Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Методика виконання роботиРобота 1 Визначення замерзання розчинів термометром Бекмана.

В стакан, наповнений льодом, поміщають пробірку в якій міститься дистильована вода, опускають термометр Бекмана і визначають температуру замерзання. Аналогічно визначають температуру замерзання розчинів електролітів, неелектролітів.

 

Робота 2 Розрахунок осмотичної концентрації і осмотичного тиску неелектролітів.

Якщо розчинена речовина неелектроліт, то вона перебуває в розчині у вигляді молекул. При цьому осмотична концентрація його дорівнює молярній: Сосм. = Смол.,

Tзам= Сосм.* K , де K=1,86 – кріоскопічна постійна або експериментальна.

Осмотичний тиск визначають за рівнянням: π = Сосм*RT, де R=8,314 кДж/моль*К

Робота 3 Розрахунок осмотичної концентрації і осмотичного тиску електролітів.

Осмотична концентрація електролітів дорівнює сумі концентрацій молекул та іонів в розчині і розраховується за формулою:

Сосм. = Смол* і, де і = 1+α(n-1),

де і – ізотонічний коефіцієнт

α – ступінь дисоціації, для сильних електролітів α=1

Більш точно осмотичну концентрацію визначають за експериментальною дипресією згідно формули:

∆Tзам= K *іС

осмотичний тиск вираховують за рівнянням:

π = СосмRT або

Одержані експериментальні дані та результати розрахунків оформляють у вигляді таблиці:

Розчини Tзам н2о Tзам розч ∆Tексп Сосм π
           

 

Робота 4 Визначення осмотичного тиску сироватки крові.

За допомогою термометра Бекмана вимірюють температуру замерзання води і сироватки крові. Визначають депресію і обчислюють осмотичний тиск за формулою:

Робота 5 Визначення масової частки ізотонічного по відношенню до крові розчину глюкози та його перевірка.

Оскільки глюкоза неелектроліт, обчислення осмотичного тиску проводять за формулою:

π = СRT

Підставивши у формулу значення осмотичного тиску для крові (750 кПа), значення газової постійної і абсолютної температури, знаходять молярну концентрацію розчину, яку потім перераховують у масову.

Перевірку ізотонічності щодо крові розчину глюкози проводять за значенням температури замерзання розчину. Якщо температура замерзання розчину глюкози рівна температурі замерзання розчину хлориду натрію (0,9%), то розчини ізотонічні між собою, а також по відношенню до крові.

Провести розрахунки досліджуваних розчинів і занести дані в таблицю.
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.