Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Репродуктивний рівень пізнання. Умови виконання завдання:Знайти відповідність між, розв’язати задачуУмови виконання завдання:Знайти відповідність між..., розв’язати задачу, розташувати у порядку...

1. Поставте у відповідність:

На концептуальному рівні   розробляються математичні моделі і алгоритми контролю і прогнозування обстановки та планування, аналізу і регулювання ресурсів захисту
На функціональному рівні     визначаються джерела небезпеки, об’єкти ураження і ресурси захисту, розробляються сценарії прояву і протидії НС, окреслюються основні задачі управління запобіжними, рятувальними і відновлювальними заходами
На забезпечуючому рівні     проектується технічний комплекс, інформаційна база та програмне забезпечення

2. Для випадку, коли порушників більше ніж один і вони діють одночасно (організована група) по кожному шляху, цей вираз з урахуванням сумісності подій буде мати вигляд:

Рсзі=(1-Рпод)(1-Робх1)(1-Робх2)(1-Робх3)...(1-Робхк).

Виконати розрахунки для к = 2, 4, 6. Значення вибрати самостійно. Зробити висновки
Варіант 3

Частина І ( 2 б.)

Творчо алгоритмічний рівень пізнання

Умови виконання завдання: Дайте короткі відповіді

1. Дайте визнання поняттю «дані».

2. Дайте визнання поняттю «таємна інформація».

3. Дайте визначення поняттю «об’єкт системи». Перерахуйте види об’єктів.

4. Дайте визначення поняттю «правила розмежування доступу».

 

Частина ІІ ( 2 б.)

Репродуктивний рівень пізнання

Умови виконання завдання:Визначте, чи вірне наведене твердження

1. Цінність інформації визначається мірою її корисності для власника. Так Ні
2. Користувачу необхідний доступ до даної інформації для виконання його виробничих функцій Так Ні
3. Ідентифікація – це процес перевірки справжності користувача по заявленому ідентифікатору Так Ні
4. При підвищених вимогах до захисту інформаційних ресурсів застосовується багаторівневий захист Так Ні

Частина ІІІ (5 б.)

Репродуктивний рівень пізнання

Умови виконання завдання: Знайдіть вірну відповідь серед наведених

№ п/п Запитання Варіанти відповідей
Комплексна система захисту інформації це:   а) принтер б) процесор в) сканер г) клавіатуру д) плотер
Інтегрована система – це а) сукупність двох або кількох взаємопов’язаних інформаційних та (або) телекомунікаційних систем, в якій функціонування однієї (кількох) з них залежить від результатів функціонування іншої (інших) таким чином, що цю сукупність у процесі взаємодії можна розглядати як єдину систему; б) організаційно-технічна система, що реалізує технологію інформаційного обміну за допомогою технічних і програмних засобів шляхом передавання та приймання інформації у вигляді сигналів, знаків, звуків, зображень чи іншим чином.
Системний підхід здійснюється за ...   а) загальними принципами; б) спеціальними принципами; в) основними принципами; г) додатковими принципами.
Стан інформації, при якому унеможливлюється ознайомлення з цією інформацією, її зміни або знищення особами, що не мають на це права, а також витоку за рахунок побічних електромагнітних випромінювань і наведень, спеціальних пристроїв перехоплення (знищення) при передачі між об'єктами обчислювальної техніки називають:  
Автоматизована система поєднує у собі а) обчислювальну систему б) фізичне середовище в) персонал г) інформацію, яка обробляється

 

Частина 1V ( 4 б.)

Репродуктивний рівень пізнання

Умови виконання завдання:Знайти відповідність між..., розв’язати задачу, розташувати у порядку...

 

  1. Які властивості притаманні інформації? Дайте письмову відповідь.

 

2. Провести оцінку довжини паролів і безпечного часу їх використання

Використовуючи англійський шрифт, встановити таку довжину, щоб ймовірність його відгадування була не більшою 1/1000 (0,001) після тримісячного систематичного тестування. Припустимо, що швидкість передачі по лінії зв'язку 50·106 симв/хв і що за одну спробу посилається 25 символів.

 

 


Варіант 4

Частина І ( 2 б.)
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.