Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Хоча деякі з цих слів вже згадувались як такі, що з’єднують речення, вони також можуть використовуватись для узгодження речень в абзаці, що пов’язують одну ідею, аргумент з іншим

Sentence connectors

 

Використовуються для встановлення зв’язку між реченнями, щоб надати узгодженості і послідовності викладу думок в абзаці. Вони виконують різні функції і розміщені на початку речення. Sentence connectors використовуються для вступу, послідовності викладу, контрасту і т.д.

SENTENCE CONNECTORS
Logical / sequential order (Послідовність)
Firstly, secondly, thirdly etc Next, last, finally In addition Furthermore Also At present / presently По-перше, по-друге, по-третє і т.д. Далі, нарешті, остаточно На додаток Крім того Також В даний час / в даний час
Order of importance (Вжливість)
Most / more importantly Most significantly Above all Primarily It is essential / essentially Більшість / більш важливо Найбільш істотно Насамперед У першу чергу Важливо / істотно
Contrast (Контраст)
However On the other hand On the contrary By (in) comparison In contrast Однак З іншого боку Навпаки В силу порівняння На відміну
Result (Результат)
As a result As a consequence Thus Consequently Hence В результаті Як наслідок Таким чином Отже Отже
Comparison (Порівняння)
Similarily Likewise Also Подібним чином Також Також
Reason (Причина)
The cause of The reason for Причиною Причина

Subordinators

Subordinators використовуються щоб з’єднувати речення або їх частини і переважно розміщуються всередині або вкінці речень.

SUBORDINATORS
Comparison & Contrast (Порівняння і контраст)
Although Though Even though While Whereas Хоча Хоча Навіть якщо У той час як У той час як
Cause / effect (Причина і наслідок)
Since So that Because Тому Так що Тому що
Time (Час)
After When Until Whenever Before Після Коли Допоки Коли б ні, щоразу До
Possibility (Ймовірність)
If As if Whether Unless Якщо Неначе Чи Якщо не
Place & manner (Місце і спосіб)
Wherever Where How Де б не Де Як

 

Linking words and phrases

Хоча деякі з цих слів вже згадувались як такі, що з’єднують речення, вони також можуть використовуватись для узгодження речень в абзаці, що пов’язують одну ідею, аргумент з іншим.

LINKING WORDS AND PHRASES
Sequence (Послідовність)
First / firstly, second / secondly, third / thirdly etc Next, last, finally In addition, moreover Further / furthermore Another Also In conclusion To summarise Спершу / по-перше, другий / друге, третє / третє т.д. Далі, нарешті, остаточно Крім того, до того ж Далі / крім того Інший Також На закінчення Підводячи підсумок
Result (Результат)
So As a result As a consequence (of) Therefore Thus Consequently Hence Due to І так В результаті Як наслідок Тому Таким чином Отже Отже Через; через те, що
Emphasis (Наголошення)
Undoubtedly Indeed Obviously Generally Admittedly In fact Particularly / in particular Especially Clearly Importantly Безсумнівно Дійсно Очевидно Зазвичай За загальним визнанням Насправді Особливо / зокрема Особливо Очевидно Важливо
Addition (Доповнення)
And In addition / additionally / an additional Furthermore Also Too As well as І На додаток / додатково / додатковий Крім того Також Також А також
Reason (Причина)
For Because Since As Because of Для Тому що Оскільки Як Через
Example (Приклад)
For example For instance That is (ie) Such as Including Namely Наприклад Наприклад Тобто Такий як У тому числі А саме
Contrast (Контраст)
However Nevertheless Nonetheless Still Although / even though Though But Yet Despite / in spite of In contrast (to) / in comparison While Whereas On the other hand On the contrary Однак Тим не менш Тим не менш Ще Хоча / хоча Хоча Але Але, все ж Незважаючи / незважаючи на На відміну (від) / порівняно У той час як У той час як З іншого боку Навпаки
Comparison (Порівняння)
Similarly Likewise Also Like Just as Just like Similar to Same as Compare compare(d) to / with Not only...but also Аналогічним чином, так само Також Також Подібно Коли, в той час як Так само, як Подібно Те ж, що Порівняти Порівняно (з) Не тільки ... але і
ДОДАТКОВО: ФРАЗИ ДЛЯ НАПИСАННЯ ТВОРЧОГО ЗАВДАННЯ
As far as I know As a matter of fact As things turned out As to / as for At all At first sight / at a glance At any rate At least наскільки мені відомо власне кажучи як виявилося що стосується загалом з першого погляду у всякому разі принаймні
 
Believe it or not By the way віриш чи ні, але до речі
 
Certainly безумовно
 
Deep down в глибині душі (насправді)
 
First of all For all / for all that For one thing For one's part / on one's part For the most part Frankly speaking перш за все тим не менше насамперед що стосується конкретної людини взагалі відверто кажучи
 
I dare say I wonder If I remember rightly If I'm not mistaken In a nutshell In all probability / in all likelihood In any case It goes without saying In any case Indeed In other words насмілюся сказати цікаво якщо я правильно пам'ятаю якщо я не помиляюся коротко по всій ймовірності в буд-якому випадку само собою зрозуміло у будь-якому випадку дійсно іншими словами
 
Meantime тим часом
 
Probably можливо
 
So to speak так сказати
 
To put it mildly Telling the truth To sum it up To begin with м'яко кажучи чесно кажучи підсумовуючи почнемо з

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.