Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Як виміряти інтенсивність динаміки? Чим відрізняються базисні та ланцюгові характеристики динаміки?

На основі рівнів ряду динаміки визначають систему показників, які дають всебічну характеристику напряму та інтенсивності змін явища у часі.

Ця система включає такі показники:

· абсолютний приріст;

· темп зростання;

· темп приросту;

· абсолютне значення 1% приросту.

 

Обчислення характеристик ґрунтується на співставленні рівнів ряду.
Якщо базою при цьому є попередній рівень, то вона називається змінною, а самі характеристики - ланцюговими. Якщо ж за базу обраний початковий рівень Уо, то базу називають постійною, а характеристики базисними.

 

53.Обчислення абсолютного приросту базисним і ланцюговим способами, взаємозв*язок показників.

Абсолютний приріст - це різниця між наступним і попереднім, або базисним, рівнями ряду. Він показує, на скільки одиниць наступний рівень відрізняється від попереднього, що прийнятий за базу порівняння (швидкість зміни).

Абсолютний приріст може бути додатнім (динаміка зростання), від'ємним (зменшенням) або нульовим (без змін).

Абсолютний приріст призначається вимірюється в одиницях виміру ознаки та обчислюється за формулами:

Базисні та ланцюгові прирости адитивно пов'язані: сума ланцюгових приростів дорівнює загальному базисному приросту за весь період.

54.Взаємозв*язок між коефіцієнтом зростання,темпом зростання та темпом приросту.

Темп (коефіцієнт) зростанняt )обчислюється як відношення зіставлюваного рівня з рівнем, прийнятим за базу зіставлення, і показує, в скільки разів (процентів) порівнюваний рівень більший чи менший від базисного. Темп зростання може бути виражений у вигляді коефіцієнтів або процентів. Темп зростання, виражений у процентах, називають процентом зростання. Величина темпу зростання буде більшою від одиниці, якщо рівень щодо бази порівняння зростає, і меншою за одиницю, якщо рівень щодо бази порівняння зменшується.

Поряд з темпами зростання відносна зміна явища у часі може бути також охарактеризована за допомогою темпів приросту (Т). Темп приросту - це відношення абсолютного приросту до абсолютного попереднього або початкового рівня і показує, на скільки процентів порівнюваний рівень більший або менший від рівня, взятого за базу порівняння. На практиці темпи приросту найчастіше виражаються у формі процентів. Вони показують, на скільки процентів збільшився або зменшився поточний рівень порівняно з базисним, взятим за 100%.

Між темпом зростання і темпом приросту існує зв'язок:

тобто темп приросту завжди на одиницю менше відповідного темпу зростання, вираженого у формі коефіцієнта, або на 100%, якщо його виражено в процентах.
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.