Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Фізична суть електричного поля

Електричне поле

Вступ. Загальні положення

 

1.Основні визначення.

2.Величини електричного кола.

3.Параметри електричного кола.

4.Елементи електричного кола.

Основні визначення.

1.Електричне коло – це сукупність пристроїв, що генерують, передають, перетворюють та споживають електричну енергію.

2.Пристрої, призначені для генерування електричної енергії, називають джерелами електричної енергії, або джерелами живлення, або джерелами електрорушійної сили (ЕРС), або джерелами струму.

Джерела живлення бувають:

- машинні (генератори постійного та змінного струму);

- електростатичні (хімічні, сонячні, атомні та інші).

3.Пристрої, що споживають електричну енергію, називаються приймачами електричної енергії або навантаженням.

Приймачами електричної енергії можуть бути:

- провідні електродвигуни різних типів;

- лампи розжарювання, нагрівальні та освітлювальні прилади;

- електрохімічні та радіотехнічні прилади тощо.

4.Перетворювачіелектричної енергії можуть розглядатися для різних сторін електричного кола як джерела або як споживачі енергії (наприклад, трансформатори).

5.Кожний пристрій електричного кола має назву елемента електричного кола.

Величини електричного кола.

1.До величини електричного кола належать:

- електричний струм;

- напруга на елементах;

- електрорушійна сила.

2.Електричний струм – це спрямований рух носіїв електричних зарядів.

Прийняті позначення:

І – сила постійного струму;

і – миттєве значення змінного струму.

3.Напруга – це енергія, яку витрачає кожний електричний заряд у приймачі електричної енергії.

Прийняті позначення:

U – постійна напруга;

u – миттєве значення змінної напруги.

4.Електрорушійна сила(ЕРС) – це енергія, яку одержує кожний електричний заряд у джерелі електричної енергії.

ЕРС позначається так:

Е – постійна ЕРС;

е – миттєве значення змінної ЕРС.

5.Умовно – додатні напрями струму, напруги та ЕРС визначаються так:

- умовно–додатний напрям струму – це напрям руху позитивних зарядів (далі – додатний напрям струму, або напрям струму);

- умовнододатний напрям напруги – це напрям зменшення потенціалу (далі – додатний напрям напруги, або напрям напруги);

- умовнододатний напрям ЕРС - це напрям дії сторонніх сил у джерелі живлення (далі – додатний напрям ЕРС, або напрям ЕРС).

Умовно – додатні напрями струму та ЕРС джерела збігаються. Умовно – додатні напрями струму та напруги на елементах споживача збігаються. Умовно – додатні напрями струмів, напруг та ЕРС на схемах позначаються стрілками.

Параметри електричного кола.

1.До параметрів електричного кола належать:

- опір (провідність);

- ємність;

- індуктивність;

- взаємна індуктивність.

2.Опір(R) характеризує спроможність елемента перетворювати електричну енергію на тепло. Інколи замість поняття опору вживається поняття провідності.

3.Ємність(С) характеризує спроможність елемента накопичувати електричні заряди ( тобто збуджувати електричне поле).

4.Індуктивність (L) характеризує спроможність елемента збуджувати магнітне поле (перетворювати електричну енергію на магнітне поле).

5.Взаємна індуктивність (М) характеризується впливом індуктивних параметрів один на одного.

Елементи електричного кола.

1.У загальному випадку кожний реальний елемент має R, L та C. Інколи є можливість обмежитися лише одним параметром. Такі елементи, що мають тільки один параметр, називаються ідеальними.

Наприклад, ідеальне джерело має тільки Е, ідеальний опір – тільки R тощо.

2.Елементи електричного кола бувають активними та пасивними. Якщо роботу елемента описують за допомогою поняття параметрів (R, L, C та М), цей елемент – пасивний. Якщо для опису роботи елемента потрібно вживати поняття величини.

Електричне поле.

Фізична суть електричного поля.

Напруженість поля, потенціал і напруга.

Електрична ємність конденсатора

З’єднання конденсаторів.

Фізична суть електричного поля.

Загальне поняття про електричне поле склалося в результаті вивчення електричних явищ –притягування та відштовхування наелектризованих тіл (натиранням рідними матеріями).

Електричне поле виявляється в просторі зарядженими частинки та тіла з якими це поле пов’язано.

Головною властивістю електричного поля є силова дія на електричну частинку і ця дія пропорційна заряду частинки і не залежить від її швидкості.

Електричне поле нерухомих заряджених частинок при відсутності в них електричного струму називається електростатичним.

В результаті дослідів французький фізик Кулон в 1785р. встановив закон , що визначає силу взаємодії двох наелектризованих тіл.

Закон Кулона

Сила взаємодії двох точкових заряджених тіл прямо пропорційна добутку зарядів цих тіл і обернено пропорційно квадрату відстані між ними.

Fe-Електрична сила , Н.

Q1,Q2- електричні заряди, Кл

r –відстань між зарядженими частинами, м

eо – електрична постійна =8,85×10-12 Ф/м

Ця формула записана для випадку взаємодії точкових тіл у вакуумі (повітря)
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.