 

Які гематологічні зміни характерні для глистних інвазій?

А. Еритроцитоз, еозинопенія.

В. Лімфопенія, тромбоцитопенія.

С. Моноцитоз, лейкопенія.

D. Лейкоцитоз, еозинопенія.

Е. Анемія, еозинофілія.

 

Які процеси, зазвичай, перебігають без лейкоцитозу?

А. Запальні.

В. Вірусні.

С. Стафілококова інфекція.

D. Стрептококова інфекція.

Е. Гнійні.

 

Факторами противірусного захисту є:

А. Т-хелпери.

В. Антистафілококові імуноглобуліни.

С. Лізоцим.

D. Інтерферон.

Е. Регуляторні Т-лімфоцити.

 

До білків гострої фази не належать:

А. Антистрептокіназа.

В. Фібриноген.

С. Серомукоїд.

D. Церулоплазмін.

Е. С-реактивний протеїн.

 

Білки гострої фази переважно синтезуються у:

А. Селезінці.

В. Червоному кістковому мозку.

С. Лімфовузлах.

D. Печінці.

Е. Тимусі.

 

При клітинній імунній відповіді Т-хелпер передає інформацію про антиген:

А. Цитотоксичному Т-лімфоциту.

В. В-лімфоциту.

С. Макрофагу.

D. Еозинофілу.

Е. Моноциту.

 

Чоловік 37 років доставлений каретою швидкої допомоги у зв’язку з набряком обличчя, який розвинувся після відвідування стоматолога та екстракції зуба, після попереднього знеболення лідокаїном. Набряк блідий, щільний, розвинувся поступово, протягом 3-х годин. Періодично подібні набряки виникали в дитинстві, коли хлопчиком відвідував тренування з боксу та зазнавав травм, унаслідок чого він був змушений залишити спортивну секцію. Алергічних захворювань у самого хлопчика та батьків не спостерігалось. Який вірогідний попередній діагноз?

А. Набряк Квінке.

B. Агранулоцитоз.

C. Природжений ангіоневротичний набряк.

D. Сироваткова хвороба.

Е. Анафілактичний шок.

 

Характерною ознакою імунодефіциту є:

А. Транзиторність.

В. Тимчасовість.

С. Швидка зворотність.

D. Не потребує імунокорекції.

Е. Стійкість змін.

 

Синдром Віскотта-Олдріча належить до:

А. Порушень гуморального імунітету.

В. Порушень клітинного імунітету.

С. Комбінованих порушень.

D. Порушень фагоцитозу.

Е. Порушень системи комплементу.

 

Загальний варіабельний імунодефіцит належить до:

А. Порушень гуморального імунітету.

В. Порушень клітинного імунітету.

С. Комбінованих порушень.

D. Порушень фагоцитозу.

Е. Порушень системи комплементу.

 

До основних імунопатологічних синдромів не належить:

А. Алергічний.

В. Інфекційний.

С. Аутоімунний.

D. Інтоксикаційний.

Е. Лімфопроліферативний.

 

Природжений ангіоневротичний набряк належить до:

А. Порушень гуморального імунітету.

В. Порушень клітинного імунітету.

С. Комбінованих порушень.

D. Порушень фагоцитозу.

Е. Порушень системи комплементу.

 

Найчастішою причиною природжених імунодефіцитів є:

А. Генетичні дефекти.

В. Вплив радіації.

С. Дія токсичних речовин.

D. Вплив медикаментів.

Е. TORCH-інфекції.

 

До клінічних ознак імунодефіцитів не належать:

А. Тривала гіпертермія.

В. Тривала діарея.

С. Швидке загоєння ран.

D. Наявність збільшених лімфовузлів при пальпації.

Е. Передчасне старіння.

 

Жінка 35 років лікується з приводу часторецидивуючого кандидозного вагініту. Етіотропне лікування приносить короткочасний нестійкий ефект. Дефект якої ланки імунітету у пацієнтки?

A. Дефект клітинного імунітету.

B. Дефект гуморального імунітету.

C. Дефектів роботи імунної системи немає.

D. Дефект системи місцевого імунітету.

Е. Дефект системи комплементу.

 

До інфекційних ознак імунодефіцитів не належать:

А. Підвищена частота інфекційних захворювань.

В. Знижена частота інфекційних захворювань.

С. Атиповий перебіг захворювань.

D. Системні мікози.

Е. Генералізовані фурункульози.

 

Найбільш частою пухлиною при СНІДу є:

А. Пухлина Вільмса.

В. Лімфома Ходжкіна.

С. Саркома Капоші.

D. Лейоміома Дженнера.

Е. Пухлина Вірхова.

 

При ВІЛ-інфекції безсимптомний період виникає перед:

А. Інкубаційним періодом.

В. Стадією СНІДу.

С. Стадією пре-СНІДу.

D. Стадією гострої ВІЛ-інфекції.

Е. Стадією хронічної ВІЛ-інфекції.

 

Характеристика ВІЛ-інфекції:

А. Належить до родини ретровірусів.

В. Належить до родини реовірусів.

С. Належить до родини аденовірусів.

D. Належить до родини риновірусів.

Е. Це є ДНК-вмісний вірус.

 

aB. Развитие атрофии.
C. Развитие гипертрофии.
D. Демаскировка антигена и возникновение повреждения антителами.
E. Не грозит ничем.

 

При воспалительных процессах в организме начинается синтез белков "острой фазы". Какие вещества являются стимуляторами их синтеза?

A. Интерлейкин-1.
B. Иммуноглобулины.
C. Интерфероны.
D. Биогенные амины.
E. Ангиотензин.

 

У больного Д., 32 года, гнойная рана в нижней трети предплечья. Больному сделано мазок из гнойного содержимого раны. Какие клетки в основном будут выявлены при окраске мазка по Романовскому-Гимзе?

A. Эритроциты.
B. Эозинофилы.
C. Лимфоциты.
D. Нейтрофилы.
E. Базофилы.

 

У младенцев-крысят в эксперименте была удалена вилочковая железа. При этом развилась болезнь, характеризующаяся резким снижением в крови лимфоцитов, развитием инфекций, спленомегалией, остановкой роста и летальным исходом. Какое нарушение функции иммунной системы при этом наблюдается?

A. Недостаточность системы Т-лимфоцитов.
B. Недостаточность системы В-лимфоцитов.
C. Гиперфункция системы Т-лимфоцитов.
D. Гиперфункция системы В-лимфоцитов.
E. Комбинированный дефект Т- и В-лимфоцитов.

 

Во время медицинского осмотра 19-летнего работника обнаружено генерализованное увеличение лимфатических узлов с преимущественным поражением задне-шейных, аксиллярных и локтевых. На коже локтевых сгибов - множественные следы от инъекций. Употребление наркотиков отрицает, следы от инъекций объясняет лечением гриппа. В крови: эр. - 3,2*1012 г/л, гемоглобин - 100 г/л, лейкоциты - 3,1*109/л, умеренная лимфопения. Какое исследование необходимо сделать в первую очередь?

А. Стернальная пункция.
В. Иммунологическое исследование
С. ИФА на ВИЧ.
D. Рентгенография легких.
Е. Биопсия лимфоузлов.

 

У младенца с вялым протеканием пневмонии в течение двух месяцев найдена гипоплазия тимуса. Какие будут изменения в иммунном ответе?
А. Снижение гуморального и нормальный клеточный иммунитет.
В. Снижение иммунитета.
С. Нормальный клеточный ответ.
D. Снижение клеточного и гуморального иммунитета.
Е. Повышение клеточного и гуморального иммунитета.

 

У мальчика, 5 лет, рецидивирующий фурункулез, у матери и бабушки - пародонтит, брат прооперирован по поводу флегмонозного аппендицита. Какие вероятные нарушения иммунитета у ребенка?

А. Фагоцитоза.
В. Гуморального звена.
С. Клеточного звена.
D. Селективный дефицит IgA.
Е. Дефицит системы комплемента.

 

Больной 18 лет, поступил с жалобами на головную боль, слабость, высокую температуру, боль в горле. Объективно: увеличены все группы лимфоузлов, 1-3 см в диаметре, эластичные, малоболезненные, не спаяны между собой. Гепатоспленомегалия. В крови - лейкоцитоз, атипичные мононуклеары - 15%. Вероятный диагноз?

А. Ангина.
В. Дифтерия.
С. Инфекционный мононуклеоз.
D. Острая лимфолейкемия.
Е. Хроническая миелолейкемия.

 

Больной Р., 22 лет, обратился в больницу на второй день болезни с жалобами на высокую температуру, головную боль в области лба, боли при движении глазных яблок, боль в мышцах и суставах. Об-но: Т - 39,0°С. Лицо гиперемировано, инъекция склер. Слизистая оболочка мягкого неба, задней стенки глотки гиперемирована с точечными кровоизлияниями, фолликулы гипертрофированы. Какие изменения в гемограмме типичны для этого заболевания?

А. Лейкоцитоз.
В. Нейтрофилез.
С. Лейкопения.
D. Ускоренная СОЭ.
Е. Лимфоцитоз.

 

Больная, 23 года, поступила в отделение с диагнозом: язвенно-некротическая ангина. Со стороны внутренних органов патологии не выявлено. До поступления самостоятельно принимала стрептоцид по 1,0 г 4 раза в день. В общем анализе крови: лейк. - 2,2 Г/л, б-0%, э-1%, п-0%, с-10%, л-77%, м-12%, СОЭ - 40 мм/час. Вероятный диагноз?

А. Острая лейкемия.
В. Иммуноаллергический агранулоцитоз.
С. Сепсис.
D. Изоиммунная нейтропения.
Е. Иммуноаллергический гранулоцитоз.

 

Женщина, 40 лет, госпитализирована с жалобами на приступы удушья, кашель с мокротой. Болеет 4 года. Впервые приступ удушья возник во время пребывания в деревне. В дальнейшем приступы беспокоили во время уборки помещения. Через 3 дня лечения в стационаре состояние значительно улучшилось. Назовите наиболее вероятный этиологический фактор?

А. Пыльца растений.
В. Инфекционный.
С. Химические вещества.
D. Бытовые аллергены.
Е. Психогенная.

 

Больная, 35 лет, с жалобами на приступы тяжелого удушья, насморк со значительным водянистым отделяемым, чиханием, зудом кожи, сыпь на открытых участках тела, отек лица. Симптомы появляются во время нахождения в сельской местности, особенно у конюшни и мест содержания скота. Назовите наиболее вероятный аллерген, который вызывает патологические проявления?

А. Эпидермальный.
В. Микробный.
С. Пыльца растений.
D. Грибковый.
Е. Домашняя пыль.

 

Какие антигистаминные препараты относятся к первому поколению?
А. Фенкарол.
В. Лоратадин.
С. Цетиризин.
D. Дезлоратадин.
Е. Фексофенадин.

Недостатки антигистаминных препаратов первого поколения:
А. Способность проникать через гематоэнцефалический барьер.
В. Седативный эффект.
С. Снижают способность к обучению.
D. Все вышеперечисленное.
Е. Ничего из перечисленного.

Показания для назначения антигистаминных препаратов:
А. Поллиноз.
В. Круглогодичный аллергический ринит.
С. Крапивница.
D. Атопический дерматит.
Е. Все вышеперечисленное.

После употребления анальгина у больного появилась крапивница, повысилась температура тела, в анализе крови - лейкопения. Какой тип гиперчувствительности развился у больного?

А. IgE-опосредованный и цитотоксический.
В. Иммунокомплексный.
С. Реагиновый.
D. Медленный.
Е. Цитотоксический.

 

Больная К., 22 года, поступила в больницу с жалобами на приступы удушья до 3-4 раз в сутки, кашель с выделением густой прозрачной мокроты, одышку. При осмотре: цианоз губ, грудная клетка бочкообразной формы, набухшие шейные вены, тахикардия (110 в минуту). Тоны сердца ослаблены. Перкуторно: над легкими коробочный звук. Дыхание ослаблено, выдох удлинен. С обеих сторон масса сухих свистящих хрипов. Какой диагноз можно поставить?

А. Сердечная астма.
В. Спонтанный пневмоторакс.
С. Хронический необструктивный бронхит.
D. Истерическая астма.
Е. Бронхиальная астма.

Основной системой, реагирующей при анафилактическом шоке, является:
А. Дыхательная система.
В. Сердечно-сосудистая система.
С. Пищеварительная система.
D. Моче-половая система.
Е. Нервная система

 

Больной после прогулки за городом жалуется на внезапный насморк, зуд в носу, чихание, темные круги под глазами. Какие антитела реагируют при данном типе реакции?

А. Ig E, Ig M.
В. Ig M, Ig G4.
С. Ig E, Ig A.
D. Ig A, Ig M.
Е. Ig E, Ig G4.

 

Девушка 6 лет страдает атопической бронхиальной астмой. В ее дедушки тоже астма. Больной было сделано иммунологическое обследование, показатели некоторых классов иммуноглобулинов были патологическими. Повышение какого класса Ig при атопической форме астмы будет патогномоничным?

А. Ig A.
В. Ig M.
С. Ig E.
D. Ig D.
Е. Ig G.

 

При моделировании воспаления нижней конечности у животного повысилась температура тела, увеличилось содержание антител и лейкоцитов в крови. Какие вещества обусловили развитие этих общих реакций организма при воспалении?

A. Соматомедины.
B. ГКС.
C. Минералокортикоиды.
D. Биогенные амины.
E. Интерлейкины.


Женщина, 23 лет, поступила в стационар с диагнозом "пневмония". Заболела остро, 2 дня назад, когда появился озноб с повышением температуры тела до 39оС, слабость, сухой кашель. Какой из перечисленных медиаторов воспаления имеет свойства эндогенного пирогена?
A. Гистамин.
B. Серотонин.
C. Брадикинин.
D. Интерлейкин-1.
E. Тромбоксан А2.


У 20-летней девушки, страдающей полипозом кишечника, в анамнезе частые грибковые и вирусные заболевания. Недостаточность какого звена иммунной системы является наиболее вероятной в данном случае?

A. Фагоцитов.
B. В-лимфоцитов.
C. Натуральных киллеров.
D. Комплемента.
E. Т-лимфоцитов.


Какой показатель анализа крови наиболее вероятно свидетельствует о наличии в организме очага воспаления?

A. Рост количества ретикулоцитов.
B. Рост количества нейтрофильных лейкоцитов.
C. Рост количества тромбоцитов.
D. Рост количества базофильных лейкоцитов.
E. Снижение количества моноцитов.

 

К иммунодефицитам с В-клеточной недостаточностью относятся:
A. Синдром Вискотта-Олдрича.
B. Хронический гранулематоз.
C. Болезнь Брутона.
D. Синдром Ди-Джорджи.
E. Синдром Незелофа.

Среди первичных иммунодефицитов наиболее распространен следующий:
A. Агаммаглобулинемия.
B. ГиперIgM-синдром.
C. Недостаточность комплемента.
D. Недостаточность секреторного IgA.
Е. Синдром "голых" лимфоцитов.


Дефицит каких клеток проявляется при болезни Брутона:
A. Макрофагов.
B. Нейтрофилов.
C. В-клеток.
D. Т-клеток.
E. Натуральных киллеров.

С какими нарушениями в системе защиты связывают хронический гранулематоз?
A. Недостаточность системы комплемента.
B. Нарушение функции нейтрофилов.
C. Нарушение функции макрофагов.
D. Нарушение В-клеток.
E. Нарушение Т-клеток.

Клиническими проявлениями общего вариабельного иммунодефицита не являются:
A. Желтуха.
B. Герпетические поражения.
C. Диарея.
D. Гнойные синуситы.
E. Хронический гнойный бронхит.

 

Иммунные изменения при СПИДе напоминают следующие врожденные иммунодефициты:
A. Общий вариабельный иммунодефицит.
B. Тяжелый комбинированный иммунодефицит.
C. Болезнь Брутона.
D. В-клеточную недостаточность.
E. Недостаточность фагоцитоза.

Вирус Эпштейна-Барра преимущественно поражает:
A. Макрофаги.
B. Лейкоциты.
C. В-лимфоциты.
D. Т-лимфоциты.
E. Т-хелперы I типа.

При СПИДе поражаются преимущественно:
А. Макрофаги.
В. Лейкоциты.
С. В-лимфоциты.
D. Т-цитотоксические лимфоциты.
Е. Т-хелперы.

Причиной вторичных иммунодефицитов не является следующее:
A. Сахарный диабет.
B. Ожоговая болезнь.
C. Ревматоидный артрит.
D. Гипертоническая болезнь.
E. Частые психоэмоциональные перегрузки.

При вторичном иммунодефиците на почве сахарного диабета имеет место:
A. Аллергический синдром.
B. Иммунопролиферативный синдром.
C. Аутоиммунный синдром.
D. Инфекционный синдром.
E. Синдром "голых" лимфоцитов.

 

Из эпидочага дифтерии госпитализирован больной Н., 23 года, с болями в горле. При осмотре зева на миндалинах пленчатые наслоения беловатого цвета, которые трудно снимались шпателем, поверхность под ними кровоточила. Какие лечебные мероприятия являются первоочередными?

A. Назначение нестероидных противовоспалительных препаратов.
B. Введение антибиотиков.
C. Введение противодифтерийной сыворотки.
D. Назначение иммуномодуляторов.
E. Инфузионная дезинтоксикационная терапия.

 

В 9-м классе средней школы заболели 4 ученика вирусным гепатитом А (ВГА), последнего госпитализировали 2 суток назад. В классе еще 25 учеников в возрасте 14-15 лет, за которыми установлено медицинское наблюдение, проведены дезинфекционные мероприятия. Какой из указанных следующих шагов является наиболее целесообразным для учащихся, которые не болели ВГА?

A. Немедленно провести активную иммунизацию рекомбинантной вакциной "HAVRIX".
B. Немедленно начать курс одним из иммуномодуляторов.
C. Немедленно ввести альфа-интерферон.
D. Немедленно ввести донорский антиHAV иммуноглобулин.
E. Ничего не вводить.

 

Больной получил радиационное облучение. Жалуется на общую слабость, частые носовые кровотечения, "синяки" на теле, сердцебиение, одышку. Часто болеет респираторными заболеваниями. В общем анализе крови: эр. - 1,2*1012/л, Нв - 54 г/л, лейк. - 1,7*109/л, э. - 0%, п. - 0%, с. - 62%, л. - 32%, м. - 6%, СОЭ - 52 мм/ч, тромб. – 30*109/л. Наиболее целесообразное лечение в данном случае:

A. Переливание эритроцитарной массы.
B. Переливание тромбоцитарной массы.
C. Переливание цельной крови.
D. Пересадка костного мозга.
E. Антилимфоцитарный иммуноглобулин.

Антитела вырабатываются:
А. Т-хелперами.
В. В-клетками.
С. Эпителиальными клетками.
D. Плазматическими клетками.
Е. Клетками селезенки.

Основными иммуноглобулинами в секрете дыхательных путей у здорового человека являются:
А. IgM.
В. IgG.
С. IgA.
D. IgE.
Е. IgD.

Клиническими проявлениями общего вариабельного иммунодефицита являются:
А. Желтуха.
В. Запоры.
С. Абдоминальный синдром.
D. Гнойные синуситы.
Е. Приступы одышки.

О наличии аллергического отека гортани могут свидетельствовать:
А. Охриплость голоса.
В. "Лающий" кашель.
С. Стридорозное дыхание.
D. Экспираторная одышка.
Е. Все вышеперечисленное.

Какие неотложные меры оправданы при аллергическом отеке гортани?
А. В/в введение ГКС.
В. Парентеральное введение адреналина.
С. Парентеральное введение лазикса.
D. Все вышеизложенное.
Е. Ничего из вышеизложенного.

Достоверные методы in vivo и in vitro диагностики лекарственной аллергии:
А. Сублингвальный тест.
В. Кожный аппликационный тест.
С. Лизис лимфоцитов.
D. Все вышеизложенное.
Е. Ничего из вышеизложенного.

Пациент, 42 года, обратился в поликлинику с жалобами на боли в правой подчелюстной области, повышение температуры тела до 37,5°С. При пальпации пальпируется лимфоузел - размером до 2 см, эластичный, болезненный. Другие группы л/у не увеличены. Установите предварительный диагноз и назначьте лечение.

А. Лимфогрануломатоз, химиотерапия.
B. Неходжкинская лимфома, химиотерапия.
C. Инфекционный мононуклеоз, противовирусная терапия.
D. Реактивный лимфаденит, антибиотикотерапия.
E. Цитомегаловирусная инфекция, противовирусная терапия.

 

В инфекционное отделение поступил больной М., 58 лет, с жалобами на боль в левой половине грудной клетки, лихорадку. При осмотре: температура тела 37,5°С, по ходу XI-XII межреберных промежутков на гиперемированно-отечном фоне сгруппированы мелкие пузырьки, заполненные прозрачным содержимым. Препарат выбора для лечения этого больного?

A. Супрастин.
B. Лаферон.
C. Преднизолон.
D. Бисептол.
E. Цефазолин.

 

Больная А., 47 лет, по поводу ОРВИ приняла аспирин и бисептол (по 2 таб.). Через 4 часа внезапно состояние ухудшилось: усилился озноб, возникли боли в горле, общая слабость, а через 8 часов увеличились шейные и аксилярные лимфоузлы, склеры стали иктеричными, кожа туловища и конечностей покрылась папулезно-макулезной сыпью, далее развились желтуха и ангина с некрозами и язвами на слизистой оболочке ротовой полости. Какой предварительный диагноз является наиболее вероятным?

A. Сепсис.
B. Острая миелобластная лейкемия.
C. Аутоиммунный гепатит.
D. Вирусный гепатит А.
E. Иммунный (гаптеновый) агранулоцитоз.


Женщина, 35 лет, находится на лечении в терапевтическом отделении по поводу пневмонии. Три курса антибактериальной терапии не принесли результата. Продолжается лихорадка, системная лимфаденопатия, спленомегалия, сохраняется инфильтрация легочной ткани, потеря веса, лейкоцитоз. За два прошедших года частые вирусные инфекции, генитальный кандидоз, два месяца назад - пиелонефрит. Ваш предварительный диагноз? Дальнейшая тактика?

A. ВИЧ-инфекция. Соответствующее дообследование, осмотр инфекциониста.
B. Гемобластозы. Стернальная пункция, осмотр гематолога, сообщить родственникам.
C. Туберкулез. Дообследование в диагностическом отделении фтизиопульмоцентра.
D. Саркоидоз. Дообследование в пульмонологическом отделении.

Е. Негоспитальная пневмония, затяжное течение, индуцированный вторичный иммунодефицит, инфекционный и иммунопролиферативный синдром. Перевод в иммунотерапевтическое отделение.


Сколько клинических стадий у СПИДа:
А. 3.
В. 5.
С. 4.
D. 2.
Е. 6.

Лечение СПИДа включает:
А. Нуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы.
В. Ингибиторы протеаз.
С. Ненуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы.
D. Все выше перечисленные.
Е. Ничего из выше указанного.

 

В основе синдрома Ди-Джорджи лежит:
А. Дефицит гуморального звена иммунитета.
В. Т-клеточный дефект.
С. Комбинированный Т- и В-иммунодефицит.
D. Дефицит системы комплемента.
Е. Дефицит системы фагоцитоза.

Развитие врожденного ангионевротического отека обусловлено недостаточностью ингибитора:
А. С3.
В. С5.
С. С8.
D. С6.
Е. С1.

 

У больной М., 46 лет, гнойная рана в нижней трети голени. Больной сделан мазок из гнойного содержимого раны. Какие клетки в основном выявлено при окрашивании мазка по методу Романовского-Гимзе?

A. Нейтрофилы

B. Эозинофилы

C. Лимфоциты

D. Моноциты

E. Базофилы

 

Какие из перечисленнях классов иммуноглобулинов проходят через гемато-плацентарный барьер?

A. иммуноглобулин А

B. иммуноглобулин Е

C. иммуноглобулин G

D. имуноглобулин D

E. иммуноглобулин М

 

После приема наклофена у больного появились эритематозно-уртикарные высыпания на туловище, верхних и нижних конечностях, зуд кожи, повысилась температура тела, в анализе крови – лейкопения. Какой тип гиперчуствительности развился у больного?

А. Замедленный.

В. Иммунокомплексный.

С. Реагиновый.

Д. IgE-опосредованный и цитотоксический.

Е. Цитотоксический.

 

У мальчика, 6 месяцев, в анамнезе частые инфекции. Сначала перенес кандидоз, потом заболел менингитом, вызванным гемофильной палочкой, а позже - пневмоцистной пневмонией. Учитывая вишеперечисленное про нарушения в каком звене иммунной системы можна думать?

А. Неспособность В-клеток дифференциироваться в плазмоциты.

В. Неспособность CD8 клеток дифференциироваться в тимусе.

С. Неспособность стволових клеток дифференциироваться в у предшественники Т-и В-клеток.

Д. Неспособность нейтрофилов синтезировать прооксидантные ферменты.

Е. Дефицит системы комплемента.

 

При иммунодефиците В-системы наиболее часто наблюдаются инфекционные поражения:

А. Вирусной этиологии.

В. Вызванные простейшими.

С. Грибкового происхождения.

Д. Бактериальной этиологии.

Е. Вызванные хламидиями.

 

Основным иммуноглобулином в секрете верхних дыхательных путей есть:

А. Ig М.

В. Ig G.

С. Ig A.

Д. Ig E.

Е. Ig D.

 

Мальчик, 1 год, госпитализирован с диагнозом приводу пневмококовой пневмонии. В анамнезе частые бактериальные инфекции, четыре месяца тому перенес корь. При обследовании лимфоидная ткань недоразвита. Основные классы иммуноглобулинов (М, А) отсутствуют, виявлено незначительное количество иммуноглобулина G, однако фагоцитарная активность лейкоцитов не нарушена. Какой диагноз можна поставить?

F.Общая вариабельная гипогамаглобулинемия.

G.Хронический гранулематоз.

H.Синдром Незелофа.

I.Синдром Ди Джорджи.

J.Болезнь Брутона.

 

У больной 19 лет после экстракции зуба розвился отек в области лица и шеи. С анамнеза известно, что у пациентки на протяжении 8-10 лет розвиваются отеки разной локализации, возникновение которых всегда связано с психоэмоциональными загрузками или травмой и никогда не сопровождалось крапивницей и зудом. Какое заболевание в первую очередь можна заподозрить у больной?

E.Рецидивующий аллергический отек Квинке.

F.Врожденный дефект системы комплемента.

G.Посттравматический лимфостаз.

H.Дифтерия.

Е. Дефицит С3 компонента комплемента.

 

У больных с общим вариабельным иммунодефицитом снижены следующие показатели:

F.Ig Е, Ig G, Ig Д

G.Ig А, Ig G, Ig М

H.Тромбоциты

I.СD 3 лимфоциты.

J.Все ответы правильные.

 

Какому препарату отдают преимущество для базовой терапии больных с наследственным ангионевротическим отеком?

F.Метилтестостерон.

G.Метилпреднизолон.

H.Даназол.

I.Ежемесячная терапия свежезамороженой плазмой.

J.Фексофенадин.

 

Наследственный ангионевротический отек обусловленный недостаточностью:

А. С3 компонента комплемента.

В. С9 компонента комплемента.

С. С2 компонента комплемента.

D. С3 ингибитора.

Е. С1 ингибитора.

 

Специфическая диагностика ВИЧ-инфекции базируется на определении:

F.Специфических антигенов.

G.Фрагментов ДНК и РНК.

H.Детекции антител (Ig М и Ig G).

I.Определение ВИЧ методом культивирования клеток.

J.Все више перечисленные.

 

Выберите среди ниже перечисленного вторичный иммунодефицит:

F.Болезнь Брутона.

G.СПИД.

H.Синдром Ди-Джорджи.

I.Атаксия-телеангиэктазия.

J.Хронический гранулематоз.

 

Период острой ВИЧ-инфекции характеризуется такими лабораторными изменениями, кроме:

А. Интесивная вирусемия (геномные копии РНК до 105-106 в 1 мл плазмы).

В. Снижение количества лимфоцитов.

С. Умеренная тромбоцитопения.

D. Снижение количества СD4 – Т-лимфоцитов.

Е. Обновление количества СD4 – Т-лимфоцитов.

 

Причинами вторичных иммунодефицитов не есть следующие:

F.Инфекционный мононуклеоз.

G.Гипертоническая болезнь.

H.Вирусный гепатит В.

I.Ожоговая болезнь.

J.Системная красная волчанка.

 

Для синдрома Луи-Бар характерно:

F.Нарушение функции Т- и В-лимфоцитов.

G.Снижение уровня Ig А, Ig Е и Ig G2 .

H.Телеангиэктазия кожи и глаз.

I.Прогрессирующая мозжечковая атаксия.

J.Все вишеперечисленное.

 

Цикл жизни ВИЧ-1 состоит из таких этапов, кроме:

А. Прикрепление вириона.

В. Проникновение вириона в клетку.

С. Транскрипция и трансляция вирусных белков, геномной РНК.

D. Обратной транскрипции РНК вируса.

Е. Обратной транскрипции ДНК вируса.

 

Женщина, 32 лет, госпитализирована с жалобами на приступы удушья, кашель с мокротой. Болеет 8 лет. Впервые приступ удушья возник во время пребывания в деревне. В дальнейшем приступы беспокоили во время уборки помещения. Через 4 дня лечения в стационаре состояние значительно улучшилось. Назовите наиболее вероятный этиологический фактор?

А. Пыльца растений.

В. Инфекционный.

С. Химические вещества.

D. Бытовые аллергены.

Е. Психогенная.

 

В какой фазе заболевания можно проводить аллергологические кожне пробы?

А. Значительное обострение.

В. Нестойкая ремиссия.

С. Стойкая ремиссия.

D. Угасающее обострение.

Е. Ни в одной из фаз протекания заболевания.

 

У больного с негоспитальной пневмонией, група ІІІ и наличием в анамнезе аллергической реакции на препараты пеницилинового ряда наиболее целесообразно назначить такой антибактериальный препарат:

А. Амоксицилин.

В. Цефазолин.

С. Гентамицин.

D. Амоксиклав.

E. Левофлоксацин.

 

Больная, 32 лет, госпитализирована с жалобами на висыпания бледно-розового цвета на все теле, вираженный зуд кожи, отек лица, общую слабость. На ужин ела рыбные продукты, красное вино, принимала лоратадин. Висипания эритематозно-уртикарного характера, окружень зоной эритемы, которая пропадает при надавливании. Какой наиболее вероятный диагноз?

А. Хроническая рециливирующая крапивница.

В. Отек Квинке. Острая крапивница.

С. Уртикарный васкулит.

D. Дерматомиозит.

Е. Медикаментозная аллергия.

 

О начале аллергического отека гортани свидетельствуют такие симптомы, кроме:

А. Охриплость голоса.

В. Спастический кашель.

С. Стридорозное дыхание.

D. Экспираторная одышка.

Е. Инспираторная одышка.

 

В развитии аллергической реакции немедленного типа основное значение имеет:

А. Сенсибилизация к аллергенам.

В. Наличие Ig E антител

С. Наличие Ig G антител.

D. Наличие гиперчуствительности замедленного типа.

Е. Все вышеперечисленное.

 

Среди перечисленных утверджений выберите наиболее точное, которое отвечает термину антиген:

А. Гаптен, который связался с антителом.

В. Вещество, которое вызывает синтез антител и специфически связывается с ними.

С. Небольшие молекулы, которые адсорбируются на клетках.

D. Поверхностные углеводы клеточной стенки.

Е. Белок, который связался с антителами.

 

Антитела продуцируются такими клетками:

А. Т-хелперами.

В. Плазматическими клетками.

С. Клетками селезенки.

D. В-клетками.

Е. Эпителиальными клетками.

 

К антагонистам лейкотриеновых рецепторов относятся?

А. Монтелукаст.

В. Дезлоратадин.

С. Кетотифен.

D. Все вышеперечисленное.

Е. Ничего из вышеперечисленного.

 

Главным кластером дифференцировки (CD) цитотоксического Т-лимфоцита являются:

A. CD 4.

B. CD 19-22.

C. CD 8.

D. CD 16.

Е. CD 25.

 

К цитокинам не относятся:

А. Интерфероны.

В. Интерлейкины.

С. Иммуноглобулины.

D. Kолониестимулирующие факторы.

E. Хемокины.

 

Все зрелые Т-лимфоциты периферической крови на своей поверхности несут маркер:

А. CD2.

В. CD4.

С. CD20.

D. CD3.

Е. CD8.

 

Клеточный иммунный ответ запускается через активацию:

A. Th4.

B. Th1.

C. Th2.

D. Th3.

Е. Ни один ответ не является верным.

 

Естественно приобретенный пассивный иммунитет - это:

A. Иммунитет, развивающийся после вакцинации.

B. Иммунитет, обусловленный введением анатоксинов.

C. Иммунитет, обусловленный переносом антител через плаценту.

D. Иммунитет после введения препаратов донорских иммуноглобулинов.

E. Ни один ответ не является верным.

Какие из перечисленных клеток участвуют в реакции фагоцитоза?

A. Эритроциты.

B. Тучные клетки.

C. Макрофаги.

D. Базофилы.

Е. Фибробласты.

 

К гуморальным факторам врожденного иммунитета относятся:

А. Фагоцитоз.

В. Т-лимфоциты.

С. В-лимфоциты.

D. Интерфероны.

Е. Натуральные киллеры.

 

К клеточным факторам приобретенного иммунитета относятся:

А. Фагоциты.

В. Т-лимфоциты.

С. Нейтрофилы.

D. Интерфероны.

Е. Иммуноглобулины.

 

К гранулоцитам относятся:

А. Цитотоксические Т-лимфоциты.

В. Т-хелперы.

С. Базофилы.

D. В-лимфоциты.

Е. Моноциты.

 

В кровеносном русле не циркулируют:

А. Т-лимфоциты.

В. Базофилы.

С. Макрофаги.

D. В-лимфоциты.

Е. Моноциты.

 

В каком виде иммунитета преимущественно участвуют интерфероны?

А. Противоопухолевом.

В. Антибактериальном.

С. Противовирусном.

D. Противогрибковом.

Е. Антипаразитарном.

 

Основной функцией главного комплекса гистосовместимости являются:

А. Участие в активации системы комплемента.

В. Презентация антигена Т-лимфоцитам.

С. Стимуляция фагоцитоза.

D. Участие в опсонизации.

Е. Обеспечение гистогематического барьера.

 

К антигенпрезентирующим клеткам не относятся:

А. В-лимфоциты.

В. Т-лимфоциты.

С. Макрофаги.

D. Дендритные клетки.

Е. Все ответы верны.

 

Плазматические клетки образуются из:

А. Базофилов.

В. Эозинофилов.

С. Нейтрофилов.

D. В-лимфоцитов.

Е. Т-лимфоцитов.

 

Молекулы Ig M образуют комплексы:

А. Димеры.

В. Тримеры.

С. Тетрамеры.

D. Пентамеры.

Е. Гексамеры.

 

К лабораторным показателям клеточного иммунитета не относятся:

А. Фагоцитарный показатель.

В. Фагоцитарный индекс.

С. Содержание иммуноглобулинов.

D. Содержание CD16.

Е. Иммунорегуляторный индекс.

 

Какие гематологические изменения свидетельствуют о типичном вирусном воспалительном процессе?

А. Моноцитоз, лейкоцитоз.

В. Лимфопения, лейкопения.

С. Моноцитоз, анемия.

D. Лейкоцитоз, эозинофилия.

Е. Лейкопения, лимфоцитоз.

 

Какое вещество из перечисленных имеет провоспалительную активность?

А. ИЛ-4.

В. ИЛ-10.

С. Трансформирующий фактор роста-β.

D Фактор некроза опухолей-α.

Е. ИЛ-13.

 

Какое вещество из перечисленных тормозит активность воспалительного процесса?

А. ИЛ-1.

В. ИЛ-6.

С. Трансформирующий фактор роста-β.

D. Фактор некроза опухолей-α.

Е. ИЛ-2.

 

Какие гематологические изменения характерны для глистных инвазий?

А. Эритроцитоз, эозинопения.

В. Лимфопения, тромбоцитопения.

С. Моноцитоз, лейкопения.

D. Лейкоцитоз, эозинопения.

Е. Анемия, эозинофилия.

 

Какие процессы обычно протекают без лейкоцитоза?

А. Воспалительные.

В. Вирусные.

С. Стафилококковая инфекция.

D. Стрептококковая инфекция.

Е. Гнойные.

 

Факторами противовирусной защиты являются:

А. Т-хелперы.

В. Антистафилококковые иммуноглобулины.

С. Лизоцим.

D. Интерферон.

Е. Регуляторные Т-лимфоциты.

 

Белки острой фазы преимущественно синтезируются в:

А. Селезенке.

В. Красном костном мозге.

С. Лимфоузлах.

D. Печени.

Е. Тимусе.

 

При клеточном иммунном ответе Т-хелпер передает информацию об антигене:

А. Цитотоксическим Т-лимфоцитам.

В. В-лимфоцитам.

С. Макрофагам.

D. Эозинофилам.

Е. Моноцитам.

 

Мужчина, 37 лет, доставлен каретой скорой помощи в связи с отеком лица, развившимся после посещения стоматолога и экстракции зуба, после предварительного обезболивания лидокаином. Отек бледный, плотный, развился постепенно, в течение 3-х часов. Периодически подобные отеки возникали в детстве, когда мальчиком посещал тренировки по боксу и получал травмы, вследствие чего он был вынужден покинуть спортивную секцию. Аллергических заболеваний у самого мальчика и родителей не наблюдалось. Какой вероятный предварительный диагноз?

А. Отек Квинке.

B. Агранулоцитоз.

C. Врожденный ангионевротический отек.

D. Сывороточная болезнь.

Е. Анафилактический шок.

 

Характерным признаком иммунодефицита является:

А. Транзитность.

В. Кратковременность.

С. Быстрая возвратность.

D. Не требует иммунокоррекции.

Е. Устойчивость изменений.

 

Синдром Вискотта-Олдрича относится к:

А. Нарушениям гуморального иммунитета.

В. Нарушениям клеточного иммунитета.

С. Комбинированным нарушениям.

D. Нарушениям фагоцитоза.

Е. Нарушениям системы комплемента.

 

Общий вариабельный иммунодефицит относится к:

А. Нарушениям гуморального иммунитета.

В. Нарушениям клеточного иммунитета.

С. Комбинированным нарушениям.

D. Нарушениям фагоцитоза.

Е. Нарушениям системы комплемента.

 

К основным иммунопатологическим синдромам не относится:

А. Аллергический.

В. Инфекционный.

С. Аутоиммунный.

D. Интоксикационный.

Е. Лимфопролиферативный.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.