Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Тема 4. Україна у період загострення кризи радянської системи (середина 60-х - середина 80-х рр)

1.1 Які регіони і міста України, згідно з Конституцією, мають особливий статус. 1.1 Згідно з Конституцією України особливий статус мають Автономна республіка Крим, міста Київ та Севастополь.
1.2 Які регіони України стали у 70-80-х рр. “зоною екологічної катастрофи” 1.2 “Зоною екологічної катастрофи”можна назвати: Донбас, середнє і нижнє Подніпров”я.
2.1 Визначте, хто зайвий у цьому списку. Поясніть, чому. -Л.Лук”яненко -І Дзюба -Є.Патон -В.Стус -В.Чорновіл 2.1 Є.Патон, всі інші-учасники дисидентського руху
2.2 Визначте, хто зайвий у цьому списку. Поясніть, чому. -М.Руденко -П.Григоренко -В.Чорновіл -Л.Лук”яненко -І.Драч 2.2 І.Драч, всі інші-дисиденти, члени УГГ.
2.3 Визначте, хто зайвий у цьому списку. Поясніть, чому. -І.Драч -Д.Павличко -І.Юхновський -В.Івашко -В.Чорновіл 2.3 В.Івашко, всі інші-представники української інтелігенції, активні діячі опозиції КПУ, члени Народного Руху і “Народної Ради”.
2.4 2.Визначте, хто зайвий у цьому списку. Поясніть, чому. -М.Хрущов -П.Кириченко -В.Щербицький -Л.Брежнєв -П.Шелест 2.4 Л.Брежнєв,всі інші в різні часи були першими секретарями ЦК КПУ
2.5 Визначте, хто зайвий у цьому списку. Поясніть, чому. -М.Хрущов -П.Кириченко -М.Підгорний -П.Шелест -В.Щербицький 2.5 М.Підгорний, всі інші в різні часи були першими секретарями ЦК КПУ.
2.6 Визначте, хто зайвий у цьому списку. Поясніть, чому. -М.Рильський -О.Гончар -Л.Биков -В.Івашко -О.Довженко 2.6 В.Івашко, всі інші- діячі культури.
2.7 Визначте, хто зайвий у цьому списку. Поясніть, чому. -М.Руденко -П.Григоренко -О.Бердник -В.Маланчук -Л.Лук”яненко 2.7 В.Маланчук,всі інші-дисиденти,члени УГГ  
2.8 Визначте, хто зайвий у цьому списку. Поясніть, чому. -О.Довженко -С.Параджанов -Ю.Іллєнко -І.Дзюба -Л.Биков 2.8 І.Дзюба,всі інші-кінематографісти.
3.1 Дайте визначення понять: НТР   3.1 НТР-наук.-техн. революція. Розгортається в середині XX століття. Характеризується різким підсиленням впливу науки та техніки на виробництво, бурхливим розвитком науки, значним скороченням часу від здійснення наукових відкриттів до створення технологій на їх базі. Відтак наука стає “безпосередньою виробничою силою. Основні напрямки НТР: автоматизація виробництва, широке використання нових видів енергії та сировини, використ. космосу, масова комп”ютерізація інформатизація. НТР веде до значних змін в суспільстві- формується так зване постіндустріальне( інформаційне) сусп-ство.
3.2 Дайте визначення понять: Українська робітничо-селянська спілка 3.2 “Українська робітничо-селянська спілка”-перша ( або одна з перших) дисидентська група в Україні. Утворена в 1959 р. у Львові Л.Лук”яненком.Її члени вважали, що оскільки Україна не має можливостей економічного, політичного, національного, культурного розвитку в складі СРСР, то вона повинна мирним шляхом, згідно з Конституціями СРСР та УРСР вийти з Союзу. В 1961 р. УРСП було викрито, її членів засуджено до тривалого ув”язнення (від 10 до 15 років)
3.3 Дайте визначення понять: русифікація 3.3 русифікація-цілеспямований процес витіснення української мови з усіх сфер життя, особливо освіти, науки тощо. Значно підсилився в 70-80-х рр., коли коли офіційно радянською політикою було проголошено створення “нової історичної спільноти-радянського народу”

 

3.4 Дайте визначення понять: б) Українська Гельсинська Група   Українська Гельсингська Група-Група сприяння виконанню Хельсінських угод. Утворено в Києві в листопаді 1976 р. До неї входили М.Руденко (голова), П.Григоренко, Л.Лук”яненко та інші, всього більше 30 осіб. Ставила перед собою завдання: знайомити українців з Декларацією прав людини та Хельсінськими угодами щодо прав людини, збирати інформацію щодо порушення прав людини в СРСР та інформувати про це міжнародну громадскість, домагатись безпосереднього контакту України з іншими державами. Таким чином УГГ була найвідомішою правозахисною організацією в Україні, центром тяжіння всього дисидентського руху.Її члени зазнавали переслідувань і репресій; УГГ була фактично розгромлена наприкінці 70-х рр.
3.5 Дайте визначення понять: дисидентський рух 3.5 дисидентський рух -розгорнувся в Україні ( як і в СРСР в цілому) з другої половини 50-х рр. Об”єднував всіх незгодних з існуючою системою і активно протестуючих проти її вад, або всієї системи в цілому. Виділяють такі напрямки дисидентського руху: релігійний, національний, правозахисний. Хоча активних учасників руху було відносно небагато, він зіграв велику роль у формуванні в суспільній свідомості розуміння необхідності докорінних змін. Учасники дисидентського руху зазнавали тиску і репресувались радянською владою.
3.6 Дайте визначення понять: “Косигінська” (1965) реформа 3.6 “Косигінська”(1965р.) економічна реформа-спроба підняти ефективність радянської економіки шляхом введення елементів госпрозрахунку і матеріального стимулювання, водночас підсилюючи централізм управління економікою. По суті , остання спроба економічного реформування в СРСР (до так званої перебудови). Спочатку привела до деякого пожвавлення економічного розвитку, але вже з початку 70-х рр. централізаторські тенденції придушили всі ринкові елементи. Радянська економіка залишалась неефективною.
3.7 Дайте визначення понять: Правозахосний рух 3.7 правозахисний рух-складова частина дисидентського руху сформувалася в середині 70-х рр.; головне завдання-боротьба за виконання радянським керівництвом міжнародних угод з прав людини; представлений УГГ (1976), який мав на меті інформувати міжнародну громадскість про порушення прав людини. Об”єднував дисидентів різних політичних поглядів. Найвідоміші діячі- М.Руденко, П.Григоренко, Л.Лук”яненко та інші.
3.8 Дайте визначення понять: криза радянської системи 3.8 криза радянської системи-неможливість подальшого існування цієї системи в незмінному вигляді, неспроможність відгукатись на виклики часу (НТР, суспільство загального благодентства тощо), неефективність, що викликала загальне невдоволення і вимагало змін. Особливо помітною стала в 70-х-80-х рр., що проявлялося в прогресуючому відставанні від Заходу. Прояви: економічна стагнація (застій), погіршення соціального стану і матеріального становища, зростаюча корупція, масове, хоча і глухе невдоволення, соціальна апатія, підсилення ідеологічного тиску тощо.
3.9 Дайте визначення понять: неосталінізм 3.9 ”неосталінізм”-термін використовується для характеристики брежнєвського режиму. Основними рисами його були: згортання критики”культу особи”, підсилення централізації, жорсткий ідеологічний тиск, придушення будь-якого інакомислення, репресії проти дисидентського руху тощо.
4.1 Знайдіть вірну відповідь на питання: Коли і де виникла УГГ: а) у Львові в 1975 році б) у Києві в 1975 році в) у Львові в 1976 році г) у Києві в 1976 році д) у Києві в 1986 році 4.1 г)
4.2 Знайдіть вірну відповідь на питання: Який період інколи називають другою (або малою) українізацією: а) період, коли першим секретарем ЦК КПУ був М.Хрущов (1946-1949) б) період, коли першим секрктарем ЦК КПУ був Л.Мельников (1949-1953) в) період, коли першим секретарем ЦК КПУ був П.Кириченко (1953-1964) г) період, коли першим секретарем ЦК КПУ був П.Шелест (1964-1972) д) період, коли першим секретарем ЦК КПУ був В.Щербицький (1972-1989) 4.2 г)
5.1 Знайдіть правильне твердження: Режисером фільму- маніфесту “українського поетичного кіно”- “Тіні забутих предків” був: а) С.Параджанов б) М.Іллєнко в) С.Куліш г) С.Бондарчук д) Л.Биков 5.1 а)
5.2 Знайдіть правильне твердження: Автором знаменитої роботи “Інтернаціоналізм чи русифікація” був: а) П.Шелест б) М.Руденко в) В.Чорновіл г) Л.Лук”яненко д) І.Дзюба 5.2 д)

 

5.3 Знайдіть правильне твердження: Під час “Празької весни” першим секрктарем ЦК КПУ був: а) М.Хрущов б) Л.Мельников в) П.Кириченко г) П.Шелест д) В.Щербицький 5.3 г)
5.4 Знайдіть правильне твердження: Найвідомішим українським поетом-дисидентом, що загинув в радянських таборах був: а) В.Чорновіл б) С.Параджанов в) В.Стус г) М.Марченко д) Т.Тютюнник 5.4 в)  
5.5 Знайдіть правильне твердження: Багаторічним президентом АН УРСР ( а потім УАН) є: а) Є.Патон б) М.Амосов в) М.Шалімов г) В.Глушков д) В.Вернадський 5.5 а)
5.6 Знайдіть правильне твердження: Найвідомішим українським поетом-дисидентом, що загинув в радянських таборах, був: а) І.Світличний б) Є.Сверстюк в) В.Стус г) В.Мороз д) В.Чорновіл 5.6 в)
5.7 Знайдіть правильне твердження: а) в 1975 р. була створена УГГ. ЇЇ очолив М.Руденко б) в 1976 р. була створена УГГ.ЇЇ очолив М.Руденко в) в 1982 р. була створена УГГ. ЇЇ очолив Л.Лук”яненко г) в 1986 р. була створена УГГ. ЇЇ очолив Л.Лук”яненко д) в 1988 р. була створена УГГ. ЇЇ очолив В.Чорновіл 5.7 б)
5.8 Знайдіть правильне твердження:УГГ було створено: а) в 1972 р., голова-М.Руденко б) в 1975 р., голова- М.Руденко в) в 1976 р., голова –М.Руденко г) в 1986 р., голова –Л.Лук”яненко д) в 1988 р., голова-Л.Лук”яненко 5.8 в)
5.9 Знайдіть правильне твердження: Найвідомішим українським фільмом, маніфестом “українського поетичного кіно” став фільм: а) “Тіні забутих предків”, режисер О.Савченко б) “Тіні забутих предків”, режисер С.Параджанов в) “Тіні забутих предків”, режисер М.Мащенко г) “Тарас Шевченко”, режисер О.Савченко д) “За двома зайцями”, режисер О.Іванов 5.9 б)
6.1 Назвіть не менше 5 фактів і подій, не менше 5 явищ і процесів, не менше 5 персоналій, які Ви обов”язково повинні згадати, розкриваючи питання: “Україна в середині 60-х-середині 80-х рр.”   Факти і події:   Явища і процеси:   Персоналії: 6.1 Факти та події:”Косигінська” реформа (1965 р.), “Брежнєвська” Конституція СРСР 1977 р. та Конституція УРСР 1978 р., зняття П.Шелеста з посади першого секретаря ЦК КПУ і “обрання” замість нього В.Щербицького, утворення в 1976 р. УГГ, три хвилі репресій проти інакомислячих (1965, 1972, 1977-1978), стаття І.Дзюби “Інтернаціоналізм чи русифікація” тощо. Явища і процеси:загострення загальної кризи системи; гальмування економічного розвитку; неефективність економіки; тотальний дефіцит, злиття партійного і державного апарату; корупція, “застій”; наростання загального невдоволення; дисидентський рух; русифікація, ідеологічний диктат тощо. Персоналії: П.Шелест, В.Щербицький, В.Маланчук, І.Дзюба, М.Руденко, В.Стус, П.Григоренко та інші.
6.2 Назвіть не менше 5 фактів і подій, не менше 5 явищ і процесів, не менше 5 персоналій, які Ви обов”язково повинні згадати, розкриваючи питання: “Україна в 1965-1985 рр.”   Факти і події:   Явища і процеси:   Персоналії: 6.2 Факти та події:”Косигінська” реформа (1965 р.), “Брежнєвська” Конституція СРСР 1977 р. та Конституція УРСР 1978 р., зняття П.Шелеста з посади першого секретаря ЦК КПУ і “обрання” замість нього В.Щербицького, утворення в 1976 р. УГГ, три хвилі репресій проти інакомислячих (1965, 1972, 1977-1978), стаття І.Дзюби “Інтернаціоналізм чи русифікація” тощо. Явища і процеси:загострення загальної кризи системи; гальмування економічного розвитку; неефективність економіки; тотальний дефіцит, злиття партійного і державного апарату; корупція, “застій”; наростання загального невдоволення; дисидентський рух; русифікація, ідеологічний диктат тощо. Персоналії: П.Шелест, В.Щербицький, В.Маланчук, І.Дзюба, М.Руденко, В.Стус, П.Григоренко та інші.
6.3 Назвіть не менше 5 фактів і подій, не менше 5 явищ і процесів, не менше 5 персоналій, які Ви обов”язково повинні згадати, розкриваючи питання: “Українська культура другої половини XX століття”   Факти і події:   Явища і процеси:   Персоналії: 6.3 Факти і події: ряд постанов ЦК ВКП(б) і ЦК КП(б)У в галузі культури (1946-1948), ідеологічні кампанії проти націоналізму, “низькопоклонства” перед Заходом, “космополітизму”, проти “вейсманізму-морганізму”(генетики) тощо; сесія ВАСГНІЛ 1948 р.; шкільна реформа 1958 р., антицерковна кампанія кінця 50-х рр.;стаття І.Дзюби “Інтернаціоналізм чи русифікація”, прем”єра фільму “Тіні забутих предків” у кінотеатрі “Україна” в 1965 р.; поява неформальних культ.-освітніх організацій і видань під час перебудови, надання українській мові статусу державної. Явища і процеси: “жданівщина”, русифікація, шістдесятники, самвидав, ідеологічний тиск, зростання національної самосвідомості, національно-культурне відродження,українізація освіти тощо. Персоналії:М.Рильський, П.Тичина, О.Гончар, В.Сосюра, І.Дзюба, В.Стус, С.Параджанов та інші.

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.