Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

E. Не буде порушень кислотно-лужного балансу

Обмін нуклеїнових к-т


1.Чоловік 42 років поступив в кардіологічне відділення з діагнозом стенокардія. До комплексу препаратів, призначених хворому, включений інгібітор ферменту фосфодіестерази. Концентрація якої речовини в серцевому м'язі буде збільшуватись?

A. *цикло-АМФ.

B. АМФ.

C. АТФ.

D. ГМФ.

E. АДФ.

2.Пацієнту для лікування подагри був призначений аллопуринол-інгібітор ферменту ксантиноксидази. Якиой продукт накопичується в тканинах і виводиться з сечею при цьому?

A. *Гіпоксантин.

B. Аденозин.

C. Інозин.

D. Ксантин.

E. Сечова кислота.

3. В експериментальних дослідженнях було встановлено, що стероїдні гормони впливають на протеосинтез. Вкажіть, на який етап цього процесу вони здійснюють вплив.

A. *Синтез специфічних м-РНК.

B. Синтез АТФ.

C. Синтез ГТФ.

D. Синтез специфічних р-РНК.

E. Синтез специфічних т-РНК.

4. На судово-медичну експертизу надійшла кров дитини та передбачуваного батька для вста­новлення батьківства. Вкажіть ідентифікацію яких хімічних компонентів необхідно здійснити в дослідній крові.

A. *ДНК.

B. т-РНК.

C. р-РНК.

D. м-РНК.

E. мя-РНК.

5. У хворого 50 років діагностовано подагру, а в крові виявлено гіперурикемію. Обмін яких речовин порушений:

A. Амінокислот.

B. *Пуринів.

C. Вуглеводів.

D. Жирів.

E. Піримідинів.

6.Хворий 48 років звернувся до лікаря зі скаргами на сильні болі, припухлість, почервоніння в ділянках суглобів, підвищення температури до 38оС. В крові виявлено високий вміст уратів. Ймовірною причиною такого стану може бути порушення:

A. *Пуринів.

B. Колагену.

C. Піримідинів.

D. Вуглеводів.

E. Холестерину.

7.У чоловіка 53 років діагностовано сечокам’яну хворобу з утворенням уратів. Цьому пацієнту призначено аллопурінол, який є конкурентним інгібітором фермента:

A. *Ксантиноксидази.

B. Дигідроурацилдегідрогенази.

C. Уратоксидази.

D. Уреази.

E. Уридилілтрансферази.

8.Хворий 46 років звернувся до лікаря зі скаргою на біль в суглобах, яка посилюється напередодні зміни погоди. У крові виявлено підвищення концентрації сечової кислоти. Посилений розпад якої речовини є найімовірнішою причиною ?

A. *АМФ.

B. ТМФ.

C. УТФ.

D. УМФ.

E. ЦМФ.

9.Для лікування злоякісних пухлин призначають метотрексат-структурний аналог фолієвої кислоти, який є конкурентним інгібітором дигідрофолатредуктази і тому гальмує синтез:

A. *Нуклеотидів.

B. Глікогену.

C. Гліцерофосфатидів.

D. Жирних кислот

E. Моносахаридів

10.Для лікування злоякісних пухлин призна­чають метотрексат-структурний аналог фолієвої кислоти, який є конкурентним інгібітором дигідрофолатредуктази і тому гальмує синтез нуклеїнових кислот на рівні:

A. *Синтезу мононуклеотидів.

B. Процесингу.

C. Репарації.

D. Реплікації.

E. Транскрипції.

11.Для утворення транспортної форми аміно­кислот для синтезу білка на рибосомах необхідно:

A. *Аміноацил-тРНК синтетаза.

B. ГТФ.

C. мРНК.

D. Ревертаза.

E. Рибосома.

12.Для утворення транспортної форми амінокислот для синтезу білка на рибосомах необхідно:

A. *тРНК.

B. мРНК.

C. ГТФ.

D. Ревертаза.

E. Рибосома.

13.При отруєнні аманітином – отрутою блідої поганки блокується РНК-полімераза В(ІІ). При цьому припиняється:

A. *Синтез мРНК.

B. Зворотня транскрипція.

C. Дозрівання мРНК.

D. Синтез праймерів.

E. Синтез тРНК.

14.Виродженість генетичного коду – здат­ність декількох триплетів кодувати 1 амінокис­лоту. А яка аімнокислота кодується 1 триплетом?

A. *Метионін.

B. Лейцин.

C. Аланін.

D. Лізин.

E. Серин.

15.Генний апарат людини містить біля 30 тисяч генів, а кількість варіантів антитіл сягає мільйонів. Який механізм використовується для утворення нових генів, що відповідають за синтез такої кількості антитіл?

A. *Рекомбінація генів.

B. Ампліфікація генів.

C. Реплікація ДНК.

D. Репарація ДНК.

E.

16.Для лікування подагри хворому призначили аллопуринол, структурний аналог гіпоксантину, що привело до зростання екскреції останнього з сечею. Який процес блокується при цьому лікуванні?

A. *Утворення сечової кислоти.

B. Основний шлях синтезу пуринових нуклеотидів.

C. Розпад піримідинових нуклеотидів.

D. Запасний шлях синтезу пуринових нуклеотидів.

E. Синтез сечовини.

17. Біосинтез пуринового кільця відбувається на рибозо-5-фосфаті шляхом поступового нарощення атомів азоту і вуглецю та замикання кілець. Джерелом рибозофосфату служить процес:

A. *Пентозофосфатний цикл.

B. Гліколіз.

C. Гліконеогенез.

D. Глюконеогенез.

E. Глікогеноліз.

18. У хворого збільшені і болючі суглоби, а у сироватці крові підвищений вміст уратів. Обмін яких речовин порушений?

A. *Пуринів.

B. Піримідинів.

C. Гліцерину.

D. Холестерину.

E. Фенілаланіну.

19.Локалізована в цитоплазмі карбомоїл­фосфатсинтетаза ІІ каталізує реакцію утворення карбомоїлфосфату не з вільного аміаку, а з глутаміну. Цей фермент постачає карбомоїлфосфат з:

A. *Піримідинів.

B. Ліпідів.

C. Сечовини.

D. Амінокислот

E. Пуринів.

20.Чоловік 58 років звернувся до лікаря зі скаргою на біль в суглобах. При обстеженні виявлено підвищення концентрації сечової кислоти в крові та сечі. Вкажіть, при розпаді яких речовин утворюється сечова кислота?

A. *Пуринових нуклеотидів.

B. Білків.

C. Піримідинових нуклеотидів.

D. Амінокислот.

E. Хромопротеїнів.

21.Чоловік 55 років, що страждає на болі в області нирок, надійшов в лікарню. При ультразвуковому обстеженні пацієнта виявлено наявність ниркових каменів. Наявність якої речовини в сечі є найбільш вірогідною причиною утворення каменів в даного пацієнта?

A. *Сечової кислоти.

B. Білірубіну.

C. Креатиніну.

D. Білівердину.

E. Уробіліну.

22.Чоловік 65 років, який страждає на подагру, скаржиться на болі в області нирок. При ультразвуковому обстеженні встановлена наявність ниркових каменів. Підвищення концентрації якої речовини є найбільш ймовірною причиною утворення каменів в даному випадку?

A. *Сечової кислоти.

B. Сечовини.

C. Білірубіну.

D. Холестерину.

E. Цистину.

23.Уотсон і Крик встановили, що подвійная спіраль ДНК стабілізується за рахунок зв’вязків між комплементарними азотистими основами. Які це зв’язки?

A. *Водневі.

B. N- глікозидні.

C. Складно-ефірні.

D. Пептидні.

E. Фосфодиефірні.

24.У хворого в крові підвищений вміст сечової кислоти, що клінічно проявляється больовим синдромом внаслідок відкладення уратів в суглобах. В результаті якого процесу утворюється ця кислота?

A. *Розпаду пуринових нуклеотидів.

B. Розпаду піримідинових нуклеотидів.

C. Катаболізму гему.

D. Розщеплення білків.

E. Реутилізації пуринових основ.

25.У всіех живих організмів одні і ті ж триплети кодують одні й ті ж амінокислоти, що дозволяє пересадити E.Coli ген інсуліну людини. Як називається ця властивість генетичного коду?

A. *Універсальністю.

B. Виродженістю.

C. Триплетністю.

D. Безперервністю.

E. Фнадлишковістю.

26. Хворі на пігментну ксеродерму харак­теризуються аномально високою чутливістю до ультрафіолетового світла, результатом чого є рак шкіри, внаслідок нездатності ферментних систем відновлювати ушкодження спадкового апарату клітин. З порушенням якого процесу пов'язана ця патологія?

A. *Репарації ДНК.

B. Генної комплементації.

C. Редуплікації ДНК.

D. Рекомбінації ДНК.

E. Генної конверсії.

27.При спадковій оратацидурії виділення оротової кислоти в багато разів перевищує норму. Синтез яких речовин буде порушений при цій патології?

A. *Піримідинових нуклеотидів.

B. Сечовини.

C. Біогенних амінів.

D. Сечової кислоти.

E. Пуринових нуклеотидів.

28.У чоловіка 42 років, який страждає на подагру в крові підвищена концентрація сечової кислоти. Для зниження рівню сечової кислоті йому призначено аллопуринол. Вкажіть, конкурентним інгібітором якого ферменту є аллопуринол.

A. *Ксантиноксидази.

B. Аденозиндезамінази.

C. Гіпоксантинфосфорибозилтрансферази.

D. Аденінфосфорибозилтрансферази.

E. Гуаніндезамінази.

29. У крові 12-річного хлопчика виявлено зниження концентрації сечової кислоти і накопичення ксантину та гіпоксантину. Генетичний дефект якого ферменту має місце у дитини?

A. *Ксантиноксидази.

B. Гліцеролкінази.

C. Орнітинкарбамоїлтрансферази.

D. Аргінази.

E. Уреази.

30.В експерименті було показано, що опромінені ультрафіолетом клітини шкіри хворих піигментною ксеродермою повільніше відновлюють нативну структуру ДНК, ніж клітини нормальних людей через дефект ферменту репарації. Виберіть фермент з цього процесу:

A. *Ендонуклеаза.

B. ДНК-полімераза III.

C. ДНК-гіраза.

D. РНК-лігаза.

E. Праймаза.

31. Встановлено, що деякі сполуки, наприклад, токсини грибів та деякі антибіотики, можуть пригнічувати активність РНК-полімерази. Порушення якого процесу відбувається у клітині у випадку пригнічування даного ферменту?

A. *Транскрипції.

B. Репарації.

C. Реплікації.

D. Процесингу.

E. Трансляції.

32.Чоловік 52 років звернувся до лікаря зі скаргами на ураження суглобів. Був поставлений діагноз подагра. Порушення якого ферменту приводить до розвитку цієї патології?

A. *Ксантиноксидази.

B. Епімерази.

C. Сукцинатдегідрогенази.

D. Піруватдегідрогенази.

E. Трансамінази.

33.У крові 12-річного хлопчика виявлено зниження концентрації сечової кислоти і накопичення ксантину та гіпоксантину. Генетичний дефект якого ферменту має місце в організмі дитини?

A. *Ксантиноксидази.

B. Гліцеролкінази.

C. Аргінази.

D. Орнітинкарбамоїлтрансферази.

E. Уреази.

34.Хворому на подагру лікар призначив алопуринол. Яка фармакологічна властивість алопуринолу забезпечує терапевтичний ефект у даному випадку?

A. *Конкурентне інгібування ксантиноксида­зи.

B. Збільшення швидкості виведення азотвміс­них речовин.

C. Прискорення катаболізму піримідинових нуклеотидів.

D. Прискорення синтезу нуклеїнових кислот.

E. Уповільнення реутилізації піримідинових нуклеотиді.

35.Чоловік 46 років звернувся до лікаря зі скаргами на болі в дрібних суглобах, які загострилися після вживання м’ясної їжі. У хворого діагностована сечо- кам’яна хвороба з накопиченням сечової кислоти. Цьому пацієнту призначено алопуринол, який є конкурентним інгібітором ферменту:

A. *Ксантиноксидази.

B. Аргінази.

C. Карбамоїлсинтетази.

D. Дигідроурацилдегідрогенази.

E. Уреази.

36.У 8-річного хлопчика хвороба Леш-Ніхана. В крові збільшена концентрація сечової кислоти. Вкажіть, порушення якого процесу є причиною цього спадкового захворювання.

A. *Розпаду пуринових нуклеотидів.

B. Розпаду піримідинових нуклеотидів.

C. Синтезу піримідинових нуклеотидів.

D. Синтезу пуринових нуклеотидів.

E. Утворення дезоксирибонуклеотидів.

37. У чоловіка 42 років, який страждає на подагру в крові підвищена концентрація сечової кислоти. Для зниження рівню сечової кислоті йому призначено аллопуринол. Вкажіть, конкурентним інгібітором якого ферменту є аллопуринол.

A. *Ксантиноксидази.

B. Аденінфосфорибозилтрансферази.

C.. Гіпоксантинфосфорибозилтрансферази.

D. Гуаніндезамінази.

E. Аденозиндезамінази.

38.Пацієнт 46 років, звернувсяся до лікаря зі скаргами на болі в малих суглобах ніог і рук. Суглоби збільшені, мають вигляд потовщених вузлів. В сироватці крові встановлено підвищений вміст уратів. Причиною цього може бути.

A. *Порушення обміну пуринів.

B. Порушення обміну вуглеводів.

C. Порушення обміну амінокислот.

D. Порушення обміну піримідинів.

E. Порушення обмена липидов.

39.Чоловік 65 років, який страждає на подагру, скаржиться на болі в ділянці нирок. При ультразвуковому обстеженні встановлена наявність ниркових каменів. Підвищення концентрації якої речовини є найбільш ймовірною причиною утворення каменів в даному випадку?

A. *Сечової кислоти.

B. Сечовини.

C. Білірубіну.

D. Холестерину.

E. Цистину.

40.У дитини спостерігається затримка росту і розумового розвитку, з сечею виділяється велика кількість оротової кислоти. Ця спадкова хвороба розвиваєтья внаслідок порушення:

A. *Синтезу піримідинових нуклеотидів.

B. Синтезу пуринових нуклеотидів.

C. Розпаду пуринових нуклеотидів.

D. Розпаду піримідинових нуклеотидів.

E. Перетворення рибонуклеотидів у дезоксири­бонуклеотиди.

41.Із нітратів, нітритів і нітрозосполук в організмі утворюється азотиста кислота, яка зумовлює окисне дезамінування азотистих основ нуклеотидів. Це може призвести до точкової мутації – заміни цитозину на:

A. *Урацил.

B. Тимін.

C. Гуанін.

D. Гіпоксантин.

E. Аденін.

42. При перетворенні глюкози в пентозному циклі утворюються фосфати різних моносахаридів. Яка з цих речовин може бути використана для синтезу нуклеїнових кислот?

A. *Рибозо- 5-фосфат.

B. Єксилулозо-5-фосфат.

C. Еритрозо-4-фосфат.

D. Рибулозо-5-фосфат.

E. Седогелтулозо-7-фосфат.

43. Для лікування урогенітальних інфекцій вико ристовують хінолони - інгібітори ферменту ДНК-гірази. Укажіть, який процес порушується під дією хінолонів у першу чергу.

A.*реплікація ДНК.

B. репарація ДНК.

C. рекомбінація генів.

D. ампліфікація генів.

E. зворотна транскрипція.

44.У хворих на пігментну ксеродерму шкіра надзвичайно чутлива до сонячного світла, може розвиватись рак шкіри. Причиною є спадкова недостатність ферменту УФ-ендонуклеази. Внаслідок чого порушується цей процес?

A. *Репарації ДНК.

B. Трансляції.

C. Реплікації ДНК.

D. Транскрипції.

E. Зворотньої транскрипції.

45.На прийом до терапевта прийшов чоловік 37 років зі скаргами на періодичні інтенсивні больові напади у суглобах великого пальця стопи та їх припухлість. При аналізі сечі встановлено її різко кислий характер і рожеве забарвлення. З наявністю яких речовин це може бути пов’язане?

A. *Солі сечової кислоти.

B. Фосфат кальцію.

C. Сульфат магнію

D. Хлориди.

E. Амонієві солі.

46.Антибіотик ріфоміцин, який викорис­товується при лікуванні туберкульозу, впливає на певні біохімічні процеси.Назвіть їх.

A. *Інгібує РНК – полімеразу на стадії ініціації.

B. Інгібує дію білкових факторів у синтезі білка.

C. Інгібує ДНК – лігазу.

D. Інгібує ДНК – полімеразу на стадії ініціації.

E. Інгібує аміноацил –РНК – синтетазу.

47.У хворої суглоби збільшені, болючі.У крові пацієнтки підвищений рівень уратів. Як називається така патологія?

A. *Подагра.

B. Пелагра.

C. Карієс.

D. Рахіт.

E. Скорбут.

48.У хворого болі у дрібних суглобах, суглоби збільшені. У сироватці крові підвищений вміст уратів. Обмін яких речовин порушено?

A. *Пуринів.

B. Гліцерину

C. Дисахаридів

D. Піримідинів.

E. Амінокислот

49.Для лікування урогенітальних інфекцій використовують хінолони - інгібітори ферменту ДНК-гірази. Укажіть, який процес порушується під дією хінолонів у першу чергу.

A. *Реплікація.

B. Репарація.

C. Рекомбінація генів.

D. Ампліфікація генів.

E. Зворотна транскрипція.

50.Із нітратів, нітритів і нітрозамінів в організмі утворюється азотиста кислота, яка зумовлює окисне дезамінування азотових основ нуклеотидів. Це може призвести до точкової мутації -заміни цитозину на:

A. *Урацил.

B. Аденін.

C. Інозин.

D. Тимін.

E. Гуанін.

51.Чоловік 58 років переніс операцію з приводу раку простати. Через 3 місяці йому провели курс променевої та хіміотерапії. В комплекс лікарських препаратів входив 5-фтордезоксиури­дин - інгібітор тимідилатсинтази. Синтез якої речовини в першу чергу блокується під дією цього препарату?

A. *ДНК.

B. т-РНК.

C. і-РНК.

D. р-РНК.

E. Білка.

52. Жінка 40 років, потрапила до лікарні в тяжкому стані з симптомами отруєння Amanita phalloides (блідою поганкою). Відомо, що один з токсинів цих грибів блокує синтез попередників мРНК. Цим токсином є:

A. *Аманітин.

B. Актиноміцин.

C. Бікукулін.

D. Рибофорін.

E. Таурин.

53.Після обстеження хворому на сечокам'яну хворобу призначили алопуринол – конкурентний інгібітор ксантиноксидази. Підставою для цього був хімічний аналіз ниркових каменів, які складалися переважно з:

A. *Урату натрію.

B. Дигідрату оксалату кальцію.

C. Сульфату кальцію.

D. Фосфату кальцію.

E.Моногідрату оксалату кальцію.

54.У чоловіка 53 років діагностовано сечокам’яну хворобу з утворенням уратів. Цьому пацієнту призначено алопуринол, який є конкурентним інгібітором ферменту:

A. * Ксантиноксидази.

B. Уреази.

C. Уратоксидази.

D. Дигідроурацилдегідрогенази.

E. Уридилілтрансферази.

55.В лікарню поступила 6-річна дитина. При обстеженні було виявлено, що дитина не може фіксувати погляд, не слідкує за іграшками, на очному дні відмічається симптом “вишневої кісточки”. Лабораторні аналізи показали, что в мозку, печінці та селезінці підвищений рівень гангліозиду глікометиду. Яка спадкова хвороба у дитини?

A. *Хвороба Тея –Сакса.

B. Хвороба Вильсона-Коновалова.

C. Хвороба Мак – Аргдла.

D. Хвороба Нимана-Пика.

E. Синдром Шерешевского-Тернера.

56.У хворої суглоби збільшені, болючі. У крові пацієнтки підвищений рівень уратів. Як називається така патологія?

A. *Подагра.

B. Пеллагра.

C. Скорбут.

D. Карієс.

E. Рахіт.

57.Молекулярний аналіз гемоглобіну пацієнта, що страждає на анемію, виявив заміну 6Глу на 6Вал бета-ланцюга. Який молекулярний механізм патології?

A. *Генна мутація.

B. Хромосомна мутація.

C. Геномна мутація.

D. Трансдукція генів.

E. Ампліфікація генів


Біохімія харчування


1. При операції на щитовидній залозі з приводу захворювання на Базедову хворобу, помилково були видалені паращитовидні залози. Виникли судоми, тетанія. Обмін якого біоелемента було порушено?

A. *Кальцію.

B. Калію.

C. Заліза.

D. Магнію.

E. Натрію.

2. Відомо, що в деяких біогеохімічних зонах розповсюджене захворювання на ендемічний зоб. Недостача якого біоелемента викликає це захворювання?

A. *Йоду.

B. Заліза.

C. Кобальту.

D. Міді.

E. Цинку.

3. У немовляти внаслідок неправильного годування виникла виражена діарея. Одним з основних наслідків діареї є екскреція великої кількості бікарбонату натрію. Яка форма порушення кислотно-лужного балансу має місце у цьому випадку?

A. * Метаболічний ацидоз.

В. Метаболічний алкалоз.

C. Респіраторний ацидоз.

D. Респіраторний алкалоз.

E. Не буде порушень кислотно-лужного балансу.

4.При підвищенні концентрації чадного газу в повітрі може наступити отруєння. При цьому порушується транспортування гемоглобі­ном кисню від легень до тканин. Яке похідне гемоглобіну при цьому утворюється?

A. *Карбоксигемоглобін.

B. Карбгемоглобін.

C. Метгемоглобін.

D. Гемохромоген.

E. Оксигемоглобін.

5.У новонародженої дитини у шлунку відбувається “згурджування” молока, тобто перетворення розчинних білків молока казеїнів у нерозчинні – параказеїни за участю іонів кальцію і ферменту. Який фермент приймає участь у цьому?

A. *Ренін.

B. Пепсин.

C. Гастрин.

D. Секретин.

E. Ліпаза.

6. Недостатня секреція якого ферменту зумовлює неповне перетравлювання жирів в кишково-шлунковому тракті та появу великої кількості нейтральних жирів в калових масах?

A. *Панкреатичної ліпази.

B. Ентерокінази.

C. Фосфоліпази.

D. Пепсину.

E. Амілази.

7.В організмі людини хімотрипсин синтезується підшлунковою залозою і в порожнині кишківника піддається обмеженому протеолізу з перетворенням в активний хімотрипсин під дією:

A. *Трипсину.

B. Ентерокінази.

C. Карбоксипептидази.

D. Пепсину.

E. Амінопептидази.

8. При хронічному панкреатиті спостеріг­ається зменшення синтезу і секреції трипсину. Травлення яких речовин порушене?

A.*Розщеплення білків.

B. Розщеплення жиророзчинних вітамінів.

C. Розщеплення ліпідів.

D. Розщеплення нуклеїнових кислот.

E. Розщеплення полісахаридів.

9. Хворому, у якого підвищена кислотність шлункового соку, лікар порекомендував їсти варене, а не смажене м'ясо. Тому, що екстрактивні речовини, пептиди і жири смаженого м'яса стимулюють переважно по наступному механізму:

A. *Стимулюють вироблення гастрину G клітинами.

B. Стимулютгативний емоційний стрес, який супроводжується викидом катехоламінів, може викликати помітне ь вироблення секретину в 12-ти палій кишці.

C. Роздратовують смакові рецептори.

D. Роздратовують механорецептори ротової порожнини.

E. Роздратовують механорецептори шлунка.

10. Хворий 50 років. Звернувся в клініку зі скаргами на загальну слабкість, втрату апетиту, аритмію. Спостерігається гіпотонія м'язів, мляві паралічі, послаблення перистальтики кишків­ника. Причиною такого стану може бути:

A. *Гіпокаліємія.

B. Гіперкаліємія.

C. Гіпонатріємія.

D. Гіпопротеїнемія.

E. Гіпофосфатемія.

11. На земній кулі існують території (біохімічні провінції) частина населення яких страждає на ендемічний зоб. Дефіцит якого біоелементу в грунті, воді та харчових продуктах викликає це захворювання?

A. *Йод.

B. Залізо.

C. Кобальт.

D. Мідь.

E. Цинк.

12.У пацієнта, що проживає на специфічній геохімічній території, поставлено діагноз ендемічний зоб. Який вид посттрансляційної модифікації тиреоглобуліну порушений в організмі хворого?

A.*Йодування.

B.Фосфорилювання.

C. Глікозилювання.

D. Метилювання.

E. Ацетилюування.

13. В дитячу лікарню поступила дитина з ознаками рахіту (деформація кісток, пізнє заростання тім’ячка та ін.) При біохімічному аналізі крові відмічені такі зміни:

A. *Зниження рівня Са 2+

B. Зниження рівня К+

C. Зниження рівня Mg+

D. Підвищення рівня фосфатів.

E. Підвищення рівня Na+

14.В клініку доставлений хворий з такими характерними симптомами як слабкість, гіпотонія м’язів, слабкі паралічі, втрата апетиту, ослаблена перистальтика, паралітичний ілеус, тахікардія, розширення серця. Яке порушення еэлектролітного обміну можна припустити у цього хворого:

A. *Гіпокаліплазміюя.

B. Гіпернатріємію.

C. Гіперкаліплазмію.

D. Гіпонатріємію.

E. Гіперфосфатемію.

15.Після прийому жирної їжі хворий відчуває дискомфорт, а у калі неперетравлені краплі жиру. Реакція сечі на жовчні кислоти позитивна. Причиною такого стану є нестача:

A. *Жовчних кислот.

B. Жирних кислот.

C. Хіломікронів.

D. Тригліцеридів.

E. Фосфоліпідів.

16.Хворого з явищами енцефалопатії госпіталізували в неврологічний стаціонар і виявили кореляцію між наростанням енцефалопатії і речовинами, які надходять з кишківника в загальний кровотік. Які сполуки, що утворюються в кишківнику, можуть викликати ендотоксимію?

A. *Індол.

B. Біотин.

C. Ацетоацетат.

D. Бутират.

E. Орнітин.

17.У хворого 30-ти років із гострим запаленням підшлункової залози (панкреатитом) виявлено порушення порожнинного травлення білків. Це може бути пов’язано із недостатнім синтезом та виділенням залозою:

A. *Трипсину.

B. Пепсину.

C. Ліпази.

D. Дипептидаз.

E. Амілази.

18.У хворого поганий апетит, відрижка. Загальна кислотність шлункового соку дорівнює 10 одиниць. Такий стан може свідчити про:

A. *Гіпоацидний гастрит.

B.Гіперацидний гастрит.

C. Анацидний гастрит.

D. Виразкову хворобу шлунку.

E. Гострий панкреатит.

19.Харчовий раціон жінки 30 років, яка годує груддю, містить 1000 мг кальцію, 1300 мг фосфору та 20 мг заліза на добу. Яким чином слід відкоригувати вміст мінеральних речовин у цьому харчовому раціоні?

A. *Збільшити вміст фосфору.

B. Збільшити вміст кальцію.

C. Збільшити вміст заліза.

D. Зменшити вміст заліза.

E. Зменшити вміст фтору.


Вітаміни


1.У пацієнта після вживання сирих яєць з’явилися дерматити. Який розвився авітаміноз?

A. *Авітаміноз біотіну.

B. Авітаміноз інозиту.

C. Авітаміноз пантотенової кислоти.

D. Авітаміноз параамінобензойної кислоти.

E. Авітаміноз фолієвої кислоти.

2.Дитина 9-и місяців харчується синтетичними сумішами, не збалансованими за вмістом вітаміну В6. У дитини спостерігається пелагроподібний дерматит, судоми, анемія. Розвиток судом може бути пов’язаний з дефіцитом утворення:

A. *ГАМК.

B. Гістаміну.

C. ДОФА.

D. Дофаміну.

E. Серотоніну.

3.Після оперативного видалення частини шлунку у хворого Д. порушилось всмоктування вітаміну В12, він виводиться з калом. Розвинулась анемія. Який фактор необхідний для всмоктування цього вітаміну?

A. *Гастромукопротеїн.

B. Фолієва кислота.

C. Пепсин.

D. Соляна кислота.

E. Гастрин.

4.У пацієнта при повноцінному харчуванні развинулась гіперхромна (мегалобластична) анемія. Напередодні він переніс операцію з резекції шлунка. Яка причина анемії?

A. *Недостача фактора Касла.

B. Недостача вітаміну С в їжі.

C. Недостача вітаміну РР в їжі.

D. Недостача білка в їжі.

E. Недостача фолієвої кислотиы в їжі.

5.У клінічній практиці застосовують для лікування туберкульозу препарат ізоніазид - антивітамін, який здатний проникати у туберкульозну палічку. Туберкулостатичний ефект обумовлений порушенням процесів реплікації, окисно-відновних реакцій завдяки утворенню несправжнього коферменту з:

A. *НАД.

B. КоQ.

C. ТДФ.

D. ФАД.

E. ФМН.

6.Онкологічному хворому призначили препарат метотрексат, до якого з часом клітини–мішені пухлини втратили чутливість. Експресія гену якого ферменту при цьому змінюється?

A. *Дегідрофолатредуктази.

B. Дезамінази.

C. Тимінази.

D. Фолатдекарбоксилази.

E. Фолатоксидази.

7. Після епилептиформного припадку педіатр оглянув грудну дитину, яка одержувала штучну їжу. У дитини виявлено дерматит. При лабораторному обстеженні встановлено зниження аланін- та аспартаттрансаміназної активності еритроцитів. Недостачу якого вітаміну можна припустити?

A. *Піридоксину.

B. Рибофлавіну.

C. Кобаламіну.

D. Аскорбінової кислоти.

E. Кальциферолу.

8. Вагітній жінці, що мала в анамнезі декілька викиднів, призначена терапія, яка містить вітамінні препарати. Вкажіть вітамін, який сприяє виношуванню вагітності.

A. *Альфа-токоферол.

B. Рутин.

C. Піридоксальфосфат.

D. Фолієва кислота.

E. Ціанкобаламін.

9. У хворих з закупоркою загального жовчного протоку виникають геморагії, що пов’язані з поганим засвоєнням вітаміну:

A. *К.

B. d.

C. Е.

D. F.

E. А.

10. При обтураційній жовтяниці та жовчних свищах часто спостерігаєсья протромбіинова недостатність. З дефіцитом якого вітаміну це пов’язано ?

A. *К.

B. В6.

C. А.

D. Е.

E. С.

11. У хворого спостерігається дерматит, діарея, деменція. При анамнезі виявлено, що основним продуктом харчування хворого є кукурудза. Дані порушення пов’язані з недостатнім надходь­женням:

A. *Вітаміну РР.

B. Вітаміну В2.

C. Вітаміну В8.

D. Вітаміну В1.

E. Вітаміну В9.

12. Окуліст виявив у хворого збільшення часу адаптації ока до темряви. Неостаність якого вітаміну може бути причиною такого симптому?

A. *Вітаміну А.

B. Вітаміну С.

C. Вітаміну D.

D. Вітаміну Е.

E. Вітаміну К.

13. Хворий скаржився на загальну слабкість та кровотечу з ясен. Недостатність якого вітаміну можна припустити?

A. *Вітаміну С.

B. Вітаміну Е.

C. Вітаміну D.

D. Вітаміну В1.

E. Вітаміну РР.

14. При обстеженні хворого виявлені дерматит, діарея, деменція. Вкажіть, відсутність якого вітаміну являється причиною цього стану.

A. *Нікотинаміду.

B. Біотину.

C. Фолієвої кислоти.

D. Рутину.

E. Аскорбінової кислоти.

15.У чоловіка, який тривалий час не вживав з їжею жирів, але отримував достатню кількість вуглеводів і білків, виявлено дерматит, погане загоювання ран, погіршення зору. Яка можлива причина порушення обміну речовин?

A. *Нестача лінолевої кислоти, вітамінів А, Д, Е, К.

B. Нестача вітамінів РР, Н.

C. Нестача пальмітинової кислоти.

D. Нестача олеїнової кислоти.

E. Низька калорійність дієти.

16. У хворого діагностовано мегалобластичну анемію. Вкажіть сполуку, недостатня кількість якої може приводити до розвитку цієї хвороби:

A. *Ціанокобаламін.

B. Магній.

C. Холекальциферол.

D. Мідь.

E. Гліцин.

17. У хворого з частими кровотечами у внутрішні органи і слизові оболонки у складі колагенових волокон виявили пролін і лізин. Відсутність якого вітаміну приводить до порушення їх гідроксилювання?

A. *Вітаміну С.

B. Вітаміну D.

C. Вітаміну Е.

D. Вітаміну А.

E. Вітаміну К.

18 У пацієнта після вживання сирих яєць з’явилися дерматити. Який розвився авітаміноз?

A. *Авітаміноз біотіну.

B. Авітаміноз інозиту.

C. Авітаміноз пантотенової кислоти.

D. Авітаміноз параамінобензойної кислоти.

E. Авітаміноз фолієвої кислоти.

19 У хворого в крові збільшена концентрація пірувату. Значна кількість його екскретується з сечею. Який авітаміноз спостерігається у хворого?

A. *Авітаміноз вітаміну В1.

B. Авітаміноз вітаміну В2.

C. Авітаміноз вітаміну В3.

D. Авітаміноз вітаміну В6.

E. Авітаміноз вітаміну Е.

20. У 6-ти місячної дитини спостерігались часті та сильні подшкірні кровотечі Призначення синтетического аналога вітаміну K (вікасола) дало позитивний ефект . В гама-карбоксилюванні глутамінової кислоти якого з перерахованих нижче білків згортаючої системи крові приймає участь цей вітамін?

A. *Протромбіну.

B. Фібриногену.

C. Фактора Розенталя.

D. Антигемофільного глобуліну A.

E. Фактора Хагемана.

21. Для лікування деяких інфекційних захво­рювань, які викликаються бактеріями, застосо­вуються сульфаніламідні препарати, що блоку­ють синтез фактора росту бактерій. Вибрати механізм дії сульфаніламідних препаратів:

A. *Являються антивітамінами п-амінобензойної кислоти.

B. Інгібують всмоктування фолієвої кислоти.

C. Беруть участь в окисно-відновних процессах.

D. Являються алостеричними ферментами.

E. Являються алостеричними інгібіторами фермен­тів.

22. На прийом до лікаря прийшов хворий з симетричним дерматитом відткритих ділянок шкіри. З бесіди з пацієнтом встановлено, що він харчується, в основному, крупами і їсть мало м’яса, молока та яєць. Дефіцит якого з перечислених вітамінів являється провідним у даного пацієнта?

A.*Нікотинаміду.

B. Кальциферолу.

C. Фолієевої кислоти.

D. Токоферолла.

E. Біотину.

23. В моркві, гарбузах та інших червоних овочах містяться каротини. Недостаток якого вітаміну доповнюють ці рослинні пігменти?

A. *Ретинолу.

B. Нафтохінону.

C. Токоферолу.

D. Рибофлавіину.

E. Кальциферолу.

24. При різноманітних захворюваннях рівень активних форм кисню різко зростає, що призводить до руйнування клітинних мембран. Для запобігання цьому використовують антиоксиданти. Найпотужнішим природнім антиоксидантом є:

A. *Альфа-токоферол.

B. Вітамін Д

C. Гліцерол.

D. Глюкол.

E. Жирні кислоти.

25. У новонародженої дитини з’явились симптоми геморагічної хвороби в зв’язку з гіповітамінозом К. Розвиток захворювання обумовлений особливою біологічною роллю вітаміну К, який:

A. *Є кофактором гама-глутамат—карбоксилази.

B. Є специфічним інгібітором антитромбінів.

C. Впливає на протеолітичну активність тромбіну.

D. Є кофактором протромбіну.

E. Інгібує синтез гепарину.

26. У хворого виявлена болючість по ходу крупних нервових стовбурів та підвищенний вміст пірувату в крові. Недостатність якого вітаміну може викликати такі зміни?

A.1.

B. Пантотенова кислота.

C. В2.

D. РР.

E. Біотин.

27. Більша частина учасників експедиції Магелана в Америку загинула від авітамінозу, що проявлялось загальною слабкістю, підшкірними крововиливами, випадінням зубів, кровотечею з ясен. Вкажіть назву цього авітамінозу.

A. *Скорбут (цинга).

B. Пелагра.

C. Рахіт.

D. Поліневрит (бері-бері).

E. Анемія Бірмера.

28. Під час патронажу лікар виявив у дитини симетричну щерехатість щік, діарею, порушення нервової діяльності. Недостатня кількість яких харчових факторів є причиною такого стану?

A. *Нікотинової кислота, триптофану.

B. Фенілаланіну, пангамової кислоти.

C. Лізину, аскорбінової кислоти.

D. Треоніну, пантотенової кислоти.

E. Метиіоніну, ліпоєвої кислоти.

29. При авітамінозі якого вітаміину може суттєво знижуватися активність трансаміназ сироватки крові?

A.6 Піридоксину.

B. Вс Фолієвої кислоти.

C. В5 Нікотинаміду.

D. В2 Рибофлавіну.

E. В1 Тіаміну.

30. У жінки, яка тривалий час знаходилася на дієті з використанням очищеного рису, виявлено поліневрит (хвороба Бери-Бери). Відсутність якого вітаміну в їжі призводить док розвитку цього захворювання?

A. *Тіаміну.

B. Рибофлавіну.

C. Аскорбінової к-ти.

D. Піридоксалю.

E. Фолиєвої к-ти.

31. У хворого після ектомії жовчного міхура утруднені процеси всмоктування Са через стінку кишківника. Призначення якого вітаміну буде стимулювати цей процес?

A. *Вітаміну D3.

B. Вітаміну С.

C. Вітаміну К.

D.. Вітаміну РР.

E. Вітаміну В12.

32. Хворому поставлено діагноз бері-бері. Активність якого ферменту порушена у пацієнта?

A. *Піруватдегідрогенази.

B. Фумарази.

C. Сукцинатдегідрогенази.

D. Малатдегідрогенази.

E. Цитратсинтази.

33. Інститут геронтології людям похилого віку радить вживатии комплекс вітамінів, який містить вітамін Е. Яку головну функцію він виконує?

A. *Антиоксидантну.

B. Антидерматичну.

C. Антиневричну.

D. Антигемогагічну.

E. Антискорбутну.

34. Після курсу терапії хворому на виразку дванадцятипалої кишки лікар пропонує вживання соків із капусти та картоплі. Вміст яких речовин в цих харчах сприяє профілактиці та заживленню виразок?

A. *Вітамін U.

B. Пантотенова кислота.

C. Вітамін К.

D.Вітамін С.

E. Вітамін В1

35. Лікар-дієтолог радить хворому під час лікування перниціозної анемії вживати в раціоні харчування напівсиру печінку. Наявність якого вітаміну в цьому продукті стимулює процесс?

A. *Вітамін В12.

B. Вітамін В2.

C. Вітамін В1.

D. Вітамін С.

E. Вітамін Н.

36. Авідин є сильним специфічним інгібітором біотинових ферментів. Яка з нижчеприведених реакцій буде блокуватися при додаванні авідину до клітинного гомогенату?

A. *Піруват-Оксалоацетат.

B. Глюкоза-Рибозо-5-фосфат.

C. Глюкоза-Піруват.

D. Оксалоацетат-Глюкоза.

E. Лактат-Піруват.

37. У хворого з частими кровотечами з внутрішніх органів і слизових оболонок виявлені пролін і лізин в складі колагенових волокон. Через відсутність якого вітаміну порушено їх гідроксилювання?

A. *Вітаміну С.

B. Вітаміну А.

C. Вітаміну Е.

D. Вітаміну К.

E. Тіаміну.

38. Після лікування хворого антибіотиками внаслідок придушення мікрофлори кишківника можливий гіповітаміноз вітамінів:

A.12.

B. А.

C. С.

D. D.

E. Р.

39. Посилення пероксидного окиснення ліпідів та біополімерів є одним із основних механізмів пошкодження структури та функції клітинних мембран і загибелі клітини. Причиною цього є:

A. *Посилене утворення вільних радикалів кисню та пригнічення антиоксидантних систем.

B. Гіпервітаміноз В12.

C. Гіпервітаміноз В1.

D. Гіповітаміноз В12.

E. Гіповітаміноз В1.

40.Вітамін А у комплексі зі специфічними циторецепторами проникає через ядерні мембрани, індукує процеси транскрипції, що стимулює ріст та диференціацію клітин. Ця біологічна функція реалізується наступною формою вітаміну А:

A. *Транс-ретиноєва кислота.

B. Цис-ретиналь.

C. Транс-ретиналь.

D. Ретинол.

E. Каротин.

41. Злоякісна гіперхромна анемія – хвороба Бірмера – виникає внаслідок нестачі вітаміну В12. Який біоелемент входить до складу цього вітаміну?

A. *Кобальт.

B. Цинк.

C. Магній.

D. Молібден.

E. Залізо.

42.У хворих з непрохідністью жовчевивідних шляхів пригнічується зсідання крові, виникають кровотечі, що є наслідком недостатнього засвоєння вітаміну:

A. *К.

B. D.

C. Каротину.

D. А.

E. Е.

43. У хворого відмічені такі зміни: і пору­шення зору в сутінках, підсихання кон'юнкти­ви та рогової оболонки. Такі порушення можуть бути при недостачі:

A.* Вітаміну А.

B. Вітаміну В.

C. Вітаміну С.

D. Вітаміну D.

E. Вітаміну В12.

44.Після видалення 2/3 шлунка у крові зменшилась кількість еритроцитів, зріс їх об'єм, знизився рівень гемоглобіну. Дефіцит якого вітаміну призводить до таких змін картини крові?

A.12.

B. В6.

C. С.

D. Р.

E. РР.

45. При якому гіповітамінозі спостерігається одночасне порушення репродуктивної функції і дистрофія скелетної мускулатури?

A. *Вітаміну Е.

B. Вітаміну К.

C. Вітаміну D.

D. Вітаміну В1.

E. Вітаміну А.

46. Хворому, страждаючому тромбоемболічною хворобою, призначено щтучний антикоагулянт пелентан. Антагоністом якого вітаміну являється ця сполука?

A. *Вітаміну К.

B. Вітаміну Е.

C. Вітаміну Д.

D. Вітаміну С.

E. Вітаміну А.

47. У хворого спостерігаєеться гемералопіия (куряча сліпота). Яка з наведених речовин буде мати лікувальні властивості?

A. *Каротин.

B. Карнозин.

C. Кератин.

D. Креатин.

E. Карнітин.

48. Хворий скаржиться на загальну слабкість і кровоточивість ясен. Недостатність якого вітаміну може бути причиною такого стану?

A. *Вітаміну С.

B. Вітаміну А.

C. Вітаміну D.

D. Вітаміну Е.

E. Вітаміну Н.

49. У 36-річного хворого, який страждає на хронічний алкоголізм, в крові спостерігається накопичення пірувату, в еритроцитах – зниження активності транскетолази. Якою є коферментна форма вітаміну, недостатністю якого обумовлені зазначені зміни?

A. *Тіаміндифосфат.

B. Фосфопіридоксаль.

C. Тетрагідрофолат.

D. Метилкобаламін.

E. Карбоксибіотин.

50. У 43-річного хворого спостерігається хроніч­ний атрофічний гастрит, мегалобластна гіперхром­на анемія. Підвищується виділення метилмалоно­вої кислоти з сечею. Недостатністю якого вітаміну обумовлене виникнення зазначеного?

A. *Вітаміну В12.

B. Вітаміну В5..

C. Вітаміну В3.

D. Вітаміну В2

E. Вітаміну В1.

51. Для діагностики ряду захворювань визначають активність трансаміназ крові. Який вітамін входить до складу кофакторів цих ферментів?

A.6.

B. В8.

C. В5.

D. В2.

E. В1.

52. Визначення активності трансаміназ широко застосовується з метою діагностики пошкоджень внутрішніх органів. Кофактором цих ферментів є активна форма вітаміну:

A.6.

B. РР.

C. В2.

D. В12.

E. В1.

53. У 2-річної дитини після тривалої антибіотикотерапії розвинувся дисбактеріоз: майже повна відсутність кишкової палички. Недостатність вітамінів якої групи може виникнути у зв‘язку з цим?

A. *В.

B. А.

C. С.

D. D.

E. Е.

54. У хворого спостерігаються часті кровотечі з внутрішніх органів, слизових оболонок. Аналіз виявив недостатність гідроксипроліну та гідроксилі­зину у складі колагенових волокон. Через нестачу якого вітаміну в організмі пацієнта порушені проце­си гідроксилювання названих амінокислот?

A. *Вітаміну С.

B. Вітаміну А.

C. Вітаміну Н.

D. Вітаміну К.

E. Вітаміну РР.

55. При огляді 11-місячної дитини педіатр виявив викривлення кісток нижніх кінцівок і затримку мінералізації кіосток черепа. Недостатність якого вітаміину призводить до даної патології?

A. *Холекальциферолу.

B. Тіаміну.

C. Рибофлавіну.

D. Пантотенової кислоти.

E. Біофлавоноїдів.

56. Після лікування запального процесу антибіотиками у хворого порушилось згортання кровіи внаслідок ураження мікрофлори кишківника. Недостатність якого вітаміну спостерігається у хворого?

A. *К.

B. D.

C. С.

D. В1.

E. Р.

57. У хворого в результаті неповноцінного харчування з’явилася діарея, деменція та дерматит. Недостатністю якого вітаміну викликано даний стан?

A. *Вітаміну РР.

B. Вітаміну В12.

C. Вітаміну В2

D. Вітаміну С.

E. Вітаміну В1

58. Внаслідок дефіциту вітаміну В1 порушується окисне декарбоксилювання альфа-кетоглутарової кислоти. Синтез якого з наведених коферментів порушується при цьому?

A. *Тіамінпірофосфату (ТПФ).

B. Ліпоєвої кислоти (ЛК).

C. Нікотинамідаденіндинуклеотиду (НАД).

D. Коензиму А.

E. Флавінаденіндинуклеотиу (ФАД).

59. У 2-річної дитини кишечний дисбактеріоз, на фоні якого з’явився геморагічний синдром. Найбільш ймовірною причиною геморагій у цієї дитини є:

A. *Нестача вітаміну К.

B. Гіповітаміноз РР.

C. Гіпокальціємія.

D. Дефіцит фібриногену.

E. Активація тромбопластину тканин.

60. У дитини при черговому обстеженні виявлено припинення мінералізації кісток. Недостатість якого вітаміну міг спричинити це?

A. *Кальциферолу.

B. Кобаламіну.

C. Рибофлавіну.

D. Токоферолу.

E. Фолієвої кислоти.

61. У експериментальних тварин з раціону харчування виключили ліпоєву кислоту, при цьому у них спостерігалося інгібуваня піруватдегідрогеназного комплексу. Чим являється ліпоєва кислота для цього ферментуа?

A. * Коферментом.

B. Інгібітором.

C. Продуктом.

D. Алостеричним регулятором.

E. Субстратом.

62. Дівчинка 10-ти років часто хворіє на гострі респіраторні інфекції, після яких спостерігаються множинні точкові крововиливі в місцях тертя одягу. Вкажіть, гіповітаміноз якого вітаміну має місце в дівчинки:

A. *С.

B. В1.

C. В2.

D. В6.

E. А.

63. У хворого який приймає антикоагулянти непрямої дії виявлено зниження рівня протромбіну з 0,15г/л до 0,05г/л, котрый приймає участь у другій фазі згортання крові – утворенні тромбіну. Це відбулося в результаті:

A. * Недостатності вітаміну К.

B. Недостатності вітаміну С.

C. Недостатності вітаміну В12.

D. Зниженні кількості глобуліну крові.

E. Зниженні концентрації Са2+.

64. У хворого різко підвищилася кровоточивість ясен. Які вітаміни слід призначити цьому пацієнту?

A. *С, К.

B. В1, В2.

C. А, Е.

D. РР, В12.

E. Біотин, пантотенову кислоту.

65. Внаслідок пострансляційних змін деяких білків, що приймають участь в зсіданні крові, зокрема протромбіну, вони набувають здатності зв’язувати кальцій. В цьому процесі бере участь вітамін:

A. *К.

B. В1.

C. В2.

D. С.

E. А.

66. Дитина 3 років із симптомами стоматиту, гінгівіту, дерматиту відкритих ділянок шкіри була госпіталізована. При обстеженні встановлено спадкове порушення транспорту нейтральних амінокислот у кишківнику. Нестачею якого вітаміну будуть зумовлені дані симптоми?

A. *Ніацину.

B. Пантотенової кислоти.

C. Кобаламіну.

D. Вітаміну А.

E. Біотину.

67. При обстежені дитини лікар виявив ознаки рахіту. Нестача якої сполуки в організмі дитини сприяє розвитку цього захворювання?

A. *1,25 [ОН] – дигідроксихолекальциферолу.

B. Біотину.

C. Токоферолу.

D. Ретинолу.

E. Нафтахінону.

68. У 4-річної дитини зі спадковим ураженням нирок спостерігаються ознаки рахіту, концентрація вітаміну D в крові знаходиться у межах норми. Що із наступного є найвірогіднішою причиною розвитку рахіту:

A. *Порушення синтезу кальцитріолу.

B. Недостатність в їжі кальцію.

C. Гіпофункція паращитоподібних залоз.

D. Підвищена екскреція кальцію із організму.

E. Гіперфункція паращитоподібних залоз.

69. Гідроксипролін є важливою амінокислотою у складі колагену. За участю якого вітаміну відбувається утворення цієї амінокислоти шляхом гідроксилювання проліну?

A *C.

B D.

C B6.

D B2.

E B1.

70. Відомо, що молекула колагену містить амінокислоти (оксипролін, оксилізин). Які з перелічених речовин беруть участь у гідроксилюванні оксипроліну та оксилізину під час синтезу колагену?

A. *Аскорбінова кислота.

B. Пантотенова кислота.

C. Глутамінова кислота.

D. Аспарагінова кислота.

E. Фолієва кислота.

71.В процесі лікування пародонтозу застосовують антиоксидант природного та штучного походже­ння. Вкажіть, яка з наведених природних сполук ви­користовується в якості антиоксидантного засобу?

A. *Токоферол.

B. Тіамін.

C. Холін.

D. Піридоксин

E. Глюконат.

72.У хворого діагностовано мегалобластичну анемію. Вкажіть сполуку, недостатня кількість якої може приводити до розвитку цієї хвороби.

A. *Ціанокобаламін.

B. Холекальциферол.

C. Мідь.

D. Гліцин.

E. Магній.

73.У дитини відмічається затримка прорізання зубів, неправильне їх розташування. Скарги також на сухість у роті, появу тріщин в кутах роту з нагноєнням. З недостатком якого вітаміну це може бути пов’язано?

A. *А.

B. С.

C. D.

D. Е.

E. К.

74. Дівчинка 10 років часто хворіє на гострі респіраторні інфекції, пі
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.