Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Розрахунок економічної ефективності проекту при використанні мережі для власних цілей підприємства без комерційного ефектуДля обґрунтування економічної ефективності впровадження мережі проведемо наступні розрахунки.

Розрахуємо сукупні витрати на проектування й експлуатацію мережі (Взаг) за наступною формулою

Взаг = Кперв + Врічні

де Кперв - первісні капітальні вкладення по формуванню мережі (приймаються на рівні повної собівартості проекту), грн;

Врічні – річні витрати по експлуатації мережі, грн.

Річні витрати по експлуатації мережі визначаються наступним чином

Врічні = Зп*12*N + Ру

де Зп – середня місячна заробітна плата оператора АРМ з урахуванням відрахувань на соціальні заходи, грн.;

Ру – річні витрати на утримання устаткування, у т.ч. амортизація основних засобів, витрати на електроенергію та інші витрати, грн. (Приймаються на рівні 15% від вартості всіх АРМ, що формують мережу)

Обчислимо витрати на придбання засобів обчислювальної техніки для одного АРМ за формулою

ВОТ = (Кперв / Тн + Врічні + Впз) / N

де Тн - нормативний термін життєвого циклу технічного забезпечення (3 роки);

Впз- поточні щорічні витрати на розвиток програмних засобів (20% від повної собівартості формування мережі);

N – кількість АРМ, шт.

Розрахуємо щорічний економічний ефект від впровадження проекту за формулою

Е = n * Зм * П * Д * 12 / 100

де n – число користувачів одним АРМ, чіл.;

Зм – число змін роботи;

П – приріст продуктивності праці за рахунок використання мережі, %;

Д – щомісячний приріст доходу за рахунок економії витрат по експлуатації мережі(ріст продуктивності праці одного працівника обумовлює економію по фонду заробітної плати, приводить до скорочення втрат корисного часу роботи устаткування), грн.

Приріст продуктивності праці при впровадженні мережі розраховується за формулою

П = Пн / Пб* 100 – 100

де Пн – рівень продуктивності праці при використанні мережі, обсяг оброблюваної інформації в одиницю часу;

Пб – рівень продуктивності праці до впровадження мережі, обсяг оброблюваної інформації в одиницю часу.

За підвищення продуктивності праці встановлені наступні коефіцієнти росту заробітної плати (k):

- при зростанні продуктивності праці (Пн/Пб) у 2 рази заробітна плата одного користувача збільшується в 1,3 рази;

- при зростанні продуктивності праці в 3 рази заробітна плата зростає в 1,5 рази.

Щомісячний приріст доходу (Д ) від експлуатації мережі визначається

Д = Пн/Пб * Зп – Зп* k

Економічний ефект (грн) від впровадження одного АРМ визначається за формулою

Ееф = Е – Вот

Термін окупності проекту (То, роки) розраховується за формулою

То = Взаг / (Ееф *N)

На підставі отриманих результатів робляться висновки про доцільність прийняття рішення по проекту по створенню локальної обчислювальної мережі.
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.