Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Який відділ міської (районної) СЕС має відділення евакуації та вогнищевої інфекції?

1. Дезінфекційний

2. Епідеміологічний

3. Санітарно-гігієнічний

4. Відділення профілактичної дезінсекції, дезінфекції та дератизації

150. До заходів поточного санітарно-епідеміологічного нагляду належить:

1. Санітарна охорона державних кордонів

2. Обов’язкова сертифікація продукції на предмет безпеки для здоров’я і життя населення

2. Встановлення державних санітарних норм, правил, гігієнічних нормативів

3. Узгодження відведення земельної ділянки під будівництво

До якого виду документації органів та закладів санітарно-епідеміологічної служби відносять акт розслідування професійного отруєння?

1. Обліково-розпорядчої

2. Адміністративного примусу

2. Дозвільної

4. Юрисдикційної

152. З метою обліку та аналізу інфекційної захворюваності медичні заклади забезпечують:

1. Диспансеризацію реконвалесцентів і хронічних інфекційних хворих

2. Лабораторне обстеження контактних осіб

3. Облік інфекційної захворюваності

4. Евакуацію інфекційних хворих

До якого з основних напрямків профілактики відносять раннє виявлення захворювань, їх ефективне лікування та диспансеризацію?

1. Лкувально-оздоровчого

2. Поведінкового

3. Функціонально-біологічного

4. Санітарно-епідеміологічного

154. Санітарне та епідемічне благополуччя населення – це:

1. Оптимальні умови життєдіяльності

2. Оптимальний рівень захворюваності населення

3. Оптимальні умови праці та відпочинку

4. Оптимальні комунальні умови

155. Законом України ”Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення” встановлюється необхідність гігієнічної регламентації і державної реєстрації (сертифікації):

1. Небезпечних факторів, пов’язаних з потенційною небезпекою для здоров’я людей

2. Виробничих умов діяльності, пов’язаної з потенційною небезпекою для здоров’я людей

3. Видів діяльності, пов’язаних з потенційною небезпекою для здоров’я людей

 

4. Умов проживання, пов’язаних з потенційною небезпекою для здоров’я людей

Що належить до основних принципів санітарно-епідеміологічної служби України?

1. Участь населення в масових санітарно-оздоровчих заходах, санітарна пропаганда

2. Державний облік інфекційної та професійної захворюваності

3. Державна система підготовки, спеціалізації та вдосконалення санітарних кадрів

4. Єдність лікувальної та профілактичної допомоги

Який відділ міської (районної) СЕС має відділення евакуації та вогнищевої інфекції?

1. Дезінфекційний

2. Епідеміологічний

3. Санітарно-гігієнічний

4. Відділення профілактичної дезінсекції, дезінфекції та дератизації

158. До заходів поточного санітарно-епідеміологічного нагляду належить:

1. Санітарна охорона державних кордонів

2. Обов’язкова сертифікація продукції на предмет безпеки для здоров’я і життя населення

2. Встановлення державних санітарних норм, правил, гігієнічних нормативів

3. Узгодження відведення земельної ділянки під будівництво

До якого виду документації органів та закладів санітарно-епідеміологічної служби відносять акт розслідування професійного отруєння?

1. Обліково-розпорядчої

2. Адміністративного примусу

3. Дозвільної

4. Юрисдикційної

160. З метою обліку та аналізу інфекційної захворюваності медичні заклади забезпечують:

1. Диспансеризацію реконвалесцентів і хронічних інфекційних хворих

2. Лабораторне обстеження контактних осіб

3. Облік інфекційної захворюваності

4. Евакуацію інфекційних хворих

161. Формування здорового способу життя реалізується через:

1. Ознайомлення населення з причинами виникнення захворювань

2. Участь населення в масових санітарно-оздоровчих заходах

3. Зниження рівня захворюваності та смертності

4. Диспансеризацію цільових груп населення

До якого з основних напрямків профілактики відносять формування правильного способу життя, відношення населення і медичного персоналу до чинників ризику?

1. Поведінкового

2. Санітарно-епідеміологічного

3. Лікувально-оздоровчого

4. Функціонально-біологічного
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.