Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ (РОБОТА)

ТРЕТІЙ КУРС

Календарний термін навчання

З 01.09.2014

По 28.12.2014

№ з/п Назви навчальних дисциплін ПЕРШИЙ СЕМЕСТР
Тривалість семестру тижнів Форма семестрового контролю (екзамен, залік) РЕЗУЛЬТАТИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ЗНАНЬ
Кількість кредитів Кількість годин Вид індивідуального завдання Оцінка за національною шкалою Кількість балів Оцінка за шкалою ECTS Прізвище та ініціали викладача, який проводив контрольні заходи Підпис викладача Дата виставлення семестрової оцінки
загальна аудиторних
лекцій практичних семінарських лабораторних самостійна робота і контрольні заходи
Нормативні навчальні дисципліни
Особиста безпека працівника ОВС 1,0 - - - Залік            
Фінансове право 1,5 - - - Залік            
Господарське право 2,0 - - - Залік            
Криміналістика 3,0 - - - Екз.            
Кримінальний процес 2,0 - - Екз.            
Цивільний процес 2,0 - - - Залік            
Тактико-спеціальна підготовка 1,0 - - - - Залік            
Вогнева підготовка 1,0 - - - - Екз.            
Спеціальна фізична підготовка 1,5 - - - Залік            
Дізнання 2,0 - - Залік            
Всього - - - - - - - - -
Вибіркові навчальні дисципліни
Оперативно-розшукова тактика 2,5 - - - Залік            
Оперативно-розшукова діяльність ОВС 3,5 - - Екз.            
Всього - - - - - - - - - -
Всього за семестр - - - - - - - - -
                                   

 

_____________ ________________________ ______________ _______________________ ________________________________ ________________________

(підпис курсанта) (прізвище та ініціали) (підпис куратора) (прізвище та ініціали) (підпис начальника інституту) (прізвище та ініціали)


 

ДОДАТКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИВЧАЮТЬСЯ ПОНАД ОБСЯГИ, ВИЗНАЧЕНІ НАВЧАЛЬНИМ ПЛАНОМ

№ з/п Назви навчальних дисциплін Кількість кредитів Кількість годин Вид індивідуального завдання Форма семестрового контролю (екзамен, залік) РЕЗУЛЬТАТИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ЗНАНЬ
Загальна аудиторних Оцінка за націо-нальною шкалою Кількість балів Оцінка за шкалою ECTS Прізвище та ініціали викладача, який проводив контрольні заходи Підпис викладача Дата виставлення семестрової оцінки
лекцій практичних лабораторних самостійна робота і контрольні заходи індивідуальна робота
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
Всього                              

 

______________ ________________________ ______________ _______________________ ________________________________ ________________________

(підпис курсанта) (прізвище та ініціали) (підпис куратора) (прізвище та ініціали) (підпис начальника інституту) (прізвище та ініціали)


 

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИВЧАЛИСЬ В ІНШИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

№ з/п Назви навчальних дисциплін Кількість кредитів Кількість годин Вид індивідуального завдання Форма семестрового контролю (екзамен, залік) РЕЗУЛЬТАТИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ЗНАНЬ
Загальна аудиторних Оцінка за націо-нальною шкалою Кількість балів Оцінка за шкалою ECTS Прізвище та ініціали викладача, який проводив контрольні заходи Підпис викладача Дата виставлення семестрової оцінки
лекцій практичних лабораторних самостійна робота і контрольні заходи індивідуальна робота
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
Всього                              

 

______________ ________________________ ______________ _______________________ ________________________________ ________________________

(підпис курсанта) (прізвище та ініціали) (підпис куратора) (прізвище та ініціали) (підпис начальника інституту) (прізвище та ініціали)


 

Практична підготовка

№ з/п Назва практики Назва підприємства, організації, установи Курс Тривлість практики (дата: від-до) Яку роботу виконував Кількість кредитів Дата захисту звіту Оцінка за націо-нальною шкалою Оцінка   Прізвища та ініціали викладача-керівника практикою і членів комісії   Підписи
загальна кількість балів за шкалою ЕСТS

 

______________ ________________________ ______________ _______________________ ________________________________ ________________________

(підпис курсанта) (прізвище та ініціали) (підпис куратора) (прізвище та ініціали) (підпис начальника інституту) (прізвище та ініціали)

 


 

ВИКОНАННЯ КУРСОВИХ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ (ПРОЕКТНИХ РОБІТ ТОЩО)

№ з/п Назви курсових проектів (робіт) за навчальним планом Семестр Дата захисту Оцінка за національною шкалою Оцінка Прізвища та ініціали членів комісії   Підписи
загальна кількість балів за шкалою ЕСТS

 

______________ ________________________ ______________ _______________________ ________________________________ ________________________

(підпис курсанта) (прізвище та ініціали) (підпис куратора) (прізвище та ініціали) (підпис начальника інституту) (прізвище та ініціали)

 


 

ДЕРЖАВНА АТЕСТАЦІЯ

ДЕРЖАВНІ ЕКЗАМЕНИ

№ з/п Назва екзамену Дата складання екзамену Оцінка за національною шкалою Кількість балів за результатами захисту Оцінка за шкалою ECTS Прізвища та ініціали голови і членів державної екзаменаційної комісії Підписи членів державної екзаменаційної комісії
               
         
         
               
         
         
               
         
         

ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ (РОБОТА)

№ з/п Тема дипломного проекту (роботи) Прізвище та ініціали керівника Відмітка керівника про допущення дипломанта до захисту Дата захисту роботи РІШЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ
Оцінка за національною шкалою Кількість балів за результатами захисту Оцінка за шкалою ECTS Присвоїти кваліфікацію Прізвища та ініціали голови і членів державної екзаменаційної комісії Підписи членів державної екзаменаційної комісії
                     
             
             
             
             

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.