Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Чому Галицько-Волинську державу вважають правонаступницею Київської Русі?Галицько-Волинська держава – це другий етап понад 500-літнього існування КР (860-1349 рр.), історія якої по праву належить українському народу. Видатні історики 20-ого століття вважають, що «українство корениться в КР», а Галицько-Волинське королівство – було «суто українською державою». Утворення і об’єднання ГВ держави в 1199 р. було подією великої історичної ваги. Таким чином виникла нова велика держава. Маючи під собою сильну економічну основу, тому що була розташована на торгівельний магістралі Буг-Дністер, і частково контролюючи балтійсько-чорноморську торгівлю, ГВ держава отримала блискучі перспективи для свого розвитку. ГВ займало територію, на якій здавна мешкали східні слов’яни, тому тут була можлива консолідація громадян на основі національної спорідненості. Тому можна говорити, що ГВ держава стала правонаступницею КР.


6 Чи була Річ Посполита Обох Народів "матір'ю" чи "мачухою" українському козацтву наприкінці XVI - на початку XVII ст.?

Річ Посполита (РП) була "матір'ю" і "мачухою", для реєстрових козаків РП була "матір'ю", а для селянства та інших козаків "мачухою".Збільшення численності козацтва в 16ст. і його виступи проти феодального гніту непокоїли великих землевласників. А тому польський уряд, намагаючись розколоти козацтво і встановити над ними контроль, вирішив взяти на державну службу частину міських заможних козаків, які б захищали кордони РП й домагали приборкувати дії бідних козаків.Польський уряд, який в мирний час закликав безжалісно винищувати козаків(«цю свавільну голоту»), охоче збільшував число реєстрових козаків, пропонуючи їм права, привілеї та оплату, коли потрібна була їх допомога у війнах проти Московської держави чи Османської імперії.Але з відновленням миру урядовці зрікалися своїх обіцянок і знову виступали проти козаків. Загострення цих суперечностей неминуче призводило до соціального вибуху, а саме у повстаннях 20-30х роках 17ст.


8. Які позитивні і негативні наслідки, на Вашу думку, мала для України Люблінська унія?Лю́блінська у́нія 1569 (від лат. unia - союз) — угода про об'єднання Королівства Польського та Великого князівства Литовського в єдину федеративну державу — Річ Посполиту, що була затверджена у місті Люблін 1 липня 1569 року.Передумови Унії: 1). Українська, білоруська, литовська шляхта хотіла мати такі саме права, що і польська.2).Війни з Московською державою вимагали багато коштів.3).У війні Московської держави з Лівонією, Литва підтримала Лівонію.4) Кошти потрібні для оборони від татар.5). Шляхта ВКЛ(Велике Князівство Литовське) хотіла полегшити воєнну повинність6).Магнати ВКЛ проти Унії.Наслідки ЛУ(Люблінської Унії):1).Литва у складі Р.П. (Речі Посполитої) має право на автономію, тому має свої закони, суд, мову, військо та казну.2) На чолі РП король, який є виборним, а литовські феодали мають право обирати короля.3). Українські землі відійшли до Польщі та складали 7 воєводств. У кожному воєводстві був сеймик в якому були українська шляхта і українські магнати.Значення ЛУ:1) Українські землі під владою кріпосницької і католицької Польщі-негативний наслідок2). Більшість укр..земель у складі однієї держави-позитивний наслідок


9. Що ріднить і що розрізняє між собою умови укладання між Польською Короною і Великим князівством Литовським Кревської унії та Люблінської унії? Які політичні наслідки ці унії мали для українських земель?Кре́вська у́нія 1385 року(КУ) — угода, укладена між Польщею і Великим князівством Литовським 14 серпня 1385 р. у м. Крево (Білорусь).Угода передбачала об'єднання Литви і Польщі в єдину державу шляхом шлюбу польської королеви Ядвіґи (з династії П'ястів) і литовського князя. За умовами унії Владислав ІІ Ягайло зобов'язувався прийняти разом з язичницьким населенням Литви хрещення за католицьким обрядом, обернути на користь Польщі свою великокнязівську казну, повернути до польської корони всі відторгнені на той час її території і, головне, назавжди приєднати до неї землі Литви і Литовської Русі.Кревська унія сприяла об'єднанню польсько-литовських сил для боротьби проти агресії Тевтонського ордену. Польські феодали намагалися використати Кревську унію для загарбання українських і білоруських земель, що були під владою Литви.Проти Кревської унії виступила литовсько-українська опозиція на чолі з князем Вітовтом, двоюрідним братом Ягайла, яка домоглася збереження Великого князівства Литовського як окремої незалежної держави (див. Городельська унія 1413). У 1392 за Острівською угодою Ягайло був змушений визнати Вітовта своїм намісником, a 1398 Вітовт проголошує себе повновладним Великим князем Литовським під номінальнoю зверхністю польського короля, чим фактично розриває Кревську унію.Лю́блінська у́нія 1569 (ЛУ)(від лат. unia - союз) — угода про об'єднання Королівства Польського та Великого князівства Литовського в єдину федеративну державу — Річ Посполиту, що була затверджена у місті Люблін 1 липня 1569 року.Унії ріднить між собою спроба об’єднати ВКЛ та Польщу, але досягнення об’єднання різне. За часів КУ було вирішено зробити об’єднання за допомогою шлюбу, але польська шляхта була незадоволено, що керувати країною мав би король з ВКЛ, а пізніше був опір українських та литовських магнатів і КУ була скасована.ЛУ складалась з інших засад, наприклад, король РП був виборним, також ЛУ сприяли завнішні фактори:У 15 столітті ВКЛ-слабке, а Московська держава(МД) посилюється, тому ВКЛ потрібна допомога для протистояння МД. Українські землі частково були захоплені Польщею6 Галичина, Західна Волинь.
Політичні наслідки Уній(для українського народу):1).Українські землі під владою кріпосницької і католицької Польщі-негативний наслідок.2). Більшість укр..земель у складі однієї держави-позитивний насл


10. Які події зумовили війну між Османською імперією та Річчю Посполитою Обох Народів на початку 20-х рр. XVII ст. і яку роль у цій війні відіграло українське козацтво?Фактори, які зумовили війну – були укр..землі, а саме Північне Причорномор’я , на яку посягали турки. Укр.. землі були об’єктом експансії Османської імперії.
У 1620 р. розпочалася війна між Туреччиною(Т) та РП. РП опинилась на межі втрати державної незалежності.Про 300-тисячного турецького і 100-тисячного татарського війська Польша змогла виставити лише 37 тисяч власного війська і 40 тисяч козацького. «Директор» Хотинської війни королевич Владислав та його помічник коронний гетьман Ходкевич усі надії покладали на сагайдачного.
Війна тривала п’ять тижнів. Військо Сагайдачного врятувало Польшу від політичної катастрофи
Після блискучої перемоги над турецько-татарською армадою Османа ІІ під Хотином в 1621 році, досягнутої Річчю Посполитою, насамперед, завдяки
42-тисячному козацькому війську, уряд мусив виконувати свої обіцянки щодо збільшення козацького реєстру. Однак і тут польська шляхта залишалась вірною своєму цинічному ставленню до козаків. Оскільки Туреччина зазнала поразки і небезпека війни з нею вже не загрожувала Речі Посполитій найближчим часом, було вирішено зменшити козацький реєстр до 3-5 тисяч. Це викликало нове загострення соціальних протиріч на Україні, де зростав колоніальний гніт Речі Посполитої, де посилювалася від часів Брестської унії 1596 року експансія католицизму. Трудящі маси не корилися панам, тікали на Запоріжжя, де їх радо приймали козаки. Самі запорожці, незважаючи на заборони уряду, проводили вдасну політику. Підтримуючи своїх прихильників на ханський престол, вони таким чином впливали на політичне життя Криму. Козаки на своїх “чайках” виходили в Чорне море, нападали на турецькі міста-фортеці, звільняли невільників. Їхні морські походи змушували султана тримати для охорони узбережжя значні військові сили.Козаки вели успішні переговори про союз з Росією, Іраном, навіть Кримським ханством і Швецією.


11.Яка держава слугувало моделлю для розбудови Б. Хмельницький Гетьманату? Чим Гетьманат відрізнявся від свого "прототипу" ?Гетьманщина (офіційна назва: Військо Запорозьке) — держава на території центральної і північно-східної України, яка утворилася внаслідок Зборівського договору 1649 року. З 1654 року увійшла під протекторат Московського царства та зберігала свою автономію до 1764-го року, до ліквідації Катериною II.Після втрати державності словом Гетьманщина позначали (наприклад в часи Тараса Шевченка) Лівобережну Україну, що входила до складу Української козацької держави.Край охоплює територію сучасних Чернігівської, Полтавської, Сумської (без південно-східної частини) і лівобережних частин Київської і Черкаської, західну часину Брянської областей.


12.Які існують історико-правові оцінки Переяславсько-Московських домовленостей 1654 р. і які з них, на Вашу думку, є найбільш точними? Відповідь обґрунтуйте.8 січня 1654 року – Переяславська рада.Рішення:Українські землі входять до складу Московської держави зі своєю автономією Березень 1654 року - Березневі статті:1) В Україні гетьманське правління, держава - Гетьманщина2) Гетьман і старшина виборні3).60-тисячний козацький реєстр4).Участь московського війска у війні з Польщею.Московський договір 1654 року був неясно сформульований, що обидві сторони вкладали в нього різний зміст й кожна підходила до нього з урахуванням власних інтересів.Україна вбачала в договорі лише війсковий союз, про що свідчить активна дипломатична діяльність гетьмана у наступні роки, а Москва з перших днів намагалася змінити політику протекторату на інкорпорацію укр., терріторії. М.Грушевський був переконаний, що договір встановлював вассальну залежність У від М. В.Липинський стверджував, що в 1654 р. утворився звичайний військовий союз У і М проти Польщі подібний до тих, які Хмельницький уклав раніше з Кримом і Туречиною, а згодом з Швецією.Об’єктивно договір засвідчив повну незалежність У від П для війни з якою У найшла сильного союзника. На її території було збережено власну війскову, адміністративну та судову владу. Православна церква була признаною вірою М, тому віруючі не зазнали переслідування.


 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.