Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

РОЗДІЛ ІІ: ОХОРОНА ПРАЦІ

Одеський професійний ліцей технологій та дизайну

Державного закладу

«Південноукраїнський національний педагогічний університет

Ім. К. Д. Ушинського»

 

“Затверджую”

Заступник директора

з навчально-виробничої роботи

.........................Долинюк Т.М.

“.........” ....................... 2015 р.

 

 

ДИПЛОМНА РОБОТА

 

НА ТЕМУ: Технологія розв`язування задач практичного характеру

Випускника(ці) Палатник Віктор Володимирович

Група ОКН ОС 14-34

Професія Оператор комп’ютерного набору

Майстер виробничого навчання Герасименко Наталія Анатоліївна

Консультант Кушніренко Альона Сергіївна

Роботу виконано на оцінку.................................................................................................

...........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Одеса 2015 р.

 

Заступник директора з навчально-виробничої роботи ..............................Долинюк Т.М.   Розглянуто на засіданні методичної комісії “........”............................. “ 2015 р. ............................ Толстікова І.В.

 

ЗАВДАННЯ на дипломну роботу випускника навчальної групи ОКН ОС 14-34
(прізвище, ім’я та по батькові) Оператор комп’ютерного набору
(спеціальність) Письмова частина завдання
1. Загальні відомості
2. Історія виникнення електронної пошти
3. Електронна адреса та ї складові
4. Електронний лист
5. Програми-клієнти для роботи з Email
6. Здобуття та відправка електронної пошти
7. Охорона праці для оператора комп’ютерного набору
Графічна частина завдання
Практичне завдання
Створення поштової скриньки
Рекомендована література  
1. Ривкін Й.Я. Інформатика 10 клас - «Генеза», Київ 2010 – 293с. Графік виконання
Дата видачі завдання Чернетка письмової роботи Графічна частина Практичне завдання Кінцевий термін здачі завдання
1.10.15 2.11.15     15.12.15

Виконавець завдання: Палатник. В.В

Викладач консультант: Кушніренко А.С.

Майстер виробничого навчання: Герасименко Н.А.

 

 

ЗМІСТ

  ВСТУП
РОЗДІЛ І. Технологічна частина  
1.1 Загальні відомості  
1.2 Створення формул, ввід формул  
1.3 Використання формул при обчислюваннях у таблицях Microsoft Excel  
1.4    
     
     
Практична частина  
РОЗДІЛ ІІ. Охорона праці  
  ВИСНОВОК  
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ  
  ДОДАТКИ  

 

 

ВСТУП

Мабуть кожний, хто пов'язаний с комп’ютером, чуючи слова «створення формул, таблиця та ін.» , згадує про програму Excel. Саме вона дає змогу вирішувати задачі будь-якого типу і ефективно використовувати формули при найменшій необхідності. Ексель несе в собі 10 функцій, кожна з яких пропонує десятки формул. Хоча більшість користувачів рідко використовує навіть чверть з усього списку. Кожний сучасний заклад обов’язково потребуватиме обчислення сум, доволі часто великих. Це і є одним із прикладів вирішення задач практичного характеру.У цій роботі я покажу,як можна вирішувати завдання за допомогою електронної таблиці.

РОЗДІЛ І. Технологічна частина

Загальні відомості

Електронні таблиці — це програми, призначені для зберігання та опрацювання інформації, наданої в табличній формі.
Електронні таблиці є двовимірними масивами (які зазвичай називають робочими листами), що складаються із стовпців і рядків. Програмні засоби для проектування електрон­них таблиць називають також табличними процесорами. Вони дозволяють не тільки створювати таблиці, а й автоматизувати опрацювання табличних даних.
Функції табличних процесорів такі:
• створення і редагування електронних таб­лиць;
• оформлення і друк електронних таблиць;
• створення документів з багатьма таблицями, об’єднаними формулами;
• побудова діаграм, їх модифікація і розв’язання задач графічними методами;
• робота з електронними таблицями як з базами даних (сортування таблиць, вибірка даних відповідно до запитів);
• створення підсумкових і зведених таб­лиць;
• використання під час побудування таб­лиць інформації із зовнішніх баз даних та ін.

Microsoft Excel може працювати з чотирма основними типами документів: робочим аркушем (електронною таблицею), робочою книгою, діаграмою, макротаблицею. Після завантаження табличного процесора на екрані буде подана відкрита чиста книга.

Ось так виглядає робоче вікно Ексель

Робоча книга — основний документ Excel. Вона являє собою електронний еквівалент папки-швидкозшивача. Книга складається з аркушів, імена яких виводяться на ярличках у нижній частині екрана. За умовчанням книга відкривається з 16 робочими аркушами: Аркуш 1, Аркуш 2, ... Аркуш 20, однак їх число можна збільшити або зменшити. У книгу можна вмістити декілька різних типів документів, наприклад робочий аркуш з електронною таблицею, лист діаграм, аркуш макросів і т. п.

Комірка ЕТ — основний елемент ЕТ для зберігання даних. Адреса комірки складається із стовпця і рядка, на перетині яких вона міститься. Для введення або редагування даних у якому-небудь елементі таблиці необхідно зробити цю комірку активною. Комірка може бути пустою або містити одне з таких даних: число, включаючи дату і час; текст; формулу.

Початкові дані в таблицях Excel подаємо у вигляді чисел та тексту, а для виконання операцій над вмістом тих або інших комірок використовуємо формули. Excel дозволяє використовувати у формулах не тільки числа, але й інші типи даних.

Діаграма являє собою графічне зображення зв’язків між числами електронної таблиці. Вона дозволяє показати кількісне співвідношення між величинами.Перед побудуванням діаграми треба вказати ряди, а потім перейти до типу діаграми.

Діаграми характеризуються такими параметрами:

• ім’я — надається користувачем; під цим іменем діаграма включається до складу електронної таблиці;

• тип — вибирає користувач із запропонованого списку;

• область діаграми — обмежує поле креслення побудови діаграми;

• розміщення — може відбуватись або на тому самому аркуші, що і таблиця, або на окремому аркуші;

• ряд — дані (діапазон комірок), за якими будується діаграма;

• осі — кожна з них характеризується параметрами: вид, шкала, шрифт, число, вирівнювання;

• легенда — список назв рядів (позначень змінних);

• область побудови — ділянка, обмежена осями, призначена для розміщення рядів даних.

Діаграма будується за допомогою Мастера диаграмм. Побудовану діаграму можна редагувати та форматувати.

Excel також має у своєму розпорядженні засоби для обробки інформації в базі даних із застосуванням апарата сортування, фільтрації і формування підсумкових даних, включаючи засоби зведених таблиць.

!.2 Створення форму.Ввід формул

Введення будь-якої формули починається зі знака «дорівнює» (=). Якщо його пропустити, то формула буде сприйнята як текст.

Однотипними (подібними) є формули, які мають однакову структуру (будову) і відрізняються тільки конкретними посиланнями.

Для спрощення введення однотипних формул у діапазон комірок формулу вводять тільки в одну (початкову) комірку, після чого її копіюють в інші комірки.

Під час копіювання однотипних формул використовуються відносні, абсолютні та змішані посилання.

Відносне посилання — посилання, яке автоматично змінюється при копіюванні формули. Записується у звичайному вигляді, наприклад A5, F6. У всіх комірках, куди воно буде копіюватися, змінюються і літера стовпця, і номер рядка.

Абсолютне посилання — посилання, яке не змінюється при копіюванні. Записується так: перед літерою стовпця та номером рядка додається знак $, наприклад $A$5, $K$12. При копіюванні формули у всіх комірках з’являться такі самі посилання.

Змішане посилання — посилання, яке частково змінюється при копіюванні. Записуючи змішане посилання, перед незмінним стовпцем або перед незмінним рядком ставиться $, наприклад $C12, $H2, A$5, N$56.

У комірки таблиці можна вводити вбудовані функції, об’єднані в групи (категорії): математичні, статистичні, логічні, текстові, фінансові тощо.

Функції в електронній таблиці реалізовані за допомогою стандартних програм, які можна викликати за ім’ям.

Використання всіх функцій у формулах відбувається за однаковими правилами:

• кожна функція має своє неповторне ім’я;

• при звертанні до функції після її імені в круглих дужках зазначається список аргументів, розділених крапкою з комою;

• введення функції в комірку треба починати зі знака «=», а потім указати її ім’я.

 

 

РОЗДІЛ ІІ: ОХОРОНА ПРАЦІ

Загальні положення

Ця Інструкція встановлює вимоги з охорони праці для операторів комп’ютерного набору (ОКН) видавництва « ... ».

Усі ОКН, що працюють у видавництві, повинні знати і виконувати вимоги загальної та даної інструкції з охорони праці.

Невиконання вимог цих інструкцій розцінюється як порушення виробничої дисципліни та правил внутрішнього трудового розпорядку.

Працівники, винні у порушенні вимог загальної та даної інструкції з охорони праці, притягуються до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної та кримінальної відповідальності згідно з чинним законодавством.

До самостійної роботи за професією ОКН допускаються особи, які пройшли: попередній медичний огляд і не мають відповідних протипоказань; навчання за професією; вступний та первинний інструктажі та перевірку знань з охорони праці й питань пожежної безпеки. В подальшому вони проходять повторний інструктаж — одинраз на шість місяців, та періодичні медичні огляди один раз на два роки.

Робоче місце ОКН оснащується робочим столом, стільцем з можливістю регулювання відповідних його параметрів, підставкою для ніг.

Основним обладнанням, застосовуваним на робочому місці ОКН, є апаратне забезпечення, яке входить до складу настільної видавничої системи (дисплей, клавіатура, системний блок тощо).

ОКН виконує одноманітні за характером роботи з документацією та клавіатурою з нечастими нетривалими переключеннями погляду на екран дисплея, з уведенням даних за допомогою клавіатури з високою швидкістю. Робота характеризується високим напруженням зорового аналізатора, значними навантаженнями, які припадають лише на кисті рук на фоні малої загальної рухової активності, нервово-емоційним напруженням.

На ОКН під час роботи можуть впливати такі небезпечні та шкідливі виробничі фактори:

фізичні:

підвищений рівень шуму на робочому місці (від вентиляторів блоку живлення процесорів та аудіоплат);

підвищене значення напруги в електричному ланцюзі, замикання якого може статися через тіло людини;

підвищений рівень статичної електрики;

недостатня концентрація негативних іонів у повітрі робочої зони;

підвищений рівень електромагнітного випромінювання;

підвищена напруженість електричного поля;

прямі та відбиті від екранів відблиски;

несприятливий розподіл яскравості в полі зору;

недостатня освітленість на робочому місці;

хімічні:

підвищений вміст у повітрі робочої зони пилу, озону, оксидів азоту;

психофізіологічні:

фізичні перевантаження статичної (опорно-м’язова система) та динамічної (кисті рук) дії;

нервово-психічні перевантаження, перенапруження зорового аналізатора, розумове перенапруження, монотонність праці, емоційні перевантаження.

Забороняється:

самочинно змінювати орієнтацію робочого місця відносно вікон і світильників, що може призвести до появи прямої та відбитої блискості, порушення норм щодо розташування суміжних робочих місць;

відключати захисні пристрої, проводити зміни в конструкції настільної видавничої системи, її апаратного забезпечення;

самостійно здійснювати ремонт апаратури чи технічне налагоджування її; такі види робіт виконують тільки спеціалісти з технічного обслуговування комп’ютерів;

класти будь-які предмети, напої, канапки на апаратуру настільної видавничої системи;

зберігати на робочому місці папір, дискети, інші носії інформації, запасні блоки, деталі тощо, якщо вони не використовуються при виконанні поточної роботи.

Зручна робоча поза ОКН забезпечується регулюванням висоти стільця та підставкою для ніг.

Раціональною робочою позою може вважатися таке положення тіла, за якого ступні працівника розташовані горизонтально на підлозі або на підставці для ніг, стегна зорієнтовані у горизонтальній площині, верхні частини рук — вертикальні, кут ліктьового суглоба коливається у межах 70—90°, зап’ястки зігнуті під кутом не більше як 20°, нахил голови — у межах 15—20°.

Розташувати дисплей на робочому місці необхідно так, щоб поверхня екрана знаходилась у центрі поля зору, не ближче як 600 мм від очей користувача. Рекомендується розміщувати елементи робочого місця таким чином, щоб дотримувалася приблизно однакова відстань від очей ОКН до екрана, клавіатури, тримача (пюпітра) для документів.

При роботі ОКН найбільш фізіологічно сприятливим є монохромне зображення чорних знаків на світлому фоні екрана дисплея.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

Увімкнути систему кондиціонування повітря в приміщенні.

Перевірити надійність установлення апаратури на робочому столі. Дисплей має стояти не на краю стола. Повернути дисплей так, щоб на нього було зручно дивитися — під прямим кутом (а не збоку) і трохи зверху вниз; при цьому екран має бути нахиленим на 15—20° від вертикалі в бік від оператора.

Оглянути загальний стан апаратури, перевірити справність електропроводки, з’єднувальних шнурів, штепсельних вилок, розеток, заземлення (чи занулення).

Щодня перед початком роботи при вимкненій настільній видавничій системі прибирати порох з поверхонь апаратури бавовняною ганчіркою, ледь змоченою мильним розчином. Екран дисплея та захисний екран (за наявності) протирати ваткою, змоченою у спирті.

Не дозволяється використовувати для очищення поверхонь апаратних засобів настільної видавничої системи рідинні або аерозольні засоби.

Відрегулювати освітленість робочого місця.

Відрегулювати та зафіксувати висоту сидіння стільця, нахил його спинки, зручний для оператора висоту підлокітників.

Приєднати до системного блока необхідну апаратуру. Усі кабелі, що з’єднують системний блок (процесор) з іншими пристроями, слід вставляти та виймати тільки при вимкненому комп’ютері.

Увімкнути апаратуру комп’ютера вимикачами на корпусах у такій послідовності: стабілізатор напруги, дисплей, системний блок, принтер (якщо передбачається друкування).

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

Необхідно клавіатуру розташувати на робочому столі стійко, не допускаючи хитання її. Встановити її у зручному для ОКН положенні та відрегулювати кут нахилу.

Оскільки в конструкції клавіатури не передбачено простору для опори долонь, то її слід розташувати на відстані не менше 100 мм від переднього краю стола в оптимальній зоні моторного поля. Під час роботи на клавіатурі сидіти прямо, не напружуватися.

Не дозволяються сторонні розмови, подразнювальні шуми.

Забороняється:

працювати без належного освітлення;

закривати вентиляційні отвори апаратури будь-якими предметами, оскільки це може призвести до перегрівання їх;

працювати з дисплеєм, у якого під час роботи з’являються нехарактерні сигнали, нестабільне зображення на екрані тощо;

залишати без нагляду включене обладнання;

допускати до роботи на обладнанні осіб без дозволу керівника;

працювати на матричному принтері зі знятою (трохи піднятою) верхньою кришкою.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

Закінчити та записати у пам’ять комп’ютера файл, що знаходиться в роботі. Вийти з програмної оболонки і повернутися у середовище MS DOS.

Вимкнути принтер (якщо він увімкнений), вимкнути дисплей і процесор. Вимкнути стабілізатор, якщо комп’ютер підключений до мережі через нього. Штепсельні вилки витягнути з розеток. Накрити клавіатуру пластмасовою кришкою для запобігання проникненню в неї пилу.

Прибрати робоче місце. Оригінали та інші документи покласти в шухляду стола.

Ретельно вимити руки теплою водою з милом.

Вимкнути кондиціонер, освітлення і загальне електроживлення підрозділу.

Рекомендується в спеціально обладнаному приміщенні провести сеанс психофізіологічного розвантаження і зняття втоми з виконанням спеціальних вправ аутогенного тренування.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

При раптовому припиненні подавання електроенергії вимкнути настільну видавничу систему в такій послідовності: периферійні пристрої, дисплей, системний блок, стабілізатор напруги і витягнути штепсельні вилки з розеток.

При виявленні ознак горіння (дим, запах гару) вимкнути апаратуру, знайти джерело займання і вжити заходів щодо його ліквідації, повідомити керівника робіт.

У разі виникнення пожежі негайно повідомити пожежну частину, вжити н

еобхідних заходів для евакуації людей і взятися до гасіння первинними засобами пожежогасіння. На дільниці комп’ютерного набору видавництва « ... » встановлено чотири вуглекислотних вогнегасники (ВВ-2).

ВИСНОВОК

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.