Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Реферат жазуда не ескеріледі? 1. Таңдап алған рефераттың тақырыбына қатысты студент кішігірім зерттеулер жасайды. Студен осы алғашқы ғылыми жұмысқа байланысты мәселелерге орай қажетті әдебиеттерге шолу жасаудан бастайды.
 2. Керек жағдайларда оқытушымен кездесіп, керекті кеңестеп алғаны абзал.
 3. Реферат жазуда студен негізгі мәселені ажыратуға, тақырыптардың өзара сабақтастығын тануға дағдыланады.
 4. Фактілер, фактілік материалдарды іріктеу және жинақтау негізінде таблицалар, графиктер, схемалар жасалады.
 5. Пайдаланған деректер, материалдар, әдебиеттердің тізімін, қайдан алғанын (сілтеме) қайда, қашан, қандай баспадан жарық көргенін көрсетуі қажет.
 6. Студенттің жазған рефераты аудиторияда талқыланады. Ең алдымен оқытушы қысқаша реферат тақырыбымен, негізгі идеясымен таныстырады. Тақырыпты зерттеуші студен реферат мазмұнын аудиторияда баяндайды, сұрақтарға жауап береді.

Жұмыстың мұндай түрі, формасы, нұсқасы студенттердің танымдық белсенділігін арттырып, алдағы ізденіске құлшындырады.

Рефератты талқылау –шығармашылық жұмыстың бір көрінісі, яғни білімділік, қызығушылық тұрғысынан және тәрбиелік мән-мазмұны зор әрекет, жұмыс. Бұл кезде сөйлеушілер негізгі мәселеден ауытқымай, нақты, тұжырымды ой айтуға көңіл бөлуі тиіс.

Рефератты талқылып, қорытындысын шығару –маңызы зор жауапты сәт, белгілі бір тақырып төңірегінде ғылыми дәйекті тұжырымдар жасап үйрену. Соңында оқытушы реферат жазған студенттің, пікір айтушылардың сөздерін жинақтап, қажетті толықтырулар енгізеді, мәселенің түсініксіз тұстарын анықтап, түзетулер жасайды, толықтырады, өзгертеді.

Студенттердің өздік жұмыстарды орындауларына жалпы кеңестер (нұсқаулар)

1. Өздігінен білім алу үшін, алдымен сол жұмысқа қажетті нақты дағдыларға (іштей жылдам оқи білу, библиографиялық дағдылар, түрлі анықтама әдебиеттерді пайдалана білу, оқығандарды жазып алу т.б. ) ие болу керек.

2. Біліммен жемісті шұғылдану қолайлы жағдайларды (уақыт, орын, тиісті әдебиеттер мен құралдардың болуы т.б.) керек етеді, ең дұрысы кітапханаларда, оқу залдарында біліммен шұғылдануға дағдылану.

3. Өздігінен білім алатын адам нені оқитынын анық біліп, ол жұмысты белгілі жоспармен, жүйемен жасауы керек.

4.Алғашқы кезде оқытушылардан, тәжірибелі адамдардан, кітапханалардан ақыл-кеңес алудың пайдасы зор.

5. Өздігінен білім алу жұмысын асықпай, көп үзіліс жасамай жүргізген жөн.

6. Оқыған материалды мұқият ұғатындай етіп ұғып, түсінбеген жерлерді қалдырмай, қайталап оқып, оның негізгі жақтарын жазып алу қажет.

7. Анықтама әдебиеттерді, энциклопедияларды, түрлі сөздіктерді қоса пайдаланып отыру керек.

 

Студенттердің өздік жұмыстарын ұйымдастыруға қойылатын талаптар.

· Жұмыстың көлемін шамадан тыс асырмай, оның сапасын арттыруға көңіл аудару;

· Студенттердің өздік жұмысын оқу жұмысының басқа түрлерімен дұрыс ұштастыра білу;

· Студенттердің дербестігін арттырып, өзіндік білім алу қабілетін жүйелі түрде дамыту;

· Өзіндік жұмыстың мазмұнына күнделікті өмірден алынған материалдарды, хабарларды енгізу;

· Студенттерді табиғат пен қоғам дамуының жалпы заңдылықтарын, сонымен қатар нақты фактілер мен құбылыстарды өздігінен талдап түсінуге үйрету;

· Студенттердің алған білімдерін іс жүзінде қолдана білуге дағдыландыру;

· Студенттерді оқу жұмысына шығармашылық тұрғыдан қарауға, әр уақытта дербес және белсенді әрекет жасауға баулу;

· Студенттердің өздігінен дербес жұмыс істеу, еңбек ету дағдыларын қалыптастыру.

 

4.2. СӨЖ тақырыптарының тізімі мен аралық бақылау сұрақтары

1.Салыстырмалы психология пәні, міндеттері, әдістері туралы түсінікті ашып көрсет.

2.Салыстырмалы психологияның даму тарихы;

3.Инстинктмвті тәртіп пен үйренуді қазіргі заман тұрғысында түсіндіру жолдары

4.Үйрену әрекеттері туралы не білесің?

5.Қажеттілікті /облигаттық/ үй рену және бұл жайында Г.Темброктың көзқарастары туралы не білесің?

6.Үйрену мен дағды туралы А.Н.Леонтьев пікірі. Үйрену және қарым-қатынас.

7.Жануарлардың психикалық белсенділігінің онтогенезде дамуын ата.

8. Мінез-қылықтың онтогенездік мәселелері. Мінез-қылықтың онтогенездік дамуының биологиялық себептестігі туралы не білесің?

9.Психикалық әрекеттің жануарлар жатырында /пренатальдық/ дамуын сипатта.

10.Мінез-қылықтың пренатальдық және эмбриогенездік дамудың морфофункционалдық негіздерін ата.

11.Психиканың эволюциялық дамуы ашып көрсет.

12.Психика туралы түсінік.

13.Сана – психика дамуының жағдайы, формасы.

14.Жан-жануарлардың психикасының дамуын көрсет.

15. Психика дамуының деңгейлері.

16. Қарапайым сенсорлық психика. Сезімдік- тітіркену (перцептивті) психика сипаттамасы.

17.Перцептивті психика дамуының жоғары сатысы туралы не білесің?

18. Салыстырмалы психологиялық синтездің қажеттілігі мен мәні.

19. Жануарлар мен адам психикасы, олардың генетикалық туыстығы мен сапалық өзгерістері.

20.Антропогенездің алғышартына жоғарғы сүтқоректілердің дамуы мен сенсорлық функция эволюциясының мәні.

21.Жануарлардың интеллектік мінез-қылықтарын ата.

22.Жануарлар интеллектісінің негізгі ерекшеліктері мен қалпы.

23.Адам тәріздес маймылдардың ойлау әрекеттері мен өзіндік ерекшеліктері. 24.Жануарлар интеллектісінің биологиялық ерекшеліктері.

25. Психиканың антропогенезде дамуын зерттеуді ата.

26.Адамның жануарлардан айырмашылығы мен ұқсастықтары, еңбек әрекетінің пайда болуы.

27.Орта өзгерісін қабылдау.

28. Салыстырмалы психологияның қолданбалы жақтарын көрсет.

29.Тұрмыстық жағдайларда психика мен тәртіп туралы білімдер жүйесін пайдалану туралы не білесің?

30.Салыстырмалы психология саласына алынған білімді адам іс-әрекетінде пайдалану туралы не білесің?

31.Әлеуметтік генез мәселесі.

32.Адам тілінің пайда болуы мен олардың биологиялық алғышарттары.

33.Адам тәртібінің биологиялық және әлеуметтік мәселелері.

34.Биологиялық заңдылықтар және заттық мәдениет туралы не білесің?

 

 

№ 1 ЕМТИХАН БИЛЕТІ / ЭКЗАМЕННАЦИОННЫЙ БИЛЕТ

 

Пән/Дисциплина САЛЫСТЫРМАЛЫ ПСИХОЛОГИЯ

Курсы/Курс 3 Мамандық/Специальность 050503 «Психология»

Кафедрасы/Кафедра психологии

Факультеті/Факультет социально-гуманитарных наук

 

 1. С алыстырмалы психологияның пәні, мақсаты
 2. Жануарлар психикасының ерекшелігін ата.
 3. Инстинктивті тәртіп пен үйрету туралы не білесің?

 

 

Әзірлеген/Разработал __________________________________________________________

Билеттер кафедра отырысында қаралып бекітілген _________________________________

Билеты рассмотрены и утверждены на заседании кафедры

Хаттамасы/Протокол № от «__» ___________ 2009 жылғы/года

Кафедра меңгерушісі ____________________________

Заведующий кафедрой

 

 

№ 2 ЕМТИХАН БИЛЕТІ / ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ

 

Пән/Дисциплина САЛЫСТЫРМАЛЫ ПСИХОЛОГИЯ

Курсы/Курс 3 Мамандық/Специальность 050503 «Психология»

Кафедрасы/Кафедра психологии

Факультеті/Факультет социально-гуманитарных наук

 

1. Жануарлар мен адам психикасының ежелгі дәуірде дамуы.

 1. Жәндіктер қоғамы.
 2. Эволюция дамуына дейін жануарлар көзқарастар.

 

 

Әзірлеген/Разработал __________________________________________________________

Билеттер кафедра отырысында қаралып бекітілген _________________________________

Билеты рассмотрены и утверждены на заседании кафедры

Хаттамасы/Протокол № от «__» ___________ 2009 жылғы/года

Кафедра меңгерушісі ____________________________

Заведующий кафедрой

 

№ 3 ЕМТИХАН БИЛЕТІ / ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ

 

Пән/Дисциплина САЛЫСТЫРМАЛЫ ПСИХОЛОГИЯ

Курсы/Курс 3 Мамандық/Специальность 050503 «Психология»

Кафедрасы/Кафедра психологии

Факультеті/Факультет социально-гуманитарных наук

 

 1. Салыстырмалы психологияның XIX-XX ғасырдың басында дамуы.
 2. Психика табиғаты
 3. Үйрену реакциясы

 

 

Әзірлеген/Разработал __________________________________________________________

Билеттер кафедра отырысында қаралып бекітілген _________________________________

Билеты рассмотрены и утверждены на заседании кафедры

Хаттамасы/Протокол № от «__» ___________ 2009 жылғы/года

Кафедра меңгерушісі ____________________________

Заведующий кафедрой

 

№ 4 ЕМТИХАН БИЛЕТІ / ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ

 

Пән/Дисциплина САЛЫСТЫРМАЛЫ ПСИХОЛОГИЯ

Курсы/Курс 3 Мамандық/Специальность 050503 «Психология»

Кафедрасы/Кафедра психологии

Факультеті/Факультет социально-гуманитарных наук

 

 1. Әлеуметтік генез мәселесі.
 2. Ч. Дарвинның еңбегі туралы сипаттама

3.Жануарлар мен адам психикасы, олардың генетикалық

туыстығы мен сапалық өзгерістері.

 

 

Әзірлеген/Разработал __________________________________________________________

Билеттер кафедра отырысында қаралып бекітілген _________________________________

Билеты рассмотрены и утверждены на заседании кафедры

Хаттамасы/Протокол № от «__» ___________ 2009 жылғы/года

Кафедра меңгерушісі ____________________________

Заведующий кафедрой

 

 

№ 5 ЕМТИХАН БИЛЕТІ / ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ

 

Пән/Дисциплина САЛЫСТЫРМАЛЫ ПСИХОЛОГИЯ

Курсы/Курс 3 Мамандық/Специальность 050503 «Психология»

Кафедрасы/Кафедра психологии

Факультеті/Факультет социально-гуманитарных наук

 

 1. Бунақ денелер туралы
 2. Салыстырмалы психика тарихы
 3. Таңдау реакциясына сипаттама

 

Әзірлеген/Разработал __________________________________________________________

Билеттер кафедра отырысында қаралып бекітілген _________________________________

Билеты рассмотрены и утверждены на заседании кафедры

Хаттамасы/Протокол № от «__» ___________ 2009 жылғы/года

Кафедра меңгерушісі ____________________________

Заведующий кафедрой

 

 

№ 6 ЕМТИХАН БИЛЕТІ / ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ

 

Пән/Дисциплина САЛЫСТЫРМАЛЫ ПСИХОЛОГИЯ

Курсы/Курс 3 Мамандық/Специальность 050503 «Психология»

Кафедрасы/Кафедра психологии

Факультеті/Факультет социально-гуманитарных наук

 

 1. Табиғаттың керемет құбылыстары туралы мағлыматтар
 2. Салыстырмалы психологиядағы Я.Б.Ламарк өмірбаяны туралы
 3. Жан жақты бағдар

 

Әзірлеген/Разработал __________________________________________________________

Билеттер кафедра отырысында қаралып бекітілген _________________________________

Билеты рассмотрены и утверждены на заседании кафедры

Хаттамасы/Протокол № от «__» ___________ 2009 жылғы/года

Кафедра меңгерушісі ____________________________

Заведующий кафедрой

 

№ 7 ЕМТИХАН БИЛЕТІ / ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ

 

Пән/Дисциплина САЛЫСТЫРМАЛЫ ПСИХОЛОГИЯ

Курсы/Курс 3 Мамандық/Специальность 050503 «Психология»

Кафедрасы/Кафедра психологии

Факультеті/Факультет социально-гуманитарных наук

 

№ 8 ЕМТИХАН БИЛЕТІ / ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ

 

Пән/Дисциплина САЛЫСТЫРМАЛЫ ПСИХОЛОГИЯ

Курсы/Курс 3 Мамандық/Специальность 050503 «Психология»

Кафедрасы/Кафедра психологии

Факультеті/Факультет социально-гуманитарных наук

 

 1. Психиканың пайда болуы
 2. Сананың деңгейлері
 3. Салыстырмалы психологияда адамға дейін және адам психика дамуының негізгі бағыттары

Әзірлеген/Разработал __________________________________________________________

Билеттер кафедра отырысында қаралып бекітілген _________________________________

Билеты рассмотрены и утверждены на заседании кафедры

Хаттамасы/Протокол № от «__» ___________ 2009 жылғы/года

Кафедра меңгерушісі ____________________________

Заведующий кафедрой

 

№ 10 ЕМТИХАН БИЛЕТІ / ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ

 

Пән/Дисциплина САЛЫСТЫРМАЛЫ ПСИХОЛОГИЯ

Курсы/Курс 3 Мамандық/Специальность 050503 «Психология»

Кафедрасы/Кафедра психологии

Факультеті/Факультет социально-гуманитарных наук

 

 

 1. Салыстырмалы психологияның зерттеу әдістемесі.
 2. Антропоидтардың интеллектің проблемасы
 3. Онтогенезде адам мен жоғарғы жануарлар салыстырмалы зерттеу

 

Әзірлеген/Разработал __________________________________________________________

Билеттер кафедра отырысында қаралып бекітілген _________________________________

Билеты рассмотрены и утверждены на заседании кафедры

Хаттамасы/Протокол № от «__» ___________ 2009 жылғы/года

Кафедра меңгерушісі ____________________________

Заведующий кафедрой

 

№ 11 ЕМТИХАН БИЛЕТІ / ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ

 

Пән/Дисциплина САЛЫСТЫРМАЛЫ ПСИХОЛОГИЯ

Курсы/Курс 3 Мамандық/Специальность 050503 «Психология»

Кафедрасы/Кафедра психологии

Факультеті/Факультет социально-гуманитарных нау

 1. Психика зерттеу деңгейлердің сипаттамасы
 2. Жоғарғы маймыл интелектісін зертеу проблемасы
 3. Адам санасының пайда болуы мен эволюциялық психикасының жалпы теориялары

Әзірлеген/Разработал __________________________________________________________

Билеттер кафедра отырысында қаралып бекітілген _________________________________

Билеты рассмотрены и утверждены на заседании кафедры

Хаттамасы/Протокол № от «__» ___________ 2009 жылғы/года

Кафедра меңгерушісі ____________________________

Заведующий кафедрой

 

№ 12 ЕМТИХАН БИЛЕТІ / ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ

 

Пән/Дисциплина САЛЫСТЫРМАЛЫ ПСИХОЛОГИЯ

Курсы/Курс 3 Мамандық/Специальность 050503 «Психология»

Кафедрасы/Кафедра психологии

Факультеті/Факультет социально-гуманитарных наук

 

 

 1. Психика дамуы сенсорлық деңгейі
 2. Антропоидтардың интелект критериялары
 3. Салыстырмалы психологияны зертеуде психологиялық бағыттарды жүргізуші

 

Әзірлеген/Разработал __________________________________________________________

Билеттер кафедра отырысында қаралып бекітілген _________________________________

Билеты рассмотрены и утверждены на заседании кафедры

Хаттамасы/Протокол № от «__» ___________ 2009 жылғы/года

Кафедра меңгерушісі ____________________________

Заведующий кафедрой

 

 

№ 13 ЕМТИХАН БИЛЕТІ / ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ

 

Пән/Дисциплина САЛЫСТЫРМАЛЫ ПСИХОЛОГИЯ

Курсы/Курс 3 Мамандық/Специальность 050503 «Психология»

Кафедрасы/Кафедра психологии

Факультеті/Факультет социально-гуманитарных наук

 

 1. Психика даму деңгейінің прецептивті
 2. Антропоидтардағы іс әрекет құбылысы
 3. Іс әрекет құбылысы мен жасандық заңдылық шарттары

 

Әзірлеген/Разработал __________________________________________________________

Билеттер кафедра отырысында қаралып бекітілген _________________________________

Билеты рассмотрены и утверждены на заседании кафедры

Хаттамасы/Протокол № от «__» ___________ 2009 жылғы/года

Кафедра меңгерушісі ____________________________

Заведующий кафедрой

 

 

№ 14 ЕМТИХАН БИЛЕТІ / ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ

 

Пән/Дисциплина САЛЫСТЫРМАЛЫ ПСИХОЛОГИЯ

Курсы/Курс 3 Мамандық/Специальность 050503 «Психология»

Кафедрасы/Кафедра психологии

Факультеті/Факультет социально-гуманитарных наук

 

 

 1. Психика даму деңгейінің интелектуальды
 2. Онтогенезде антропоидтардың интелект дамуы
 3. Жасанды белгі шарттар спецификасы

 

Әзірлеген/Разработал __________________________________________________________

Билеттер кафедра отырысында қаралып бекітілген _________________________________

Билеты рассмотрены и утверждены на заседании кафедры

Хаттамасы/Протокол № от «__» ___________ 2009 жылғы/года

Кафедра меңгерушісі ____________________________

Заведующий кафедрой

 

№ 15 ЕМТИХАН БИЛЕТІ / ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ

 

Пән/Дисциплина САЛЫСТЫРМАЛЫ ПСИХОЛОГИЯ

Курсы/Курс 3 Мамандық/Специальность 050503 «Психология»

Кафедрасы/Кафедра психологии

Факультеті/Факультет социально-гуманитарных наук

 

 1. ХХ ғ.салыстырмалы психологияның Ресейде дамуы
 2. Лоренц К. өмірбаяны
 3. Эксперимент түрлері мен әдістеме типтері

 

 

Әзірлеген/Разработал __________________________________________________________

Билеттер кафедра отырысында қаралып бекітілген _________________________________

Билеты рассмотрены и утверждены на заседании кафедры

Хаттамасы/Протокол № от «__» ___________ 2009 жылғы/года

Кафедра меңгерушісі ____________________________

Заведующий кафедрой

 

№ 16 ЕМТИХАН БИЛЕТІ / ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ

 

Пән/Дисциплина САЛЫСТЫРМАЛЫ ПСИХОЛОГИЯ

Курсы/Курс 3 Мамандық/Специальность 050503 «Психология»

Кафедрасы/Кафедра психологии

Факультеті/Факультет социально-гуманитарных наук

 

 

 1. Бақылау түрлері
 2. Психологияда және этнологияда «инстинкт» термин сөзін қолдануы
 3. Жануарлардың мәнез құлық ерекшеліктері

 

Әзірлеген/Разработал __________________________________________________________

Билеттер кафедра отырысында қаралып бекітілген _________________________________

Билеты рассмотрены и утверждены на заседании кафедры

Хаттамасы/Протокол № от «__» ___________ 2009 жылғы/года

Кафедра меңгерушісі ____________________________

Заведующий кафедрой

 

 

№ 18 ЕМТИХАН БИЛЕТІ / ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ

 

Пән/Дисциплина САЛЫСТЫРМАЛЫ ПСИХОЛОГИЯ

Курсы/Курс 3 Мамандық/Специальность 050503 «Психология»

Кафедрасы/Кафедра психологии

Факультеті/Факультет социально-гуманитарных наук

 

 

 1. Эволюция психиканың негізгі категориялары
 2. Нейропсихизм туралы түсінік.
 3. Жануарлар туралы ертегіні айт

 

 

Әзірлеген/Разработал __________________________________________________________

Билеттер кафедра отырысында қаралып бекітілген _________________________________

Билеты рассмотрены и утверждены на заседании кафедры

Хаттамасы/Протокол № от «__» ___________ 2009 жылғы/года

Кафедра меңгерушісі ____________________________

Заведующий кафедрой

 

№ 19 ЕМТИХАН БИЛЕТІ / ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ

 

Пән/Дисциплина САЛЫСТЫРМАЛЫ ПСИХОЛОГИЯ

Курсы/Курс 3 Мамандық/Специальность 050503 «Психология»

Кафедрасы/Кафедра психологии

Факультеті/Факультет социально-гуманитарных наук

 

 1. Салыстырмалы психологиялық бағыт
 2. Антропсихизм
 3. Биопсихизм

 

 

Әзірлеген/Разработал __________________________________________________________

Билеттер кафедра отырысында қаралып бекітілген _________________________________

Билеты рассмотрены и утверждены на заседании кафедры

Хаттамасы/Протокол № от «__» ___________ 20089жылғы/года

Кафедра меңгерушісі ____________________________

Заведующий кафедрой

 

№ 20 ЕМТИХАН БИЛЕТІ / ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ

 

Пән/Дисциплина САЛЫСТЫРМАЛЫ ПСИХОЛОГИЯ

Курсы/Курс 3 Мамандық/Специальность 050503 «Психология»

Кафедрасы/Кафедра психологии

Факультеті/Факультет социально-гуманитарных наук

 

 1. ХХ ғ.салыстырмалы психологияның шетелде дамуы
 2. Табиғаттың керемет құбылыстар туралы мәлімет
 3. Анималопсихизм

 

 

Әзірлеген/Разработал __________________________________________________________

Билеттер кафедра отырысында қаралып бекітілген _________________________________

Билеты рассмотрены и утверждены на заседании кафедры

Хаттамасы/Протокол № от «__» ___________ 2009 жылғы/года

Кафедра меңгерушісі ____________________________

Заведующий кафедрой

 

\

 

№ 21 ЕМТИХАН БИЛЕТІ / ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ

 

Пән/Дисциплина САЛЫСТЫРМАЛЫ ПСИХОЛОГИЯ

Курсы/Курс 3 Мамандық/Специальность 050503 «Психология»

Кафедрасы/Кафедра психологии

Факультеті/Факультет социально-гуманитарных наук

 

 1. Бунақденелері туралы түсінік.
 2. Панпсихизм туралы түсінік.
 3. Жануарлар мінез құлығына байланысты мақал мәтелдер

 

 

Әзірлеген/Разработал __________________________________________________________

Билеттер кафедра отырысында қаралып бекітілген _________________________________

Билеты рассмотрены и утверждены на заседании кафедры

Хаттамасы/Протокол № от «__» ___________ 2009 жылғы/года

Кафедра меңгерушісі ____________________________

Заведующий кафедрой

 

 

№ 23 ЕМТИХАН БИЛЕТІ / ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ

 

Пән/Дисциплина САЛЫСТЫРМАЛЫ ПСИХОЛОГИЯ

Курсы/Курс 3 Мамандық/Специальность 050503 «Психология»

Кафедрасы/Кафедра психологии

Факультеті/Факультет социально-гуманитарных наук

 

 

 1. Салыстырмалы психика тарихы
 2. Антропсихизм туралы түсінік.
 3. Жануарлар туралы аңыздарды мысал ретінде жаз

 

Әзірлеген/Разработал __________________________________________________________

Билеттер кафедра отырысында қаралып бекітілген _________________________________

Билеты рассмотрены и утверждены на заседании кафедры

Хаттамасы/Протокол № от «__» ___________ 2009 жылғы/года

Кафедра меңгерушісі ____________________________

Заведующий кафедрой

 

 

№ 24 ЕМТИХАН БИЛЕТІ / ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ

 

Пән/Дисциплина САЛЫСТЫРМАЛЫ ПСИХОЛОГИЯ

Курсы/Курс 3 Мамандық/Специальность 050503 «Психология»

Кафедрасы/Кафедра психологии

Факультеті/Факультет социально-гуманитарных наук

 

 1. Эксперименттің негізгі принципі мен әдістемелер
 2. Іс әрекеттің сыртқы факторлары
 3. Жануарлар мен өмір бейнесінің жалпы мінездемесі

 

 

Әзірлеген/Разработал __________________________________________________________

Билеттер кафедра отырысында қаралып бекітілген _________________________________

Билеты рассмотрены и утверждены на заседании кафедры

Хаттамасы/Протокол № от «__» ___________ 2009 жылғы/года

Кафедра меңгерушісі ____________________________

Заведующий кафедрой

 

№ 25 ЕМТИХАН БИЛЕТІ / ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ

 

Пән/Дисциплина САЛЫСТЫРМАЛЫ ПСИХОЛОГИЯ

Курсы/Курс 3 Мамандық/Специальность 050503 «Психология»

Кафедрасы/Кафедра психологии

Факультеті/Факультет социально-гуманитарных наук

 

 

 1. ХХ ғасыр салыстырмалы психологияның шетелде дамуы
 2. Ч. Дарвинның еңбегі туралы сипаттама

3.Адам тәртібінің биологиялық және әлеуметтік мәселелері.

 

 

Әзірлеген/Разработал __________________________________________________________

Билеттер кафедра отырысында қаралып бекітілген _________________________________

Билеты рассмотрены и утверждены на заседании кафедры

Хаттамасы/Протокол № от «__» ___________ 2009 жылғы/года

Кафедра меңгерушісі ____________________________

Заведующий кафедрой

 

 

№ 26 ЕМТИХАН БИЛЕТІ / ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ

 

Пән/Дисциплина САЛЫСТЫРМАЛЫ ПСИХОЛОГИЯ

Курсы/Курс 3 Мамандық/Специальность 050503 «Психология»

Кафедрасы/Кафедра психологии

Факультеті/Факультет социально-гуманитарных наук

 

1.Салыстырмалы психология пәні, міндеттері, әдістері туралы түсінікті ашып көрсет.

2.Салыстырмалы психологияның даму тарихы;

3.Инстинктмвті тәртіп пен үйренуді қазіргі заман тұрғысында түсіндіру жолдары

 

 

Әзірлеген/Разработал __________________________________________________________

Билеттер кафедра отырысында қаралып бекітілген _________________________________

Билеты рассмотрены и утверждены на заседании кафедры

Хаттамасы/Протокол № от «__» ___________ 2009 жылғы/года

Кафедра меңгерушісі ____________________________

Заведующий кафедрой

 

 

№ 28 ЕМТИХАН БИЛЕТІ / ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ

 

Пән/Дисциплина САЛЫСТЫРМАЛЫ ПСИХОЛОГИЯ

Курсы/Курс 3 Мамандық/Специальность 050503 «Психология»

Кафедрасы/Кафедра психологии

Факультеті/Факультет социально-гуманитарных наук

 

1.Жануарлардың психикалық белсенділігінің онтогенезде дамуын ата.

2. Мінез-қылықтың онтогенездік мәселелері. Мінез-қылықтың онтогенездік дамуының биологиялық себептестігі туралы не білесің?

3.Психикалық әрекеттің жануарлар жатырында /пренатальдық/ дамуын сипатта.

 

Әзірлеген/Разработал __________________________________________________________

Билеттер кафедра отырысында қаралып бекітілген _________________________________

Билеты рассмотрены и утверждены на заседании кафедры

Хаттамасы/Протокол № от «__» ___________ 2009 жылғы/года

Кафедра меңгерушісі ____________________________

Заведующий кафедрой

 

№ 29 ЕМТИХАН БИЛЕТІ / ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ

 

Пән/Дисциплина САЛЫСТЫРМАЛЫ ПСИХОЛОГИЯ

Курсы/Курс 3 Мамандық/Специальность 050503 «Психология»

Кафедрасы/Кафедра психологии

Факультеті/Факультет социально-гуманитарных наук

 

 

1.Мінез-қылықтың пренаталдық және эмбриогенездік дамудың морфофункционалдық негіздерін ата.

2.Психиканың эволюциялық дамуы ашып көрсет.

3.Антропогенездің алғышартына жоғарғы сүтқоректілердің дамуы мен сенсорлық функция эволюциясының мәні.

 

Әзірлеген/Разработал __________________________________________________________

Билеттер кафедра отырысында қаралып бекітілген _________________________________

Билеты рассмотрены и утверждены на заседании кафедры

Хаттамасы/Протокол № от «__» ___________ 2009жылғы/года

Кафедра меңгерушісі ____________________________

Заведующий кафедрой

 

 

№ 30 ЕМТИХАН БИЛЕТІ / ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ

 

Пән/Дисциплина САЛЫСТЫРМАЛЫ ПСИХОЛОГИЯ

Курсы/Курс 3 Мамандық/Специальность 050503 «Психология»

Кафедрасы/Кафедра психологии

Факультеті/Факультет социально-гуманитарных наук

 

 

1.Психика туралы түсінік.

2. Адам тілінің пайда болуы мен олардың биологиялық алғышарттары.

3.Адамның жануарлардан айырмашылығы мен ұқсастықтары, еңбек әрекетінің пайда болуы.

 

 

Әзірлеген/Разработал __________________________________________________________

Билеттер кафедра отырысында қаралып бекітілген _________________________________

Билеты рассмотрены и утверждены на заседании кафедры

Хаттамасы/Протокол № от «__» ___________ 2009 жылғы/года

Кафедра меңгерушісі ____________________________

Заведующий кафедрой

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.