Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Тема 5: Бюджетне право та процес. Правове регулювання цільових позабюджетних фондів.НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Навчально-науковий інститут права та психології

Кафедра господарсько-правових дисциплін

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

господарсько-правових дисциплін

______________Л.Л.Нескороджена

 

ПЛАН-КОНСПЕКТ ПРОВЕДЕННЯ

СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ

Тема 5: Бюджетне право та процес. Правове регулювання цільових позабюджетних фондів.

З навчальної дисципліни:«Фінансове право»

Категорія слухачів: студенти

Навчальна мета:вивчення і вирішення питань, пов’язаних з використанням комплексу економіко-правових знань фінансового права у правозастосовній практиці

Виховна мета:інформація з даної теми є дійовим інструментом в оволодінні знаннями з метою використання їх в юридичній практиці

Розвивальна мета: озброєння знаннями з фінансового права. Знання фінансового права відіграє важливу роль у роботі сучасного правника, незалежно від сфери його професійних інтересів

Навчальний час: 2 години

Навчальне обладнання, ТЗН: мультимедійний проектор, ноутбук

Наочні засоби: слайд-презентація

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки:

Забезпечуючі дисципліни: Конституційне право, Адміністративне право, Цивільне право.

Забезпечувані дисципліни: Податкове право, Бюджетне право, Господарське право, Екологічне право, Аграрне право, Трудове право.

 

Навчальні питання:

1. Поняття бюджету. Бюджетний устрій і бюджетна системи України.

2. Бюджетне право. Бюджетно-правові норми. Бюджетно-правові віддносини.

3. Правове регулювання бюджетної класифікації та структури бюджетів.

4. Правове регулювання міжбюджетних відносин.

5. Поняття, принципи та правові засади бюджетного процессу. Характеристика основних стадій бюджетного процесу в Україні.

6. Поняття, види та правове регулювання цільових позабюджетних фондів коштів.

Література до теми:

1. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України від 23.07.1996., № 30, стаття 141 (зі змінами – Офіційний вісник України від 01.10.2010. - № 72/1 Спеціальний випуск. – стор. 15, стаття 2598.

2. Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 року N 2456-VI // Відомості Верховної Ради. – 2010, № 50-51, ст. 572.

3. Митний кодекс України від 13.03.2012 № 4495-VI // Голос України від 21.04.2012. - № 73, (73-74).

4. Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування: Закон України від 14.01. 1998 р.// Відомості Верховної Ради. – 1998, №23, ст. 121.

5. Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування Закон України // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 2-3, ст. 11 ) 8 липня 2010 року N 2464-VI

6. Про Рахункову палату Верховної Ради України. Закон України // ВВРУ. – 1996. - № 46.

7. Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування: Закон України від 09 липня 2003 року №1058- ІV // ВВР України. – 2003. - №49-51. – ст.136.

8. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття: Закон України від 2 березня 2000 року // ВВР України. – 2000. - №22.

9. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 1997 року // ВВР України. – 1997. - №24.- Ст..170

10. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності від 23 вересня 1999 року // ВВР України. – 1999. – № 46-47.

11. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’яку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням // ВВР України. – 2001. – № 14. – Ст. 71.

 

Основна література:

1. Бюджетний кодекс України. Науково-практичний коментар: станом на 1 берез. 2011 р. / за ред. Л. К. Воронової, М. П. Кучерявенка. — Х.: Право, 2011. — 608 с.

2. Фінансове право України: Підручник. / Л.К.Воронова. — К. : Прецедент; Моя книга, 2006. — 448с.

3. Фінансове право: навч. посіб. / За заг. ред. А.Г. Чубенка, Д.М. Павлова. – К.: КНТ, 2014.– 600 с.

4. Фінансове право України: Навч. посібник [для студ. вищ. Навч. закл.] / [Л.К. Воронова, М.П. Кучерявенко, Н.Ю. Пришва та ін.]; - К.: Правова єдність, 2009. – 395 с. С. 116-117.

Інтернет – ресурси:

1. www.ac-rada.gov.ua- Офіційний сайт Рахункової палати України

2.www.customs.gov.ua- Офіційний сайт Державної митної служби

3.www.kmu.gov.ua- Офіційний сайт Кабінету Міністрів України

4.www.mfu.gov.ua- Офіційний сайт Міністерства фінансів України

5.www.nbu.gov.ua-Офіційний сайт Національного банку України

6.www.pravoznavec.com.ua- Електронна бібліотека юридичної літератури «Правознавець»

7.www.rada.gov.ua- Офіційний сайт Верховної Ради України

8.www.sta.gov.ua- Офіційний сайт Державної податкової адміністрації

9.www.stat.gov.ua- Офіційний сайт Державного комітету статистики України

10.www.treasury.gov.ua- Офіційний сайт Державної казначейської служби України

 

Завдання для самостійної роботи

1. Опрацювати конспект лекції та відповідні розділи базового посібника з Фінансового права.

Конспект лекції по темі:

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.