Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Як ще називають підводне вивітрювання?

Що таке вивітрювання?

а.) розчинення гірських порід

б.) руйнування гірських порід

в.) перенесення гірських порід

г.) утворення гірських порід

д.) зміна хімічного складу гірських порід

Якого із перелічених видів вивітрювання НЕ існує?

а.) фізичне;

б.) хімічне;

в.) сольове;

г.) інсоляційне;

д.) екологічне.

3. Головним чинником фізичного вивітрювання є:

а.) вплив людини;

б.) робота текучих вод;

в.) зміна пір року;

г.) температурні коливання;

д.) хімічні реакції.

Що таке десквамація?

а.) тип фізичного вивітрювання в пустелі, при якому відбувається лускоподібне злущування порід

завдяки великій добовій амплітуді коливання температур породи;

б.) тип хімічного вивітрювання в пустелі, при якому відбувається лускоподібне злущування порід завдяки великій добовій амплітуді коливання температур породи;

в.) тип фізичного вивітрювання в горах, при якому відбувається роздроблення порід завдяки великій добовій амплітуді коливання температур породи;

г.) тип фізичного вивітрювання в пустелі, який відбувається при сильних засухах;

д.) тип фізичного вивітрювання в пустелі, при якому відбувається лускоподібне злущування порід завдяки сильним зливам.

Що таке колювій?

а.) гірська порода що має гострі краї;

б.) гірська порода, яка не змінює свій зовнішній вигляд під впливом кліматичних чинників;

в.) уламковий матеріал обвалів, осипів, що нагромаджується на схилах та біля підніжжя гір;

г.) уламковий матеріал обвалів, осипів, що переноситься вітром;

д.) уламковий матеріал обвалів, осипів, що нагромаджується на схилах та біля підніжжя гір і змінює свої хімічні і фізичні властивості.

Яке вивітрювання переважає на територіях вічної мерзлоти?

а.) хімічне;

б.) біологічне;

в.) інсоляційне;

г.) морозне;

д.) льодовикове.

Що таке хімічне вивітрювання?

а.) це руйнування гірських порід під дією хімічних реакцій в екзогенних умовах;

б.) це процес руйнування гірських порід в ендогенних умовах;

в.) сукупність процесів механічного руйнування мінералів і гірських порід без зміни їх складу;

г.) це процес утворення гірських порід під дією хімічних реакцій в екзогенних умовах;

д.) процес руйнування й хімічних змін гірських порід у результаті життєдіяльності організмів та продуктів їх розкладання.

Що необхідно для хімічного вивітрювання?

а.) грунт і вітер;

б.) сніг і низькі температури;

в.) температурні коливання;

г.) вода і рослинність;

д.) висока температура і тиск.

Що таке елювій?

а.) це продукти вивітрювання гірських порід, що не переносяться вітром, а залишаються на місці утворення і зберігають якості материнської породи;

б.) це продукти вивітрювання гірських порід, що переносяться вітром до підніжжя гір;

в.) перетворення одного мінералу на інший, з більш складною структурою;

г.) незцементовані відклади постійних водних потоків (річок, струмків), що складаються з уламків різного ступеню обкатаності і розмірів.

д.) породи, які утворилися внаслідок застигання магми.

Яким хімічним елементом багата латеритна кора вивітрювання?

а.) натрієм;

б.) кальцієм;

в.) алюмінієм;

г.) барієм;

д.) цинком.

11. Найбільш розчинними мінералами і породами є:

а.) фосфіди, нітрати, карбіди;

б.) карбонати, солі, фосфати;

в.) солі, сульфати, карбонати;

г.) хромати, оксиди, сульфіди;

д.) антимоніти, силікати, телуриди.

Що така біологічне вивітрювання?

а.) перенесення дрібних частинок гірських порід тваринами;

б.) це процес розкладання органічних речовин;

в.) руйнування гірських порід біля місць з високою густотою проживання тварин;

г.) це руйнування і розкладання гірських порід за участю рослинних і тваринних організмів;

д.) загальний термін, який об’єднує фізичне і хімічне вивітрювання.

Початком якого процесу служить біологічне вивітрювання?

а.) метаморфічного;

б.) магматичного;

в.) ґрунтоутворювального;

г.) випаровування;

д.) екзогенного.

14. Серед перелічених основних типів ґрунтів НЕ існує такої:

а.) солонці й солончаки;

б.) водянисті в гірських районах;

в.) сіроземи пустель і напівпустель;

г.) червоноземи й жовтоземи вологих субтропіків;

д.) ґрунти тундри і лісотундри.

Як ще називають підводне вивітрювання?

а.) гідроліз;

б.) дигідроліз;

в.) гідратація;

г.) гальміроліз;

д.) колювій.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.