Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ЗАПИТАННЯ ДО ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ1. Поняття «порівняльне право», його співвідношення з|із| поняттям «порівняльне правознавство».

2. Основні критерії науковості порівняльного правознавства.

3. Основні способи обґрунтування науковості порівняльного правознавства.

4. Основні підходи до визначення предмету порівняльного правознавства, і їх критична оцінка.

5. Предмет порівняльного правознавства.

6. Об'єкт порівняльного правознавства і порівняно-правових досліджень.

7. Основні актуальні напрями|направлення| порівняно-правових досліджень.

8. Мета|ціль| і завдання|задачі| порівняльного правознавства.

9. Функції порівняльного правознавства.

10. Концептуальна і практична необхідність порівняльного правознавства.

11. Основні етапи становлення і розвитку порівняльного правознавства: спільна|загальна| характеристика.

12. Особливості основних шкіл порівняльного правознавства.

13. Міжнародні центри порівняльного права.

14. Історія порівняльного правознавства в Україні: спільна|загальна| характеристика основних етапів.

15. Становлення і розвиток порівняльного правознавства в Україні в ХIХ – початку ХХ ст..ст|.

16. Порівняльне правознавство в радянській Україні.

17. Порівняльне правознавство в сучасній Україні: проблеми і перспективи.

18. Система порівняльного правознавства.

19. Місце порівняльного правознавства в системі юридичних наук.

20. Співвідношення порівняльного правознавства з|із| іншими компаративістськими соціально-гуманітарними дисциплінами.

21. Методологія порівняльного правознавства|: спільна|загальна| характеристика.

22. Методологічні принципи порівняно-правових досліджень.

23. Порівняно-правовий підхід.

24. Види порівняння.

25. Основи герменевтики порівняно-правового дослідження.

26. Інші підходи і методи, використовувані в порівняно-правових дослідженнях.

27. Методика проведення порівняно-правових досліджень.

28. Понятійно-категоріальний апарат порівняльного правознавства.

29. Поняття, компоненти і різновиди правової системи.

30. Поняття правового стилю. Чинники|фактори|, що визначають право­вий| стиль.

31. Критерії і чинники|фактори| класифікації правових систем.

32. Огляд класифікації правових систем.

33. Класифікація пра­вових| систем на пострадянському просторі.

34. Міжнародне право і національні правові системи: питання співвідношення і взаємодії.

35. Право ЄС і західноєвропейські правові сім'ї.

36. Право ЄС і національні правові системи держав-членів.

37. Західне право і його традиції.

38. Особливості змішаних (гібридних) правових систем.

39. Релігійні правові сім'ї: характерні риси|межі|, основні підтипи.

40. Традиційні правові сім'ї: характерні риси|межі|, основні підтипи.

41. Далекосхідна правова сім'я: спільна характеристика.

42. Феномен євразійської правової сім'ї.

43. Правові системи на пост­радянському| просторі: тенденції розвитку.

44. Місце правової системи України на правовій карті світу.

45. Основні тенденції правового розвитку у світі, що глобалізується|.

46. Публічне|прилюдне| право і приватне право в порівняно-правовому ракурсі: співвідношення їх в різних правових системах.

47. Звичай і звичайне|звичне| право.

48. Взаємодія і взаємовплив правових систем: основні форми і способи.

49. Конвергенція правових систем.

50. Правова акультурація|.

51. Запозичення досягнень інших правових систем і його межі.

52. Універсальне (світове) право: наскільки воно можливе?

53. Правова інтеграція: можливості|спроможності| і межі.

54. Європейське право і право Європейського Союзу|спілки|. Поняття загальноєвропейського правового простору.

55. Основні джерела права в різних правових сім'ях

56. Структура права в різних правових сім'ях.

57. Характер правопонимания| в різних правових сім'ях.

58. Особливості правової культури в різних правових сім'ях.

59. Основні концепції прав людини: універсалізація і регіоналізм|.

60. Значення доктрини в різних правових сім'ях.

61. Специфічні інститути в різних правових сім'ях.

62. Суд в різних правових системах.

63. Основні етапи формування романо-германської правової сім'ї.

64. Рецепція римського права і його значення для романо-германського права.

65. Особливості романо-германської правової сім'ї.

66. Структура романо-германського права.

67. Джерела романо-германського права.

68. Материнські правові системи в романо-германській правовій сім'ї.

69. Особливості англійського спільного|загального| права.

70. Спільне|загальне| право і право справедливості.

71. Прецедент в сім'ї спільного|загального| права.

72. Статути в англійському спільному|загальному| праві.

73. Особливості правової системи США.

74. Федеральне право і право штатів в правовій системі США.

75. Джерела і структура права США.

76. Спільна|загальна| характеристика латиноамериканської правової сім'ї.

77. Спільна|загальна| характеристика скандинавської (північноєвропейською) правової сім'ї.

78. Становлення і розвиток ісламської пра­вової сім'ї.

79. Особливості і джерела ісламського права.

80. Класичне ісламське право і право сучасних мусульманських держав.

81. Ісламська концепція прав людини.

82. Іудейське (єврейське) право (особливості, джерела).

83. Іудейське (єврейське) право і право сучасного Ізраїлю.

84. Відмінні риси і основні джерела індуського права.

85. Індуське право і право сучасної Індії.

86. Канонічне право: особливості, джерела і використання на сучасному світі.

87. Спільна|загальна| характеристика африканського звичайного|звичного| права.

88. Особливості права суверенних африканських держав.

89. Спільна|загальна| характеристика китайського права.

90. Спільна|загальна| характеристика правової системи Японії.

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.