Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Розробка алгоритмів програмПорядок виконання розрахунково-графічного завданНЯ

 

Розрахунково-графічне завдання складається з декількох програм. Студент повинен розробити блок-схеми алгоритмів програм та програми згідно заданого варіанту, налагодити і продемонструвати викладачу роботу розроблених програм.

Зміст розрахунково-графічного завдання:

1. Титульний лист з номером варіанту.

2. Тексти завдань згідно варіанту.

3. Блок-схеми алгоритмів.

4. Тексти програм.

5. Електронний носій з розробленими програмами.

 

Розробка алгоритмів програм

Процес розробки програм можна розбити на два етапи:

- теоретична розробка програми;

- практичної розробка програми.

Після отримання завдання на розробку програми необхідно виконати наступне:

· розібрати завдання, щоб точно встановити, що треба зробити;

· вибрати, розробити алгоритм, тобто точну послідовність дій, яка веде до виконання завдання та надання користувачу максимальної зручності при експлуатації програми;

· вибрати обчислювальне середовище;

· розробити текст програми, відредагувати його;

· виконати тестування програми.

Складання блок-схеми дозволяє обрати більш досконалий алгоритм, знайти і визначити методи рішень, які дозволяють оптимі­зувати програму за критеріями мінімального часу виконання та об’єму займаної пам’яті. Блок-схема алгоритму дає можливість аналізу програми та визначення помилок при її роботі, полегшує розуміння програми при експлуатації, доопрацюванні, і т.д.

Блок–схеми алгоритмів виконуються згідно ЄСПД. В блок–схемах алгоритмів передбачено використання базових елементів блок-схем. Нижче наведені умовні позначення цих елементів (Таблиця 1) для використання їх в схемах алгоритмів, програм та тощо.

Розмір а повинен бути обраний з ряду 10, 15, 20 мм. Розмір а дозволяється збільшувати на число кратне 5. Розмір b дорівнює 1,5а.

Таблиця 1

Найменування Позначення й розміри, мм Функція
Пуск, зупинка   Початок, переривання, кінець обробки даних або виконання програм
Процес   Виконання операції або групи операцій, в результаті яких змінюється значення, форма подання або розташування даних
Рішення   Вибір направлення виконан­ня алгоритму або програми в залежності від деяких змінних умов
Модифікація   Виконання операцій, які мають команди або групу команд, що змінюють програму  
Введення – виведення     Перетворення даних в схему, яку можна використовувати для обробки (введення) або відображення результатів обробки (виведення)  

Продовження таблиці 1

Найменування Позначення й розміри, мм Функція
Лінія потоку Визначення послідовності зв’язків між символами
Паралельні дії   Початок або кінець двох або більше одночасно виконаних операцій
З'єднувач   Визначення зв’язку між перериваннями ліній потоку, які зв’язують символи
Коментар   Зв’язок між елементом схеми та поясненням  

 

В схемах, якщо направлення лінії потоку зліва направо або зверху вниз то стрілка не ставиться, в інших випадках стрілка ста­виться. В випадках, коли відображаються варіанти рішення (напри­клад, так, ні), вони ставляться над лінією потоку або справа від неї.

Усі символи в схемі повинні бути пронумеровані. Порядковий номер проставляють зліва в верхній частині символу у розриві контуру (рис. 1).

 
 

Рисунок 1 – Приклад частини алгоритму програми


ЗавданНЯ
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.