Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Представник 3: Сфагнум.Лабораторна робота № 1.

Тема 1. Відділ Мохоподібні.

Відділ 1. Риніофіти (Rhyniophyta)

Клас: Риніопсиди (Rhyniopsida)

Порядок: Ринієві (Rhyniales)

Представник: Ринія велика (Rhynia major)

Порядок: Псилофітові (Psilophytales)

Представник: Псилофіт первинний (Psilophyton princeps)

 

Відділ 2. Зостерофілофіти (Zosterophyllophyta)

Клас: Зостерофілопсиди (Zosterophyllopsida)

Рід: Зостерофілум (Zosterophyllum)

Рід: Гослінгія (Gosslingia)

 

Відділ 3. Мохоподібні (Bryophyta)

Клас 1: Антоцеротовидні (Anthocerotopsida)

Порядок: Антоцеротові (Anthocerotales)

Представник: Антоцерос крапчастий (Anthoceros punctatus)

Клас 2: Печіночники (Marchantiopsida)

Порядок: Маршанцієві (Marchantiales)

Представники: Річчія водяна (Riccia fluitans)

Маршанція поліморфна (Marchantia polymorpha)

Порядок: Юнгерманієві (Jungermanniales)

Представник: Радула сплющена (Radula complanata)

Клас 3: Листкостеблові мохи (Bryopsida)

Порядок: Сфагнові мохи (Sphagnales)

Представник: Сфагнум болотний (Sphagnum palustre)

Порядок: Андреєві мохи (Andreaeales)

Представник: Андрея скельна (Andreaea rupestis)

Порядок: Політрихові (Polytrichales)

Представник: Зозулин льон звичайний (Polytrichum commune)

Представник 1: Маршанція поліморфна

Розглянути і замалювати:

1. Загальну схему життєвого циклу вищих рослин (чергування поколінь).

2. Загальний вигляд таломів маршанції з статевими підставками і виводковими кошиками. Позначити: талом з дихотомічним розгалуженням, точки росту талому, виводкові кошики, ніжки та диски підставок, ризоїди, амфігастрії.

3. Поздовжні розрізи дисків підставок. Позначити: архегонії, антеридії, перианцій, перихецій.

4. Схему будови архегонія. Позначити: черевце, шийку, яйцеклітину, канальцеві клітини, черевцеву канальцеву клітину, плаценту.

5. Схему будови антеридія. Позначити: ніжку, одношарову стінку, сперматогенну тканину.

6. Спорофіт маршанції. Позначити: гаусторію, ніжку, коробочку, спори, елатери.

7. Поздовжній розріз виводкового кошика. Позначити: стінку кошика, виводкові бруньки на різних стадіях розвитку, слизеві волоски.

8. Поздовжній розріз талому. Позначити: епідерміс, повітряні камери, продихи, асимилятори, провідну тканину, крохмальові зерна, олійні краплини.

 

Представник 2: Зозулин льон звичайний.

Розглянути і замалювати:

1. Загальний вигляд жіночої і чоловічої рослини. Позначити: “стебло”, розміщені спірально “листки”, багатоклітинні ризоїди.

2. Поздовжній розріз “стебла”. Позначити: епідерміс, зовнішню і внутрішню кору, листкові сліди, “флоему”, “крохмаленосну піхву”, “ксилему”.

3. Поздовжній розріз через верхівки жіночої і чоловічої рослини. Позначити: верхівкові листки, парафізи, антеридії, архегонії.

4. Загальний вигляд спорофіту. Позначити: ніжку, апофізу, коробочку, урночку, кришечку, каліптру (ковпачок).

5. Поздовжній розріз коробочки. Позначити: ніжку, апофізу, урночку, колонку, епіфрагму, хлорофілоносні нитки, спорангій із спорами, перистом.

6. Пророслу спору. Позначити: оболонку спори, протонему, бруньки майбутніх рослин.

 

Представник 3: Сфагнум.

Розглянути і замалювати:

1. Загальний вигляд рослини. Позначити: “стебло”, “листки”, гілочки із спорофітами.

2. Клітинну будову “листка”. Позначити: хлорофілоносні клітини, гіалінові клітини.

3. Поздовжній розріз спорофіта. Позначити: несправжню ніжку, гаусторію, ніжку, коробочку, спорангій, кришечку, каліптру (ковпачок).

 

Контрольні питання до теми 1.

1. Характеристика життєвого циклу мохоподібних.

2. Порівняльна характеристика печіночників та листкостеблових мохів.

3. Місцезностання та розповсюдження мохоподібних.

4. Морхологічні і біолого-екологічні характеристики маршанції, зозулиного льону, сфагнуму.

5. Схема будови архегонія.

6. Схема будови антеридія.

7. Особливості анатомічної будови талому маршанції, “стебла” зозулиного льону, “листків” сфагнуму.

8. Вегетативне розмноження мохоподібних.

9. Статеве розмноження мохоподібних.

10. Будова спорофітів і пристосування для розповсюдження спор мохоподібних.

Ботанічні терміни, які необхідно знати:

амфігастрія парафіза

антеридій періанцій

апофіза періхецій

архегоній перистом

виводкова брунька протонема

виводковий кошик ризоїд

гаметофіт спора

гаусторія спорангій

елатера спорогоній

каліптра спорофіт

талом
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.