Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Індивідуальне ЗавданняІНДЗ передбачає самостійне виконання 17 обов’язкових індивідуальних завдань, підготовку звіту, захисту своєї роботи. Звіт подається у електронному вигляді (на диску CD-RW, DVD­-RW або на «флешці»). Кожне завдання готується в окремому файлі. Ім’я файлу повинно містити прізвище виконавця і номер завдання, наприклад Ivanov_5.doc. Усі аркуші звіту, крім титульного листа, повинні мати верхній колонтитул, вирівняний по центру, з текстом “Завдання № **”; і нижній колонтитул, вирівняний по лівому краю з текстом “Виконав: Прізвище, ініціали”. Параметри сторінки: верхнє, нижнє і праве поля – 2 см; ліве поле – 3 см; орієнтація паперу – книжкова (якщо не вказано інакше). Гарнітура шрифту – Times New Roman або Arial.

 

1. Створити титульний лист звіту з ІНДЗ (див. додаток №1).

2. Виконати набір тексту у текстовому редакторі Word. Обсяг фрагменту – 3 сторінки. Розмір шрифту для основного тексту – 12 пт; колір шрифту – чорний. Параметри абзацу: вирівнювання – по ширині; відступи зліва і справа – 0 см; відступ першої стрічки абзацу – 1 см; міжрядковий інтервал – півтора інтервали; інтервали перед і після абзацу – 0 пт. Набір виконати з дотриманням загальних вимог до введення тексту в електронний документ: 1) в будь-якому місці тексту не повинно бути більше 1 пробілу; 2) всі розділові знаки крім тире повинні стояти відразу після слова; 3) після розділового знаку один пробіл; 4) використовувати автоматичне форматування тексту: при виборі параметрів абзацу, шрифта, створенні списків, вставці номерів сторінки, розривів, зносок і т.ін.

3. Описати можливості і значення індикаторів на рядку стану вікна Word, вказавши версію програми, для якої здійснюється опис.

4. Виконати набір тексту у текстовому редакторі Word із використанням формул (об’єкт Microsoft Equation). Обсяг фрагменту – 1 сторінка (формули взяти з шкільного підручника алгебри і початку аналізу, причому всіх формул повинно бути не менше 20). Усі параметри набору такі ж як і у завданні №2.

5. Створити комплексний малюнок, використовуючи панель «рисование». При створенні малюнку використати не менше 15-20 різних примітивів.

6. Використання організаційних та схематичних діаграм. Створити ієрархічну структуру підприємства, навчального закладу, органів виконавчої, законодавчої влади і т.ін.

7. Включити в документ Word таблиці двох типів: Exсel та Word, виконати прості обчислення та побудувати діаграму. (Наприклад, діаграма зміни курсів валют)

8. У програмі Excel протабулювати функції та на проміжку х є [-100;100] з кроком h=5. Подати відповідні значення , та у вигляді таблиці. Побудувати графіки функції (точкова діаграма) на одній діаграмі.

Коефіцієнти функцій вибрати наступним чином:

А – номер групи; В – номер підгрупи; С – порядковий номер у списку групи;

D – місяць народження; M – число народження; N – кількість букв у прізвищі.

9. Створити макет для розрахунку зарплати для N працівників фірми “Сонечко”, знаючи, що податки із заробітної плати вираховуються, виходячи з наступних міркувань:
- податок на прибуток – 15% від загальних нарахувань;
- пенсійний фонд – якщо оклад до 150 грн, то податок не вираховується, до 510 грн – 1% від окладу, коли ж більше 510 грн – то 2% від окладу;
- проф.внески – аналогічно до попереднього алгоритму;

- кожному працівнику нараховується премія 123 гривні, якщо він чоловік і 223 грн, якщо жінка.
(при роздруковуванні завдання задати режим відображення формул в комірці)

10. Створити вітальне оголошення, використовуючи різноманітні елементи оформлення (WordArt, графіку, границі, малюнки, фон і т.п.). Оголошення повинно займати весь аркуш формату А4.

вітання з Новим роком, Днем захисника Вітчизни, 8 Березня, Днем св. Валентина, 1 Вересням, Днем студента, Днем факультету, Днем Незалежності.

11. Створити власну візитну картку стандартних розмірів.

12. Зробити опис стандартної функції в табличному процесорі Excel (назву взяти з Додатку №3) за таким форматом:

a. назва;

b. призначення;

c. межі застосування;

d. спосіб використання з описом послідовності виконання операцій;

e. опис формату задання аргументу функції;

f. можливість використання швидких (гарячих клавіш) при використанні функції;

g. приклад.

13. Описати можливості використання команди (назву взяти з Додатку №4)” в текстовому редакторі Word чи табличному процесорі Excel. При описі користуватись такою послідовністю дій: визначення команди, призначення (розширений опис), аспекти застосування, графічна ілюстрація застосування (при можливості), приклад використання.

14. Створити власну Web-сторінку. При створенні сторінки використати можливості html форматування тексту, багаторівневі списки подання інформації, таблицю чи таблиці з використанням об’єднання комірок та можливостей естетичного оформлення таблиці (кольорова гама, товщина рамок). Використати хоча б по одному гіперпосиланню різного рівня: локальне (на ту ж саму сторінку) та глобальне (на документ, розташований на довільному ресурсі в Internet). Використати до сторінки ілюстративний матеріал власного створення (це можуть бути фотографії, власні малюнки). Вдосконалити власну Web-сторінку шляхом створення карти графічних посилань з будь-якого рисунка, вставленого в Web-сторінку.

15. Створити базу даних в програмі Access для студентів вашої групи, яка б складалась з трьох , або і більше таблиць, Поля таблиць можуть бути довільними, але такими, які б характеризували кожного студента в групі. Кожна таблиця повинна містити не менше 4 полів. Вміти створювати запити, звіти і форми.

16. Створити презентацію доповіді для захисту своєї роботи. Слайди оформити естетично з використанням анімаційних ефектів, фону та інших можливостей PowerPoint.

17. Оформити завдання і підготувати звіт. Звіт здати керівнику.

 

 

Примітка: У завданнях 12,13 при виборі елементів із додатків користуватись таким правилом: Перший елемент вибираєте той, який стоїть під тим номером, що і Ваш номер в журналі академічної групи, слідуючий номер одержуєте шляхом додавання до початкового числа кількості студентів у Вашій групі і так до тих пір, доки у відповідному додатку не залишиться елементів.

Приклад: У Вашій групі 23 студенти, Ваш номер у списку групи – 7. Тоді для виконання завдання №10 Вам необхідно буде в додатку №4 вибрати команди, які стоять під номерами 7, 30, 53, 76, 99, 122

 

Розподіл балів при оцінюванні результатів ІНДЗ:

Наявність носія з електронним варіантом звіту – 1 бал,

правильно оформлений звіт (17 завд.+1 завд) – 1 бал;

Кожне захищене завдання (2-16) – 0,4 бали (в сумі 8 балів).
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

 

Кафедра вищої математики та інформатики

 

 

Звіт з ІНДЗ з ІНФОРМАТИКИ

 

 

Виконав студент

Перевірив

Луцьк 2014


Додаток №3
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.