Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Диференціація і механізм врахування дії факторів макросередовища.

Тема 1.2. Сучасне ринкове середовище господарювання.

1. Ринковий простір і ринкове середовище. Зовнішнє середовище господарювання, сутність та складові компоненти.

2. Макросередовище господарювання і його чинники. Дія чинників макросередовища господарювання.

3. Мікросередовище, його сутність, суб'єкти та особливості їх впливу на діяльність підприємств та організацій.

4. Загальна характеристика ринку, його складові елементи та структура. Суб'єкти та об'єкти ринку. Види ринку та їх характеристика.

5. Ринкова інфраструктура, її роль у формуванні соціально-орієнтованої економіки. Принципи поведінки суб'єктів господарювання на ринку.

6. Конкуренція в системі ринкових відносин, її суть, значення та роль в підприємницькій діяльності.

 

Ринковий простір і ринкове середовище. Зовнішнє середовище господарювання, сутність та складові компоненти. Фактори зовнішнього середовища.

Зовнішнє середовище (навколишнє оточення) в широкому розумінні є сукупність господарських суб'єктів, економічних, суспільних і природних умов, національних та міждержавних інституціональних структур і інших зовнішніх відносно підприємства умов і чинників, що діють у глобальному оточенні.

Залежно від характеру впливу зовнішнє середовище поділяють на мікро- та макросередовище.

Залежно від галузевої належності, територіального розміщення, участі у міжнародному поділі праці розрізняють:

- галузеве;

- регіональне;

- загальнонаціональне;

- міждержавне середовище функціонування підприємств.

Макросередовище господарювання і його чинники.

Макросередовище охоплює матеріально-технічні та економічні умови, суспільні відносини та інститути і інші чинники, що впливають на підприємства та їхнє мікросередовище. Серед найважливіших компонентів макросередовища виділяють природне, демографічне, науково-технічне, економічне, екологічне, політичне та міжнародне довкілля.

 

Диференціація і механізм врахування дії факторів макросередовища.

Фактори Де і як враховуються на підприємстві
Інтегровані диференційовані вид діяльності форма і спосіб врахування
Природні Наявність ресурсів за видами. Ступінь освоєння і використання ресурсів. Інвестиційна Інноваційна Виробнича При розробці національної стратегії імпорту ресурсів (продукції), обгрунтуванні власних і зарубіжних інвестицій, розвитку виробництва відповідних видів продукції, політики ресурсозбереження.
Демографічні Чисельність і статевий склад населення. Територіальний розподіл. Частка активного населення. Маркетингова Виробнича При виборі перспективних напрямків підприємницької діяльності щодо задоволення потреб різних верств населення та забезпечення виробництва необхідними трудовими ресурсами.
Науково-технічні Науково-технічна політика держави. Рівень технології. Технічний рівень і якість продукції. Маркетингова Інвестиційна Виробнича При визначенні попиту ринку, пріоритетів інвестування інноваційних проектів, організації нових виробництв з використанням новітньої технологій.
Економічні Ступінь державного регулювання економіки. Система оподаткування. Мінімальні розміри заробітної плати і пенсії. Усі види діяльності Шляхом постійної діагностики і оцінки можливих для підприємств наслідків зміни економічних важелів та регуляторів.
Екологічні Екологічна безпека оточуючого довкілля. Екологізація виробництва. Усі види діяльності При обґрунтуванні і реалізації проектів екологізації виробництва, включаючи забезпечення безпечних умов виробництва і виготовлення екологічно чистої продукції.
Політичні Політична стабільність у суспільстві. Взаємодія законодавчої і виконавчої влади. Професійний рівень політиків. Інвестиційна Виробнича Комерційна Шляхи впливу на вкладні акції держави, недопущення протистоянь у суспільстві, некомпетентного втручання (впливу) політиків у процеси управління економікою.
Міжнародні Науково-технічне співробітництво. Обсяги експорту і імпорту продукції. Підготовка кадрів. Інноваційна Виробнича Економічна При встановленні прямих контактів з закордонними партнерами і створенні спільних підприємств, розробці стратегії розвитку виробництва і підготовки кадрів.

Комерційного успіху на внутрішньому та зовнішньому ринках досягає звичайно той господарський суб’єкт, котрий всебічно і систематично вивчає своїх конкурентів, пропонує покупцям конкурентоспроможну продукцію.
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.